Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Sortuj według: nazwy | daty ↑ | popularności
 • ZUS Rp-9 (od XII 2013) (archiwalny) Oświadczenie wnioskodawcy w sprawie braku dokumentów
  W celu udokumentowania brakującego okresu zatrudnienia pracownik opócz zeznań świadków składanych na formularzu ZUS Rp-8, powinien złożyć również własne oświadczenie na formularzu ZUS Rp-9.   Składa się je pod rygorem...
  Liczba pobrań: 1 033
  Brak głosów
 • ZUS Z-10 (od XII 2013) (archiwalny) Oświadczenie w związku z roszczeniem o zasiłek chorobowy/świadczenie ...
  Zgodnie z art. 13 ust. 1, art. 18 i art. 22 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2010 r. Nr 77, poz. 512 z późn. zm.) zasiłek chorobowy lub...
  Liczba pobrań: 516
  Brak głosów
 • ZUS RP-1R (od 2013) (archiwalny) Wniosek o rentę z tytułu niezdolności do pracy
  Wniosek stanowi podstawę do wszczęcia postępowania w ZUS – rozpatrzenia uprawnień i wydania decyzji w sprawie renty z tytułu niezdolności do pracy oraz do wszczęcia postępowania o rentę zagraniczną. Wniosek należy złożyć w Oddziale lub...
  Liczba pobrań: 2 217
  Brak głosów
 • ZUS Z-3b (od 2014) (archiwalny) Zaświadczenie płatnika składek
  Osoby podlegające ubezpieczeniu chorobowemu z tytułu: wykonywania pozarolniczej działalności, współpracy z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność, bycia duchownym nabywają prawo do zasiłku chorobowego z ubezpieczenia...
  Liczba pobrań: 5 392
  Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (2 głosy)
 • ZUS Z-3a (od 2014) (archiwalny) Zaświadczenie płatnika składek
  Formularz ZUS Z-3a wypełnia płatnik składek.   Do pkt 1 zaświadczenia Należy podkreślić odpowiedni tytuł ubezpieczenia społecznego. Do pkt 2 i 3 zaświadczenia Należy wpisać datę początku i końca trwania ubezpieczenia (dzień, miesiąc...
  Liczba pobrań: 1 496
  Brak głosów
 • ZUS Z-3 (od 2014) (archiwalny) Zaświadczenie płatnika składek
  Formularz ZUS Z-3 wypełnia płatnik składek. Punkt 2 zaświadczenia wypełnia się tylko w przypadku, gdy okres ubezpieczenia chorobowego podany w pkt 1 poprzedzający okres niezdolności do pracy jest krótszy niż 30 dni oraz jeżeli nie...
  Liczba pobrań: 16 278
  Twoja ocena: Brak Średnia: 4.3 (15 głosów)
 • OC-OFE (archiwalny) Oświadczenie członka otwartego funduszu emerytalnego o przekazywaniu składki do ...
  Od 1 czerwca 2014 r. zmianie ulegają zasady odprowadzania składek emerytalnych w ramach oszczędności gromadzonych w II filarze. Zmiana przepisów sprawi, że osoby, których środki na przyszłą emeryturę przekazywane były do otwartych...
  Liczba pobrań: 3 197
  Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (7 głosów)
 • ZUS-EZS-U (archiwalny) Wniosek ubezpieczonego o zwrot nienależnie opłaconych składek z tytułu ...
  Wniosek o zwrot nadpłaty, należy złożyć we właściwej dla miejsca prowadzenia działalności Terenowej Jednostce Organizacyjnej ZUS. Ubezpieczony składek może złożyć wniosek o zwrot nienależnie opłaconych składek, po stwierdzeniu przez Zakład, że...
  Liczba pobrań: 626
  Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (1 głos)
 • ZUS PR-4 (archiwalny) Wniosek o rehabilitację leczniczą w ramach prewencji rentowej ZUS
  Program rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej skierowany jest do osób ubezpieczonych: zagrożonych całkowitą lub częściową niezdolnością do pracy, uprawnionych do zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego po...
  Liczba pobrań: 2 130
  Twoja ocena: Brak Średnia: 1 (2 głosy)
 • ZUS RD-8 (archiwalny) Wniosek w sprawie postępowania egzekucyjnego
  Wnioskodawca składając ZUS RD-8 może wnioskować o: wstrzymanie postępowania egzekucyjnego, zawieszenie postępowania egzekucyjnego, wstrzymanie czynności egzekucyjnych. uchylenie czynności egzekucyjnych w postępowaniu egzekucyjnym,...
  Liczba pobrań: 1 103
  Brak głosów