Urząd Miasta i Gminy

Sortuj według: nazwy ↑ | daty | popularności
 • OoPDN-L (archiwalny) Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane Lublin
  Oświadczenie o prawie do dysponowania stanowi niezbędny załącznik do wniosku o pozwolenie na budowę. W oświadczeniu należy wskazać dokumenty, które potwierdzają prawo do dysponowania nieruchomością - inwestor nie musi załączać dokument...
  Liczba pobrań: 108
  Brak głosów
 • OoPDN-P (archiwalny) Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane Poznań
  Oświadczenie o prawie do dysponowania stanowi niezbędny załącznik do wniosku o pozwolenie na budowę. W oświadczeniu należy wskazać dokumenty, które potwierdzają prawo do dysponowania nieruchomością - inwestor nie musi załączać dokument...
  Liczba pobrań: 386
  Brak głosów
 • OoT-Po (archiwalny) Oświadczenie o tablicach
  W przypadku pojazdu sprowadzonego z zagranicy bez tablic rejestracyjnych lub konieczności zwrotu tablic do organu rejestrującego, właściciel pojazdu zamiast tablic dołącza oświadczenie.  We wniosku należy podać dane osobowe (imię, nazwisko,...
  Liczba pobrań: 342
  Brak głosów
 • OoT-Po Oświadczenie o tablicach
  W przypadku pojazdu sprowadzonego z zagranicy bez tablic rejestracyjnych lub konieczności zwrotu tablic do organu rejestrującego, właściciel pojazdu zamiast tablic dołącza oświadczenie.  We wniosku należy podać dane osobowe (imię, nazwisko,...
  Liczba pobrań: 2 024
  Twoja ocena: Brak Średnia: 4 (1 głos)
 • OoWS (archiwalny) Oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym ...
  Oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy należy przedstawić wraz z wnioskiem o ustanowienie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego. Wypełniając...
  Liczba pobrań: 347
  Brak głosów
 • OoZdUS (archiwalny) Oświadczenie o zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych
  Oświadczenie stanowi załącznik, który należy dołączyć do składanego wniosku w sprawach o świadczenia rodzinne. Oświadczenie powinno zawierać datę oraz miejscowość wypełnienia oraz podpis osoby ubiegającej się. Wzór oświadczenia został...
  Liczba pobrań: 241
  Brak głosów
 • OPN-Po Oświadczenie o przyjęciu nasadzeń Poznań
  We wniosku należy podać dane firmy oraz osoby ją reprezentującej. W oświadczeniu wyrażamy zgodę na dokonanie nasadzeń lub przyjęcie drzew przesadzanych z danej nieruchomości. 
  Liczba pobrań: 444
  Brak głosów
 • OPOK Oświadczenie o podjęciu obowiązków kierownika budowy/rozbiórki/robót budowlanych
  Rozpoczęcie budowy następuje z chwilą podjęcia prac przygotowawczych na terenie budowy. Pracami przygotowawczymi są: wytyczenie geodezyjne obiektów w terenie; wykonanie niwelacji terenu; zagospodarowanie terenu budowy wraz z budową...
  Liczba pobrań: 578
  Brak głosów
 • OPS Oświadczenie projektanta-sprawdzającego o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi ...
  Projektant ma obowiązek sprawdzić projekt architektoniczno-budowlany pod względem zgodności z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń. Projektant sprawdza kompletność...
  Liczba pobrań: 588
  Brak głosów
 • OPUP Oświadczenie o posiadaniu uprawnień budowlanych
  Komplet dokumentów dotyczący nadania uprawnień budowlanych powinien zawierać: Wniosek o nadanie uprawnień budowlanych wraz z załącznikami: Odpis dyplomu magistra inżyniera/ inżyniera/ technika/ mistrza/ dyplomu potwierdzającego kwalifikacje...
  Liczba pobrań: 945
  Brak głosów