Pola formularza

Formularz: SBL Skierowanie na badanie lekarskiePola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>11631677</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[nazwaPelna]</p1>
       <p1_1_subfield_0>[miejscowość]</p1_1_subfield_0>
       <p1_1_subfield_1>[ulica]</p1_1_subfield_1>
       <p1_1_subfield_2>[nr domu]</p1_1_subfield_2>
       <p1_1_subfield_3>[nr lokalu]</p1_1_subfield_3>
       <p1_2_subfield_0>[kod pocztowy]</p1_2_subfield_0>
       <p1_2_subfield_1>[poczta]</p1_2_subfield_1>
       <p2>[NIP]</p2>
       <p3>[miejscowość]</p3>
       <p4>[Data wypełnienia]</p4>
       <p0_>[Wartość wyboru w polu p0. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p0_>
       <p5_>[Wartość wyboru w polu p5. Dostępne wartości: 1 2 ]</p5_>
       <p6_subfield_0>[imię]</p6_subfield_0>
       <p6_subfield_1>[nazwisko]</p6_subfield_1>
       <p7_subfield_>[Wybód PESEL lub Data Urodzenia]</p7_subfield_>
       <p7_subfield_2>[PESEL]</p7_subfield_2>
       <p7_subfield_1>[data urodzenia]</p7_subfield_1>
       <p8_1>[Rodzaj dokumentu [1:dowód osobisty / 2:paszport / 3:prawo jazdy]]</p8_1>
       <p8_2>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</p8_2>
       <p10_subfield_0>[miejscowość]</p10_subfield_0>
       <p10_subfield_1>[ulica]</p10_subfield_1>
       <p10_subfield_2>[nr domu]</p10_subfield_2>
       <p10_subfield_3>[nr lokalu]</p10_subfield_3>
       <p10_subfield_4>[kod pocztowy]</p10_subfield_4>
       <p10_subfield_5>[poczta]</p10_subfield_5>
       <p9_>[Wartość wyboru w polu p9. Dostępne wartości: 1 2 ]</p9_>
       <p11_>[Wartość wyboru w polu p11. Dostępne wartości: 1 2 ]</p11_>
       <p12_>[Wartość wyboru w polu p12. Dostępne wartości: 1 2 ]</p12_>
       <p13>[pole wielowierszowe]</p13>
       <p14_>[Wartość wyboru w polu p14. Dostępne wartości: 1 2 ]</p14_>
       <p15>[pole wielowierszowe]</p15>
       <p16>[pole wielowierszowe]</p16>
       <p17>[pole wielowierszowe]</p17>
       <p18>[pole wielowierszowe]</p18>
       <p19>[pole wielowierszowe]</p19>
       <p20>[pole wielowierszowe]</p20>
       <p21>[Pole tekstowe]</p21>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>SBL</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>11631677</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>Pełna nazwa testowa</p1>
       <p1_1_subfield_0>Poznań</p1_1_subfield_0>
       <p1_1_subfield_1>Strzelecka</p1_1_subfield_1>
       <p1_1_subfield_2>1</p1_1_subfield_2>
       <p1_1_subfield_3>1</p1_1_subfield_3>
       <p1_2_subfield_0>61-155</p1_2_subfield_0>
       <p1_2_subfield_1>Poznań</p1_2_subfield_1>
       <p2>8875155741</p2>
       <p3>Poznań</p3>
       <p4>30-10-2014</p4>
       <p0_>1</p0_>
       <p5_>1</p5_>
       <p6_subfield_0>Jan</p6_subfield_0>
       <p6_subfield_1>Kowalski</p6_subfield_1>
       <p7_subfield_>0</p7_subfield_>
       <p7_subfield_2>23050608219</p7_subfield_2>
       <p7_subfield_1>30-10-1985</p7_subfield_1>
       <p8_1>1</p8_1>
       <p8_2>NR-4321</p8_2>
       <p10_subfield_0>Poznań</p10_subfield_0>
       <p10_subfield_1>Strzelecka</p10_subfield_1>
       <p10_subfield_2>1</p10_subfield_2>
       <p10_subfield_3>1</p10_subfield_3>
       <p10_subfield_4>61-155</p10_subfield_4>
       <p10_subfield_5>Poznań</p10_subfield_5>
       <p9_>1</p9_>
       <p11_>1</p11_>
       <p12_>1</p12_>
       <p13>to jest pole wielowierszowe</p13>
       <p14_>1</p14_>
       <p15>to jest pole wielowierszowe</p15>
       <p16>to jest pole wielowierszowe</p16>
       <p17>to jest pole wielowierszowe</p17>
       <p18>to jest pole wielowierszowe</p18>
       <p19>to jest pole wielowierszowe</p19>
       <p20>to jest pole wielowierszowe</p20>
       <p21>test pola tekstowego</p21>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>