Sąd

Sortuj według: nazwy | daty | popularności
 • KRS-W22 Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i ...
  Od 1 lipca 2021 wnioski do rejestru przedsiębiorców KRS trzeba składać elektronicznie za pośrednictwem systemu https://prs.ms.gov.pl/ Natomiast podmioty jak stowarzyszenia i inne organizacje społeczne oraz zawodowe, fundacje i SP ZOZ mogą...
  Liczba pobrań: 2 272
  Brak głosów
 • KRS-WU Członkowie europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych - załącznik do wniosku o wpis do ...
  Wniosek KRS-WU stanowi załącznik do wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców. Na jednym wniosku można wpisać informacje dotyczące czterech członków europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych. Dane członków należy...
  Liczba pobrań: 2 270
  Brak głosów
 • KRS-ZD Zmiana - partnerzy - załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców
  Wniosek KRS-ZD dotyczy zmiany danych partnera w  rejestrze przedsiębiorców. Formularz składa się do sądu rejonowego (sądu gospodarczego) właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu, którego wpis dotyczy....
  Liczba pobrań: 2 258
  Brak głosów
 • KRS-ZJ Zmiana - reprezentant podmiotu zagranicznego - załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze ...
  Wniosek KRS-ZJ stanowi załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców. KRS-ZJ dotyczy zmiany wpisu reprezentanta podmiotu zagranicznego: wykreślenia jednego i wpisania nowego reprezentanta, zmiany danych reprezentanta,...
  Liczba pobrań: 2 242
  Brak głosów
 • KRS-D1 Wniosek o dokonanie wpisu w rejestrze dłużników niewypłacalnych
  Wniosek KRS-D1 dotyczy dokonania wpisu w rejestrze dłużników niewypłacalnych. Wniosek składa się do sądu rejonowego (sądu gospodarczego) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika, którego wpis dotyczy. Wniosek można złożyć...
  Liczba pobrań: 2 241
  Brak głosów
 • KRS-ZI Zmiana - dyrektorzy wykonawczy - załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców
  Wniosek KRS-ZI Zmiana - dyrektorzy wykonawczy stanowi załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców. Formularz składa się do sądu rejonowego (sądu gospodarczego) właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania...
  Liczba pobrań: 2 234
  Brak głosów
 • AWS Apelacja od wyroku Sądu
  Apelacja od wyroku Sądu Od wyroku sądu pierwszej instancji przysługuje apelacja do sądu drugiej instancji. Apelację wnosi się do sądu, który wydał zaskarżony wyrok, w terminie dwutygodniowym od doręczenia stronie skarżącej wyroku z...
  Liczba pobrań: 2 222
  Brak głosów
 • KRS-Z42 Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - wierzyciel - zmiana
  Od 1 lipca 2021 wnioski do rejestru przedsiębiorców KRS trzeba składać elektronicznie za pośrednictwem systemu https://prs.ms.gov.pl/ Natomiast podmioty jak stowarzyszenia i inne organizacje społeczne oraz zawodowe, fundacje i SP ZOZ mogą...
  Liczba pobrań: 2 211
  Brak głosów
 • KRS-Z41 Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - wierzytelność
  Od 1 lipca 2021 wnioski do rejestru przedsiębiorców KRS trzeba składać elektronicznie za pośrednictwem systemu https://prs.ms.gov.pl/ Natomiast podmioty jak stowarzyszenia i inne organizacje społeczne oraz zawodowe, fundacje i SP ZOZ mogą...
  Liczba pobrań: 2 206
  Brak głosów
 • ZNP Zażalenie na postanowienie
  Termin do wniesienia zażalenia jest tygodniowy i liczy się od doręczenia postanowienia, a gdy strona nie zażądała w terminie przepisanym doręczenia postanowienia zapadłego na rozprawie - od ogłoszenia postanowienia. Zażalenie powinno czynić zadość...
  Liczba pobrań: 2 206
  Twoja ocena: Brak Średnia: 2.8 (5 głosów)