Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: GUS PNT-01 (archiwalny) (2016) Sprawozdanie o działalności badawczej i rozwojowej za 2016 r.Pola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>11649707</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[nazwaPelna]</p1>
       <p2_subfield_0>[miejscowość]</p2_subfield_0>
       <p2_subfield_1>[ulica]</p2_subfield_1>
       <p2_subfield_2>[nr domu]</p2_subfield_2>
       <p2_subfield_3>[nr lokalu]</p2_subfield_3>
       <p3_subfield_0>[kod pocztowy]</p3_subfield_0>
       <p3_subfield_1>[poczta]</p3_subfield_1>
       <p4>[REGON]</p4>
       <p5>[pkd1]</p5>
       <p6>[Mail]</p6>
       <p6_>[Wartość wyboru w polu p6. Dostępne wartości: 1 5 2 6 3 7 4 8 9 ]</p6_>
       <p7_>[Wartość wyboru w polu p7. Dostępne wartości: 1 2 ]</p7_>
       <p8_>[Wartość wyboru w polu p8. Dostępne wartości: 1 2 ]</p8_>
       <p9_>[Wartość wyboru w polu p9. Dostępne wartości: 1 2 ]</p9_>
       <p10_>[Wartość wyboru w polu p10. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p10_>
       <p11>[Pole tekstowe]</p11>
       <p12>[miejscowość]</p12>
       <p13_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p13_1>
       <p14_2>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p14_2>
       <p14_3>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p14_3>
       <p14_4>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p14_4>
       <p14_6>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p14_6>
       <p14_7>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p14_7>
       <p14_8>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p14_8>
       <p14_9>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p14_9>
       <p14_10>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p14_10>
       <p14_11>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p14_11>
       <p14_12>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p14_12>
       <p14_13>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p14_13>
       <p15_1>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p15_1>
       <p15_4>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p15_4>
       <p15_5>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p15_5>
       <p15_6>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p15_6>
       <p15_7>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p15_7>
       <p15_8>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p15_8>
       <p15_9>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p15_9>
       <p15_10>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p15_10>
       <p15_11>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p15_11>
       <p15_12>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p15_12>
       <p15_14>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p15_14>
       <p15_15>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p15_15>
       <p15_16>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p15_16>
       <p15_17>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p15_17>
       <p15_18>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p15_18>
       <p15_19>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p15_19>
       <p15_20>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p15_20>
       <p15_21>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p15_21>
       <p15_22>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p15_22>
       <p15_23>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p15_23>
       <p15_24>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p15_24>
       <p15_25>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p15_25>
       <p15_26>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p15_26>
       <p18_1>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p18_1>
       <p18_2>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p18_2>
       <p18_3>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p18_3>
       <p18_4>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p18_4>
       <p18_5>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p18_5>
       <p18_6>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p18_6>
       <p19_1>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p19_1>
       <p19_2>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p19_2>
       <p19_3>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p19_3>
       <p21_3>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p21_3>
       <p21_4>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p21_4>
       <p21_5>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p21_5>
       <p21_6>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p21_6>
       <p21_7>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p21_7>
       <p21_8>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p21_8>
