ZUS

ZUS

Sortuj według: nazwy | daty | popularności
 • ZUS ZAS-15 Zaświadczenie płatnika składek o urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu ...
  Wypełnij zaświadczenie ZAS-15 i przekaż jeśli ZUS ma : ustalić pracownikowi prawo do zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego albo urlopu ojcowskiego, w przypadku,...
  Liczba pobrań: 2 323
  Brak głosów
 • ZUS US-54 Informacja o legalności zamieszkania obywatela państwa trzeciego - z wysyłką do PUE ZUS
  Deklaracja stosowana jest, jeśli składany jest wniosek o wydanie zaświadczenia A1 przez obywatela państwa trzeciego pod warunkiem, gdy osoba ta legalnie zamieszkuje na terytorium państwa członkowskiego (warunki te regulowane są przez przepisy unijne...
  Liczba pobrań: 2 283
  Brak głosów
 • ZUS RRP Wniosek o ustalenie przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek (30-krotność) - z wysyłką do ...
  Jesteś osobą ubezpieczoną lub prowadzisz działalność wypełnij ten wniosek, jeżeli chcesz wiedzieć, czy za dany rok kalendarzowy: składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, które zapłacił za Ciebie pracodawca lub zleceniodawcy, nie są...
  Liczba pobrań: 2 268
  Brak głosów
 • ZUS RIA Raport informacyjny
  Z dniem 1 stycznia 2019 r. znalazły zastosowanie nowe druki dla płatników składek - ZUS RIA oraz ZUS OSW. ZUS RIA stanowi raport informacyjny, który będzie mógł złożyć pracodawca/zleceniodawca za każdego pracownika...
  Liczba pobrań: 2 258
  Brak głosów
 • ZUS ER-13 Wniosek o wydanie zaświadczenia w sprawie świadczeń przyznanych przez ZUS - z wysyłką do PUE ZUS
  Zaświadczenie w sprawie świadczeń przyznanych przez ZUS wydawany jest przez organ na żądanie świadczeniobiorcy, który składa wniosek w terenowej jednostce organizacyjnej ZUS właściwej dla miejsca zamieszkania osoby zainteresowanej w celu...
  Liczba pobrań: 2 257
  Twoja ocena: Brak Średnia: 1.5 (2 głosy)
 • ZUS EPD-16 Oświadczenie o zamiarze opodatkowania dochodów łącznie z małżonkiem lub dziećmi - z wysyłką do ...
  Świadczeniobiorca - podatnik może złożyć oświadczenie, w którym określa zamiar łącznego opodatkowania w roku podatkowym: a) z małżonkiem, określając granicę skali podatkowej, którą przekroczą dochody małżonka, b) z dziećmi, jeżeli jest...
  Liczba pobrań: 2 236
  Brak głosów
 • ZUS USS Wniosek o transfer/wypłatę środków z subkonta osoby ubezpieczonej na rzecz ...
  Składając formularz USS osoba zainteresowana (osoba uprawniona lub spadkobierca, małoletni, współmałżonek - w zakresie wspólności majątkowej) zwraca się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o transfer lub wypłatę środków, kt...
  Liczba pobrań: 2 219
  Brak głosów
 • ZUS ROP Oświadczenie o stanie majątkowym osoby prawnej
  ZUS ROP to obowiązujący od dnia 1 grudnia 2017 r. wniosek, który zastąpił dotychczasową deklarację  ZUS-RD-OOP-01. Oświadczenie może złożyć osoba starająca się o umorzenie lub udzielenie ulgi w spłacie należności z tytułu składek i koszt...
  Liczba pobrań: 2 208
  Brak głosów
 • ZUS EWYP Zawiadomienie o wypadku
  Zawiadomienie o wypadku stanowi podstawę do wszczęcia w ZUS postępowania w sprawie ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy w stosunku do: osób prowadzących pozarolniczą działalność, współpracujących przy prowadzeniu...
  Liczba pobrań: 2 194
  Brak głosów
 • ZUS ERP-70 Zaświadczenie o pracy i dochodach ubezpieczonego spółdzielcy
  Zaświadczenie ERP-70 obowiązuje od dnia 6 listopada 2018 r., zastępując formularz ZUS Rp-70. Składane jest dla ustalenia podstawy wymiaru emerytury, renty oraz kapitału początkowego przez ubezpieczonego spółdzielcę. Wnioskodawca wykazuje w...
  Liczba pobrań: 2 184
  Brak głosów