Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Sortuj według: nazwy | daty | popularności ↑
 • ZUS EPD-16 (archiwalny) Oświadczenie o zamiarze opodatkowania dochodów łącznie z małżonkiem lub dziećmi
  Świadczeniobiorca - podatnik może złożyć oświadczenie, w którym określa zamiar łącznego opodatkowania w roku podatkowym: a) z małżonkiem, określając granicę skali podatkowej, którą przekroczą dochody małżonka, b) z dziećmi, jeżeli jest...
  Liczba pobrań: 1 038
  Brak głosów
 • ZUS KP-1 (archiwalny) Wniosek o ustalenie kapitału początkowego
  Kapitał początkowy wyliczany jest każdej osobie na dzień 1 stycznia 1999 r., bez względu na to, kiedy zostanie przesłany do ZUS wniosek wraz z dokumentami o jego ustalenie i kiedy zostanie wydana decyzja ustalająca jego wysokość. Kapitał początkowy...
  Liczba pobrań: 1 037
  Brak głosów
 • ZAS-DP (4) Zaświadczenie o wysokości obrotu w podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym a także ...
  Zaświadczenie wydawane jest przez organ podatkowy (naczelnika urzędu skarbowego) właściwy rzeczowo i miejscowo w sprawach poszczególnych zobowiązań podatkowych.   Organ podatkowy na wniosek podatnika wydaje zaświadczenie o wysokości jego...
  Liczba pobrań: 1 036
  Brak głosów
 • ZUS-RNW Wniosek o ulgę w spłacie należności z tytułu nienależnie pobranych/wypłaconych świadczeń
  ZUS RNW należy wypełnić w przypadku, gdy osoba zainteresowana jest zobowiązana do zwrotu świadczenia. Wniosek należy wypełnić jeżeli ZUS ma: – odroczyć termin zapłaty, – rozłożyć kwotę na raty, – odstąpić od żądania jej zwrotu,...
  Liczba pobrań: 1 035
  Brak głosów
 • ZUS-ER-WEC-01 (archiwalny) Wniosek o emeryturę częściową
  Wniosek stanowi podstawę do wszczęcia postępowania w ZUS – rozpatrzenia uprawnień i wydania decyzji w sprawie emerytury częściowej, określonej w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U...
  Liczba pobrań: 1 033
  Brak głosów
 • ZUS-ER-WUG-01 (archiwalny) Wskazanie / zmiana osób uposażonych, które nabędą prawo do wypłaty ...
  Formularz Wskazanie / zmiana osób uposażonych, które nabędą prawo do wypłaty gwarantowanej / zmiana udziału w wypłacie gwarantowanej / odwołanie poprzedniej dyspozycji moze dotyczyć: wskazania osób uposażonych dokonywane po...
  Liczba pobrań: 1 031
  Brak głosów
 • ZUS INF (archiwalny) Informacja do wniosku o zasiłek pogrzebowy
  Co załatwisz tym wnioskiem Gdy złożysz ten wniosek, ustalimy Twoje uprawnienia do zasiłku pogrzebowego i wysokość zasiłku. 1. Zasiłek pogrzebowy przysługuje Ci jeśli pokryłeś koszty pogrzebu: osoby, która miała prawo do emerytury lub renty,...
  Liczba pobrań: 1 030
  Brak głosów
 • ZUS PL-USA 7 Opinia lekarska / medical evaluation
  1 marca 2009 r. weszła w życie Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki o zabezpieczeniu społecznym. Umowa dotyczy uprawnień osób, które podlegają lub podlegały ubezpieczeniom społecznym w jednym lub obu...
  Liczba pobrań: 1 030
  Twoja ocena: Brak Średnia: 3 (1 głos)
 • ZUS ROP (archiwalny) Oświadczenie o stanie majątkowym osoby prawnej
  ZUS ROP to obowiązujący od dnia 1 grudnia 2017 r. wniosek, który zastąpił dotychczasową deklarację  ZUS-RD-OOP-01. Oświadczenie może złożyć osoba starająca się o umorzenie lub udzielenie ulgi w spłacie należności z tytułu składek i koszt...
  Liczba pobrań: 1 027
  Brak głosów
 • ZUS EMC Inf (archiwalny) Informacja do wniosku o emeryturę częściową
  Formularz stanowi załącznik do wniosku ZUS EMC. Wypełnij ten wniosek, jeżeli starasz się o emeryturę częściową z ZUS. Ustalimy Twoje prawo do emerytury częściowej z ZUS i obliczymy jej wysokość. Ustalimy również kapitał początkowy, jeśli nie...
  Liczba pobrań: 1 020
  Brak głosów