Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: PIT-36L (13) (archiwalny) (2017) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)Pola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>10821054</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[NIP]</p1>
       <p5_subfield_0>[Kod urzędu skarbowego]</p5_subfield_0>
       <6_>[Wartość wyboru w polu 6. Dostępne wartości: 1 2 ]</6_>
       <p7>[nazwisko]</p7>
       <p8>[pierwszeImie]</p8>
       <p9>[dataUrodzenia]</p9>
       <p10>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p10>
       <p11>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p11>
       <p11a>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p11a>
       <p12>[rok]</p12>
       <rect2197_4>[Klawisz tylko w e-pity (klik - eval na Wartosc)]</rect2197_4>
       <rect2197_4_4>[Klawisz tylko w e-pity (klik - eval na Wartosc)]</rect2197_4_4>
       <p13>[Pole kwoty]</p13>
       <p14>[Pole kwoty]</p14>
       <p17_subfield_1>[Kwota zaliczek Pole p17 = p17_subfield_1 ]</p17_subfield_1>
       <p18>[Pole kwoty]</p18>
       <p19>[Pole kwoty]</p19>
       <p22>[Pole kwoty]</p22>
       <p23_1>[Pole tekstowe]</p23_1>
       <p23_subfield_1>[Kwota strat z lat ubiegłych Pole p23 = ograniczDo(p23_subfield_1,p15+p20) ]</p23_subfield_1>
       <p24_subfield_1>[Kwota składki na ubezpieczenie społeczne Pole p24 = ograniczDo(p24_subfield_1,p15+p20-p23) ]</p24_subfield_1>
       <p25_subfield_1>[Kwota zagranicznej składki na ubezpieczenie społeczne Pole p25 = ograniczDo(p25_subfield_1,p24) ]</p25_subfield_1>
       <p26_subfield_1>[Wpłaty na indywidualne konto (IKZE) Pole p26 = ograniczDo(p26_subfield_1,p15+p20-p23-p24) ]</p26_subfield_1>
       <p28>[Pole kwoty]</p28>
       <p30>[Pole kwoty]</p30>
       <p31>[Pole kwoty]</p31>
       <p32>[Pole kwoty]</p32>
       <p33>[Pole kwoty]</p33>
       <p34>[Pole kwoty]</p34>
       <p35>[Pole kwoty]</p35>
       <p36>[Pole kwoty]</p36>
       <p40>[Pole kwoty]</p40>
       <p41>[Pole kwoty]</p41>
       <p43_subfield_1>[Kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne Pole p43 = ograniczDo(p43_subfield_1,p42) ]</p43_subfield_1>
       <p44_subfield_1>[Kwota zagranicznej składki na ubezpieczenie zdrowotne Pole p44 = ograniczDo(p44_subfield_1,p43) ]</p44_subfield_1>
       <p45_subfield_1>[Kwota ulgi Pole p45 = ograniczDo(p45_subfield_1,p42-p43) ]</p45_subfield_1>
       <p51_subfield_1>[Zapłacone zaliczki (działalność i działy specjalne) podatnika Pole p51 = p51_subfield_1 ]</p51_subfield_1>
       <p52_subfield_1>[Wpisz kwotę zaokrągloną do 1 zł. W przypadku przychodów, o których mowa w art.30a ust.1 pkt 1-3 ustawy, wpisz kwotę z groszami (niezaokrągloną). Pole p52 = p52_subfield_1 ]</p52_subfield_1>
       <p53_subfield_1>[Zryczałtowany podatek art. 30a ust.1 p.1-5 Pole p53 = p53_subfield_1+p53_subfield_2 ]</p53_subfield_1>
       <p53_subfield_2>[W tym kwota z tyt. art.30a ust. 1 p. 1-3 ustawy Pole p53 = p53_subfield_1+p53_subfield_2 ]</p53_subfield_2>
       <p54_subfield_1>[Podatek zapłacony za granicą art. 30a ust.9 Pole p54 = ograniczDo(p54_subfield_1+p54_subfield_2,p53) ]</p54_subfield_1>
       <p54_subfield_2>[W tym kwota z tyt. art.30a ust. 1 p. 1-3 ustawy Pole p54 = ograniczDo(p54_subfield_1+p54_subfield_2,p53) ]</p54_subfield_2>
       <p55>[Pole kwoty]</p55>
       <p60>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p60>
       <p61>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p61>
       <p62>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p62>
       <p63>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p63>
       <p64>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p64>
       <p65>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p65>
       <p66>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p66>
       <p67>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p67>
       <p68>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p68>
       <p69>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p69>
       <p70>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p70>
       <p71>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p71>
       <p72>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p72>
       <p73>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p73>
       <p74>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p74>
       <p75>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p75>
       <p76>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p76>
       <p77>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p77>
       <p78>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p78>
