Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: PIT/TP (1) (archiwalny) Uproszczone sprawozdaniePola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>11659867</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[NIP]</p1>
       <p5>[nazwisko]</p5>
       <p6>[pierwszeImie]</p6>
       <p7>[dataUrodzenia]</p7>
       <p8_>[Wartość wyboru w polu p8. Dostępne wartości: 1 2 ]</p8_>
       <p9_>[Wartość wyboru w polu p9. Dostępne wartości: 1 2 ]</p9_>
       <p10_>[Wartość wyboru w polu p10. Dostępne wartości: 1 2 ]</p10_>
       <p11_>[Wartość wyboru w polu p11. Dostępne wartości: 1 2 ]</p11_>
       <p12_>[Wartość wyboru w polu p12. Dostępne wartości: 1 2 ]</p12_>
       <p13_>[Wartość wyboru w polu p13. Dostępne wartości: 1 2 ]</p13_>
       <p14>[Pole integer - wartość liczbowa]</p14>
       <p15>[Pole integer - wartość liczbowa]</p15>
       <p16>0111Z / 0112Z / 0113Z / 0114Z / 0115Z / 0116Z / 0119Z / 0121Z / 0122Z / 0123Z / 0124Z / 0125Z / 0126Z / 0127Z / 0128Z / 0129Z / 0130Z / 0141Z / 0142Z / 0143Z / 0144Z / 0145Z / 0146Z / 0147Z / 0149Z / 0150Z / 0161Z / 0162Z / 0163Z / 0164Z / 0170Z / 0210Z / 0220Z / 0230Z / 0240Z / 0311Z / 0312Z / 0321Z / 0322Z / 0510Z / 0520Z / 0610Z / 0620Z / 0710Z / 0721Z / 0729Z / 0811Z / 0812Z / 0891Z / 0892Z / 0893Z / 0899Z / 0910Z / 0990Z / 1011Z / 1012Z / 1013Z / 1020Z / 1031Z / 1032Z / 1039Z / 1041Z / 1042Z / 1051Z / 1052Z / 1061Z / 1062Z / 1071Z / 1072Z / 1073Z / 1081Z / 1082Z / 1083Z / 1084Z / 1085Z / 1086Z / 1089Z / 1091Z / 1092Z / 1101Z / 1102Z / 1103Z / 1104Z / 1105Z / 1106Z / 1107Z / 1200Z / 1310A / 1310B / 1310C / 1310D / 1320A / 1320B / 1320C / 1320D / 1330Z / 1391Z / 1392Z / 1393Z / 1394Z / 1395Z / 1396Z / 1399Z / 1411Z / 1412Z / 1413Z / 1414Z / 1419Z / 1420Z / 1431Z / 1439Z / 1511Z / 1512Z / 1520Z / 1610Z / 1621Z / 1622Z / 1623Z / 1624Z / 1629Z / 1711Z / 1712Z / 1721Z / 1722Z / 1723Z / 1724Z / 1729Z / 1811Z / 1812Z / 1813Z / 1814Z / 1820Z / 1910Z / 1920Z / 2011Z / 2012Z / 2013Z / 2014Z / 2015Z / 2016Z / 2017Z / 2020Z / 2030Z / 2041Z / 2042Z / 2051Z / 2052Z / 2053Z / 2059Z / 2060Z / 2110Z / 2120Z / 2211Z / 2219Z / 2221Z / 2222Z / 2223Z / 2229Z / 2311Z / 2312Z / 2313Z / 2314Z / 2319Z / 2320Z / 2331Z / 2332Z / 2341Z / 2342Z / 2343Z / 2344Z / 2349Z / 2351Z / 2352Z / 2361Z / 2362Z / 2363Z / 2364Z / 2365Z / 2369Z / 2370Z / 2391Z / 2399Z / 2410Z / 2420Z / 2431Z / 2432Z / 2433Z / 2434Z / 2441Z / 2442A / 2442B / 2443Z / 2444Z / 2445Z / 2446Z / 2451Z / 2452Z / 2453Z / 2454A / 2454B / 2511Z / 2512Z / 2521Z / 2529Z / 2530Z / 2540Z / 2550Z / 2561Z / 2562Z / 2571Z / 2572Z / 2573Z / 2591Z / 2592Z / 2593Z / 2594Z / 2599Z / 2611Z / 2612Z / 2620Z / 2630Z / 2640Z / 2651Z / 2652Z / 2660Z / 2670Z / 2680Z / 2711Z / 2712Z / 2720Z / 2731Z / 2732Z / 2733Z / 2740Z / 2751Z / 2752Z / 2790Z / 2811Z / 2812Z / 2813Z / 2814Z / 2815Z / 2821Z / 2822Z / 2823Z / 2824Z / 2825Z / 2829Z / 2830Z / 2841Z / 2849Z / 2891Z / 2892Z / 2893Z / 2894Z / 2895Z / 2896Z / 2899Z / 2910A / 2910B / 2910C / 2910D / 2910E / 2920Z / 2931Z / 2932Z / 3011Z / 3012Z / 3020Z / 3030Z / 3040Z / 3091Z / 3092Z / 3099Z / 3101Z / 3102Z / 3103Z / 3109Z / 3211Z / 3212Z / 3213Z / 3220Z / 3230Z / 3240Z / 3250Z / 3291Z / 3299Z / 3311Z / 3312Z / 3313Z / 3314Z / 3315Z / 3316Z / 3317Z / 3319Z / 3320Z / 3511Z / 3512Z / 3513Z / 3514Z / 3521Z / 3522Z / 3523Z / 3530Z / 3600Z / 3700Z / 3811Z / 3812Z / 3821Z / 3822Z / 3831Z / 3832Z / 3900Z / 4110Z / 4120Z / 4211Z / 4212Z / 4213Z / 4221Z / 4222Z / 4291Z / 4299Z / 4311Z / 4312Z / 4313Z / 4321Z / 4322Z / 4329Z / 4331Z / 4332Z / 4333Z / 4334Z / 4339Z / 4391Z / 4399Z / 4511Z / 4519Z / 4520Z / 4531Z / 4532Z / 4540Z / 4611Z / 4612Z / 4613Z / 4614Z / 4615Z / 4616Z / 4617Z / 4618Z / 4619Z / 4621Z / 4622Z / 4623Z / 4624Z / 4631Z / 4632Z / 4633Z / 4634A / 4634B / 4635Z / 4636Z / 4637Z / 4638Z / 4639Z / 4641Z / 4642Z / 4643Z / 4644Z / 4645Z / 4646Z / 4647Z / 4648Z / 4649Z / 4651Z / 4652Z / 4661Z / 4662Z / 4663Z / 4664Z / 4665Z / 4666Z / 4669Z / 4671Z / 4672Z / 4673Z / 4674Z / 4675Z / 4676Z / 4677Z / 4690Z / 4711Z / 4719Z / 4721Z / 4722Z / 4723Z / 4724Z / 4725Z / 4726Z / 4729Z / 4730Z / 4741Z / 4742Z / 4743Z / 4751Z / 4752Z / 4753Z / 4754Z / 4759Z / 4761Z / 4762Z / 4763Z / 4764Z / 4765Z / 4771Z / 4772Z / 4773Z / 4774Z / 4775Z / 4776Z / 4777Z / 4778Z / 4779Z / 4781Z / 4782Z / 4789Z / 4791Z / 4799Z / 4910Z / 4920Z / 4931Z / 4932Z / 4939Z / 4941Z / 4942Z / 4950A / 4950B / 5010Z / 5020Z / 5030Z / 5040Z / 5110Z / 5121Z / 5122Z / 5210A / 5210B / 5221Z / 5222A / 5222B / 5223Z / 5224A / 5224B / 5224C / 5229A / 5229B / 5229C / 5310Z / 5320Z / 5510Z / 5520Z / 5530Z / 5590Z / 5610A / 5610B / 5621Z / 5629Z / 5630Z / 5811Z / 5812Z / 5813Z / 5814Z / 5819Z / 5821Z / 5829Z / 5911Z / 5912Z / 5913Z / 5914Z / 5920Z / 6010Z / 6020Z / 6110Z / 6120Z / 6130Z / 6190Z / 6201Z / 6202Z / 6203Z / 6209Z / 6311Z / 6312Z / 6391Z / 6399Z / 6411Z / 6419Z / 6420Z / 6430Z / 6491Z / 6492Z / 6499Z / 6511Z / 6512Z / 6520Z / 6530Z / 6611Z / 6612Z / 6619Z / 6621Z / 6622Z / 6629Z / 6630Z / 6810Z / 6820Z / 6831Z / 6832Z / 6910Z / 6920Z / 7010Z / 7021Z / 7022Z / 7111Z / 7112Z / 7120A / 7120B / 7211Z / 7219Z / 7220Z / 7311Z / 7312A / 7312B / 7312C / 7312D / 7320Z / 7410Z / 7420Z / 7430Z / 7490Z / 7500Z / 7711Z / 7712Z / 7721Z / 7722Z / 7729Z / 7731Z / 7732Z / 7733Z / 7734Z / 7735Z / 7739Z / 7740Z / 7810Z / 7820Z / 7830Z / 7911A / 7911B / 7912Z / 7990A / 7990B / 7990C / 8010Z / 8020Z / 8030Z / 8110Z / 8121Z / 8122Z / 8129Z / 8130Z / 8211Z / 8219Z / 8220Z / 8230Z / 8291Z / 8292Z / 8299Z / 8411Z / 8412Z / 8413Z / 8421Z / 8422Z / 8423Z / 8424Z / 8425Z / 8430Z / 8510Z / 8520Z / 8531A / 8531B / 8531C / 8532A / 8532B / 8532C / 8541Z / 8542A / 8542B / 8551Z / 8552Z / 8553Z / 8559A / 8559B / 8560Z / 8610Z / 8621Z / 8622Z / 8623Z / 8690A / 8690B / 8690C / 8690D / 8690E / 8710Z / 8720Z / 8730Z / 8790Z / 8810Z / 8891Z / 8899Z / 9001Z / 9002Z / 9003Z / 9004Z / 9101A / 9101B / 9102Z / 9103Z / 9104Z / 9200Z / 9311Z / 9312Z / 9313Z / 9319Z / 9321Z / 9329Z / 9411Z / 9412Z / 9420Z / 9491Z / 9492Z / 9499Z / 9511Z / 9512Z / 9521Z / 9522Z / 9523Z / 9524Z / 9525Z / 9529Z / 9601Z / 9602Z / 9603Z / 9604Z / 9609Z / 9700Z / 9810Z / 9820Z / 9900Z / </p16>
       <p17>0111Z / 0112Z / 0113Z / 0114Z / 0115Z / 0116Z / 0119Z / 0121Z / 0122Z / 0123Z / 0124Z / 0125Z / 0126Z / 0127Z / 0128Z / 0129Z / 0130Z / 0141Z / 0142Z / 0143Z / 0144Z / 0145Z / 0146Z / 0147Z / 0149Z / 0150Z / 0161Z / 0162Z / 0163Z / 0164Z / 0170Z / 0210Z / 0220Z / 0230Z / 0240Z / 0311Z / 0312Z / 0321Z / 0322Z / 0510Z / 0520Z / 0610Z / 0620Z / 0710Z / 0721Z / 0729Z / 0811Z / 0812Z / 0891Z / 0892Z / 0893Z / 0899Z / 0910Z / 0990Z / 1011Z / 1012Z / 1013Z / 1020Z / 1031Z / 1032Z / 1039Z / 1041Z / 1042Z / 1051Z / 1052Z / 1061Z / 1062Z / 1071Z / 1072Z / 1073Z / 1081Z / 1082Z / 1083Z / 1084Z / 1085Z / 1086Z / 1089Z / 1091Z / 1092Z / 1101Z / 1102Z / 1103Z / 1104Z / 1105Z / 1106Z / 1107Z / 1200Z / 1310A / 1310B / 1310C / 1310D / 1320A / 1320B / 1320C / 1320D / 1330Z / 1391Z / 1392Z / 1393Z / 1394Z / 1395Z / 1396Z / 1399Z / 1411Z / 1412Z / 1413Z / 1414Z / 1419Z / 1420Z / 1431Z / 1439Z / 1511Z / 1512Z / 1520Z / 1610Z / 1621Z / 1622Z / 1623Z / 1624Z / 1629Z / 1711Z / 1712Z / 1721Z / 1722Z / 1723Z / 1724Z / 1729Z / 1811Z / 1812Z / 1813Z / 1814Z / 1820Z / 1910Z / 1920Z / 2011Z / 2012Z / 2013Z / 2014Z / 2015Z / 2016Z / 2017Z / 2020Z / 2030Z / 2041Z / 2042Z / 2051Z / 2052Z / 2053Z / 2059Z / 2060Z / 2110Z / 2120Z / 2211Z / 2219Z / 2221Z / 2222Z / 2223Z / 2229Z / 2311Z / 2312Z / 2313Z / 2314Z / 2319Z / 2320Z / 2331Z / 2332Z / 2341Z / 2342Z / 2343Z / 2344Z / 2349Z / 2351Z / 2352Z / 2361Z / 2362Z / 2363Z / 2364Z / 2365Z / 2369Z / 2370Z / 2391Z / 2399Z / 2410Z / 2420Z / 2431Z / 2432Z / 2433Z / 2434Z / 2441Z / 2442A / 2442B / 2443Z / 2444Z / 2445Z / 2446Z / 2451Z / 2452Z / 2453Z / 2454A / 2454B / 2511Z / 2512Z / 2521Z / 2529Z / 2530Z / 2540Z / 2550Z / 2561Z / 2562Z / 2571Z / 2572Z / 2573Z / 2591Z / 2592Z / 2593Z / 2594Z / 2599Z / 2611Z / 2612Z / 2620Z / 2630Z / 2640Z / 2651Z / 2652Z / 2660Z / 2670Z / 2680Z / 2711Z / 2712Z / 2720Z / 2731Z / 2732Z / 2733Z / 2740Z / 2751Z / 2752Z / 2790Z / 2811Z / 2812Z / 2813Z / 2814Z / 2815Z / 2821Z / 2822Z / 2823Z / 2824Z / 2825Z / 2829Z / 2830Z / 2841Z / 2849Z / 2891Z / 2892Z / 2893Z / 2894Z / 2895Z / 2896Z / 2899Z / 2910A / 2910B / 2910C / 2910D / 2910E / 2920Z / 2931Z / 2932Z / 3011Z / 3012Z / 3020Z / 3030Z / 3040Z / 3091Z / 3092Z / 3099Z / 3101Z / 3102Z / 3103Z / 3109Z / 3211Z / 3212Z / 3213Z / 3220Z / 3230Z / 3240Z / 3250Z / 3291Z / 3299Z / 3311Z / 3312Z / 3313Z / 3314Z / 3315Z / 3316Z / 3317Z / 3319Z / 3320Z / 3511Z / 3512Z / 3513Z / 3514Z / 3521Z / 3522Z / 3523Z / 3530Z / 3600Z / 3700Z / 3811Z / 3812Z / 3821Z / 3822Z / 3831Z / 3832Z / 3900Z / 4110Z / 4120Z / 4211Z / 4212Z / 4213Z / 4221Z / 4222Z / 4291Z / 4299Z / 4311Z / 4312Z / 4313Z / 4321Z / 4322Z / 4329Z / 4331Z / 4332Z / 4333Z / 4334Z / 4339Z / 4391Z / 4399Z / 4511Z / 4519Z / 4520Z / 4531Z / 4532Z / 4540Z / 4611Z / 4612Z / 4613Z / 4614Z / 4615Z / 4616Z / 4617Z / 4618Z / 4619Z / 4621Z / 4622Z / 4623Z / 4624Z / 4631Z / 4632Z / 4633Z / 4634A / 4634B / 4635Z / 4636Z / 4637Z / 4638Z / 4639Z / 4641Z / 4642Z / 4643Z / 4644Z / 4645Z / 4646Z / 4647Z / 4648Z / 4649Z / 4651Z / 4652Z / 4661Z / 4662Z / 4663Z / 4664Z / 4665Z / 4666Z / 4669Z / 4671Z / 4672Z / 4673Z / 4674Z / 4675Z / 4676Z / 4677Z / 4690Z / 4711Z / 4719Z / 4721Z / 4722Z / 4723Z / 4724Z / 4725Z / 4726Z / 4729Z / 4730Z / 4741Z / 4742Z / 4743Z / 4751Z / 4752Z / 4753Z / 4754Z / 4759Z / 4761Z / 4762Z / 4763Z / 4764Z / 4765Z / 4771Z / 4772Z / 4773Z / 4774Z / 4775Z / 4776Z / 4777Z / 4778Z / 4779Z / 4781Z / 4782Z / 4789Z / 4791Z / 4799Z / 4910Z / 4920Z / 4931Z / 4932Z / 4939Z / 4941Z / 4942Z / 4950A / 4950B / 5010Z / 5020Z / 5030Z / 5040Z / 5110Z / 5121Z / 5122Z / 5210A / 5210B / 5221Z / 5222A / 5222B / 5223Z / 5224A / 5224B / 5224C / 5229A / 5229B / 5229C / 5310Z / 5320Z / 5510Z / 5520Z / 5530Z / 5590Z / 5610A / 5610B / 5621Z / 5629Z / 5630Z / 5811Z / 5812Z / 5813Z / 5814Z / 5819Z / 5821Z / 5829Z / 5911Z / 5912Z / 5913Z / 5914Z / 5920Z / 6010Z / 6020Z / 6110Z / 6120Z / 6130Z / 6190Z / 6201Z / 6202Z / 6203Z / 6209Z / 6311Z / 6312Z / 6391Z / 6399Z / 6411Z / 6419Z / 6420Z / 6430Z / 6491Z / 6492Z / 6499Z / 6511Z / 6512Z / 6520Z / 6530Z / 6611Z / 6612Z / 6619Z / 6621Z / 6622Z / 6629Z / 6630Z / 6810Z / 6820Z / 6831Z / 6832Z / 6910Z / 6920Z / 7010Z / 7021Z / 7022Z / 7111Z / 7112Z / 7120A / 7120B / 7211Z / 7219Z / 7220Z / 7311Z / 7312A / 7312B / 7312C / 7312D / 7320Z / 7410Z / 7420Z / 7430Z / 7490Z / 7500Z / 7711Z / 7712Z / 7721Z / 7722Z / 7729Z / 7731Z / 7732Z / 7733Z / 7734Z / 7735Z / 7739Z / 7740Z / 7810Z / 7820Z / 7830Z / 7911A / 7911B / 7912Z / 7990A / 7990B / 7990C / 8010Z / 8020Z / 8030Z / 8110Z / 8121Z / 8122Z / 8129Z / 8130Z / 8211Z / 8219Z / 8220Z / 8230Z / 8291Z / 8292Z / 8299Z / 8411Z / 8412Z / 8413Z / 8421Z / 8422Z / 8423Z / 8424Z / 8425Z / 8430Z / 8510Z / 8520Z / 8531A / 8531B / 8531C / 8532A / 8532B / 8532C / 8541Z / 8542A / 8542B / 8551Z / 8552Z / 8553Z / 8559A / 8559B / 8560Z / 8610Z / 8621Z / 8622Z / 8623Z / 8690A / 8690B / 8690C / 8690D / 8690E / 8710Z / 8720Z / 8730Z / 8790Z / 8810Z / 8891Z / 8899Z / 9001Z / 9002Z / 9003Z / 9004Z / 9101A / 9101B / 9102Z / 9103Z / 9104Z / 9200Z / 9311Z / 9312Z / 9313Z / 9319Z / 9321Z / 9329Z / 9411Z / 9412Z / 9420Z / 9491Z / 9492Z / 9499Z / 9511Z / 9512Z / 9521Z / 9522Z / 9523Z / 9524Z / 9525Z / 9529Z / 9601Z / 9602Z / 9603Z / 9604Z / 9609Z / 9700Z / 9810Z / 9820Z / 9900Z / </p17>