       <p21_9>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p21_9>
       <p21_10>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p21_10>
       <p21_11>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p21_11>
       <p21_12>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p21_12>
       <p21_13>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p21_13>
       <p21_14>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p21_14>
       <p21_15>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p21_15>
       <p21_16>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p21_16>
       <p21_17>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p21_17>
       <p21_18>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p21_18>
       <p21_19>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p21_19>
       <p21_20>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p21_20>
       <p22_3>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p22_3>
       <p22_4>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p22_4>
       <p22_5>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p22_5>
       <p22_6>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p22_6>
       <p22_7>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p22_7>
       <p22_8>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p22_8>
       <p22_9>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p22_9>
       <p22_10>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p22_10>
       <p22_11>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p22_11>
       <p22_12>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p22_12>
       <p23_1>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p23_1>
       <p23_2>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p23_2>
       <p23_3>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p23_3>
       <p23_4>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p23_4>
       <p24_2_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p24_2_1>
       <p24_2_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p24_2_2>
       <p24_2_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p24_2_3>
       <p24_2_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</p24_2_4>
       <p24_2_5>[Pole integer - wartość liczbowa]</p24_2_5>
       <p24_2_6>[Pole integer - wartość liczbowa]</p24_2_6>
       <p24_3_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p24_3_1>
       <p24_3_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p24_3_2>
       <p24_3_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p24_3_3>
       <p24_3_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</p24_3_4>
       <p24_3_5>[Pole integer - wartość liczbowa]</p24_3_5>
       <p24_3_6>[Pole integer - wartość liczbowa]</p24_3_6>
       <p24_4_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p24_4_1>
       <p24_4_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p24_4_2>
       <p24_4_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p24_4_3>
       <p24_4_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</p24_4_4>
       <p24_4_5>[Pole integer - wartość liczbowa]</p24_4_5>
       <p24_4_6>[Pole integer - wartość liczbowa]</p24_4_6>
       <p24_5_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p24_5_1>
       <p24_5_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p24_5_2>
       <p24_5_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p24_5_3>
       <p24_5_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</p24_5_4>
       <p24_5_5>[Pole integer - wartość liczbowa]</p24_5_5>
       <p24_5_6>[Pole integer - wartość liczbowa]</p24_5_6>
       <p24_6_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p24_6_1>
       <p24_6_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p24_6_2>
       <p24_6_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p24_6_3>
       <p24_6_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</p24_6_4>
       <p24_6_5>[Pole integer - wartość liczbowa]</p24_6_5>
       <p24_6_6>[Pole integer - wartość liczbowa]</p24_6_6>
       <p24_7_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p24_7_1>
       <p24_7_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p24_7_2>
       <p24_7_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p24_7_3>
       <p24_7_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</p24_7_4>
       <p24_7_5>[Pole integer - wartość liczbowa]</p24_7_5>
       <p24_7_6>[Pole integer - wartość liczbowa]</p24_7_6>
       <p24_8_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p24_8_1>
       <p24_8_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p24_8_2>
       <p24_8_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p24_8_3>
       <p24_8_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</p24_8_4>
       <p24_8_5>[Pole integer - wartość liczbowa]</p24_8_5>
       <p24_8_6>[Pole integer - wartość liczbowa]</p24_8_6>
