Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: ZUS RP-70 (archiwalny) Zaświadczenie o pracy i dochodach ubezpieczonego spółdzielcyPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>10067023</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p0_1>[NIP]</p0_1>
       <p0_2>[REGON]</p0_2>
       <p0_3>[Pole tekstowe]</p0_3>
       <p0_4>[Pole tekstowe]</p0_4>
       <p1_1_subfield_1>[nazwisko]</p1_1_subfield_1>
       <p1_1_subfield_0>[imię]</p1_1_subfield_0>
       <p1_2>[nazwiskoRodowe]</p1_2>
       <p1_3>[dataUrodzenia]</p1_3>
       <p1_5>[data]</p1_5>
       <p1_6>[data]</p1_6>
       <p1_4_>[Wartość wyboru w polu p1_4. Dostępne wartości: 1 2 ]</p1_4_>
       <p1_7_>[Wartość wyboru w polu p1_7. Dostępne wartości: 1 2 ]</p1_7_>
       <p1_8>[data]</p1_8>
       <p1_9>[data]</p1_9>
       <p1_10_>[Wartość wyboru w polu p1_10. Dostępne wartości: 1 2 ]</p1_10_>
       <p1_11_>[Wartość wyboru w polu p1_11. Dostępne wartości: 1 2 ]</p1_11_>
       <p1_12_>[Wartość wyboru w polu p1_12. Dostępne wartości: 1 2 ]</p1_12_>
       <p1_13_>[Wartość wyboru w polu p1_13. Dostępne wartości: 1 2 ]</p1_13_>
       <p1_14_>[Wartość wyboru w polu p1_14. Dostępne wartości: 1 2 ]</p1_14_>
       <p1_15>[data]</p1_15>
       <p1_16_>[Wartość wyboru w polu p1_16. Dostępne wartości: 1 ]</p1_16_>
       <p1_9_4>[data]</p1_9_4>
       <p1_17>[data]</p1_17>
       <p1_18>[data]</p1_18>
       <p1_19>[data]</p1_19>
       <p1_20>[data]</p1_20>
       <p1_21>[data]</p1_21>
       <p1_22>[data]</p1_22>
       <p1_23_1>[pierwszeImie]</p1_23_1>
       <p1_23_2>[dataUrodzenia]</p1_23_2>
       <p1_23_3>[pierwszeImie]</p1_23_3>
       <p1_23_4>[dataUrodzenia]</p1_23_4>
       <p1_23_5>[pierwszeImie]</p1_23_5>
       <p1_23_6>[dataUrodzenia]</p1_23_6>
       <p1_23_7>[pierwszeImie]</p1_23_7>
       <p1_23_8>[dataUrodzenia]</p1_23_8>
       <p1_24>[Pole tekstowe]</p1_24>
       <p1_25>[Pole tekstowe]</p1_25>
       <p2_1_1>[rok]</p2_1_1>
       <p2_2_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p2_2_1>
       <p2_3_1>[rok]</p2_3_1>
       <p2_4_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p2_4_1>
       <p2_5_1>[rok]</p2_5_1>
       <p2_6_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p2_6_1>
       <p2_1_2>[rok]</p2_1_2>
       <p2_2_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p2_2_2>
       <p2_3_2>[rok]</p2_3_2>
       <p2_4_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p2_4_2>
       <p2_5_2>[rok]</p2_5_2>
       <p2_6_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p2_6_2>
       <p2_1_3>[rok]</p2_1_3>
       <p2_2_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p2_2_3>
       <p2_3_3>[rok]</p2_3_3>
       <p2_4_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p2_4_3>
       <p2_5_3>[rok]</p2_5_3>
       <p2_6_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p2_6_3>
       <p2_1_4>[rok]</p2_1_4>
       <p2_2_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</p2_2_4>
       <p2_3_4>[rok]</p2_3_4>
       <p2_4_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</p2_4_4>
       <p2_5_4>[rok]</p2_5_4>
