Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: PIT-11 (23) (archiwalny) (2017) Informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11 / PIT-11Z)Uproszczony format importu danych

 • Dla formularzy PIT-11/8C jest też dodatkowa możliwość uproszczonego importu, który ma też tą zaletę że zmienia się w mniejszym stopniu z roku na rok, gdyż ma na stałe nazwy pól a nie numery pól (numery pól mogą się zmieniać z roku na rok po wprowadzeniu nowego formularza przez Ministerstwo). Kliknij tutaj aby zobaczyć format uproszczonego importu

Import danych w formacie XML e-Deklaracji

 • Dane tego formularza można wczytać za pomocą XML z systemu e-Deklaracji. Link do pliku XSD: http://crd.gov.pl/wzor/2016/01/11/3066/schemat.xsd

Pola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>10863515</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[NIP]</p1>
       <p1000>[idPP]</p1000>
       <p1001>[Telefon]</p1001>
       <p1002>[Mail]</p1002>
       <p5_subfield_0>[Kod urzędu skarbowego]</p5_subfield_0>
       <p6_>[Wartość wyboru w polu p6. Dostępne wartości: 1 2 ]</p6_>
       <p7_>[Wartość wyboru w polu p7. Dostępne wartości: 1 2 ]</p7_>
       <p8_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p8_subfield_>
       <p8_subfield_0>[nazwa pełna]</p8_subfield_0>
       <p8_subfield_1>[REGON]</p8_subfield_1>
       <p9_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p9_subfield_>
       <p9_subfield_1>[nazwisko]</p9_subfield_1>
       <p9_subfield_0>[imię]</p9_subfield_0>
       <p9_subfield_2>[data urodzenia]</p9_subfield_2>
       <p10_>[Wartość wyboru w polu p10. Dostępne wartości: 1 2 ]</p10_>
       <p11_>[Wartość wyboru w polu p11. Dostępne wartości: 1 2 ]</p11_>
       <p11_3_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</p11_3_subfield_>
       <p11_3_subfield_2>[Pole PESEL]</p11_3_subfield_2>
       <p11_3_subfield_3>[Pole NIP]</p11_3_subfield_3>
       <p12>[nrIdPodatnikaZagr]</p12>
       <p13> / 1:numer identyfikacyjny TIN / 2:numer ubezpieczeniowy / 3:paszport / 4:urzędowy dokument stwierdzający tożsamość / 8:inny rodzaj identyfikacji podatkowej / 9:inny dokument potwierdzający tożsamość</p13>
       <p14>[krajIdPodatnikaZagr]</p14>
       <p15>[nazwisko]</p15>
       <p16>[pierwszeImie]</p16>
       <p17>[dataUrodzenia]</p17>
       <p18>[KodKraju]</p18>
       <p19>[Wojewodztwo]</p19>
       <p20>[Powiat]</p20>
       <p21>[Gmina]</p21>
       <p22>[Ulica]</p22>
       <p23>[NrDomu]</p23>
       <p24>[NrLokalu]</p24>
       <p25>[Miejscowosc]</p25>
       <p26>[KodPocztowy]</p26>
       <p27>[Poczta]</p27>
       <p28_>[Wartość wyboru w polu p28. Dostępne wartości: 1 2 3 4 ]</p28_>
       <p29>[Pole kwoty]</p29>
       <p30>[Pole kwoty]</p30>
       <p34>[Pole kwoty]</p34>
       <p35>[Pole kwoty]</p35>
       <p32>[Pole kwoty]</p32>
       <p33>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p33>
       <p36>[Pole kwoty]</p36>
       <p38>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p38>
       <p39>[Pole kwoty]</p39>
       <p41>[Pole kwoty]</p41>
       <p42>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p42>
       <p43>[Pole kwoty]</p43>
       <p45>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p45>
       <p46>[Pole kwoty]</p46>