       <p25_1_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p25_1_2>
       <p25_1_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p25_1_3>
       <p25_1_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</p25_1_4>
       <p25_1_5>[Pole integer - wartość liczbowa]</p25_1_5>
       <p25_1_6>[Pole integer - wartość liczbowa]</p25_1_6>
       <p25_1_7>[Pole integer - wartość liczbowa]</p25_1_7>
       <p25_1_8>[Pole integer - wartość liczbowa]</p25_1_8>
       <p25_2_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p25_2_2>
       <p25_2_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p25_2_3>
       <p25_2_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</p25_2_4>
       <p26_1_2>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p26_1_2>
       <p26_1_3>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p26_1_3>
       <p26_1_4>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p26_1_4>
       <p26_1_5>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p26_1_5>
       <p26_1_6>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p26_1_6>
       <p26_1_7>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p26_1_7>
       <p26_1_8>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p26_1_8>
       <p26_2_2>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p26_2_2>
       <p26_2_3>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p26_2_3>
       <p26_2_4>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p26_2_4>
       <p27_1_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p27_1_2>
       <p27_1_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p27_1_3>
       <p27_1_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</p27_1_4>
       <p27_1_5>[Pole integer - wartość liczbowa]</p27_1_5>
       <p27_1_6>[Pole integer - wartość liczbowa]</p27_1_6>
       <p27_1_7>[Pole integer - wartość liczbowa]</p27_1_7>
       <p27_1_8>[Pole integer - wartość liczbowa]</p27_1_8>
       <p27_1_9>[Pole integer - wartość liczbowa]</p27_1_9>
       <p27_2_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p27_2_2>
       <p27_2_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p27_2_3>
       <p27_2_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</p27_2_4>
       <p27_2_5>[Pole integer - wartość liczbowa]</p27_2_5>
       <p27_2_6>[Pole integer - wartość liczbowa]</p27_2_6>
       <p27_2_7>[Pole integer - wartość liczbowa]</p27_2_7>
       <p27_2_8>[Pole integer - wartość liczbowa]</p27_2_8>
       <p27_2_9>[Pole integer - wartość liczbowa]</p27_2_9>
       <p28_1_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p28_1_2>
       <p28_1_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p28_1_3>
       <p28_1_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</p28_1_4>
       <p28_1_5>[Pole integer - wartość liczbowa]</p28_1_5>
       <p28_1_6>[Pole integer - wartość liczbowa]</p28_1_6>
       <p28_1_7>[Pole integer - wartość liczbowa]</p28_1_7>
       <p28_2_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p28_2_2>
       <p28_2_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p28_2_3>
       <p28_2_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</p28_2_4>
       <p28_2_5>[Pole integer - wartość liczbowa]</p28_2_5>
       <p28_2_6>[Pole integer - wartość liczbowa]</p28_2_6>
       <p28_2_7>[Pole integer - wartość liczbowa]</p28_2_7>
       <p29_1_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p29_1_2>
       <p29_1_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p29_1_3>
       <p29_1_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</p29_1_4>
       <p29_1_5>[Pole integer - wartość liczbowa]</p29_1_5>
       <p29_1_6>[Pole integer - wartość liczbowa]</p29_1_6>
       <p29_2_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p29_2_2>
       <p29_2_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p29_2_3>
       <p29_2_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</p29_2_4>
       <p29_2_5>[Pole integer - wartość liczbowa]</p29_2_5>
       <p29_2_6>[Pole integer - wartość liczbowa]</p29_2_6>
       <p30_1_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p30_1_1>
       <p30_1_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p30_1_2>
       <p30_1_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p30_1_3>
       <p30_1_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</p30_1_4>
       <p30_1_5>[Pole integer - wartość liczbowa]</p30_1_5>
       <p30_1_6>[Pole integer - wartość liczbowa]</p30_1_6>
       <p30_1_7>[Pole integer - wartość liczbowa]</p30_1_7>
       <p30_1_8>[Pole integer - wartość liczbowa]</p30_1_8>
       <p30_1_9_>[Wartość wyboru w polu p30_1_9. Dostępne wartości: 1 2 ]</p30_1_9_>
       <p30_1_10_>[Wartość wyboru w polu p30_1_10. Dostępne wartości: 1 2 ]</p30_1_10_>
       <p30_1_11>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p30_1_11>
