ZUS, KRUS i ubezpieczenia

Sortuj według: nazwy | daty ↑ | popularności
 • ZUS RD-8 (archiwalny) Wniosek w sprawie postępowania egzekucyjnego
  Wnioskodawca składając ZUS RD-8 może wnioskować o: wstrzymanie postępowania egzekucyjnego, zawieszenie postępowania egzekucyjnego, wstrzymanie czynności egzekucyjnych. uchylenie czynności egzekucyjnych w postępowaniu egzekucyjnym,...
  Liczba pobrań: 1 107
  Brak głosów
 • ZUS US-13 (archiwalny) Wniosek ubezpieczonego o zmianę danych identyfikacyjnych/adresowych
  Na formularzu ZUS US-13 wnioskodawca informuje, że jego dane identyfikacyjne lub adresowe uległy zmianie. Wniosek można złożyć w formie papierowej w Oddziale lub Inspektoracie ZUS właściwym ze względu na miejsce zamieszkania ubezpieczonego....
  Liczba pobrań: 638
  Brak głosów
 • ZUS RD-3 (archiwalny) Wniosek o rozliczenie konta płatnika składek
  Wniosek o rozliczenie konta płatnika składek powinien zawierać wszystkie dane niezbędne do jego poprawnego rozpatrzenia, tj. dane identyfikacyjne płatnika składek (NIP i REGON, a jeżeli nie nadano tych numerów albo jednego z nich, należy...
  Liczba pobrań: 4 553
  Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (3 głosy)
 • ZUS-EPRZ (archiwalny) Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do zasiłku chorobowego / świadczenia ...
  Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do zasiłku chorobowego / świadczenia rehabilitacyjnego powinien zawierać wszystkie dane niezbędne do jego rozpatrzenia, tj. dane identyfikacyjne osoby ubezpieczonej (PESEL - jeżeli nie nadano numeru PESEL,...
  Liczba pobrań: 619
  Brak głosów
 • ZUS RD-6 (archiwalny) Wniosek o przeksięgowanie wpłaty pomiędzy kontami płatników składek
  Wniosek o przeksięgowanie wpłaty pomiędzy kontami płatników składek należy złożyć w terenowej jednostce organizacyjnej ZUS właściwej dla siedziby lub miejsca zamieszkania dłużnika lub za pośrednictwem poczty i ma miejsce w przypadku...
  Liczba pobrań: 2 924
  Brak głosów
 • ZUS-ZRU (archiwalny) (od 2013) Zgłoszenie reklamacji do informacji o stanie konta osoby ubezpieczonej
  Dane wykazane w "Informacji o stanie konta ubezpieczonego w ZUS" są odzwierciedleniem danych zapisanych na indywidualnym koncie ubezpieczonego w ZUS w oparciu o dokumentu przekazane przez płatników składek (np. pracodawców,...
  Liczba pobrań: 1 674
  Brak głosów
 • ZUS ZZU (archiwalny) (od 2013) Zgłoszenie zapytania ubezpieczonego
  Formularz przeznaczony jest do zgłoszenia zapytania przez ubezpieczonego. Formularz należy stosować do zapytań nieobjętych pozostałymi wnioskami i może dotyczyć: danych ubezpieczonego, które zostały zgłoszone przez płatnika, danych o...
  Liczba pobrań: 2 072
  Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (2 głosy)
 • ZUS-EWN (archiwalny) Wniosek płatnika składek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek
  Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek potwierdza, że na dzień wydania zaświadczenia płatnik nie zalega z opłacaniem składek. Stan rozliczeń potwierdzany w zaświadczeniu jest ustalany na podstawie aktualnie zaewidencjonowanych na koncie...
  Liczba pobrań: 13 130
  Twoja ocena: Brak Średnia: 2.7 (7 głosów)
 • ZUS RZA Imienny raport miesięczny o należnych składkach na ubezpieczenie zdrowotne
  Raport miesięczny ZUS RZA sporządza płatnik za osobę ubezpieczoną podlegającą tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu, zgłoszoną do tego ubezpieczenia w dokumencie ZUS ZZA - zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego /zgłoszenie zmiany danych. Raport ZUS RZA...
  Liczba pobrań: 9 217
  Twoja ocena: Brak Średnia: 4 (4 głosy)
 • IROU (archiwalny) Informacja roczna dla osoby ubezpieczonej
  Od 1 listopada 2013 druk RMUA zostaje zastąpiony dwoma formularzami: Informacja miesięczna dla osoby ubezpieczonej oraz Informacja roczna dla osoby ubezpieczonej (Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 września 2013 r. (Dz.U....
  Liczba pobrań: 2 988
  Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (2 głosy)