Pola formularza

Formularz: DO-3 B (2) Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składana przez właściciela nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają oPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>10603348</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1_>[Wartość wyboru w polu p1. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p1_>
       <p1_4>[data]</p1_4>
       <p1_5>[data]</p1_5>
       <p1_6>[data]</p1_6>
       <p2_>[Wartość wyboru w polu p2. Dostępne wartości: 1 3 5 2 4 ]</p2_>
       <p2>[Pole tekstowe]</p2>
       <p3>[Pole tekstowe]</p3>
       <p3_>[Wartość wyboru w polu p3. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p3_>
       <p4>[PESEL]</p4>
       <p5>[NIP]</p5>
       <p6_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p6_subfield_>
       <p6_subfield_2>[nazwa skrócona]</p6_subfield_2>
       <p6_subfield_1>[nazwisko]</p6_subfield_1>
       <p7>[pierwszeImie]</p7>
       <p8>[dataUrodzenia]</p8>
       <p9>[imieOjca]</p9>
       <p10>[imieMatki]</p10>
       <p11>[KodKraju]</p11>
       <p12>[Wojewodztwo]</p12>
       <p13>[Gmina]</p13>
       <p14>[Ulica]</p14>
       <p15>[NrDomu]</p15>
       <p16>[NrLokalu]</p16>
       <p17>[Miejscowosc]</p17>
       <p18>[KodPocztowy]</p18>
       <p19>[Poczta]</p19>
       <p20>[Telefon]</p20>
       <p21>[Mail]</p21>
       <p22_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p22_subfield_>
       <p22_subfield_2>[nazwa skrócona]</p22_subfield_2>
       <p22_subfield_1>[nazwisko]</p22_subfield_1>
       <p23>[pierwszeImie]</p23>
       <p24>[KrajKor]</p24>
       <p25>[WojewodztwoKor]</p25>
       <p26>[GminaKor]</p26>
       <p27>[UlicaKor]</p27>
       <p28>[NrDomuKor]</p28>
       <p29>[NrLokaluKor]</p29>
       <p30>[MiejscowoscKor]</p30>
       <p31>[KodPocztowyKor]</p31>
       <p32>[PocztaKor]</p32>
       <p33_3>[Pole tekstowe]</p33_3>
       <p33_>[Wartość wyboru w polu p33. Dostępne wartości: 1 2 ]</p33_>
       <p34_>[Wartość wyboru w polu p34. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p34_>
       <p35>[nazwaPelna]</p35>
       <p36_>[Wartość wyboru w polu p36. Dostępne wartości: 1 2 ]</p36_>
       <p37>[Pole tekstowe]</p37>
       <p38_1>[Pole tekstowe]</p38_1>
       <p38_2>[Pole tekstowe]</p38_2>
       <p39>[Pole tekstowe]</p39>
       <p40_1>[Pole tekstowe]</p40_1>
       <p40_2>[Pole tekstowe]</p40_2>
       <p41_>[Wartość wyboru w polu p41. Dostępne wartości: 1 2 ]</p41_>
       <p42>[Pole integer - wartość liczbowa]</p42>
       <p44_1>[Pole tekstowe]</p44_1>
       <p44_2>0: / 1:2,17 / 2:4,33 / 3:8,67 / 4:13 / 5:17,33 / 6:21,67 / 7:26 / 8:30,33</p44_2>
       <p51_1>[Pole tekstowe]</p51_1>
       <p51_2>0: / 1:2,17 / 2:4,33 / 3:8,67 / 4:13 / 5:17,33 / 6:21,67 / 7:26 / 8:30,33</p51_2>
       <p45_1>[Pole tekstowe]</p45_1>