       <p18_>[Wartość wyboru w polu p18. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p18_>
       <p19_>[Wartość wyboru w polu p19. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p19_>
       <p20_>[Wartość wyboru w polu p20. Dostępne wartości: 1 2 ]</p20_>
       <p21_>[Wartość wyboru w polu p21. Dostępne wartości: 1 2 3 4 ]</p21_>
       <p22_>[Wartość wyboru w polu p22. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p22_>
       <p23_>[Wartość wyboru w polu p23. Dostępne wartości: 1 2 ]</p23_>
       <p24_>[Wartość wyboru w polu p24. Dostępne wartości: 1 2 ]</p24_>
       <p25_>[Wartość wyboru w polu p25. Dostępne wartości: 1 2 ]</p25_>
       <p26_>[Wartość wyboru w polu p26. Dostępne wartości: 1 2 ]</p26_>
       <p27_>[Wartość wyboru w polu p27. Dostępne wartości: 1 2 ]</p27_>
       <p28_>[Wartość wyboru w polu p28. Dostępne wartości: 1 2 ]</p28_>
       <p29_>[Wartość wyboru w polu p29. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p29_>
       <p30_>[Wartość wyboru w polu p30. Dostępne wartości: 1 2 ]</p30_>
       <p31>[Pole integer - wartość liczbowa]</p31>
       <p32>[kraj]</p32>
       <p33_>[Wartość wyboru w polu p33. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p33_>
       <p34_>[Wartość wyboru w polu p34. Dostępne wartości: 1 2 ]</p34_>
       <p35>[Pole integer - wartość liczbowa]</p35>
       <p36>[kraj]</p36>
       <p37_>[Wartość wyboru w polu p37. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p37_>
       <p38_>[Wartość wyboru w polu p38. Dostępne wartości: 1 2 ]</p38_>
       <p39>[Pole integer - wartość liczbowa]</p39>
       <p40>[kraj]</p40>
       <p41_>[Wartość wyboru w polu p41. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p41_>
       <p42_>[Wartość wyboru w polu p42. Dostępne wartości: 1 2 ]</p42_>
       <p43>[Pole integer - wartość liczbowa]</p43>
       <p44>[kraj]</p44>
       <p45_>[Wartość wyboru w polu p45. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p45_>
       <p46_>[Wartość wyboru w polu p46. Dostępne wartości: 1 2 ]</p46_>
       <p47>[Pole integer - wartość liczbowa]</p47>
       <p48>[kraj]</p48>
       <p49_>[Wartość wyboru w polu p49. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p49_>
       <p50_>[Wartość wyboru w polu p50. Dostępne wartości: 1 2 ]</p50_>
       <p51>[Pole integer - wartość liczbowa]</p51>
       <p52>[kraj]</p52>
       <p53_>[Wartość wyboru w polu p53. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p53_>
       <p54_>[Wartość wyboru w polu p54. Dostępne wartości: 1 2 ]</p54_>
       <p55>[Pole integer - wartość liczbowa]</p55>
       <p56>[kraj]</p56>
       <p57_>[Wartość wyboru w polu p57. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p57_>
       <p58_>[Wartość wyboru w polu p58. Dostępne wartości: 1 2 ]</p58_>
