ZUS

ZUS

Sortuj według: nazwy ↑ | daty | popularności
 • ZUS ZZA (archiwalny) Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego / zgłoszenie zmiany danych
  Formularz ZUS ZZA należy wypełnić w celu zgłoszenia: do ubezpieczenia zdrowotnego ubezpieczonego, który z danego tytułu podlega wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu, zmiany lub korekty danych osoby ubezpieczonej (z wyjątkiem zmiany danych...
  Liczba pobrań: 17 374
  Twoja ocena: Brak Średnia: 3.3 (3 głosy)
 • ZUS ZZA Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego / zgłoszenie zmiany danych
  Formularz ZUS ZZA należy wypełnić w celu zgłoszenia: do ubezpieczenia zdrowotnego ubezpieczonego, który z danego tytułu podlega wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu, zmiany lub korekty danych osoby ubezpieczonej (z wyjątkiem zmiany danych...
  Liczba pobrań: 20 319
  Twoja ocena: Brak Średnia: 2.3 (7 głosów)
 • ZUS ZZU (archiwalny) (od 2013) Zgłoszenie zapytania ubezpieczonego
  Formularz przeznaczony jest do zgłoszenia zapytania przez ubezpieczonego. Formularz należy stosować do zapytań nieobjętych pozostałymi wnioskami i może dotyczyć: danych ubezpieczonego, które zostały zgłoszone przez płatnika, danych o...
  Liczba pobrań: 2 076
  Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (2 głosy)
 • ZUS ZZU (archiwalny) Zgłoszenie zapytania ubezpieczonego
  Ubezpieczony może złożyć zapytanie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych na druku ZUS ZZU. W części I ubezpieczony uzupełnia swoje dane identyfikacyjne. W części II określa zakres informacji, jakie chce uzyskać z ZUS. Zaznacza, czy informacja ma...
  Liczba pobrań: 1 553
  Brak głosów
 • ZUS-E 124 Wniosek o zasiłek pogrzebowy
  Zasiłek pogrzebowy przysługuje w razie śmierci: osoby mającej ustalone prawo do emerytury lub renty, osoby mającej ustalone prawo do emerytury pomostowej, ubezpieczonego, w tym ubezpieczonego z tytułu pobierania zasiłku macierzyńskiego albo zasiłku...
  Liczba pobrań: 2 094
  Brak głosów
 • ZUS-EOP-02 (archiwalny) Wniosek o odroczenie terminu płatności składek
  Odroczenie terminu płatności jest jedną z prawnych form pomocy w spłacie należnych składek udzielanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na wniosek płatnika składek. Polega ono na możliwości uregulowania składek w dłuższym okresie czasu,...
  Liczba pobrań: 526
  Brak głosów
 • ZUS-EPRZ (archiwalny) Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do zasiłku chorobowego / świadczenia ...
  Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do zasiłku chorobowego / świadczenia rehabilitacyjnego powinien zawierać wszystkie dane niezbędne do jego rozpatrzenia, tj. dane identyfikacyjne osoby ubezpieczonej (PESEL - jeżeli nie nadano numeru PESEL,...
  Liczba pobrań: 619
  Brak głosów
 • ZUS-EPRZ (archiwalny) Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do zasiłku chorobowego / świadczenia ...
  Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do zasiłku chorobowego / świadczenia rehabilitacyjnego powinien zawierać wszystkie dane niezbędne do jego rozpatrzenia, tj. dane identyfikacyjne osoby ubezpieczonej (PESEL - jeżeli nie nadano numeru PESEL,...
  Liczba pobrań: 1 488
  Brak głosów
 • ZUS-EPW-P (archiwalny) Wniosek o ustalenie przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek (30-krotność)
  Roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób ubezpieczonych, w danym roku kalendarzowym nie może być wyższa od kwoty odpowiadającej trzydziestokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w...
  Liczba pobrań: 1 201
  Brak głosów
 • ZUS-ER-OMR-01 (archiwalny) Oświadczenie małżonka (wdowy/wdowca) ubiegającego się o rentę rodzinną
  Oświadczenie stanowi integralną część formularza Wniosek o rentę rodzinną - formularz ZUS RP-2. Oświadczenie powinno być złożone wraz z tym wnioskiem. Wniosek o rentę rodzinną stanowi podstawę do wszczęcia postępowania w ZUS – rozpatrzenia...
  Liczba pobrań: 1 348
  Brak głosów