Urząd Miasta i Gminy

Sortuj według: nazwy | daty ↑ | popularności
 • OZW Oświadczenie - zgoda właściciela nieruchomości
  Wycięcie bez zgody właściciela nieruchomości drzewa lub krzewu, rosnącego na tym terenie grozi nałożeniem wysokiej kary pieniężnej. Wniosek o wydanie zgody na wycięcie drzewa lub krzewu może złożyć posiadacz nieruchomości, czyli właściciel lub wsp...
  Liczba pobrań: 895
  Brak głosów
 • OPN-Po Oświadczenie o przyjęciu nasadzeń Poznań
  We wniosku należy podać dane firmy oraz osoby ją reprezentującej. W oświadczeniu wyrażamy zgodę na dokonanie nasadzeń lub przyjęcie drzew przesadzanych z danej nieruchomości. 
  Liczba pobrań: 429
  Brak głosów
 • WWD-Wa (P) Wniosek o wydanie pozwolenia na usunięcie drzew i krzewów (przedsiębiorca) Warszawa
  Wymagane dokumenty: 1. Wniosek posiadacza nieruchomości, o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów, zawierający: a) imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości albo właściciela urządzeń, o...
  Liczba pobrań: 407
  Brak głosów
 • WWD-Wa (OF) Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów (osoba fizyczna) Warszawa
  Wymagane dokumenty: Wniosek posiadacza nieruchomości, o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów, zawierający: imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości albo właściciela urządzeń, o...
  Liczba pobrań: 436
  Brak głosów
 • WWD-T Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów wniesiony przez posiadacza nieruchomości Toruń
  Załączniki: tytuł prawny władania nieruchomością, na której rosną wskazane do usunięcia drzewa/krzewy  (np. kserokopia aktu notarialnego, wypisu z ksiąg wieczystych lub podanie numeru księgi wieczystej, umowa dzierżawy, umowa...
  Liczba pobrań: 401
  Brak głosów
 • WWD-Sz Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów bez naliczania opłat Szczecin
  Wymagane dokumenty: Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów bez naliczania opłat" (WGKiOŚ-6) od posiadacza nieruchomości, wieczystego użytkownika lub właściciela zawierający: imię, nazwisko i adres albo nazwę...
  Liczba pobrań: 444
  Brak głosów
 • WWD-Rz Wniosek o udzielenie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów Rzeszów
  Wymagane dokumenty: wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów powinien zawierać: imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości, na której rosną drzewa i krzewy...
  Liczba pobrań: 485
  Brak głosów
 • WWD-Po Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie/przesadzenie drzew/krzewów Poznań
  Usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości może nastąpić, po uzyskaniu zezwolenia Prezydenta Miasta Poznania wydanego na wniosek posiadacza nieruchomości, na której one rosną. Wydanie zezwolenia może być uzależnione od...
  Liczba pobrań: 423
  Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (1 głos)
 • WWD-Op Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów Opole
  Wymagane dokumenty: Wniosek o wydanie zezwolenia powinien zawierać następujące informacje: imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości albo właściciela urządzeń o których mowa art. 49 § 1...
  Liczba pobrań: 424
  Brak głosów
 • WWD-Ol Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów Olsztyn
  Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew / krzewów powinien zawierać: imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości, tytuł prawny władania nieruchomością, nazwę gatunku drzewa lub krzewu...
  Liczba pobrań: 419
  Brak głosów