       <p48>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p48>
       <p49>[Pole kwoty]</p49>
       <p50>[Pole kwoty]</p50>
       <p52>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p52>
       <p53>[Pole kwoty]</p53>
       <p54>[Pole kwoty]</p54>
       <p56>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p56>
       <p57>[Pole kwoty]</p57>
       <p60>[Pole kwoty]</p60>
       <p61>[Pole kwoty]</p61>
       <p59>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p59>
       <p62>[Pole kwoty]</p62>
       <p63>[Pole kwoty]</p63>
       <p65>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p65>
       <p66>[Pole kwoty]</p66>
       <p68>[Pole kwoty]</p68>
       <p69>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p69>
       <p70>[Pole kwoty]</p70>
       <p71>[Pole kwoty]</p71>
       <p72>[Pole kwoty]</p72>
       <p73>[Pole kwoty]</p73>
       <p74>[Pole kwoty]</p74>
       <p75>[Pole kwoty]</p75>
       <p76_>[Wartość wyboru w polu p76. Dostępne wartości: 1 2 ]</p76_>
       <p77>[pierwszeImiePrzedst]</p77>
       <p78>[nazwiskoPrzedst]</p78>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>PIT-11 (23)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>10863515</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>3469414290</p1>
       <p1000></p1000>
       <p1001>500600400</p1001>
       <p1002>test@test.pl</p1002>
       <p5_subfield_0>3022</p5_subfield_0>
       <p6_>1</p6_>
       <p7_>1</p7_>
       <p8_subfield_>2</p8_subfield_>
       <p8_subfield_0>Pełna nazwa testowa</p8_subfield_0>
       <p8_subfield_1>773461194</p8_subfield_1>
       <p9_subfield_>2</p9_subfield_>
       <p9_subfield_1>Kowalski</p9_subfield_1>
       <p9_subfield_0>Jan</p9_subfield_0>
       <p9_subfield_2>30-10-1985</p9_subfield_2>
       <p10_>1</p10_>
       <p11_>1</p11_>
       <p11_3_subfield_>2</p11_3_subfield_>
       <p11_3_subfield_2>23050608219</p11_3_subfield_2>
       <p11_3_subfield_3>8875155741</p11_3_subfield_3>
       <p12></p12>
       <p13></p13>
       <p14></p14>
       <p15>Kowalski</p15>
       <p16>Jan</p16>
       <p17>30-10-1985</p17>
       <p18>PL</p18>
       <p19>wielkopolskie</p19>
       <p20>poznański</p20>
       <p21>Poznań</p21>
       <p22>Strzelecka</p22>
       <p23>1</p23>
       <p24>2</p24>
       <p25>Poznań</p25>
       <p26>61-144</p26>
       <p27>Polska</p27>
       <p28_>1</p28_>
       <p29>6</p29>
       <p30>4</p30>
       <p34>3</p34>
       <p35>2</p35>
       <p32>10</p32>
       <p33>10</p33>
       <p36>2</p36>
       <p38>10</p38>
       <p39>2</p39>
       <p41>10</p41>
       <p42>10</p42>
       <p43>2</p43>
       <p45>10</p45>
       <p46>2</p46>
       <p48>10</p48>
       <p49>4</p49>
       <p50>3</p50>
       <p52>10</p52>
       <p53>4</p53>
       <p54>3</p54>
       <p56>10</p56>
       <p57>4</p57>
       <p60>4</p60>
       <p61>3</p61>
       <p59>10</p59>
       <p62>4</p62>
       <p63>3</p63>
       <p65>10</p65>
       <p66>2</p66>
       <p68>10</p68>
       <p69>10</p69>
       <p70>10</p70>
       <p71>10</p71>
       <p72>10</p72>
       <p73>10</p73>
       <p74>10</p74>
       <p75>10</p75>
       <p76_>1</p76_>
       <p77>Zofia</p77>
       <p78>Kwiatkowska</p78>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>