       <p45_2>0: / 1:2,17 / 2:4,33 / 3:8,67 / 4:13 / 5:17,33 / 6:21,67 / 7:26 / 8:30,33</p45_2>
       <p52_1>[Pole tekstowe]</p52_1>
       <p52_2>0: / 1:2,17 / 2:4,33 / 3:8,67 / 4:13 / 5:17,33 / 6:21,67 / 7:26 / 8:30,33</p52_2>
       <p46_1>[Pole tekstowe]</p46_1>
       <p46_2>0: / 1:2,17 / 2:4,33 / 3:8,67 / 4:13 / 5:17,33 / 6:21,67 / 7:26 / 8:30,33</p46_2>
       <p53_1>[Pole tekstowe]</p53_1>
       <p53_2>0: / 1:2,17 / 2:4,33 / 3:8,67 / 4:13 / 5:17,33 / 6:21,67 / 7:26 / 8:30,33</p53_2>
       <p47_1>[Pole tekstowe]</p47_1>
       <p47_2>0: / 1:2,17 / 2:4,33 / 3:8,67 / 4:13 / 5:17,33 / 6:21,67 / 7:26 / 8:30,33</p47_2>
       <p54_1>[Pole tekstowe]</p54_1>
       <p54_2>0: / 1:2,17 / 2:4,33 / 3:8,67 / 4:13 / 5:17,33 / 6:21,67 / 7:26 / 8:30,33</p54_2>
       <p48_1>[Pole tekstowe]</p48_1>
       <p48_2>0: / 1:2,17 / 2:4,33 / 3:8,67 / 4:13 / 5:17,33 / 6:21,67 / 7:26 / 8:30,33</p48_2>
       <p55_1>[Pole tekstowe]</p55_1>
       <p55_2>0: / 1:2,17 / 2:4,33 / 3:8,67 / 4:13 / 5:17,33 / 6:21,67 / 7:26 / 8:30,33</p55_2>
       <p49_1>[Pole tekstowe]</p49_1>
       <p49_2>0: / 1:2,17 / 2:4,33 / 3:8,67 / 4:13 / 5:17,33 / 6:21,67 / 7:26 / 8:30,33</p49_2>
       <p56_1>[Pole tekstowe]</p56_1>
       <p56_2>0: / 1:2,17 / 2:4,33 / 3:8,67 / 4:13 / 5:17,33 / 6:21,67 / 7:26 / 8:30,33</p56_2>
       <p57_1>[Pole tekstowe]</p57_1>
       <p57_2>0: / 1:2,17 / 2:4,33 / 3:8,67 / 4:13 / 5:17,33 / 6:21,67 / 7:26 / 8:30,33</p57_2>
       <p50_1>[Pole tekstowe]</p50_1>
       <p50_2>0: / 1:2,17 / 2:4,33 / 3:8,67 / 4:13 / 5:17,33 / 6:21,67 / 7:26 / 8:30,33</p50_2>
       <p58_1>[Pole tekstowe]</p58_1>
       <p58_2>0: / 1:2,17 / 2:4,33 / 3:8,67 / 4:13 / 5:17,33 / 6:21,67 / 7:26 / 8:30,33</p58_2>
       <p59>[Pole kwoty]</p59>
       <p60>[pole wielowierszowe]</p60>
       <p61>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p61>
       <p62>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p62>
       <p63_2>[Pole tekstowe]</p63_2>
       <p63_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p63_1>
       <p64>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p64>
       <p65_2>[Pole tekstowe]</p65_2>
       <p66_2>[Pole tekstowe]</p66_2>
       <p65_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p65_1>
       <p66_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p66_1>
       <p66_3>[Pole tekstowe]</p66_3>
       <p67>[nazwisko]</p67>
       <p68>[pierwszeImie]</p68>
       <p69>[Data wypełnienia]</p69>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>DO-3 B (2)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>10603348</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1_>1</p1_>
       <p1_4>30-10-1990</p1_4>
       <p1_5>30-10-1990</p1_5>
       <p1_6>30-10-1990</p1_6>
       <p2_>1</p2_>
       <p2>test pola tekstowego</p2>
       <p3>test pola tekstowego</p3>
       <p3_>1</p3_>
       <p4>23050608219</p4>
       <p5>8875155741</p5>
