Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: UORZP (archiwalny) Uproszczona oferta realizacji zadania publicznegoPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>10451889</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p2_1>[nazwaPelna]</p2_1>
       <p2_2>[Pole tekstowe]</p2_2>
       <p2_3>[Pole tekstowe]</p2_3>
       <p2_4>[data]</p2_4>
       <p2_5>[data]</p2_5>
       <p3_1>[nazwaPelna]</p3_1>
       <p3_2a>[Pole tekstowe]</p3_2a>
       <p3_2>[KRS]</p3_2>
       <p3_3_subfield_0>[miejscowość]</p3_3_subfield_0>
       <p3_3_subfield_1>[ulica]</p3_3_subfield_1>
       <p3_3_subfield_2>[nr domu]</p3_3_subfield_2>
       <p3_3_subfield_3>[nr lokalu]</p3_3_subfield_3>
       <p3_3_subfield_4>[kod pocztowy]</p3_3_subfield_4>
       <p3_3_subfield_5>[poczta]</p3_3_subfield_5>
       <p4_1>[nazwaPelna]</p4_1>
       <p4_2a>[Pole tekstowe]</p4_2a>
       <p4_2>[KRS]</p4_2>
       <p4_3_subfield_0>[miejscowość]</p4_3_subfield_0>
       <p4_3_subfield_1>[ulica]</p4_3_subfield_1>
       <p4_3_subfield_2>[nr domu]</p4_3_subfield_2>
       <p4_3_subfield_3>[nr lokalu]</p4_3_subfield_3>
       <p4_3_subfield_4>[kod pocztowy]</p4_3_subfield_4>
       <p4_3_subfield_5>[poczta]</p4_3_subfield_5>
       <p5_1>[nazwaPelna]</p5_1>
       <p5_2a>[Pole tekstowe]</p5_2a>
       <p5_2>[KRS]</p5_2>
       <p5_3_subfield_0>[miejscowość]</p5_3_subfield_0>
       <p5_3_subfield_1>[ulica]</p5_3_subfield_1>
       <p5_3_subfield_2>[nr domu]</p5_3_subfield_2>
       <p5_3_subfield_3>[nr lokalu]</p5_3_subfield_3>
       <p5_3_subfield_4>[kod pocztowy]</p5_3_subfield_4>
       <p5_3_subfield_5>[poczta]</p5_3_subfield_5>
       <p3_5>[TelefonDzial]</p3_5>
       <p3_6>[Mail]</p3_6>
       <p3_8>[Faks]</p3_8>
       <p3_8a>[WWW]</p3_8a>
       <p4_5>[TelefonDzial]</p4_5>
       <p4_6>[Mail]</p4_6>
       <p4_8>[Faks]</p4_8>
       <p4_8a>[WWW]</p4_8a>
       <p5_5>[TelefonDzial]</p5_5>
       <p5_6>[Mail]</p5_6>
       <p5_8>[Faks]</p5_8>
       <p5_8a>[WWW]</p5_8a>
       <p6>[pole wielowierszowe]</p6>
       <pageno1>[Numer strony]</pageno1>
       <pages1>[Liczba stron]</pages1>
       <p7>[pole wielowierszowe]</p7>
       <p8>[pole wielowierszowe]</p8>
       <p9>[Pole kwoty]</p9>
       <p10>[Pole kwoty]</p10>
       <p11>[Pole kwoty]</p11>
       <rect1>[Pole powtarzalne]</rect1>
       <rect2>[Pole podziału sekcji]</rect2>
       <p15_>[Wartość wyboru w polu p15. Dostępne wartości: 1 2 ]</p15_>
       <p16_>[Wartość wyboru w polu p16. Dostępne wartości: 1 2 ]</p16_>
       <p18_>[Wartość wyboru w polu p18. Dostępne wartości: 1 2 ]</p18_>
       <p17_>[Wartość wyboru w polu p17. Dostępne wartości: 1 2 ]</p17_>
       <p19_>[Wartość wyboru w polu p19. Dostępne wartości: 1 2 ]</p19_>
       <rect4>[Pole podziału sekcji]</rect4>
       <p20>[Data wypełnienia]</p20>
       <rect5>[Pole podziału sekcji]</rect5>
       <rect3>[Koniec strony]</rect3>
       <pageno2>[Numer strony]</pageno2>
       <pages2>[Liczba stron]</pages2>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>UORZP</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>10451889</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p2_1>Pełna nazwa testowa</p2_1>
       <p2_2>test pola tekstowego</p2_2>
       <p2_3>test pola tekstowego</p2_3>
       <p2_4>30-10-1990</p2_4>
       <p2_5>30-10-1990</p2_5>
       <p3_1>Pełna nazwa testowa</p3_1>
       <p3_2a>test pola tekstowego</p3_2a>
       <p3_2>12345</p3_2>
       <p3_3_subfield_0>Poznań</p3_3_subfield_0>
       <p3_3_subfield_1>Strzelecka</p3_3_subfield_1>
       <p3_3_subfield_2>1</p3_3_subfield_2>
       <p3_3_subfield_3>1</p3_3_subfield_3>
       <p3_3_subfield_4>61-155</p3_3_subfield_4>
       <p3_3_subfield_5>Poznań</p3_3_subfield_5>
       <p4_1>Pełna nazwa testowa</p4_1>
       <p4_2a>test pola tekstowego</p4_2a>
       <p4_2>12345</p4_2>
       <p4_3_subfield_0>Poznań</p4_3_subfield_0>
       <p4_3_subfield_1>Strzelecka</p4_3_subfield_1>
       <p4_3_subfield_2>1</p4_3_subfield_2>
       <p4_3_subfield_3>1</p4_3_subfield_3>
       <p4_3_subfield_4>61-155</p4_3_subfield_4>
       <p4_3_subfield_5>Poznań</p4_3_subfield_5>
       <p5_1>Pełna nazwa testowa</p5_1>
       <p5_2a>test pola tekstowego</p5_2a>
       <p5_2>12345</p5_2>
       <p5_3_subfield_0>Poznań</p5_3_subfield_0>
       <p5_3_subfield_1>Strzelecka</p5_3_subfield_1>
       <p5_3_subfield_2>1</p5_3_subfield_2>
       <p5_3_subfield_3>1</p5_3_subfield_3>
       <p5_3_subfield_4>61-155</p5_3_subfield_4>
       <p5_3_subfield_5>Poznań</p5_3_subfield_5>
       <p3_5>555888777</p3_5>
       <p3_6>test@test.pl</p3_6>
       <p3_8></p3_8>
       <p3_8a></p3_8a>
       <p4_5>555888777</p4_5>
       <p4_6>test@test.pl</p4_6>
       <p4_8></p4_8>
       <p4_8a></p4_8a>
       <p5_5>555888777</p5_5>
       <p5_6>test@test.pl</p5_6>
       <p5_8></p5_8>
       <p5_8a></p5_8a>
       <p6>to jest pole wielowierszowe</p6>
       <pageno1></pageno1>
       <pages1></pages1>
       <p7>to jest pole wielowierszowe</p7>
       <p8>to jest pole wielowierszowe</p8>
       <p9>10</p9>
       <p10>10</p10>
       <p11>10</p11>
       <rect1></rect1>
       <rect2></rect2>
       <p15_>1</p15_>
       <p16_>1</p16_>
       <p18_>1</p18_>
       <p17_>1</p17_>
       <p19_>1</p19_>
       <rect4></rect4>
       <p20>30-10-2014</p20>
       <rect5></rect5>
       <rect3></rect3>
       <pageno2></pageno2>
       <pages2></pages2>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>