ZUS, KRUS i ubezpieczenia

Sortuj według: nazwy | daty | popularności ↑
 • KRUS OoPU Oświadczenie do KRUS o podleganiu ubezpieczeniu w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
  Oświadczenie o podleganiu ubezpieczeniu w KRUS jest niezbędnym w przypadku ubezpieczonych, którzy pozostając rolnikami lub domownikami rolników, rozpoczynają jednocześnie prowadzić działalność gospodarczą i chcą nadal opłacać...
  Liczba pobrań: 676
  Twoja ocena: Brak Średnia: 2 (1 głos)
 • ZUS US-30 (archiwalny) Wniosek o zaświadczenie A1 - osoba zatrudniona na pokładzie statku
  Wniosek US-30 składany jest w celu uzyskania zaświadczenia A-1 (z związku z pracą najemną lub na własny rachunek). Deklarację może złożyć pracodawca dla pracownika lub osoby, która wykonuje pracę na własny rachunek na pokładzie statku na...
  Liczba pobrań: 668
  Brak głosów
 • ZUS-ER-WZD-01 (archiwalny) Wniosek osoby zamieszkałej w Polsce o zmianę danych adresowych / nazwiska / ...
  Wniosek osoby zamieszkałej w Polsce o zmianę danych adresowych / nazwiska / imienia / wypłatę świadczenia na rachunek bankowy / zmianę rachunku bankowego Wypłata świadczenia osobie zamieszkałej w Polsce 1. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS)...
  Liczba pobrań: 668
  Brak głosów
 • ZUS RSO (archiwalny) Wniosek o odroczenie terminu płatności składek
  Wniosek przeznaczony jest dla: płatników składek, np. prowadzących działalność gospodarczą, osób mających problem z opłacaniem przyszłych składek.   Za pomocą tego wniosku możesz również zwrócić się o: zmianę...
  Liczba pobrań: 666
  Brak głosów
 • ZUS WO Wzór oświadczenia (ulga z tytułu wychowania dzieci)
  Zgodnie z art. 27f ustawy, prawo do odliczenia przysługuje podatnikowi, który w roku podatkowym wychowywał własne lub przysposobione dzieci, o których mowa w art. 6 ust. 4 ustawy, tj. dzieci: - małoletnie, - bez względu na wiek, kt...
  Liczba pobrań: 665
  Brak głosów
 • ZUS PL-RM 101 (archiwalny) Zaświadczenie dotyczące zastosowania przepisów prawnych
  Formularz PL-RM 101 jest dokumentem stwierdzającym podleganie przez daną osobę polskim przepisom prawa na podstawie dwustronnej umowy o zabezpieczeniu społecznym. Celem zawierania dwustronnych umów jest przestrzeganie podstawowych zasada...
  Liczba pobrań: 662
  Brak głosów
 • ZUS US-13 (archiwalny) Wniosek ubezpieczonego o zmianę danych identyfikacyjnych/adresowych
  Wniosek ZUS US-13 może złożyć osoba, która nie posiada pracodawcy, który zgłosiłby zmianę danych identyfikacyjnych/adresowych wnioskodawcy. Program pozwala na szybkie wypełnienie formularza, w którym wnioskodawca podaje swoje...
  Liczba pobrań: 660
  Brak głosów
 • KRUS SR-8 (archiwalny) Oświadczenie w sprawie braku dokumentów
  Oświadczenie składane w celu wskazania świadków, których zeznania pozwoliłyby udowodnić okresy zatrudnienia i wskazać zakłady pracy - okresy pracy w gospodarstwie rolnym wnioskodawcy. Jeżeli zakład pracy istnieje, do niniejszego...
  Liczba pobrań: 657
  Twoja ocena: Brak Średnia: 2.3 (3 głosy)
 • ZUS-RD-OPK-01 (archiwalny) Oświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym oraz sytuacji materialnej osoby ...
  Oświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym oraz sytuacji materialnej osoby fizycznej prowadzącej pełną księgowość należy wypełnić czytelnie. W przypadku, gdy zakres informacji wskazany w danym punkcie nie ma odniesienia do stanu faktycznego sprawy...
  Liczba pobrań: 656
  Brak głosów
 • POR Protokół odbioru ruchomości
  Zobowiązanemu przysługuje skarga na czynność egzekucyjną. Skargę wnosi się do organu egzekucyjnego, który dokonał tej czynności, nie później niż w terminie 7 dni od dnia doręczenia zobowiązanemu odpisu niniejszego protokołu. Podstawą...
  Liczba pobrań: 655
  Brak głosów