       <p30_1_12>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p30_1_12>
       <p30_1_13>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p30_1_13>
       <p31_1_>[Wartość wyboru w polu p31_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</p31_1_>
       <p31_2_>[Wartość wyboru w polu p31_2. Dostępne wartości: 1 2 ]</p31_2_>
       <p31_3_>[Wartość wyboru w polu p31_3. Dostępne wartości: 1 2 ]</p31_3_>
       <p31_4_>[Wartość wyboru w polu p31_4. Dostępne wartości: 1 2 ]</p31_4_>
       <p31_5_>[Wartość wyboru w polu p31_5. Dostępne wartości: 1 2 ]</p31_5_>
       <p32_1_9>[Pole tekstowe]</p32_1_9>
       <p32_2_4>[Pole tekstowe]</p32_2_4>
       <p33_4>[Mail]</p33_4>
       <p34_1_subfield_0>[imię]</p34_1_subfield_0>
       <p34_1_subfield_1>[nazwisko]</p34_1_subfield_1>
       <p34_2>[Telefon]</p34_2>
       <p34_3>[miejscowość]</p34_3>
       <p34_4>[Data wypełnienia]</p34_4>
       <p35_1>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p35_1>
       <p35_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p35_2>
       <p35_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p35_3>
       <p35_4>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p35_4>
       <p35_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p35_5>
       <p35_6>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p35_6>
       <p35_7>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p35_7>
       <p36_1>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p36_1>
       <p36_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p36_2>
       <p36_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p36_3>
       <p36_4>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p36_4>
       <p36_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p36_5>
       <p36_6>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p36_6>
       <p36_7>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p36_7>
       <p36_8>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p36_8>
       <p36_9>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p36_9>
       <p36_10>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p36_10>
       <p36_11>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p36_11>
       <p37_1>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p37_1>
       <p37_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p37_2>
       <p37_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p37_3>
       <p37_4>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p37_4>
       <p37_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p37_5>
       <p38_1>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p38_1>
       <p38_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p38_2>
       <p38_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p38_3>
       <p38_4>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p38_4>
       <p38_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p38_5>
       <p39_1>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p39_1>
       <p39_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p39_2>
       <p39_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p39_3>
       <p39_4>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p39_4>
       <p39_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p39_5>
       <p39_6>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p39_6>
       <p39_7>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p39_7>
       <p39_8>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p39_8>
       <p39_9>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p39_9>
       <p40_1>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p40_1>
       <p40_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p40_2>
       <p40_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p40_3>
       <p40_4>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p40_4>
       <p40_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p40_5>
       <p41_1>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p41_1>
       <p41_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p41_2>
       <p41_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p41_3>
       <p41_4>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p41_4>
       <p41_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p41_5>
       <p41_6>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p41_6>
       <p41_7>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p41_7>
       <p41_8>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p41_8>
       <p41_9>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p41_9>
       <p41_10>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p41_10>
       <p41_11>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p41_11>
       <p41_12>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p41_12>
