Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: AKC-U/A (1) (archiwalny) Deklaracja uproszczona dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowychPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>11674921</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1_3_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</p1_3_subfield_>
       <p1_3_subfield_2>[Pole PESEL]</p1_3_subfield_2>
       <p1_3_subfield_3>[Pole NIP]</p1_3_subfield_3>
       <p1_>[Wartość wyboru w polu p1. Dostępne wartości: 1 2 ]</p1_>
       <p4_subfield_0>[Kod urzędu skarbowego]</p4_subfield_0>
       <p5_>[Wartość wyboru w polu p5. Dostępne wartości: 1 2 ]</p5_>
       <p6_>[Wartość wyboru w polu p6. Dostępne wartości: 1 2 ]</p6_>
       <p7>[pole wielowierszowe]</p7>
       <p8>[KodKraju]</p8>
       <p9>[Wojewodztwo]</p9>
       <p10>[Powiat]</p10>
       <p11>[Gmina]</p11>
       <p12>[Ulica]</p12>
       <p13>[NrDomu]</p13>
       <p14>[NrLokalu]</p14>
       <p15>[Miejscowosc]</p15>
       <p16>[KodPocztowy]</p16>
       <p17>[Poczta]</p17>
       <p19>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p19>
       <p20>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p20>
       <p22>[pole wielowierszowe]</p22>
       <p26_1>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p26_1>
       <p23_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p23_1>
       <p23>[data]</p23>
       <p24>[Pole tekstowe]</p24>
       <p25>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p25>
       <p26_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p26_2>
       <p28>[pole wielowierszowe]</p28>
       <p32_1>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p32_1>
       <p29_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p29_1>
       <p29>[data]</p29>
       <p30>[Pole tekstowe]</p30>
       <p31>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p31>
       <p32_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p32_2>
       <p34>[pole wielowierszowe]</p34>
       <p38_1>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p38_1>
       <p35_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p35_1>
       <p35>[data]</p35>
       <p36>[Pole tekstowe]</p36>
       <p37>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p37>
       <p38_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p38_2>
       <p40>[pole wielowierszowe]</p40>
       <p44_1>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p44_1>
       <p41_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p41_1>
       <p41>[data]</p41>
       <p42>[Pole tekstowe]</p42>
       <p43>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p43>
       <p44_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p44_2>
       <p46>[pole wielowierszowe]</p46>
       <p50_1>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p50_1>
       <p47_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p47_1>
       <p47>[data]</p47>
       <p48>[Pole tekstowe]</p48>
       <p49>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p49>
       <p50_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p50_2>
       <p52>[pole wielowierszowe]</p52>
       <p56_1>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p56_1>
       <p53_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p53_1>
       <p53>[data]</p53>
       <p54>[Pole tekstowe]</p54>
       <p55>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p55>
       <p56_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p56_2>
       <p58>[pole wielowierszowe]</p58>
       <p62_1>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p62_1>
       <p59_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p59_1>
       <p59>[data]</p59>
       <p60>[Pole tekstowe]</p60>
       <p61>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p61>
       <p62_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p62_2>
       <p65_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p65_1>
       <p65>[pierwszeImie]</p65>
       <p66>[nazwisko]</p66>
       <p67>[Data wypełnienia]</p67>
       <p69_1>[Telefon]</p69_1>
       <p69_2>[Mail]</p69_2>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>AKC-U/A (1)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>11674921</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1_3_subfield_>2</p1_3_subfield_>
       <p1_3_subfield_2>23050608219</p1_3_subfield_2>
       <p1_3_subfield_3>8875155741</p1_3_subfield_3>
       <p1_>1</p1_>
       <p4_subfield_0>3022</p4_subfield_0>
       <p5_>1</p5_>
       <p6_>1</p6_>
       <p7>to jest pole wielowierszowe</p7>
       <p8>PL</p8>
       <p9>wielkopolskie</p9>
       <p10>poznański</p10>
       <p11>Poznań</p11>
       <p12>Strzelecka</p12>
       <p13>1</p13>
       <p14>1</p14>
       <p15>Poznań</p15>
       <p16>61-155</p16>
       <p17>Poznań</p17>
       <p19>1</p19>
       <p20>3</p20>
       <p22>to jest pole wielowierszowe</p22>
       <p26_1>10</p26_1>
       <p23_1>10</p23_1>
       <p23>30-10-1990</p23>
       <p24>test pola tekstowego</p24>
       <p25>2</p25>
       <p26_2>1</p26_2>
       <p28>to jest pole wielowierszowe</p28>
       <p32_1>10</p32_1>
       <p29_1>10</p29_1>
       <p29>30-10-1990</p29>
       <p30>test pola tekstowego</p30>
       <p31>2</p31>
       <p32_2>10</p32_2>
       <p34>to jest pole wielowierszowe</p34>
       <p38_1>10</p38_1>
       <p35_1>10</p35_1>
       <p35>30-10-1990</p35>
       <p36>test pola tekstowego</p36>
       <p37>2</p37>
       <p38_2>10</p38_2>
       <p40>to jest pole wielowierszowe</p40>
       <p44_1>10</p44_1>
       <p41_1>10</p41_1>
       <p41>30-10-1990</p41>
       <p42>test pola tekstowego</p42>
       <p43>2</p43>
       <p44_2>10</p44_2>
       <p46>to jest pole wielowierszowe</p46>
       <p50_1>10</p50_1>
       <p47_1>10</p47_1>
       <p47>30-10-1990</p47>
       <p48>test pola tekstowego</p48>
       <p49>2</p49>
       <p50_2>10</p50_2>
       <p52>to jest pole wielowierszowe</p52>
       <p56_1>10</p56_1>
       <p53_1>10</p53_1>
       <p53>30-10-1990</p53>
       <p54>test pola tekstowego</p54>
       <p55>2</p55>
       <p56_2>10</p56_2>
       <p58>to jest pole wielowierszowe</p58>
       <p62_1>10</p62_1>
       <p59_1>10</p59_1>
       <p59>30-10-1990</p59>
       <p60>test pola tekstowego</p60>
       <p61>2</p61>
       <p62_2>10</p62_2>
       <p65_1>10</p65_1>
       <p65>Jan</p65>
       <p66>Kowalski</p66>
       <p67>30-10-2014</p67>
       <p69_1>500600400</p69_1>
       <p69_2>test@test.pl</p69_2>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>