Prawne i sądowe

Sortuj według: nazwy | daty ↑ | popularności
 • RZ-2 Wniosek o zmianę wpisu w rejestrze zastawów
  Formularz wypełnia się w języku polskim, czytelnie, na maszynie, komputerowo lub ręcznie, wielkimi, drukowanymi literami. W wypadku gdy po stronie zastawnika, zastawcy, dłużnika występuje spółka cywilna, we wniosku o wpis do rejestru wymienia...
  Liczba pobrań: 2 525
  Brak głosów
 • RZ-3 Wniosek o wykreślenie zastawu z rejestru zastawów
  Formularz wypełnia się w języku polskim, czytelnie, na maszynie, komputerowo lub ręcznie, wielkimi, drukowanymi literami. Pole, w którym nie wpisuje się żadnych danych, wykreśla się w sposób uniemożliwiający późniejsze...
  Liczba pobrań: 5 241
  Twoja ocena: Brak Średnia: 2.8 (8 głosów)
 • CI KRS-CZW Wniosek o wydanie zaświadczenia o wykreśleniu podmiotu z Krajowego Rejestru Sądowego
  Wniosek CI KRS-CZW składany jest w celu wydania zaświadczenia o wykreśleniu podmiotu z Krajowego Rejestru Sądowego przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego na podstawie danych wyszukanych w rejestrze, dokładnie odpowiadających danym...
  Liczba pobrań: 2 070
  Brak głosów
 • CI KRS-CZT Wniosek o wydanie zaświadczenia, że podmiot jest wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego
  Wniosek CI KRS-CZT składany jest w celu otrzymania zaświadczenia, że podmiot jest wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego. Formularz należy wypełnić czytelnie, na maszynie, komputerowo lub ręcznie, wielkimi drukowanymi literami, zgodnie z opisem p...
  Liczba pobrań: 1 074
  Brak głosów
 • CI KRS-CZN (archiwalny) Wniosek o wydanie zaświadczenia, że podmiot nie jest wpisany do Krajowego Rejestru ...
  Wiosek CI KRS-CZN składany jest w celu otrzymania zaświadczenia, że podmiot nie jest wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego. W polu "określenie podmiotu" należy podać jedną daną identyfikującą: numer REGON, numer NIP (dotyczy tylko...
  Liczba pobrań: 128
  Brak głosów
 • CI KRS-CZ-OPP Wniosek o wydanie zaświadczenia, że podmiot wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego jest ...
  Wiosek CI KRS-CZ-OPP składany jest w celu otrzymania zaświadczenia, że podmiot wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego jest organizacją pożytku publicznego. Formularz należy wypełnić czytelnie, na maszynie, komputerowo lub ręcznie, wielkimi...
  Liczba pobrań: 1 077
  Brak głosów
 • CI KRS-CWY Wniosek o wydanie wyciągu z Krajowego Rejestru Sądowego
  Wniosek CI KRS-CWY składany jest w celu otrzymania wyciągu z Krajowego Rejestru Sądowego. Wniosk należy składać wraz z dowodem wniesienia opłaty, które reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie...
  Liczba pobrań: 2 588
  Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (1 głos)
 • CI KRS-COD Wniosek o wydanie odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego
  Wniosek CI KRS-COD składany jest w celu otrzymania odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego. Wniosk należy składać wraz z dowodem wniesienia opłaty, które reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie...
  Liczba pobrań: 2 980
  Brak głosów
 • CI KRS-CDT Wniosek o wydanie zaświadczenia, że podmiot jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych
  Wniosek CI KRS-COD składany jest w celu otrzymania zaświadczenia, że podmiot jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych. Dla identyfikacji podmiotu, którego dotyczy zaświadczenie, należy podać: w przypadku osób...
  Liczba pobrań: 2 171
  Brak głosów
 • CI KRS-CDO Wniosek o wydanie odpisu z Rejestru Dłużników Niewypłacalnych
  Wniosek CI KRS-CDO składany jest w celu otrzymania odpisu z Rejestru Dłużników Niewypłacalnych. Wniosk należy składać wraz z dowodem wniesienia opłaty, które reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2006 r. w...
  Liczba pobrań: 2 484
  Brak głosów