Pola formularza

Formularz: KRS-WK Organy podmiotu/wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki - załącznik do wniosku o rejestrację lub o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców lub rejestrze stowarzyszeń, innych org. społ. i zawod., fundacji i publicznych zakł. opiekiPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>11605012</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p0>[nazwaPelna]</p0>
       <pI_1_1_>[Wartość wyboru w polu pI_1_1. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</pI_1_1_>
       <pI_1_2>[nazwaPelna]</pI_1_2>
       <pI_2_3>[pole wielowierszowe]</pI_2_3>
       <pII_1_1_>[Wartość wyboru w polu pII_1_1. Dostępne wartości: 1 2 1 2 ]</pII_1_1_>
       <pII_1_2_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</pII_1_2_subfield_>
       <pII_1_2_subfield_3>[nazwa pełna]</pII_1_2_subfield_3>
       <pII_1_2_subfield_2>[pierwszy człon nazwiska]</pII_1_2_subfield_2>
       <pII_1_3>[nazwisko2]</pII_1_3>
       <pII_1_4>[pierwszeImie]</pII_1_4>
       <pII_1_5>[drugieImie]</pII_1_5>
       <pII_1_6>[PESEL]</pII_1_6>
       <pII_1_7>[KRS]</pII_1_7>
       <pII_1_8>[REGON]</pII_1_8>
       <pII_1_9>[Pole tekstowe]</pII_1_9>
       <_>[Wartość wyboru w polu . Dostępne wartości: ]</_>
       <pII_1_10_>[Wartość wyboru w polu pII_1_10. Dostępne wartości: 1 2 ]</pII_1_10_>
       <pII_1_11>[data]</pII_1_11>
       <pII_2_1_>[Wartość wyboru w polu pII_2_1. Dostępne wartości: 1 2 1 2 ]</pII_2_1_>
       <pII_2_2_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</pII_2_2_subfield_>
       <pII_2_2_subfield_3>[nazwa pełna]</pII_2_2_subfield_3>
       <pII_2_2_subfield_2>[pierwszy człon nazwiska]</pII_2_2_subfield_2>
       <pII_2_3>[nazwisko2]</pII_2_3>
       <pII_2_4>[pierwszeImie]</pII_2_4>
       <pII_2_5>[drugieImie]</pII_2_5>
       <pII_2_6>[PESEL]</pII_2_6>
       <pII_2_7>[KRS]</pII_2_7>
       <pII_2_8>[REGON]</pII_2_8>
       <pII_2_9>[Pole tekstowe]</pII_2_9>
       <p10a_>[Wartość wyboru w polu p10a. Dostępne wartości: p10a 0 ]</p10a_>
       <pII_2_10_>[Wartość wyboru w polu pII_2_10. Dostępne wartości: 1 2 ]</pII_2_10_>
       <p11a_>[Wartość wyboru w polu p11a. Dostępne wartości: p11a 9 ]</p11a_>
       <pII_2_11>[data]</pII_2_11>
       <pCIII1>[pole wielowierszowe]</pCIII1>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>KRS-WK</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>11605012</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p0>Pełna nazwa testowa</p0>
       <pI_1_1_>1</pI_1_1_>
       <pI_1_2>Pełna nazwa testowa</pI_1_2>
       <pI_2_3>to jest pole wielowierszowe</pI_2_3>
       <pII_1_1_>1</pII_1_1_>
       <pII_1_2_subfield_>2</pII_1_2_subfield_>
       <pII_1_2_subfield_3>Pełna nazwa testowa</pII_1_2_subfield_3>
       <pII_1_2_subfield_2>Kowalski</pII_1_2_subfield_2>
       <pII_1_3>Nowak</pII_1_3>
       <pII_1_4>Jan</pII_1_4>
       <pII_1_5>Stefan</pII_1_5>
       <pII_1_6>23050608219</pII_1_6>
       <pII_1_7>12345</pII_1_7>
       <pII_1_8>773461194</pII_1_8>
       <pII_1_9>test pola tekstowego</pII_1_9>
       <_>1</_>
       <pII_1_10_>1</pII_1_10_>
       <pII_1_11>30-10-1990</pII_1_11>
       <pII_2_1_>1</pII_2_1_>
       <pII_2_2_subfield_>2</pII_2_2_subfield_>
       <pII_2_2_subfield_3>Pełna nazwa testowa</pII_2_2_subfield_3>
       <pII_2_2_subfield_2>Kowalski</pII_2_2_subfield_2>
       <pII_2_3>Nowak</pII_2_3>
       <pII_2_4>Jan</pII_2_4>
       <pII_2_5>Stefan</pII_2_5>
       <pII_2_6>23050608219</pII_2_6>
       <pII_2_7>12345</pII_2_7>
       <pII_2_8>773461194</pII_2_8>
       <pII_2_9>test pola tekstowego</pII_2_9>
       <p10a_>1</p10a_>
       <pII_2_10_>1</pII_2_10_>
       <p11a_>1</p11a_>
       <pII_2_11>30-10-1990</pII_2_11>
       <pCIII1>to jest pole wielowierszowe</pCIII1>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>