ZUS, KRUS i ubezpieczenia

Sortuj według: nazwy ↑ | daty | popularności
 • ZUS-ER-WZD-01 (archiwalny) Wniosek osoby zamieszkałej w Polsce o zmianę danych adresowych / nazwiska / ...
  Wniosek osoby zamieszkałej w Polsce o zmianę danych adresowych / nazwiska / imienia / wypłatę świadczenia na rachunek bankowy / zmianę rachunku bankowego Wypłata świadczenia osobie zamieszkałej w Polsce 1. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS)...
  Liczba pobrań: 668
  Brak głosów
 • ZUS-ER-ZOW-01 (archiwalny) Zawiadomienie o wypadku
  Zawiadomienie o wypadku stanowi podstawę do wszczęcia w ZUS postępowania w sprawie ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy w stosunku do: osób prowadzących pozarolniczą działalność, współpracujących przy prowadzeniu...
  Liczba pobrań: 974
  Brak głosów
 • ZUS-EUN (archiwalny) (od XI 2013) Wniosek o umorzenie należności z tytułu składek
  Umorzenie jest wyrazem definitywnej rezygnacji z możliwości wyegzekwowania należności z tytułu nieopłaconych składek od podmiotów zobowiązanych do ich uregulowania. Należy zaznaczyć, że z uwagi na publicznoprawny charakter należności z tytułu...
  Liczba pobrań: 574
  Brak głosów
 • ZUS-EUN-02 (archiwalny) Wniosek o umorzenie należności z tytułu składek
  Umorzenie jest wyrazem definitywnej rezygnacji z możliwości wyegzekwowania należności z tytułu nieopłaconych składek od podmiotów zobowiązanych do ich uregulowania. Należy zaznaczyć, że z uwagi na publicznoprawny charakter należności z tytułu...
  Liczba pobrań: 636
  Brak głosów
 • ZUS-EUR (archiwalny) Wniosek o układ ratalny
  Rozłożenie należności z tytułu składek na raty polega na możliwości uregulowania tych należności w dłuższym okresie czasu, określonym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, bez konsekwencji przymusowego ich dochodzenia w trybie egzekucji....
  Liczba pobrań: 1 367
  Brak głosów
 • ZUS-EUR-02 (archiwalny) Wniosek o rozłożenie na raty należności z tytułu składek
  Rozłożenie należności z tytułu składek na raty polega na możliwości uregulowania tych należności w dłuższym okresie czasu, określonym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, bez konsekwencji przymusowego ich dochodzenia w trybie egzekucji....
  Liczba pobrań: 1 789
  Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (2 głosy)
 • ZUS-EWN (archiwalny) Wniosek płatnika składek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek
  Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek potwierdza, że na dzień wydania zaświadczenia płatnik nie zalega z opłacaniem składek. Stan rozliczeń potwierdzany w zaświadczeniu jest ustalany na podstawie aktualnie zaewidencjonowanych na koncie...
  Liczba pobrań: 13 117
  Twoja ocena: Brak Średnia: 2.7 (7 głosów)
 • ZUS-EWNUU (archiwalny) Wniosek o wydanie zaświadczenia o przedłożeniu wniosku o zasiłek/świadczenie ...
  Wniosek o wydanie zaświadczenia o przedłożeniu wniosku o zasiłek/świadczenie rehabilitacyjne za okres po ustaniu ubezpieczenia składany jest przez ubezpieczonego do Oddziału lub Inspektoratu ZUS. We wniosku należy podać dane niezbędne do jego...
  Liczba pobrań: 504
  Brak głosów
 • ZUS-EWNUU Wniosek o wydanie zaświadczenia o przedłożeniu wniosku o zasiłek/świadczenie rehabilitacyjne za ...
  Wniosek o wydanie zaświadczenia o przedłożeniu wniosku o zasiłek/świadczenie rehabilitacyjne za okres po ustaniu ubezpieczenia składany jest przez ubezpieczonego do Oddziału lub Inspektoratu ZUS. We wniosku należy podać dane niezbędne do jego...
  Liczba pobrań: 1 429
  Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (1 głos)
 • ZUS-EWZU (archiwalny) Wniosek o wydanie zaświadczenia o wypłaconych zasiłkach / świadczeniach
  Ubezpieczony składa wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w celu otrzymania zaświadczenia o wypłaconych zasiłkach / świadczeniach. We wniosku należy podać dane identyfikacyjne ubezpieczonego takie jak: PESEL (a w przypadku braku numeru PESEL,...
  Liczba pobrań: 418
  Brak głosów