Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Sortuj według: nazwy | daty | popularności ↓
 • ZUS-EWZU (archiwalny) Wniosek o wydanie zaświadczenia o wypłaconych zasiłkach / świadczeniach
  Ubezpieczony składa wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w celu otrzymania zaświadczenia o wypłaconych zasiłkach / świadczeniach. We wniosku należy podać dane identyfikacyjne ubezpieczonego takie jak: PESEL (a w przypadku braku numeru PESEL,...
  Liczba pobrań: 418
  Brak głosów
 • ZUS REU (archiwalny) Wniosek o uchylenie czynności egzekucyjnych
  Wniosek ZUS REU należy wypełnić, jeżeli w toczących się postępowaniach egzekucyjnych ZUS dokonał czynności egzekucyjnych i chcesz aby zostały uchylone. Po rozpatrzeniu  wniosku, ZUS wyda postanowienie o uchyleniu lub odmowie...
  Liczba pobrań: 425
  Brak głosów
 • ZUS USA/PL 11 Wyrażenie zgody (Consent Statement)
  1 marca 2009 r. weszła w życie Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki o zabezpieczeniu społecznym. Umowa dotyczy uprawnień osób, które podlegają lub podlegały ubezpieczeniom społecznym w jednym lub obu...
  Liczba pobrań: 425
  Brak głosów
 • ZUS ERP-7 Inf Informacja do zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu
  Zaświadczenie ZUS ERP-7 potwierdza  okres zatrudnienia pracownika oraz osiągane przez niego zarobki w danym zakładzie pracy. Formularz ten wystawia pracodawca swoim aktualnym , a także  byłym pracownikom. Podczas wypełniania tego...
  Liczba pobrań: 427
  Brak głosów
 • ZUS US-46 (archiwalny) Wniosek o wydanie zaświadczenie A1 dla członka załogi lotniczej lub personelu ...
  Wniosek US-46 składany jest w celu uzyskania zaświadczenia A-1 (z związku z pracą najemną lub na własny rachunek). Deklarację może złożyć pracodawca dla osoby będącej członkiem załogi lotniczej lub personelu pokładowego. W formularzu należy wykazać...
  Liczba pobrań: 427
  Brak głosów
 • ZUS-ER-OPR-01 (archiwalny) Oświadczenie pełnoletniego dziecka ubiegającego się o rentę rodzinną
  Oświadczenie stanowi integralną część formularza: Wniosek o rentę rodzinną - formularz ZUS Rp-2 - Oświadczenie powinno być złożone wraz z tym wnioskiem) Wniosek stanowi podstawę do wszczęcia postępowania w ZUS - rozpatrzenia uprawnień i wydania...
  Liczba pobrań: 428
  Brak głosów
 • ZUS ESP Inf (archiwalny) Informacja do wniosku o świadczenie przedemerytalne
  Wniosek o świadczenie przedemerytalne można złożyć w każdej placówce ZUS, jednakże: wniosek ten rozpatruje placówka ZUS właściwa ze względu na Twoje miejsce zamieszkania. Jeśli mieszkasz w Polsce, jest to adres zameldowania na pobyt...
  Liczba pobrań: 429
  Brak głosów
 • ZUS ERR Inf (archiwalny) Informacja do wniosku o rentę rodzinną
  Wniosek o rentę rodzinną rozpatruje placówka ZUS właściwa ze względu na Twoje miejsce zamieszkania. Jeśli mieszkasz w Polsce, jest to adres zameldowania na pobyt stały. Jeśli osoba zmarła, po której ma być przyznana renta rodzinna...
  Liczba pobrań: 430
  Brak głosów
 • ZUS EWG-O (archiwalny) Oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na wskazanie osoby uposażonej - innej ...
  Oświadczenie należy wypełnić, jeżeli wyrażasz zgodę, aby Twój współmałżonek jako osobę uposażoną, która nabędzie prawo do wypłaty gwarantowanej wskazał osobę, która nie jest członkiem rodziny. Ważne! Oświadczenie wsp...
  Liczba pobrań: 439
  Brak głosów
 • ZAS-P (3) (archiwalny) Zaświadczenie o wysokości zaległości podatkowych podatnika
  Organy podatkowe, za zgodą Podatnika wydają zaświadczenie o wysokości zaległości podatkowych Podatnika (ZAS-P), na żądanie: Jednostek organizacyjnych, które na podstawie ustaw regulujących zasady ich funkcjonowania uprawnione są do...
  Liczba pobrań: 439
  Brak głosów