       <p59>[Pole integer - wartość liczbowa]</p59>
       <p60>[kraj]</p60>
       <p61_>[Wartość wyboru w polu p61. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p61_>
       <p62_>[Wartość wyboru w polu p62. Dostępne wartości: 1 2 ]</p62_>
       <p63>[Pole integer - wartość liczbowa]</p63>
       <p64>[kraj]</p64>
       <p65_>[Wartość wyboru w polu p65. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p65_>
       <p66_>[Wartość wyboru w polu p66. Dostępne wartości: 1 2 ]</p66_>
       <p67>[Pole integer - wartość liczbowa]</p67>
       <p68>[kraj]</p68>
       <p69_>[Wartość wyboru w polu p69. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p69_>
       <p70_>[Wartość wyboru w polu p70. Dostępne wartości: 1 2 ]</p70_>
       <p71>[Pole integer - wartość liczbowa]</p71>
       <p72>[kraj]</p72>
       <p73_>[Wartość wyboru w polu p73. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p73_>
       <p74_>[Wartość wyboru w polu p74. Dostępne wartości: 1 2 ]</p74_>
       <p75>[Pole integer - wartość liczbowa]</p75>
       <p76>[kraj]</p76>
       <p77_>[Wartość wyboru w polu p77. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p77_>
       <p78_>[Wartość wyboru w polu p78. Dostępne wartości: 1 2 ]</p78_>
       <p79>[Pole integer - wartość liczbowa]</p79>
       <p80>[kraj]</p80>
       <p81_>[Wartość wyboru w polu p81. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p81_>
       <p82_>[Wartość wyboru w polu p82. Dostępne wartości: 1 2 ]</p82_>
       <p83>[Pole integer - wartość liczbowa]</p83>
       <p84>[kraj]</p84>
       <p85_>[Wartość wyboru w polu p85. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p85_>
       <p86_>[Wartość wyboru w polu p86. Dostępne wartości: 1 2 ]</p86_>
       <p87>[Pole integer - wartość liczbowa]</p87>
       <p88>[kraj]</p88>
       <p89_>[Wartość wyboru w polu p89. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p89_>
       <p90_>[Wartość wyboru w polu p90. Dostępne wartości: 1 2 ]</p90_>
       <p91>[Pole integer - wartość liczbowa]</p91>
       <p92>[kraj]</p92>
       <p93_>[Wartość wyboru w polu p93. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p93_>
       <p94>[kraj]</p94>
       <p95_>[Wartość wyboru w polu p95. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p95_>
       <p96>[kraj]</p96>
       <p97_>[Wartość wyboru w polu p97. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p97_>
       <p98>[kraj]</p98>
       <p99_>[Wartość wyboru w polu p99. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p99_>
       <p100>[kraj]</p100>
       <p101_>[Wartość wyboru w polu p101. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p101_>
       <p102>[kraj]</p102>
       <p103_>[Wartość wyboru w polu p103. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p103_>
       <p104>[kraj]</p104>