       <p41_13>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p41_13>
       <p41_14>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p41_14>
       <p41_15>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p41_15>
       <p41_16>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p41_16>
       <p41_17>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p41_17>
       <p41_18>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p41_18>
       <p41_19>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p41_19>
       <p41_20>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p41_20>
       <p41_21>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p41_21>
       <p41_22>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p41_22>
       <p41_23>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p41_23>
       <p41_24>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p41_24>
       <p41_25>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p41_25>
       <p41_26>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p41_26>
       <p41_27>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p41_27>
       <p41_28>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p41_28>
       <p41_29>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p41_29>
       <p41_30>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p41_30>
       <p41_31>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p41_31>
       <p41_32>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p41_32>
       <p41_33>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p41_33>
       <p41_34>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p41_34>
       <p41_35>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p41_35>
       <p41_36>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p41_36>
       <p41_37>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p41_37>
       <p41_38>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p41_38>
       <p41_39>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p41_39>
       <p41_40>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p41_40>
       <p41_41>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p41_41>
       <p41_42>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p41_42>
       <p41_43>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p41_43>
       <p41_44>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p41_44>
       <p41_45>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p41_45>
       <p41_46>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p41_46>
       <p41_47>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p41_47>
       <p41_48>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p41_48>
       <p41_49>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p41_49>
       <p41_50>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p41_50>
       <p43_1>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p43_1>
       <p43_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p43_2>
       <p43_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p43_3>
       <p43_4>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p43_4>
       <p43_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p43_5>
       <p43_6>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p43_6>
       <p43_7>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p43_7>
       <p43_8>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p43_8>
       <p43_9>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p43_9>
       <p43_10>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p43_10>
       <p43_11>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p43_11>
       <p43_12>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p43_12>
       <p43_13>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p43_13>
       <p43_14>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p43_14>
       <p43_15>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p43_15>
       <p43_16>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p43_16>
       <p44_1>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p44_1>
       <p44_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p44_2>
       <p44_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p44_3>
       <p44_4>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p44_4>
       <p44_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p44_5>
       <p44_6>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p44_6>
       <p44_7>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p44_7>
       <p44_8>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p44_8>
       <p44_9>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p44_9>
       <p44_10>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p44_10>
       <p44_11>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p44_11>
