ZUS

Sortuj według: nazwy | daty ↑ | popularności
 • ZUS RP-26 (archiwalny) (od VII 2015) Wniosek o świadczenie przedemerytalne
  Świadczenie przedemerytalne przysługuje osobie posiadającej status bezrobotnego, która spełniła warunki określone przepisami dotyczące wieku, okresów składkowych i nieskładkowych. Wniosek o świadczenie przedemerytalne złożony przez...
  Liczba pobrań: 2 575
  Twoja ocena: Brak Średnia: 3.7 (3 głosy)
 • ZUS Z-12 (archiwalny) (od VII 2015) Wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego
  Zasiłek pogrzebowy przysługuje na podstawie przepisów art. 77-81 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1440 ze zm.), art. 10 i 26 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o...
  Liczba pobrań: 1 561
  Brak głosów
 • ZUS Z-3a (archiwalny) (od VII 2015) Zaświadczenie płatnika składek
  Osoby podlegające ubezpieczeniu chorobowemu z tytułu: wykonywania pozarolniczej działalności, współpracy z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność, bycia duchownym nabywają prawo do zasiłku chorobowego z ubezpieczenia...
  Liczba pobrań: 1 998
  Brak głosów
 • ZUS ZAS-34 (archiwalny) Wniosek o zasiłek macierzyński za okres ustalony jako urlop ojcowski
  Zasiłek macierzyński za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu ojcowskiego przysługuje na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i...
  Liczba pobrań: 662
  Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (2 głosy)
 • ZUS-ER-WPS-02 (archiwalny) Wniosek o ponowne ustalenie wysokości świadczenia emerytalnego-rentowego
  Wniosek o ponowne ustalenie wysokości świadczenia, przekazuję się w sprawie: emerytury, emerytury pomostowej, emerytury częściowej, renty rodzinnej, renty z tytuły niezdolności do pracy, innego świadczenia polskiego....
  Liczba pobrań: 3 617
  Twoja ocena: Brak Średnia: 3.7 (10 głosów)
 • ZUS RP-1E (archiwalny) Wniosek o emeryturę
  Wniosek o emeryturę stanowi podstawę do wszczęcia postępowania w ZUS - rozpatrzenia uprawnień i wydania decyzji w ciągu 30 dni od wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji. Wniosek należy złożyć w Oddziale lub Inspektoracie...
  Liczba pobrań: 8 824
  Brak głosów
 • ZUS KP-3 (archiwalny) (od VI 2015) Wniosek o ponowne ustalenie kapitału początkowego
  Kapitał początkowy zostanie ponownie obliczony na wniosek osoby zainteresowanej zgłoszony w dowolnym czasie z urzędu przy innej sposobności, np. przy rozpatrywaniu wniosku o ponowne obliczenie kapitału początkowego w związku np. z doliczeniem...
  Liczba pobrań: 5 268
  Twoja ocena: Brak Średnia: 3.3 (6 głosów)
 • ZUS-ER-WZD-01 (archiwalny) Wniosek osoby zamieszkałej w Polsce o zmianę danych adresowych / nazwiska / ...
  Wniosek osoby zamieszkałej w Polsce o zmianę danych adresowych / nazwiska / imienia / wypłatę świadczenia na rachunek bankowy / zmianę rachunku bankowego Wypłata świadczenia osobie zamieszkałej w Polsce 1. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS)...
  Liczba pobrań: 668
  Brak głosów
 • ZUS RP-13 (archiwalny) Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny emeryta, rencisty, osoby ...
  Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego może nastąpić na wniosek świadczeniobiorcy.  Świadczeniobiorca może zgłosić: emeryta, rencistę, osobę uprawnioną do renty socjalnej, osobę uprawnioną do świadczenia przedemerytalnego/zasiłku...
  Liczba pobrań: 2 103
  Brak głosów
 • ZUS US-2 (archiwalny) Informacja w celu wydania zaświadczenia o ustawodawstwie właściwym
  Informacja w celu wydania zaświadczenia o ustawodawstwie właściwym dla osoby, która normalnie wykonuje działalność na własny rachunek w dwóch lub w kilku Państwach Członkowskich UE, EOG lub Szwajcarii na podstawie art. 13.2...
  Liczba pobrań: 1 256
  Brak głosów