Urząd i Izba Skarbowa

Sortuj według: nazwy | daty ↑ | popularności
 • WZP-1M (3) Deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez przedsiębiorstwo państwowe i o ...
  Deklarację o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez przedsiębiorstwo państwowe i o wpłatach z zysku składa przedsiębiorstwo państwowe. Formularz WZP-1M należy składać do dnia 28 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni (wpłaty z zysku za ostatni...
  Liczba pobrań: 1 611
  Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (1 głos)
 • WZP-1K (3) (archiwalny) Deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez przedsiębiorstwo ...
  Deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez przedsiębiorstwo państwowe i o wpłatach z zysku za kwartał Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 31 stycznia 1989 r. o gospodarce finansowej przedsiębiorstw państwowych (Dz.U. z 1992 r. Nr 6, poz....
  Liczba pobrań: 1 551
  Brak głosów
 • PCC-3/A (1) (archiwalny) Informacja o pozostałych podatnikach
  Informacja o pozostałych podatnikach stanowi załącznik do deklaracji PCC-3. Druk PCC-3 wraz z załącznikiem należy złożyć w Urzędzie Skarbowym, właściwym dla miejsca zamieszkania podatnika, w okresie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego....
  Liczba pobrań: 4 659
  Brak głosów
 • PCC-3 (3) (archiwalny) Deklaracja w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych
  Najnowsza wersja formularza PCC-3 (3) obowiązuje od dnia 6 lutego 2013 r. Formularz PCC-3 składają podatnicy podatku od czynności cywilnoprawnych. Druk PCC-3 należy złożyć w Urzędzie Skarbowym, właściwym dla miejsca zamieszkania podatnika, w...
  Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (8 głosów)
 • ORD-ZU (2) (archiwalny) Uzasadnienie przyczyn korekty deklaracji
  Skorygowanie deklaracji następuje przez złożenie korygującej deklaracji wraz z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty. Wyjaśnienie przyczyny korekty składane jest na druku ORD-ZU. Formularz ORD-ZU jest dołączany do korygowanej deklaracji...
  Liczba pobrań: 15 690
  Twoja ocena: Brak Średnia: 4.9 (8 głosów)
 • OPL-1 (3) (archiwalny) Zawiadomienie o odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za ...
  Formularz OPL-1 służy do odwołania pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez podatnika, płatnika lub inkasenta na podstawie art. 80a § 2a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. -...
  Liczba pobrań: 1 547
  Brak głosów
 • CIT-ST/A (5) Informacja o zakładach (oddziałach)
  CIT-ST/A należy składać łącznie z drukiem CIT-ST. W załączniku CIT-ST/A wskazuje się ilość oraz miejsce położenia poszczególnych zakładów (oddziałów) podatnika. CIT-ST/A może być składany tylko jako załącznik do druku CIT-ST. W...
  Liczba pobrań: 3 365
  Brak głosów
 • CIT-ST (7) (archiwalny) Informacja podatnika do ustalenia należnych jednostkom samorządu terytorialnego ...
  CIT-ST składają podatnicy posiadający zakłady (oddziały) położone na terenie jednostki samorządu terytorialnego innej niż jednostka samorządu terytorialnego, na obszarze której podatnicy mają swoją siedzibę w tym podatnicy prowadzący...
  Liczba pobrań: 5 972
  Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (3 głosy)
 • CIT-D (3) (archiwalny) Informacja podatnika podatku dochodowego od osób prawnych o ...
  CIT-D składają podatnicy, o których mowa w art.18 ust.1f pkt 1 ustawy, lub podatnicy składający zeznanie, o którym mowa w art.27 ust.1 ustawy, dla których informacja ta stanowi załącznik do zeznania. Informację podatnika...
  Liczba pobrań: 3 220
  Brak głosów
 • CIT-11R (1) (archiwalny) Deklaracja o wysokości podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych ...
  Deklaracja o wysokości podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, wydatkowanych na inne cele niż wymienione w oświadczeniu CIT-5 lub deklaracji CIT-6AR  ...
  Liczba pobrań: 1 650
  Brak głosów