       <p44_12>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p44_12>
       <p44_13>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p44_13>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>GUS PNT-01</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>11649707</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>Pełna nazwa testowa</p1>
       <p2_subfield_0>Poznań</p2_subfield_0>
       <p2_subfield_1>Strzelecka</p2_subfield_1>
       <p2_subfield_2>1</p2_subfield_2>
       <p2_subfield_3>1</p2_subfield_3>
       <p3_subfield_0>61-155</p3_subfield_0>
       <p3_subfield_1>Poznań</p3_subfield_1>
       <p4>773461194</p4>
       <p5>01.11.Z</p5>
       <p6>test@test.pl</p6>
       <p6_>1</p6_>
       <p7_>1</p7_>
       <p8_>1</p8_>
       <p9_>1</p9_>
       <p10_>1</p10_>
       <p11>test pola tekstowego</p11>
       <p12>Poznań</p12>
       <p13_1>10</p13_1>
       <p14_2>10</p14_2>
       <p14_3>10</p14_3>
       <p14_4>10</p14_4>
       <p14_6>10</p14_6>
       <p14_7>10</p14_7>
       <p14_8>10</p14_8>
       <p14_9>10</p14_9>
       <p14_10>10</p14_10>
       <p14_11>10</p14_11>
       <p14_12>10</p14_12>
       <p14_13>10</p14_13>
       <p15_1>10</p15_1>
       <p15_4>10</p15_4>
       <p15_5>10</p15_5>
       <p15_6>10</p15_6>
       <p15_7>10</p15_7>
       <p15_8>10</p15_8>
       <p15_9>10</p15_9>
       <p15_10>10</p15_10>
       <p15_11>10</p15_11>
       <p15_12>10</p15_12>
       <p15_14>10</p15_14>
       <p15_15>10</p15_15>
       <p15_16>10</p15_16>
       <p15_17>10</p15_17>
       <p15_18>10</p15_18>
       <p15_19>10</p15_19>
       <p15_20>10</p15_20>
       <p15_21>10</p15_21>
       <p15_22>10</p15_22>
       <p15_23>10</p15_23>
       <p15_24>10</p15_24>
       <p15_25>10</p15_25>
       <p15_26>10</p15_26>
       <p18_1>10</p18_1>
       <p18_2>10</p18_2>
       <p18_3>10</p18_3>
       <p18_4>10</p18_4>
       <p18_5>10</p18_5>
       <p18_6>10</p18_6>
       <p19_1>10</p19_1>
       <p19_2>10</p19_2>
       <p19_3>10</p19_3>
       <p21_3>10</p21_3>
       <p21_4>10</p21_4>
       <p21_5>10</p21_5>
       <p21_6>10</p21_6>
       <p21_7>10</p21_7>
       <p21_8>10</p21_8>
       <p21_9>10</p21_9>
       <p21_10>10</p21_10>
       <p21_11>10</p21_11>
       <p21_12>10</p21_12>
       <p21_13>10</p21_13>
       <p21_14>10</p21_14>
       <p21_15>10</p21_15>
       <p21_16>10</p21_16>
       <p21_17>10</p21_17>
       <p21_18>10</p21_18>
       <p21_19>10</p21_19>
       <p21_20>10</p21_20>
       <p22_3>10</p22_3>
       <p22_4>10</p22_4>
       <p22_5>10</p22_5>
       <p22_6>10</p22_6>
       <p22_7>10</p22_7>
       <p22_8>10</p22_8>
       <p22_9>10</p22_9>
       <p22_10>10</p22_10>
       <p22_11>10</p22_11>
       <p22_12>10</p22_12>
       <p23_1>10</p23_1>
       <p23_2>10</p23_2>
       <p23_3>10</p23_3>
       <p23_4>10</p23_4>
       <p24_2_1>10</p24_2_1>
       <p24_2_2>10</p24_2_2>
       <p24_2_3>10</p24_2_3>
       <p24_2_4>10</p24_2_4>
       <p24_2_5>10</p24_2_5>
       <p24_2_6>10</p24_2_6>
       <p24_3_1>10</p24_3_1>
       <p24_3_2>10</p24_3_2>
       <p24_3_3>10</p24_3_3>
       <p24_3_4>10</p24_3_4>
       <p24_3_5>10</p24_3_5>
       <p24_3_6>10</p24_3_6>
       <p24_4_1>10</p24_4_1>
       <p24_4_2>10</p24_4_2>
       <p24_4_3>10</p24_4_3>
       <p24_4_4>10</p24_4_4>
       <p24_4_5>10</p24_4_5>
       <p24_4_6>10</p24_4_6>
       <p24_5_1>10</p24_5_1>
       <p24_5_2>10</p24_5_2>
       <p24_5_3>10</p24_5_3>
       <p24_5_4>10</p24_5_4>
       <p24_5_5>10</p24_5_5>
       <p24_5_6>10</p24_5_6>
       <p24_6_1>10</p24_6_1>
       <p24_6_2>10</p24_6_2>
       <p24_6_3>10</p24_6_3>
       <p24_6_4>10</p24_6_4>
       <p24_6_5>10</p24_6_5>
       <p24_6_6>10</p24_6_6>
       <p24_7_1>10</p24_7_1>
       <p24_7_2>10</p24_7_2>
       <p24_7_3>10</p24_7_3>
       <p24_7_4>10</p24_7_4>
       <p24_7_5>10</p24_7_5>
       <p24_7_6>10</p24_7_6>
       <p24_8_1>10</p24_8_1>
       <p24_8_2>10</p24_8_2>
       <p24_8_3>10</p24_8_3>
       <p24_8_4>10</p24_8_4>
       <p24_8_5>10</p24_8_5>
       <p24_8_6>10</p24_8_6>
       <p25_1_2>10</p25_1_2>
       <p25_1_3>10</p25_1_3>
       <p25_1_4>10</p25_1_4>
       <p25_1_5>10</p25_1_5>
       <p25_1_6>10</p25_1_6>
       <p25_1_7>10</p25_1_7>
       <p25_1_8>10</p25_1_8>
       <p25_2_2>10</p25_2_2>
       <p25_2_3>10</p25_2_3>
       <p25_2_4>10</p25_2_4>
       <p26_1_2>10</p26_1_2>
       <p26_1_3>10</p26_1_3>
       <p26_1_4>10</p26_1_4>
       <p26_1_5>10</p26_1_5>
       <p26_1_6>10</p26_1_6>
       <p26_1_7>10</p26_1_7>
       <p26_1_8>10</p26_1_8>
       <p26_2_2>10</p26_2_2>
       <p26_2_3>10</p26_2_3>
       <p26_2_4>10</p26_2_4>
       <p27_1_2>10</p27_1_2>
       <p27_1_3>10</p27_1_3>
       <p27_1_4>10</p27_1_4>
       <p27_1_5>10</p27_1_5>
       <p27_1_6>10</p27_1_6>
       <p27_1_7>10</p27_1_7>
       <p27_1_8>10</p27_1_8>
       <p27_1_9>10</p27_1_9>
       <p27_2_2>10</p27_2_2>
