Urząd i Izba Skarbowa

Sortuj według: nazwy | daty ↑ | popularności
 • WOTPV Wniosek o odroczenie terminu płatności podatku od towarów i usług
  Odroczenie terminu zapłaty podatku stanowi nadzwyczajną metodę przesunięcia terminu zapłaty zobowiązania podatkowego. Niesie ono za sobą obowiązek zapłaty opłaty prolongacyjnej w wysokości połowy odsetek za zwłokę za okres odroczenia. Wniosek...
  Liczba pobrań: 794
  Brak głosów
 • PIT-5 (15) (archiwalny) (do XII 2006) Deklaracja na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy
  Deklaracja archiwalna! Obowiązywała do 31 grudnia 2006 r. Nie ma już obowiązku składania jej do urzędu Skarbowego. Jednak dla niektórych firm w dalszym ciągu jest pomocna przy miesięcznym rozliczeniu zaliczki na podatek dochodowy. Prowadzący...
  Liczba pobrań: 21 270
  Twoja ocena: Brak Średnia: 3.8 (4 głosy)
 • PIT-5L (3) (archiwalny) (do XII 2006) Deklaracja na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy według stawki 19%
  Deklaracja archiwalna! Obowiązywała do 31 grudnia 2006 r. Nie ma już obowiązku składania jej do urzędu Skarbowego. Jednak dla niektórych firm w dalszym ciągu jest pomocna przy miesięcznym rozliczeniu zaliczki na podatek dochodowy. Formularz...
  Liczba pobrań: 6 807
  Twoja ocena: Brak Średnia: 3.7 (3 głosy)
 • PIT-4 (16) (do XII 2006) (archiwalny) Deklaracja na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy od łącznej ...
  Deklaracja PIT-4R obowiązywała do 31 grudnia 2006 r. Nie ma już obowiązku składania jej do urzędu Skarbowego. Jednak dla niektórych księgowych w dalszym ciągu jest pomocna przy miesięcznym rozliczeniu zaliczki na podatek dochodowy. Składający...
  Liczba pobrań: 1 418
  Brak głosów
 • WSNP Wniosek o stwierdzenie nadpłaty podatku
  Podatnik, kwestionujący kwotę pobranego przez płatnika podatku ma prawo wystąpić z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty. Jeżeli prawidłowość skorygowanego zeznania (deklaracji) nie budzi wątpliwości, organ podatkowy zwraca nadpłatę bez wydania decyzji...
  Liczba pobrań: 2 328
  Brak głosów
 • WUPOD Wniosek o umorzenie zaległości podatkowej w podatku od darowizny
  Podatnik ma możliwość wystąpić z wnioskiem o umorzenie zaległości podatkowej w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym. Można występować osobno z wnioskiem wyłącznie o umorzenie odsetek za zwłokę powołując się...
  Liczba pobrań: 1 073
  Brak głosów
 • PPRZV Pismo przewodnie – rezygnacja ze zwolnienia z podatku VAT
  Jeżeli podmioty rozpoczną dokonywanie sprzedaży opodatkowanej, utracą zwolnienie od podatku lub zrezygnują z tego zwolnienia, zobowiązane są do złożenia zgłoszenia rejestracyjnego dla celów podatku VAT, a w przypadku podatników...
  Liczba pobrań: 704
  Brak głosów
 • ISNLD Informacja o sporządzeniu spisu z natury w związku z likwidacją działalności
  Podatnicy są obowiązani do sporządzenia i wpisania do księgi przychodów i rozchodów spisu z natury towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, produkcji w toku,...
  Liczba pobrań: 1 475
  Twoja ocena: Brak Średnia: 4 (1 głos)
 • VAT-7 (12) (archiwalny) Deklaracja dla podatku od towarów i usług
  VAT-7 (12) w wersji elektronicznej może być stosowany od dnia 1 października 2012 r. Wysyłka z wcześniejszą datą jest niemożliwa (również w  przypadku składania korekt). Każda próba wysłania deklaracji zostanie odrzucona. Korektę...
  Liczba pobrań: 1 823
  Brak głosów
 • WoRR Wniosek o rozłożenie na raty zapłaty podatku/zaległości podatkowej
  Rozłożenie na raty lub odroczenie zapłaty stanowią nadzwyczajne metody wygaśnięcia zobowiązania podatkowego lub zaległości podatkowej. Motywowany musi być ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym
  Liczba pobrań: 1 043
  Brak głosów