       <p6_subfield_>2</p6_subfield_>
       <p6_subfield_2>nazwa testowa</p6_subfield_2>
       <p6_subfield_1>Kowalski</p6_subfield_1>
       <p7>Jan</p7>
       <p8>30-10-1985</p8>
       <p9>Stefan</p9>
       <p10>Danuta</p10>
       <p11>PL</p11>
       <p12>wielkopolskie</p12>
       <p13>Poznań</p13>
       <p14>Strzelecka</p14>
       <p15>1</p15>
       <p16>1</p16>
       <p17>Poznań</p17>
       <p18>61-155</p18>
       <p19>Poznań</p19>
       <p20>500600400</p20>
       <p21>test@test.pl</p21>
       <p22_subfield_>2</p22_subfield_>
       <p22_subfield_2>nazwa testowa</p22_subfield_2>
       <p22_subfield_1>Kowalski</p22_subfield_1>
       <p23>Jan</p23>
       <p24>PL</p24>
       <p25>wielkopolskie</p25>
       <p26>Poznań</p26>
       <p27>Półwiejska</p27>
       <p28>1</p28>
       <p29>1</p29>
       <p30>Poznań</p30>
       <p31>61-155</p31>
       <p32>Poznań</p32>
       <p33_3>test pola tekstowego</p33_3>
       <p33_>1</p33_>
       <p34_>1</p34_>
       <p35>Pełna nazwa testowa</p35>
       <p36_>1</p36_>
       <p37>test pola tekstowego</p37>
       <p38_1>test pola tekstowego</p38_1>
       <p38_2>test pola tekstowego</p38_2>
       <p39>test pola tekstowego</p39>
       <p40_1>test pola tekstowego</p40_1>
       <p40_2>test pola tekstowego</p40_2>
       <p41_>1</p41_>
       <p42>10</p42>
       <p44_1>test pola tekstowego</p44_1>
       <p44_2>0</p44_2>
       <p51_1>test pola tekstowego</p51_1>
       <p51_2>0</p51_2>
       <p45_1>test pola tekstowego</p45_1>
       <p45_2>0</p45_2>
       <p52_1>test pola tekstowego</p52_1>
       <p52_2>0</p52_2>
       <p46_1>test pola tekstowego</p46_1>
       <p46_2>0</p46_2>
       <p53_1>test pola tekstowego</p53_1>
       <p53_2>0</p53_2>
       <p47_1>test pola tekstowego</p47_1>
       <p47_2>0</p47_2>
       <p54_1>test pola tekstowego</p54_1>
       <p54_2>0</p54_2>
       <p48_1>test pola tekstowego</p48_1>
       <p48_2>0</p48_2>
       <p55_1>test pola tekstowego</p55_1>
       <p55_2>0</p55_2>
       <p49_1>test pola tekstowego</p49_1>
       <p49_2>0</p49_2>
       <p56_1>test pola tekstowego</p56_1>
       <p56_2>0</p56_2>
       <p57_1>test pola tekstowego</p57_1>
       <p57_2>0</p57_2>
       <p50_1>test pola tekstowego</p50_1>
       <p50_2>0</p50_2>
       <p58_1>test pola tekstowego</p58_1>
       <p58_2>0</p58_2>
       <p59>10</p59>
       <p60>to jest pole wielowierszowe</p60>
       <p61>1</p61>
       <p62>1</p62>
       <p63_2>test pola tekstowego</p63_2>
       <p63_1>1</p63_1>
       <p64>1</p64>
       <p65_2>test pola tekstowego</p65_2>
       <p66_2>test pola tekstowego</p66_2>
       <p65_1>1</p65_1>
       <p66_1>1</p66_1>
       <p66_3>test pola tekstowego</p66_3>
       <p67>Kowalski</p67>
       <p68>Jan</p68>
       <p69>30-10-2014</p69>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>