Pola formularza

Formularz: WSWZ Wniosek w sprawie wydania zaświadczenia o zobowiązaniach zbywającego przedsiębiorstwoPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>11631594</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[miejsc]</p1>
       <p2>[data]</p2>
       <p3>[pole wielowierszowe]</p3>
       <p4_subfield_0>[miejscowość]</p4_subfield_0>
       <p4_subfield_1>[ulica]</p4_subfield_1>
       <p4_subfield_2>[nr domu]</p4_subfield_2>
       <p4_subfield_3>[nr lokalu]</p4_subfield_3>
       <p5_subfield_0>[kod pocztowy]</p5_subfield_0>
       <p5_subfield_1>[poczta]</p5_subfield_1>
       <p7_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</p7_subfield_>
       <p7_subfield_2>[Pole PESEL]</p7_subfield_2>
       <p7_subfield_3>[Pole NIP]</p7_subfield_3>
       <p9_subfield_0>[Kod urzędu skarbowego]</p9_subfield_0>
       <p10>[fun]</p10>
       <p18>posiadając pełnomocnictwo do prowadzenia spraw w imieniu (podać dane podmiotu – nabywcy) – będącego nabywcą przedsiębiorstwa (podać nazwę zbywanego przedsiębiorstwa, NIP, REGON) i działając za zgodą zbywającego / działając jako zbywca przedsiębiorstwa (podać nazwę, ades, NIP, REGON)</p18>
       <p19>[pole wielowierszowe]</p19>
       <p20>[pole wielowierszowe]</p20>
       <p21_subfield_0>[miejscowość]</p21_subfield_0>
       <p21_subfield_1>[ulica]</p21_subfield_1>
       <p21_subfield_2>[nr domu]</p21_subfield_2>
       <p21_subfield_3>[nr lokalu]</p21_subfield_3>
       <p21_subfield_4>[kod pocztowy]</p21_subfield_4>
       <p21_subfield_5>[poczta]</p21_subfield_5>
       <p22>[NIP]</p22>
       <p23>[REGON]</p23>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>WSWZ</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>11631594</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>Poznań</p1>
       <p2>30-10-1990</p2>
       <p3>to jest pole wielowierszowe</p3>
       <p4_subfield_0>Poznań</p4_subfield_0>
       <p4_subfield_1>Strzelecka</p4_subfield_1>
       <p4_subfield_2>1</p4_subfield_2>
       <p4_subfield_3>1</p4_subfield_3>
       <p5_subfield_0>61-155</p5_subfield_0>
       <p5_subfield_1>Poznań</p5_subfield_1>
       <p7_subfield_>2</p7_subfield_>
       <p7_subfield_2>23050608219</p7_subfield_2>
       <p7_subfield_3>8875155741</p7_subfield_3>
       <p9_subfield_0>3022</p9_subfield_0>
       <p10></p10>
       <p18>posiadając pełnomocnictwo do prowadzenia spraw w imieniu (podać dane podmiotu – nabywcy) – będącego nabywcą przedsiębiorstwa (podać nazwę zbywanego przedsiębiorstwa, NIP, REGON) i działając za zgodą zbywającego</p18>
       <p19>to jest pole wielowierszowe</p19>
       <p20>to jest pole wielowierszowe</p20>
       <p21_subfield_0>Poznań</p21_subfield_0>
       <p21_subfield_1>Strzelecka</p21_subfield_1>
       <p21_subfield_2>1</p21_subfield_2>
       <p21_subfield_3>1</p21_subfield_3>
       <p21_subfield_4>61-155</p21_subfield_4>
       <p21_subfield_5>Poznań</p21_subfield_5>
       <p22>8875155741</p22>
       <p23>773461194</p23>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>