Prawne i sądowe

Sortuj według: nazwy ↓ | daty | popularności
 • CI KRS-CZ-OPP Wniosek o wydanie zaświadczenia, że podmiot wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego jest ...
  Wiosek CI KRS-CZ-OPP składany jest w celu otrzymania zaświadczenia, że podmiot wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego jest organizacją pożytku publicznego. Formularz należy wypełnić czytelnie, na maszynie, komputerowo lub ręcznie, wielkimi...
  Liczba pobrań: 1 080
  Brak głosów
 • CI KRS-CWY Wniosek o wydanie wyciągu z Krajowego Rejestru Sądowego
  Wniosek CI KRS-CWY składany jest w celu otrzymania wyciągu z Krajowego Rejestru Sądowego. Wniosk należy składać wraz z dowodem wniesienia opłaty, które reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie...
  Liczba pobrań: 2 591
  Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (1 głos)
 • CI KRS-COD Wniosek o wydanie odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego
  Wniosek CI KRS-COD składany jest w celu otrzymania odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego. Wniosk należy składać wraz z dowodem wniesienia opłaty, które reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie...
  Liczba pobrań: 2 985
  Brak głosów
 • CI KRS-CNR Wniosek o podanie numeru KRS
  Wniosek CI KRS-CNR składany jest w celu ustalenia numeru KRS podmiotu. W polu "określenie podmiotu" należy podać tylko jedną daną identyfikującą: numer REGON, numer identyfikacji podatkowej NIP – dotyczy tylko podmiotów...
  Liczba pobrań: 2 056
  Brak głosów
 • CI KRS-CDT Wniosek o wydanie zaświadczenia, że podmiot jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych
  Wniosek CI KRS-COD składany jest w celu otrzymania zaświadczenia, że podmiot jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych. Dla identyfikacji podmiotu, którego dotyczy zaświadczenie, należy podać: w przypadku osób...
  Liczba pobrań: 2 174
  Brak głosów
 • CI KRS-CDO Wniosek o wydanie odpisu z Rejestru Dłużników Niewypłacalnych
  Wniosek CI KRS-CDO składany jest w celu otrzymania odpisu z Rejestru Dłużników Niewypłacalnych. Wniosk należy składać wraz z dowodem wniesienia opłaty, które reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2006 r. w...
  Liczba pobrań: 2 487
  Brak głosów
 • CI KRS-CDN Wniosek o wydanie zaświadczenia, że podmiot nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych
  Wniosek CI KRS-CDN składany jest w celu wydania zaświadczenia, że podmiot nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego. We wniosku należy podać tylko jedną daną identyfikującą...
  Liczba pobrań: 2 162
  Brak głosów
 • CFR-1 (5) Zaświadczenie o miejscu zamieszkania lub siedzibie dla celów podatkowych (certyfikat rezydencji)
  Zaświadczenie o miejscu zamieszkania lub siedzibie dla celów podatkowych (certyfikat rezydencji) CFR-1 wydaje organ podatkowy na postawie art. 306l ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201, z p...
  Liczba pobrań: 4 545
  Twoja ocena: Brak Średnia: 1.9 (7 głosów)
 • CBC-R (1) Informacja o grupie podmiotów
  Informację o grupie podmiotów CBC-R (1) składa jednostka raportująca, o której mowa w art. 82 pkt 4 ustawy, na podstawie art. 83 ust. 1 albo art.84 ust. 1 ustawy. Termin składania: 12 miesięcy od dnia zakończenia...
  Liczba pobrań: 213
  Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (1 głos)
 • CBC-R (1) - zal Informacja o grupie podmiotów - lista jednostek wchodzących w skład grupy podmiotów
  Informację o grupie podmiotów CBC-R (1) składa jednostka raportująca, o której mowa w art. 82 pkt 4 ustawy, na podstawie art. 83 ust. 1 albo art.84 ust. 1 ustawy. Termin składania: 12 miesięcy od dnia zakończenia...
  Liczba pobrań: 159
  Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (1 głos)