Pola formularza

Formularz: CFR-1 (5) Zaświadczenie o miejscu zamieszkania lub siedzibie dla celów podatkowych (certyfikat rezydencji)Pola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>11611762</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p0_1>[nazwaPelna]</p0_1>
       <p0_2>[miejscowość]</p0_2>
       <p0_3>[data]</p0_3>
       <p0_1_4_subfield_0>[miejscowość]</p0_1_4_subfield_0>
       <p0_1_4_subfield_1>[ulica]</p0_1_4_subfield_1>
       <p0_1_4_subfield_2>[nr domu]</p0_1_4_subfield_2>
       <p0_1_4_subfield_3>[nr lokalu]</p0_1_4_subfield_3>
       <p0_1_4_subfield_4>[kod pocztowy]</p0_1_4_subfield_4>
       <p0_1_4_subfield_5>[poczta]</p0_1_4_subfield_5>
       <p1>[data]</p1>
       <p2>[data]</p2>
       <p3>[Pole tekstowe]</p3>
       <p4_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p4_subfield_>
       <p4_subfield_4>[nazwa pełna]</p4_subfield_4>
       <p4_subfield_5>[REGON]</p4_subfield_5>
       <p4_subfield_1>[nazwisko]</p4_subfield_1>
       <p4_subfield_2>[imię]</p4_subfield_2>
       <p4_subfield_3>[data urodzenia]</p4_subfield_3>
       <p5_>[Wartość wyboru w polu p5. Dostępne wartości: 1 2 ]</p5_>
       <p5_3_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</p5_3_subfield_>
       <p5_3_subfield_2>[Pole PESEL]</p5_3_subfield_2>
       <p5_3_subfield_3>[Pole NIP]</p5_3_subfield_3>
       <p6>[Wojewodztwo]</p6>
       <p7>[Powiat]</p7>
       <p8>[Gmina]</p8>
       <p9>[Ulica]</p9>
       <p10>[NrDomu]</p10>
       <p11>[NrLokalu]</p11>
       <p12>[Miejscowosc]</p12>
       <p13>[KodPocztowy]</p13>
       <p14>[Poczta]</p14>
       <p15>[kraj]</p15>
       <p16_1_>[Wartość wyboru w polu p16_1. Dostępne wartości: 1 3 2 ]</p16_1_>
       <p16_2>[Pole kwoty]</p16_2>
       <p16_3>[Pole tekstowe]</p16_3>
       <p16_4>[Pole tekstowe]</p16_4>
       <p17_1_subfield_0>[imię]</p17_1_subfield_0>
       <p17_1_subfield_1>[nazwisko]</p17_1_subfield_1>
       <p17_2>[Stanowisko]</p17_2>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>CFR-1 (5)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>11611762</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p0_1>Pełna nazwa testowa</p0_1>
       <p0_2>Poznań</p0_2>
       <p0_3>30-10-1990</p0_3>
       <p0_1_4_subfield_0>Poznań</p0_1_4_subfield_0>
       <p0_1_4_subfield_1>Strzelecka</p0_1_4_subfield_1>
       <p0_1_4_subfield_2>1</p0_1_4_subfield_2>
       <p0_1_4_subfield_3>1</p0_1_4_subfield_3>
       <p0_1_4_subfield_4>61-155</p0_1_4_subfield_4>
       <p0_1_4_subfield_5>Poznań</p0_1_4_subfield_5>
       <p1>30-10-1990</p1>
       <p2>30-10-1990</p2>
       <p3>test pola tekstowego</p3>
       <p4_subfield_>2</p4_subfield_>
       <p4_subfield_4>Pełna nazwa testowa</p4_subfield_4>
       <p4_subfield_5>773461194</p4_subfield_5>
       <p4_subfield_1>Kowalski</p4_subfield_1>
       <p4_subfield_2>Jan</p4_subfield_2>
       <p4_subfield_3>30-10-1985</p4_subfield_3>
       <p5_>1</p5_>
       <p5_3_subfield_>2</p5_3_subfield_>
       <p5_3_subfield_2>23050608219</p5_3_subfield_2>
       <p5_3_subfield_3>8875155741</p5_3_subfield_3>
       <p6>wielkopolskie</p6>
       <p7>poznański</p7>
       <p8>Poznań</p8>
       <p9>Strzelecka</p9>
       <p10>1</p10>
       <p11>1</p11>
       <p12>Poznań</p12>
       <p13>61-155</p13>
       <p14>Poznań</p14>
       <p15>PL</p15>
       <p16_1_>1</p16_1_>
       <p16_2>10</p16_2>
       <p16_3>test pola tekstowego</p16_3>
       <p16_4>test pola tekstowego</p16_4>
       <p17_1_subfield_0>Jan</p17_1_subfield_0>
       <p17_1_subfield_1>Kowalski</p17_1_subfield_1>
       <p17_2>manager</p17_2>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>