       <p2_6_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</p2_6_4>
       <p2_1_5>[rok]</p2_1_5>
       <p2_2_5>[Pole integer - wartość liczbowa]</p2_2_5>
       <p2_3_5>[rok]</p2_3_5>
       <p2_4_5>[Pole integer - wartość liczbowa]</p2_4_5>
       <p2_5_5>[rok]</p2_5_5>
       <p2_6_5>[Pole integer - wartość liczbowa]</p2_6_5>
       <p2_1_6>[rok]</p2_1_6>
       <p2_2_6>[Pole integer - wartość liczbowa]</p2_2_6>
       <p2_3_6>[rok]</p2_3_6>
       <p2_4_6>[Pole integer - wartość liczbowa]</p2_4_6>
       <p2_5_6>[rok]</p2_5_6>
       <p2_6_6>[Pole integer - wartość liczbowa]</p2_6_6>
       <p2_1_7>[rok]</p2_1_7>
       <p2_2_7>[Pole integer - wartość liczbowa]</p2_2_7>
       <p2_3_7>[rok]</p2_3_7>
       <p2_4_7>[Pole integer - wartość liczbowa]</p2_4_7>
       <p2_5_7>[rok]</p2_5_7>
       <p2_6_7>[Pole integer - wartość liczbowa]</p2_6_7>
       <p2_1_8>[rok]</p2_1_8>
       <p2_2_8>[Pole integer - wartość liczbowa]</p2_2_8>
       <p2_3_8>[rok]</p2_3_8>
       <p2_4_8>[Pole integer - wartość liczbowa]</p2_4_8>
       <p2_5_8>[rok]</p2_5_8>
       <p2_6_8>[Pole integer - wartość liczbowa]</p2_6_8>
       <p2_1_9>[rok]</p2_1_9>
       <p2_2_9>[Pole integer - wartość liczbowa]</p2_2_9>
       <p2_3_9>[rok]</p2_3_9>
       <p2_4_9>[Pole integer - wartość liczbowa]</p2_4_9>
       <p2_5_9>[rok]</p2_5_9>
       <p2_6_9>[Pole integer - wartość liczbowa]</p2_6_9>
       <p3_1_1>[rok]</p3_1_1>
       <p3_1_2>[Pole kwoty]</p3_1_2>
       <p3_1_3>[Pole kwoty]</p3_1_3>
       <p3_2_1>[rok]</p3_2_1>
       <p3_2_2>[Pole kwoty]</p3_2_2>
       <p3_2_3>[Pole kwoty]</p3_2_3>
       <p3_3_1>[rok]</p3_3_1>
       <p3_3_2>[Pole kwoty]</p3_3_2>
       <p3_3_3>[Pole kwoty]</p3_3_3>
       <p3_4_1>[rok]</p3_4_1>
       <p3_4_2>[Pole kwoty]</p3_4_2>
       <p3_4_3>[Pole kwoty]</p3_4_3>
       <p3_5_1>[rok]</p3_5_1>
       <p3_5_2>[Pole kwoty]</p3_5_2>
       <p3_5_3>[Pole kwoty]</p3_5_3>
       <p3_6_1>[rok]</p3_6_1>
       <p3_6_2>[Pole kwoty]</p3_6_2>
       <p3_6_3>[Pole kwoty]</p3_6_3>
       <p3_7_1>[rok]</p3_7_1>
       <p3_7_2>[Pole kwoty]</p3_7_2>
       <p3_7_3>[Pole kwoty]</p3_7_3>
       <p3_8_1>[rok]</p3_8_1>
       <p3_8_2>[Pole kwoty]</p3_8_2>
       <p3_8_3>[Pole kwoty]</p3_8_3>
       <p3_9_1>[rok]</p3_9_1>
       <p3_9_2>[Pole kwoty]</p3_9_2>
       <p3_9_3>[Pole kwoty]</p3_9_3>
       <p3_10_1>[rok]</p3_10_1>
       <p3_10_2>[Pole kwoty]</p3_10_2>
       <p3_10_3>[Pole kwoty]</p3_10_3>
       <p3_11_1>[rok]</p3_11_1>
       <p3_11_2>[Pole kwoty]</p3_11_2>
       <p3_11_3>[Pole kwoty]</p3_11_3>
       <p3_12_1>[rok]</p3_12_1>
       <p3_12_2>[Pole kwoty]</p3_12_2>
       <p3_12_3>[Pole kwoty]</p3_12_3>
       <p3_13_1>[rok]</p3_13_1>
       <p3_13_2>[Pole kwoty]</p3_13_2>
       <p3_13_3>[Pole kwoty]</p3_13_3>
       <p3_14_1>[rok]</p3_14_1>
       <p3_14_2>[Pole kwoty]</p3_14_2>
       <p3_14_3>[Pole kwoty]</p3_14_3>
       <p3_15_1>[rok]</p3_15_1>
       <p3_15_2>[Pole kwoty]</p3_15_2>
       <p3_15_3>[Pole kwoty]</p3_15_3>
       <p3_16_1>[rok]</p3_16_1>
       <p3_16_2>[Pole kwoty]</p3_16_2>
       <p3_16_3>[Pole kwoty]</p3_16_3>
