ZUS

ZUS

Sortuj według: nazwy | daty | popularności
 • ZUS OL-9A Informacja o miejscach leczenia
  Formularz OL-9A składany do ZUS w celu pozyskania dokumentacji medycznej, niezbędnej do wydania orzeczenia. Na druku należy podać: dane osoby ubezpieczonej, adres zamieszkania osoby ubezpieczonej, informacje dotyczące placówek służby...
  Liczba pobrań: 2 039
  Brak głosów
 • ZUS EWG-W Wskazanie / zmiana osób uposażonych, które nabędą prawo do wypłaty gwarantowanej
  Za pomocą tego formularza możesz: po raz pierwszy dokonać wskazania jednej lub kilku osób, jako osób uposażonych, które w razie Twojej śmierci, nabędą prawo do jednorazowego świadczenia pieniężnego, zwanego „wypłatą...
  Liczba pobrań: 2 026
  Twoja ocena: Brak Średnia: 1 (1 głos)
 • ZUS RRP Wniosek o ustalenie przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek (30-krotność) - z wysyłką do ...
  Jesteś osobą ubezpieczoną lub prowadzisz działalność wypełnij ten wniosek, jeżeli chcesz wiedzieć, czy za dany rok kalendarzowy: składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, które zapłacił za Ciebie pracodawca lub zleceniodawcy, nie są...
  Liczba pobrań: 2 004
  Brak głosów
 • EKUZ (upoważ.) Wzór upoważnienia do złożenia wniosku oraz odbioru EKUZ lub Certyfikatu tymczasowo ...
  Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego jest dokumentem potwierdzającym, że posiadacz jest osobą ubezpieczoną i ma prawo do opieki zdrowotnej podczas pobytu w krajach Unii Europejskiej i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu. Karta jest...
  Liczba pobrań: 1 955
  Twoja ocena: Brak Średnia: 2.4 (5 głosów)
 • ZUS RDS (Covid-19 koronawirus) Wniosek o zawieszenie umowy o rozłożenie zadłużenia na raty/ umowy o ...
  Jeśli masz zawartą z Zakładem umowę o rozłożenie zadłużenia na raty lub umowę o odroczeniu terminu płatności i jednocześnie masz trudności w jej realizacji w następstwie COVID-19, to możesz skorzystać z zawieszenia jej realizacji na okres 3 miesięcy...
  Liczba pobrań: 1 940
  Brak głosów
 • ZUS US-1 Wniosek o wydanie zaświadczenia A1 dla osoby, która w Polsce wykonuje pracę na własny rachunek i ...
  Formularz przeznaczony jest dla osoby prowadzącej w Polsce działalność gospodarczą na własny rachunek, która przenosi działalność czasowo na terytorium innego Państwa Członkowskiego UE, EOG lub Szwajcarii na podstawie art. 12.2 Rozporządzenia...
  Liczba pobrań: 1 940
  Brak głosów
 • ZUS RD-8 Wniosek w sprawie postępowania egzekucyjnego - wersja papierowa
  Wniosek RD-8 wypełnij, jeżeli: chcesz zaskarżyć postępowanie egzekucyjne, które toczy się w Twojej sprawie, chcesz, aby ZUS wykonał inne czynności w związku z postępowaniem egzekucyjnym (np. wydał postanowienie w sprawie kosztów...
  Liczba pobrań: 1 924
  Brak głosów
 • ZUS ROP Oświadczenie o stanie majątkowym osoby prawnej
  ZUS ROP to obowiązujący od dnia 1 grudnia 2017 r. wniosek, który zastąpił dotychczasową deklarację  ZUS-RD-OOP-01. Oświadczenie może złożyć osoba starająca się o umorzenie lub udzielenie ulgi w spłacie należności z tytułu składek i koszt...
  Liczba pobrań: 1 887
  Brak głosów
 • ZUS EWYP Zawiadomienie o wypadku
  Zawiadomienie o wypadku stanowi podstawę do wszczęcia w ZUS postępowania w sprawie ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy w stosunku do: osób prowadzących pozarolniczą działalność, współpracujących przy prowadzeniu...
  Liczba pobrań: 1 886
  Brak głosów
 • ZzdsON Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane dla potrzeb Zespołu do Spraw Orzekania o ...
  Orzeczenie jest dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność. Przysługujące osobie niepełnosprawnej świadczenia oraz ulgi i uprawnienia uzależnione są od orzeczonej niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności, a w niektórych przypadkach...
  Liczba pobrań: 1 883
  Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (2 głosy)