       <p27_2_3>10</p27_2_3>
       <p27_2_4>10</p27_2_4>
       <p27_2_5>10</p27_2_5>
       <p27_2_6>10</p27_2_6>
       <p27_2_7>10</p27_2_7>
       <p27_2_8>10</p27_2_8>
       <p27_2_9>10</p27_2_9>
       <p28_1_2>10</p28_1_2>
       <p28_1_3>10</p28_1_3>
       <p28_1_4>10</p28_1_4>
       <p28_1_5>10</p28_1_5>
       <p28_1_6>10</p28_1_6>
       <p28_1_7>10</p28_1_7>
       <p28_2_2>10</p28_2_2>
       <p28_2_3>10</p28_2_3>
       <p28_2_4>10</p28_2_4>
       <p28_2_5>10</p28_2_5>
       <p28_2_6>10</p28_2_6>
       <p28_2_7>10</p28_2_7>
       <p29_1_2>10</p29_1_2>
       <p29_1_3>10</p29_1_3>
       <p29_1_4>10</p29_1_4>
       <p29_1_5>10</p29_1_5>
       <p29_1_6>10</p29_1_6>
       <p29_2_2>10</p29_2_2>
       <p29_2_3>10</p29_2_3>
       <p29_2_4>10</p29_2_4>
       <p29_2_5>10</p29_2_5>
       <p29_2_6>10</p29_2_6>
       <p30_1_1>10</p30_1_1>
       <p30_1_2>10</p30_1_2>
       <p30_1_3>10</p30_1_3>
       <p30_1_4>10</p30_1_4>
       <p30_1_5>10</p30_1_5>
       <p30_1_6>10</p30_1_6>
       <p30_1_7>10</p30_1_7>
       <p30_1_8>10</p30_1_8>
       <p30_1_9_>1</p30_1_9_>
       <p30_1_10_>1</p30_1_10_>
       <p30_1_11>10</p30_1_11>
       <p30_1_12>10</p30_1_12>
       <p30_1_13>10</p30_1_13>
       <p31_1_>1</p31_1_>
       <p31_2_>1</p31_2_>
       <p31_3_>1</p31_3_>
       <p31_4_>1</p31_4_>
       <p31_5_>1</p31_5_>
       <p32_1_9>test pola tekstowego</p32_1_9>
       <p32_2_4>test pola tekstowego</p32_2_4>
       <p33_4>test@test.pl</p33_4>
       <p34_1_subfield_0>Jan</p34_1_subfield_0>
       <p34_1_subfield_1>Kowalski</p34_1_subfield_1>
       <p34_2>500600400</p34_2>
       <p34_3>Poznań</p34_3>
       <p34_4>30-10-2014</p34_4>
       <p35_1>10</p35_1>
       <p35_2>10</p35_2>
       <p35_3>10</p35_3>
       <p35_4>10</p35_4>
       <p35_5>10</p35_5>
       <p35_6>10</p35_6>
       <p35_7>10</p35_7>
       <p36_1>10</p36_1>
       <p36_2>10</p36_2>
       <p36_3>10</p36_3>
       <p36_4>10</p36_4>
       <p36_5>10</p36_5>
       <p36_6>10</p36_6>
       <p36_7>10</p36_7>
       <p36_8>10</p36_8>
       <p36_9>10</p36_9>
       <p36_10>10</p36_10>
       <p36_11>10</p36_11>
       <p37_1>10</p37_1>
       <p37_2>10</p37_2>
       <p37_3>10</p37_3>
       <p37_4>10</p37_4>
       <p37_5>10</p37_5>
       <p38_1>10</p38_1>
       <p38_2>10</p38_2>
       <p38_3>10</p38_3>
       <p38_4>10</p38_4>
       <p38_5>10</p38_5>
       <p39_1>10</p39_1>
       <p39_2>10</p39_2>
       <p39_3>10</p39_3>
       <p39_4>10</p39_4>
       <p39_5>10</p39_5>
       <p39_6>10</p39_6>
       <p39_7>10</p39_7>
       <p39_8>10</p39_8>
       <p39_9>10</p39_9>
       <p40_1>10</p40_1>
       <p40_2>10</p40_2>
       <p40_3>10</p40_3>
       <p40_4>10</p40_4>
       <p40_5>10</p40_5>
       <p41_1>10</p41_1>
       <p41_2>10</p41_2>
       <p41_3>10</p41_3>
       <p41_4>10</p41_4>
       <p41_5>10</p41_5>
       <p41_6>10</p41_6>
       <p41_7>10</p41_7>
       <p41_8>10</p41_8>
       <p41_9>10</p41_9>
       <p41_10>10</p41_10>
       <p41_11>10</p41_11>
       <p41_12>10</p41_12>
       <p41_13>10</p41_13>
       <p41_14>10</p41_14>
       <p41_15>10</p41_15>
       <p41_16>10</p41_16>
       <p41_17>10</p41_17>
       <p41_18>10</p41_18>
       <p41_19>10</p41_19>
       <p41_20>10</p41_20>
       <p41_21>10</p41_21>
       <p41_22>10</p41_22>
       <p41_23>10</p41_23>
       <p41_24>10</p41_24>
       <p41_25>10</p41_25>
       <p41_26>10</p41_26>
       <p41_27>10</p41_27>
       <p41_28>10</p41_28>
       <p41_29>10</p41_29>
       <p41_30>10</p41_30>
       <p41_31>10</p41_31>
       <p41_32>10</p41_32>
       <p41_33>10</p41_33>
       <p41_34>10</p41_34>
       <p41_35>10</p41_35>
       <p41_36>10</p41_36>
       <p41_37>10</p41_37>
       <p41_38>10</p41_38>
       <p41_39>10</p41_39>
       <p41_40>10</p41_40>
       <p41_41>10</p41_41>
       <p41_42>10</p41_42>
       <p41_43>10</p41_43>
       <p41_44>10</p41_44>
       <p41_45>10</p41_45>
       <p41_46>10</p41_46>
       <p41_47>10</p41_47>
       <p41_48>10</p41_48>
       <p41_49>10</p41_49>
       <p41_50>10</p41_50>
       <p43_1>10</p43_1>
       <p43_2>10</p43_2>
       <p43_3>10</p43_3>
       <p43_4>10</p43_4>
       <p43_5>10</p43_5>
       <p43_6>10</p43_6>
       <p43_7>10</p43_7>
       <p43_8>10</p43_8>
       <p43_9>10</p43_9>
       <p43_10>10</p43_10>
       <p43_11>10</p43_11>
       <p43_12>10</p43_12>
       <p43_13>10</p43_13>
       <p43_14>10</p43_14>
       <p43_15>10</p43_15>
       <p43_16>10</p43_16>
       <p44_1>10</p44_1>
       <p44_2>10</p44_2>
       <p44_3>10</p44_3>
       <p44_4>10</p44_4>
       <p44_5>10</p44_5>
       <p44_6>10</p44_6>
       <p44_7>10</p44_7>
       <p44_8>10</p44_8>
       <p44_9>10</p44_9>
       <p44_10>10</p44_10>
       <p44_11>10</p44_11>
       <p44_12>10</p44_12>
       <p44_13>10</p44_13>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>