       <p3_17_1>[rok]</p3_17_1>
       <p3_17_2>[Pole kwoty]</p3_17_2>
       <p3_17_3>[Pole kwoty]</p3_17_3>
       <p3_18_1>[rok]</p3_18_1>
       <p3_18_2>[Pole kwoty]</p3_18_2>
       <p3_18_3>[Pole kwoty]</p3_18_3>
       <p3_19_1>[rok]</p3_19_1>
       <p3_19_2>[Pole kwoty]</p3_19_2>
       <p3_19_3>[Pole kwoty]</p3_19_3>
       <p3_20_1>[rok]</p3_20_1>
       <p3_20_2>[Pole kwoty]</p3_20_2>
       <p3_20_3>[Pole kwoty]</p3_20_3>
       <p3_21_1>[rok]</p3_21_1>
       <p3_21_2>[Pole kwoty]</p3_21_2>
       <p3_21_3>[Pole kwoty]</p3_21_3>
       <p3_22_1>[rok]</p3_22_1>
       <p3_22_2>[Pole kwoty]</p3_22_2>
       <p3_22_3>[Pole kwoty]</p3_22_3>
       <p3_23_1>[rok]</p3_23_1>
       <p3_23_2>[Pole kwoty]</p3_23_2>
       <p3_23_3>[Pole kwoty]</p3_23_3>
       <p3_24_1>[rok]</p3_24_1>
       <p3_24_2>[Pole kwoty]</p3_24_2>
       <p3_24_3>[Pole kwoty]</p3_24_3>
       <p4>[pole wielowierszowe]</p4>
       <p5>[pole wielowierszowe]</p5>
       <p6_1>[miejscowość]</p6_1>
       <p6_2>[data]</p6_2>
       <p6_3_subfield_1>[nazwisko]</p6_3_subfield_1>
       <p6_3_subfield_0>[imię]</p6_3_subfield_0>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>ZUS RP-70</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>10067023</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p0_1>8875155741</p0_1>
       <p0_2>773461194</p0_2>
       <p0_3>test pola tekstowego</p0_3>
       <p0_4>test pola tekstowego</p0_4>
       <p1_1_subfield_1>Kowalski</p1_1_subfield_1>
       <p1_1_subfield_0>Jan</p1_1_subfield_0>
       <p1_2>Kowalski</p1_2>
       <p1_3>30-10-1985</p1_3>
       <p1_5>30-10-1990</p1_5>
       <p1_6>30-10-1990</p1_6>
       <p1_4_>1</p1_4_>
       <p1_7_>1</p1_7_>
       <p1_8>30-10-1990</p1_8>
       <p1_9>30-10-1990</p1_9>
       <p1_10_>1</p1_10_>
       <p1_11_>1</p1_11_>
       <p1_12_>1</p1_12_>
       <p1_13_>1</p1_13_>
       <p1_14_>1</p1_14_>
       <p1_15>30-10-1990</p1_15>
       <p1_16_>1</p1_16_>
       <p1_9_4>30-10-1990</p1_9_4>
       <p1_17>30-10-1990</p1_17>
       <p1_18>30-10-1990</p1_18>
       <p1_19>30-10-1990</p1_19>
       <p1_20>30-10-1990</p1_20>
       <p1_21>30-10-1990</p1_21>
       <p1_22>30-10-1990</p1_22>
       <p1_23_1>Jan</p1_23_1>
       <p1_23_2>30-10-1985</p1_23_2>
       <p1_23_3>Jan</p1_23_3>
       <p1_23_4>30-10-1985</p1_23_4>
       <p1_23_5>Jan</p1_23_5>
       <p1_23_6>30-10-1985</p1_23_6>
       <p1_23_7>Jan</p1_23_7>
       <p1_23_8>30-10-1985</p1_23_8>
       <p1_24>test pola tekstowego</p1_24>
       <p1_25>test pola tekstowego</p1_25>
       <p2_1_1></p2_1_1>
       <p2_2_1>10</p2_2_1>
       <p2_3_1></p2_3_1>
       <p2_4_1>10</p2_4_1>
       <p2_5_1></p2_5_1>
       <p2_6_1>10</p2_6_1>
       <p2_1_2></p2_1_2>
       <p2_2_2>10</p2_2_2>
       <p2_3_2></p2_3_2>
       <p2_4_2>10</p2_4_2>
       <p2_5_2></p2_5_2>
       <p2_6_2>10</p2_6_2>
       <p2_1_3></p2_1_3>
       <p2_2_3>10</p2_2_3>
       <p2_3_3></p2_3_3>
       <p2_4_3>10</p2_4_3>
       <p2_5_3></p2_5_3>
       <p2_6_3>10</p2_6_3>
       <p2_1_4></p2_1_4>
       <p2_2_4>10</p2_2_4>
       <p2_3_4></p2_3_4>
       <p2_4_4>10</p2_4_4>
