Starostwo Powiatowe

Sortuj według: nazwy ↑ | daty | popularności
  • PFRON P (archiwalny) Pełnomocnictwo
    Pełnomocnictwo upoważnia daną osobę do działania w imieniu beneficjenta wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – w zakresie ubiegania się o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych,...
    Liczba pobrań: 3 082
    Brak głosów
  • PFRON P Pełnomocnictwo
    Pełnomocnictwo upoważnia daną osobę do działania w imieniu beneficjenta wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – w zakresie ubiegania się o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych,...
    Liczba pobrań: 4 123
    Brak głosów
  • PFRON WN-O (archiwalny) Wniosek osoby niepełnosprawnej o przyznanie środków na podjęcie działalności ...
    Wniosek Wn-O składa osoba niepełnosprawna ubiegająca się o środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej. Adresatem...
    Liczba pobrań: 490
    Brak głosów
  • PFRON Wn-O (od I 2015) Wniosek osoby niepełnosprawnej o przyznanie środków na podjęcie działalności ...
    Wniosek Wn-O składa osoba niepełnosprawna ubiegająca się o środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej. Adresatem...
    Liczba pobrań: 1 378
    Brak głosów
  • PFRON Wn-W (I) (archiwalny) Wniosek o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby ...
    Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej zarejestrowanej w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu, zwany dalej "refundacją", ze środków...
    Liczba pobrań: 404
    Brak głosów
  • PFRON Wn-W (I) (od I 2015) Wniosek o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby ...
    Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej zarejestrowanej w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu, zwany dalej "refundacją", ze środków...
    Liczba pobrań: 1 091
    Brak głosów
  • PFRON Wn-W (II) (archiwalny) Wniosek o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby ...
    Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej zarejestrowanej w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu, zwany dalej "refundacją", ze środków...
    Liczba pobrań: 416
    Brak głosów
  • PFRON Wn-W (II) (od I 2015) Wniosek o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby ...
    Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej zarejestrowanej w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu, zwany dalej "refundacją", ze środków...
    Liczba pobrań: 1 103
    Brak głosów
  • Po Pełnomocnictwo
    Jeżeli nie jest możliwe osobiste załatwienie danej sprawy (np. podpisanie umowy lub odebranie jakiegoś dokumentu), wówczas dana czynność prawna może być dokonana w naszym imieniu przez inną osobę, której udzielimy pełnomocnictwa -...
    Liczba pobrań: 25 661
    Twoja ocena: Brak Średnia: 3.5 (17 głosów)
  • PoPBIG Podanie o wydanie pozwolenia na budowę wewnętrznej instalacji gazowej
    Wymagane dokumenty: wniosek pozwolenia na budowę, oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, projekt budowlany złożony w 4 egzemplarzach sporządzony przez projektanta wraz z opiniami i uzgodnieniami,...
    Liczba pobrań: 1 016
    Brak głosów