       <p105_>[Wartość wyboru w polu p105. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p105_>
       <p106>[kraj]</p106>
       <p107_>[Wartość wyboru w polu p107. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p107_>
       <p108>[kraj]</p108>
       <p109_>[Wartość wyboru w polu p109. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p109_>
       <p110>[kraj]</p110>
       <p111_>[Wartość wyboru w polu p111. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p111_>
       <p112>[kraj]</p112>
       <p113_>[Wartość wyboru w polu p113. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p113_>
       <p114>[kraj]</p114>
       <p115_>[Wartość wyboru w polu p115. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p115_>
       <p116>[kraj]</p116>
       <p117_>[Wartość wyboru w polu p117. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p117_>
       <p118>[kraj]</p118>
       <p119_>[Wartość wyboru w polu p119. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p119_>
       <p120>[kraj]</p120>
       <p121_>[Wartość wyboru w polu p121. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p121_>
       <p122>[kraj]</p122>
       <p123_>[Wartość wyboru w polu p123. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p123_>
       <p124>[kraj]</p124>
       <p125_>[Wartość wyboru w polu p125. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p125_>
       <p126>[kraj]</p126>
       <p127_>[Wartość wyboru w polu p127. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p127_>
       <p128_>[Wartość wyboru w polu p128. Dostępne wartości: 1 2 ]</p128_>
       <p129>[Pole integer - wartość liczbowa]</p129>
       <p130>[kraj]</p130>
       <p131_>[Wartość wyboru w polu p131. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p131_>
       <p132_>[Wartość wyboru w polu p132. Dostępne wartości: 1 2 ]</p132_>
       <p133>[Pole integer - wartość liczbowa]</p133>
       <p134>[kraj]</p134>
       <p135_>[Wartość wyboru w polu p135. Dostępne wartości: 1 2 ]</p135_>
       <p136_>[Wartość wyboru w polu p136. Dostępne wartości: 1 2 ]</p136_>
       <p137_>[Wartość wyboru w polu p137. Dostępne wartości: 1 2 ]</p137_>
       <p138_>[Wartość wyboru w polu p138. Dostępne wartości: 1 2 ]</p138_>
       <p139_>[Wartość wyboru w polu p139. Dostępne wartości: 1 2 ]</p139_>
       <p140_>[Wartość wyboru w polu p140. Dostępne wartości: 1 2 ]</p140_>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>PIT/TP (1)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>11659867</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>8875155741</p1>
       <p5>Kowalski</p5>
       <p6>Jan</p6>
       <p7>30-10-1985</p7>
       <p8_>1</p8_>
       <p9_>1</p9_>
       <p10_>1</p10_>
       <p11_>1</p11_>
       <p12_>1</p12_>
       <p13_>1</p13_>
       <p14>10</p14>
       <p15>10</p15>