       <p79>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p79>
       <p80>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p80>
       <p81>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p81>
       <p82>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p82>
       <p83>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p83>
       <p84>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p84>
       <p85>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p85>
       <p86>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p86>
       <p87>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p87>
       <p88>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p88>
       <p89>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p89>
       <p90>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p90>
       <p91>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p91>
       <p92>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p92>
       <p93>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p93>
       <p94>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p94>
       <p95>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p95>
       <p96>[Pole kwoty]</p96>
       <p97>[KRS OPP (kwota id: opp_kwota)]</p97>
       <rect2783>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</rect2783>
       <rect2783_4>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</rect2783_4>
       <p101>[Pole tekstowe]</p101>
       <p102>[Pole integer - wartość liczbowa]</p102>
       <p103>[Pole integer - wartość liczbowa]</p103>
       <p104>[Pole integer - wartość liczbowa]</p104>
       <p105>[Pole integer - wartość liczbowa]</p105>
       <p106>[Pole integer - wartość liczbowa]</p106>
       <p107>[Pole integer - wartość liczbowa]</p107>
       <p109_subfield_0>[imię przedstawiciela]</p109_subfield_0>
       <p109_subfield_1>[nazwisko przedstawiciela]</p109_subfield_1>
       <p100>[Funkcja checkbox]</p100>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>PIT-36L (13)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>10821054</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>8875155741</p1>
       <p5_subfield_0>3022</p5_subfield_0>
       <6_>1</6_>
       <p7>Kowalski</p7>
       <p8>Jan</p8>
       <p9>30-10-1985</p9>
       <p10>1</p10>
       <p11>1</p11>
       <p11a>1</p11a>
       <p12></p12>
       <rect2197_4></rect2197_4>
       <rect2197_4_4></rect2197_4_4>
       <p13>10</p13>
       <p14>10</p14>
       <p17_subfield_1>1</p17_subfield_1>
       <p18>10</p18>
       <p19>10</p19>
       <p22>10</p22>
       <p23_1>test pola tekstowego</p23_1>
       <p23_subfield_1>1</p23_subfield_1>
       <p24_subfield_1>1</p24_subfield_1>
       <p25_subfield_1>1</p25_subfield_1>
       <p26_subfield_1>1</p26_subfield_1>
       <p28>10</p28>
       <p30>10</p30>
       <p31>10</p31>
       <p32>10</p32>
       <p33>10</p33>
       <p34>10</p34>
       <p35>10</p35>
       <p36>10</p36>
       <p40>10</p40>
       <p41>10</p41>
       <p43_subfield_1>1</p43_subfield_1>
       <p44_subfield_1>1</p44_subfield_1>
       <p45_subfield_1>1</p45_subfield_1>
       <p51_subfield_1>1</p51_subfield_1>
       <p52_subfield_1>1</p52_subfield_1>
       <p53_subfield_1>1</p53_subfield_1>
       <p53_subfield_2>1</p53_subfield_2>
       <p54_subfield_1>1</p54_subfield_1>
       <p54_subfield_2>1</p54_subfield_2>
       <p55>10</p55>
       <p60>10</p60>
       <p61>10</p61>
       <p62>10</p62>
       <p63>10</p63>
       <p64>10</p64>
       <p65>10</p65>
       <p66>10</p66>
       <p67>10</p67>
       <p68>10</p68>
       <p69>10</p69>
       <p70>10</p70>
       <p71>10</p71>
       <p72>10</p72>
       <p73>10</p73>
       <p74>10</p74>
       <p75>10</p75>
       <p76>10</p76>
       <p77>10</p77>
       <p78>10</p78>
       <p79>10</p79>
       <p80>10</p80>
       <p81>10</p81>
       <p82>10</p82>
       <p83>10</p83>
       <p84>10</p84>
       <p85>10</p85>
       <p86>10</p86>
       <p87>10</p87>
       <p88>10</p88>
       <p89>10</p89>
       <p90>10</p90>
       <p91>10</p91>
       <p92>10</p92>
       <p93>10</p93>
       <p94>10</p94>
       <p95>10</p95>
       <p96>10</p96>
       <p97></p97>
       <rect2783></rect2783>
       <rect2783_4></rect2783_4>
       <p101>test pola tekstowego</p101>
       <p102>10</p102>
       <p103>10</p103>
       <p104>10</p104>
       <p105>10</p105>
       <p106>10</p106>
       <p107>10</p107>
       <p109_subfield_0>Krzysztof</p109_subfield_0>
       <p109_subfield_1>Kowalczyk</p109_subfield_1>
       <p100></p100>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>