       <p2_5_4></p2_5_4>
       <p2_6_4>10</p2_6_4>
       <p2_1_5></p2_1_5>
       <p2_2_5>10</p2_2_5>
       <p2_3_5></p2_3_5>
       <p2_4_5>10</p2_4_5>
       <p2_5_5></p2_5_5>
       <p2_6_5>10</p2_6_5>
       <p2_1_6></p2_1_6>
       <p2_2_6>10</p2_2_6>
       <p2_3_6></p2_3_6>
       <p2_4_6>10</p2_4_6>
       <p2_5_6></p2_5_6>
       <p2_6_6>10</p2_6_6>
       <p2_1_7></p2_1_7>
       <p2_2_7>10</p2_2_7>
       <p2_3_7></p2_3_7>
       <p2_4_7>10</p2_4_7>
       <p2_5_7></p2_5_7>
       <p2_6_7>10</p2_6_7>
       <p2_1_8></p2_1_8>
       <p2_2_8>10</p2_2_8>
       <p2_3_8></p2_3_8>
       <p2_4_8>10</p2_4_8>
       <p2_5_8></p2_5_8>
       <p2_6_8>10</p2_6_8>
       <p2_1_9></p2_1_9>
       <p2_2_9>10</p2_2_9>
       <p2_3_9></p2_3_9>
       <p2_4_9>10</p2_4_9>
       <p2_5_9></p2_5_9>
       <p2_6_9>10</p2_6_9>
       <p3_1_1></p3_1_1>
       <p3_1_2>10</p3_1_2>
       <p3_1_3>10</p3_1_3>
       <p3_2_1></p3_2_1>
       <p3_2_2>10</p3_2_2>
       <p3_2_3>10</p3_2_3>
       <p3_3_1></p3_3_1>
       <p3_3_2>10</p3_3_2>
       <p3_3_3>10</p3_3_3>
       <p3_4_1></p3_4_1>
       <p3_4_2>10</p3_4_2>
       <p3_4_3>10</p3_4_3>
       <p3_5_1></p3_5_1>
       <p3_5_2>10</p3_5_2>
       <p3_5_3>10</p3_5_3>
       <p3_6_1></p3_6_1>
       <p3_6_2>10</p3_6_2>
       <p3_6_3>10</p3_6_3>
       <p3_7_1></p3_7_1>
       <p3_7_2>10</p3_7_2>
       <p3_7_3>10</p3_7_3>
       <p3_8_1></p3_8_1>
       <p3_8_2>10</p3_8_2>
       <p3_8_3>10</p3_8_3>
       <p3_9_1></p3_9_1>
       <p3_9_2>10</p3_9_2>
       <p3_9_3>10</p3_9_3>
       <p3_10_1></p3_10_1>
       <p3_10_2>10</p3_10_2>
       <p3_10_3>10</p3_10_3>
       <p3_11_1></p3_11_1>
       <p3_11_2>10</p3_11_2>
       <p3_11_3>10</p3_11_3>
       <p3_12_1></p3_12_1>
       <p3_12_2>10</p3_12_2>
       <p3_12_3>10</p3_12_3>
       <p3_13_1></p3_13_1>
       <p3_13_2>10</p3_13_2>
       <p3_13_3>10</p3_13_3>
       <p3_14_1></p3_14_1>
       <p3_14_2>10</p3_14_2>
       <p3_14_3>10</p3_14_3>
       <p3_15_1></p3_15_1>
       <p3_15_2>10</p3_15_2>
       <p3_15_3>10</p3_15_3>
       <p3_16_1></p3_16_1>
       <p3_16_2>10</p3_16_2>
       <p3_16_3>10</p3_16_3>
       <p3_17_1></p3_17_1>
       <p3_17_2>10</p3_17_2>
       <p3_17_3>10</p3_17_3>
       <p3_18_1></p3_18_1>
       <p3_18_2>10</p3_18_2>
       <p3_18_3>10</p3_18_3>
       <p3_19_1></p3_19_1>
       <p3_19_2>10</p3_19_2>
       <p3_19_3>10</p3_19_3>
       <p3_20_1></p3_20_1>
       <p3_20_2>10</p3_20_2>
       <p3_20_3>10</p3_20_3>
       <p3_21_1></p3_21_1>
       <p3_21_2>10</p3_21_2>
       <p3_21_3>10</p3_21_3>
       <p3_22_1></p3_22_1>
       <p3_22_2>10</p3_22_2>
       <p3_22_3>10</p3_22_3>
       <p3_23_1></p3_23_1>
       <p3_23_2>10</p3_23_2>
       <p3_23_3>10</p3_23_3>
       <p3_24_1></p3_24_1>
       <p3_24_2>10</p3_24_2>
       <p3_24_3>10</p3_24_3>
       <p4>to jest pole wielowierszowe</p4>
       <p5>to jest pole wielowierszowe</p5>
       <p6_1>Poznań</p6_1>
       <p6_2>30-10-1990</p6_2>
       <p6_3_subfield_1>Kowalski</p6_3_subfield_1>
       <p6_3_subfield_0>Jan</p6_3_subfield_0>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>