       <p16>0111Z</p16>
       <p17>0111Z</p17>
       <p18_>1</p18_>
       <p19_>1</p19_>
       <p20_>1</p20_>
       <p21_>1</p21_>
       <p22_>1</p22_>
       <p23_>1</p23_>
       <p24_>1</p24_>
       <p25_>1</p25_>
       <p26_>1</p26_>
       <p27_>1</p27_>
       <p28_>1</p28_>
       <p29_>1</p29_>
       <p30_>1</p30_>
       <p31>10</p31>
       <p32>PL</p32>
       <p33_>1</p33_>
       <p34_>1</p34_>
       <p35>10</p35>
       <p36>PL</p36>
       <p37_>1</p37_>
       <p38_>1</p38_>
       <p39>10</p39>
       <p40>PL</p40>
       <p41_>1</p41_>
       <p42_>1</p42_>
       <p43>10</p43>
       <p44>PL</p44>
       <p45_>1</p45_>
       <p46_>1</p46_>
       <p47>10</p47>
       <p48>PL</p48>
       <p49_>1</p49_>
       <p50_>1</p50_>
       <p51>10</p51>
       <p52>PL</p52>
       <p53_>1</p53_>
       <p54_>1</p54_>
       <p55>10</p55>
       <p56>PL</p56>
       <p57_>1</p57_>
       <p58_>1</p58_>
       <p59>10</p59>
       <p60>PL</p60>
       <p61_>1</p61_>
       <p62_>1</p62_>
       <p63>10</p63>
       <p64>PL</p64>
       <p65_>1</p65_>
       <p66_>1</p66_>
       <p67>10</p67>
       <p68>PL</p68>
       <p69_>1</p69_>
       <p70_>1</p70_>
       <p71>10</p71>
       <p72>PL</p72>
       <p73_>1</p73_>
       <p74_>1</p74_>
       <p75>10</p75>
       <p76>PL</p76>
       <p77_>1</p77_>
       <p78_>1</p78_>
       <p79>10</p79>
       <p80>PL</p80>
       <p81_>1</p81_>
       <p82_>1</p82_>
       <p83>10</p83>
       <p84>PL</p84>
       <p85_>1</p85_>
       <p86_>1</p86_>
       <p87>10</p87>
       <p88>PL</p88>
       <p89_>1</p89_>
       <p90_>1</p90_>
       <p91>10</p91>
       <p92>PL</p92>
       <p93_>1</p93_>
       <p94>PL</p94>
       <p95_>1</p95_>
       <p96>PL</p96>
       <p97_>1</p97_>
       <p98>PL</p98>
       <p99_>1</p99_>
       <p100>PL</p100>
       <p101_>1</p101_>
       <p102>PL</p102>
       <p103_>1</p103_>
       <p104>PL</p104>
       <p105_>1</p105_>
       <p106>PL</p106>
       <p107_>1</p107_>
       <p108>PL</p108>
       <p109_>1</p109_>
       <p110>PL</p110>
       <p111_>1</p111_>
       <p112>PL</p112>
       <p113_>1</p113_>
       <p114>PL</p114>
       <p115_>1</p115_>
       <p116>PL</p116>
       <p117_>1</p117_>
       <p118>PL</p118>
       <p119_>1</p119_>
       <p120>PL</p120>
       <p121_>1</p121_>
       <p122>PL</p122>
       <p123_>1</p123_>
       <p124>PL</p124>
       <p125_>1</p125_>
       <p126>PL</p126>
       <p127_>1</p127_>
       <p128_>1</p128_>
       <p129>10</p129>
       <p130>PL</p130>
       <p131_>1</p131_>
       <p132_>1</p132_>
       <p133>10</p133>
       <p134>PL</p134>
       <p135_>1</p135_>
       <p136_>1</p136_>
       <p137_>1</p137_>
       <p138_>1</p138_>
       <p139_>1</p139_>
       <p140_>1</p140_>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>