Sprawy obywatelskie

Sortuj według: nazwy ↓ | daty | popularności
 • CV Curriculum Vitae
  Życiorys (łac. Curriculum vitae) stanowi podstawową informację w trakcie procesu rekrutacji do pracy czy na studia. Czytelność oraz zrozumiałość pisma może znacząco przyspieszyć proces rekrutacji oraz spowodować pozytywną decyzję dla aplikującego na...
  Liczba pobrań: 10 946
  Twoja ocena: Brak Średnia: 2.8 (5 głosów)
 • AZKS Akt założycielski komitetu społecznego
  Od 18 lipca 2014 można zgłosić zbiórkę gotówki lub darów przez internet lub wypełniając i wysyłając formularz pocztą do Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, ul. Królewksa 27, 00-060 Warszawa lub faksem. Po wysłaniu...
  Liczba pobrań: 1 176
  Brak głosów
 • APP Akt pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
  Pełnomocnikiem może być tylko osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa do głosowania. Pełnomocnictwo można przyjąć tylko od jednej osoby. Nie może być nią osoba, która wchodzi w skład komisji...
  Liczba pobrań: 410
  Brak głosów
 • APdGW Akt pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu ...
  Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania wnosi się, począwszy od dnia wejścia w życie aktu o zarządzeniu wyborów, nie później jednak niż do 10. dnia przed dniem wyborów. Za datę wniesienia wniosku przyjmuje się...
  Liczba pobrań: 766
  Brak głosów
 • AO-05-01z (archiwalny) Wniosek o rejestrację, czasową rejestrację, wyrejestrowanie pojazdu
  Wymagane dokumenty do wniosku:   Wniosek właściciela o rejestrację pojazdu. Dowód własności pojazdu (dowodem własności jest w szczególności jeden z następujących dokumentów: faktura VAT potwierdzająca nabycie pojazdu,...
  Liczba pobrań: 4 165
  Brak głosów
 • A-ZW (archiwalny) Załącznik do deklaracji D-ZW o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ...
  Formularz stanowi załącznik do deklaracji D-ZW o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, zabudowanej budynkiem mieszkalnym innym niż ten, o którym mowa w art. 3 pkt...
  Liczba pobrań: 573
  Brak głosów
 • A-ZJ Załącznik do deklaracji D-ZJ o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla ...
  Formularz stanowi załącznik do deklaracji D-ZJ o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym. Podmiot zobowiązany do złożenia...
  Liczba pobrań: 606
  Brak głosów
 • A-Z B Pojemniki na odpady zmieszane Bydgoszcz
  Formularz stanowi załącznik do deklaracji DO-2/DO-3/DO-4 o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Podmiot zobowiązany do złożenia deklaracji: Właściciel nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady...
  Liczba pobrań: 580
  Brak głosów
 • A-N (archiwalny) Załącznik do deklaracji D-N o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla ...
  Formularz stanowi załącznik do deklaracji D-N o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Podmiot zobowiązany do złożenia deklaracji:...
  Liczba pobrań: 580
  Brak głosów
 • A-M (archiwalny) Załącznik do deklaracji D-M o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla ...
  Formularz A-M stanowi załącznik do deklaracji D-M o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na kt...
  Liczba pobrań: 595
  Brak głosów