Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: ZUS OL-9 (archiwalny) Zaświadczenie o stanie zdrowiaPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>11634428</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <pI_1>[PESEL]</pI_1>
       <pI_2_1>[Rodzaj dokumentu [1:dowód osobisty / 2:paszport / 3:prawo jazdy]]</pI_2_1>
       <pI_2_2>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</pI_2_2>
       <pI_5>[dataUrodzenia]</pI_5>
       <pI_3>[pierwszeImie]</pI_3>
       <pI_4>[nazwisko]</pI_4>
       <pI_6>[Ulica]</pI_6>
       <pI_7>[NrDomu]</pI_7>
       <pI_8>[NrLokalu]</pI_8>
       <pI_9>[KodPocztowy]</pI_9>
       <pI_10>[Miejscowosc]</pI_10>
       <pI_11>[kraj]</pI_11>
       <pI_12>[Telefon]</pI_12>
       <pII_1>[pole wielowierszowe]</pII_1>
       <pII_2>[pole wielowierszowe]</pII_2>
       <pII_3>[pole wielowierszowe]</pII_3>
       <pII_4>[pole wielowierszowe]</pII_4>
       <pII_7_>[Wartość wyboru w polu pII_7. Dostępne wartości: 1 2 ]</pII_7_>
       <pII_5>[pole wielowierszowe]</pII_5>
       <pII_6_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</pII_6_4>
       <pII_6>[pole wielowierszowe]</pII_6>
       <pII_7>[data]</pII_7>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>ZUS OL-9</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>11634428</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <pI_1>23050608219</pI_1>
       <pI_2_1>1</pI_2_1>
       <pI_2_2>NR-4321</pI_2_2>
       <pI_5>30-10-1985</pI_5>
       <pI_3>Jan</pI_3>
       <pI_4>Kowalski</pI_4>
       <pI_6>Strzelecka</pI_6>
       <pI_7>1</pI_7>
       <pI_8>1</pI_8>
       <pI_9>61-155</pI_9>
       <pI_10>Poznań</pI_10>
       <pI_11>PL</pI_11>
       <pI_12>500600400</pI_12>
       <pII_1>to jest pole wielowierszowe</pII_1>
       <pII_2>to jest pole wielowierszowe</pII_2>
       <pII_3>to jest pole wielowierszowe</pII_3>
       <pII_4>to jest pole wielowierszowe</pII_4>
       <pII_7_>1</pII_7_>
       <pII_5>to jest pole wielowierszowe</pII_5>
       <pII_6_4>10</pII_6_4>
       <pII_6>to jest pole wielowierszowe</pII_6>
       <pII_7>30-10-1990</pII_7>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>