Pola formularza

Formularz: SrS_zal_F Sprawozdanie rachunkowe syndyka - Załącznik FPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>11655148</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_1>
       <p1_2>[pole wielowierszowe]</p1_2>
       <p1_3>[Pole kwoty]</p1_3>
       <p1_4>[pole wielowierszowe]</p1_4>
       <p2_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p2_1>
       <p2_2>[pole wielowierszowe]</p2_2>
       <p2_3>[Pole kwoty]</p2_3>
       <p2_4>[pole wielowierszowe]</p2_4>
       <p3_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p3_1>
       <p3_2>[pole wielowierszowe]</p3_2>
       <p3_3>[Pole kwoty]</p3_3>
       <p3_4>[pole wielowierszowe]</p3_4>
       <p4_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p4_1>
       <p4_2>[pole wielowierszowe]</p4_2>
       <p4_3>[Pole kwoty]</p4_3>
       <p4_4>[pole wielowierszowe]</p4_4>
       <p5_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p5_1>
       <p5_2>[pole wielowierszowe]</p5_2>
       <p5_3>[Pole kwoty]</p5_3>
       <p5_4>[pole wielowierszowe]</p5_4>
       <p6_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p6_1>
       <p6_2>[pole wielowierszowe]</p6_2>
       <p6_3>[Pole kwoty]</p6_3>
       <p6_4>[pole wielowierszowe]</p6_4>
       <p7_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p7_1>
       <p7_2>[pole wielowierszowe]</p7_2>
       <p7_3>[Pole kwoty]</p7_3>
       <p7_4>[pole wielowierszowe]</p7_4>
       <p8_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p8_1>
       <p8_2>[pole wielowierszowe]</p8_2>
       <p8_3>[Pole kwoty]</p8_3>
       <p8_4>[pole wielowierszowe]</p8_4>
       <p9_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p9_1>
       <p9_2>[pole wielowierszowe]</p9_2>
       <p9_3>[Pole kwoty]</p9_3>
       <p9_4>[pole wielowierszowe]</p9_4>
       <p10_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p10_1>
       <p10_2>[pole wielowierszowe]</p10_2>
       <p10_3>[Pole kwoty]</p10_3>
       <p10_4>[pole wielowierszowe]</p10_4>
       <p11_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p11_1>
       <p11_2>[pole wielowierszowe]</p11_2>
       <p11_3>[Pole kwoty]</p11_3>
       <p11_4>[pole wielowierszowe]</p11_4>
       <p12_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p12_1>
       <p12_2>[pole wielowierszowe]</p12_2>
       <p12_3>[Pole kwoty]</p12_3>
       <p12_4>[pole wielowierszowe]</p12_4>
       <p13_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p13_1>
       <p13_2>[pole wielowierszowe]</p13_2>
       <p13_3>[Pole kwoty]</p13_3>
       <p13_4>[pole wielowierszowe]</p13_4>
       <p14_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p14_1>
       <p14_2>[pole wielowierszowe]</p14_2>
       <p14_3>[Pole kwoty]</p14_3>
       <p14_4>[pole wielowierszowe]</p14_4>
       <p15_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p15_1>
       <p15_2>[pole wielowierszowe]</p15_2>
       <p15_3>[Pole kwoty]</p15_3>
       <p15_4>[pole wielowierszowe]</p15_4>
       <p16_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p16_1>
       <p16_2>[pole wielowierszowe]</p16_2>
       <p16_3>[Pole kwoty]</p16_3>
       <p16_4>[pole wielowierszowe]</p16_4>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>SrS_zal_F</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>11655148</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1_1>10</p1_1>
       <p1_2>to jest pole wielowierszowe</p1_2>
       <p1_3>10</p1_3>
       <p1_4>to jest pole wielowierszowe</p1_4>
       <p2_1>10</p2_1>
       <p2_2>to jest pole wielowierszowe</p2_2>
       <p2_3>10</p2_3>
       <p2_4>to jest pole wielowierszowe</p2_4>
       <p3_1>10</p3_1>
       <p3_2>to jest pole wielowierszowe</p3_2>
       <p3_3>10</p3_3>
       <p3_4>to jest pole wielowierszowe</p3_4>
       <p4_1>10</p4_1>
       <p4_2>to jest pole wielowierszowe</p4_2>
       <p4_3>10</p4_3>
       <p4_4>to jest pole wielowierszowe</p4_4>
       <p5_1>10</p5_1>
       <p5_2>to jest pole wielowierszowe</p5_2>
       <p5_3>10</p5_3>
       <p5_4>to jest pole wielowierszowe</p5_4>
       <p6_1>10</p6_1>
       <p6_2>to jest pole wielowierszowe</p6_2>
       <p6_3>10</p6_3>
       <p6_4>to jest pole wielowierszowe</p6_4>
       <p7_1>10</p7_1>
       <p7_2>to jest pole wielowierszowe</p7_2>
       <p7_3>10</p7_3>
       <p7_4>to jest pole wielowierszowe</p7_4>
       <p8_1>10</p8_1>
       <p8_2>to jest pole wielowierszowe</p8_2>
       <p8_3>10</p8_3>
       <p8_4>to jest pole wielowierszowe</p8_4>
       <p9_1>10</p9_1>
       <p9_2>to jest pole wielowierszowe</p9_2>
       <p9_3>10</p9_3>
       <p9_4>to jest pole wielowierszowe</p9_4>
       <p10_1>10</p10_1>
       <p10_2>to jest pole wielowierszowe</p10_2>
       <p10_3>10</p10_3>
       <p10_4>to jest pole wielowierszowe</p10_4>
       <p11_1>10</p11_1>
       <p11_2>to jest pole wielowierszowe</p11_2>
       <p11_3>10</p11_3>
       <p11_4>to jest pole wielowierszowe</p11_4>
       <p12_1>10</p12_1>
       <p12_2>to jest pole wielowierszowe</p12_2>
       <p12_3>10</p12_3>
       <p12_4>to jest pole wielowierszowe</p12_4>
       <p13_1>10</p13_1>
       <p13_2>to jest pole wielowierszowe</p13_2>
       <p13_3>10</p13_3>
       <p13_4>to jest pole wielowierszowe</p13_4>
       <p14_1>10</p14_1>
       <p14_2>to jest pole wielowierszowe</p14_2>
       <p14_3>10</p14_3>
       <p14_4>to jest pole wielowierszowe</p14_4>
       <p15_1>10</p15_1>
       <p15_2>to jest pole wielowierszowe</p15_2>
       <p15_3>10</p15_3>
       <p15_4>to jest pole wielowierszowe</p15_4>
       <p16_1>10</p16_1>
       <p16_2>to jest pole wielowierszowe</p16_2>
       <p16_3>10</p16_3>
       <p16_4>to jest pole wielowierszowe</p16_4>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>