Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: ZUS ERRZ (archiwalny) Załącznik do wniosku o rentę rodzinną dla osób, które ubiegają się o rentę rodzinną z zagranicznej instytucji państw UE/ EFTAPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>11687696</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1_1>[pierwszeImie]</p1_1>
       <p1_2>[nazwisko]</p1_2>
       <p1_3>[dataUrodzenia]</p1_3>
       <p1_4>[Mail]</p1_4>
       <p1_5>[Rachunek]</p1_5>
       <p1_6>[Swift]</p1_6>
       <p1_7_1>[NazwaBanku]</p1_7_1>
       <p1_7_2>[pole wielowierszowe]</p1_7_2>
       <p1_8>[PosiadaczRachunku]</p1_8>
       <p2_1>[pierwszeImie]</p2_1>
       <p2_2>[nazwisko]</p2_2>
       <p3_1>[kraj]</p3_1>
       <p3_2>[Pole tekstowe]</p3_2>
       <p3_3>[kraj]</p3_3>
       <p3_4>[Pole tekstowe]</p3_4>
       <p3_5>[kraj]</p3_5>
       <p3_6>[Pole tekstowe]</p3_6>
       <p3_7>[kraj]</p3_7>
       <p3_8>[Pole tekstowe]</p3_8>
       <p3_9>[kraj]</p3_9>
       <p3_10>[Pole tekstowe]</p3_10>
       <p4_1>kawaler / panna / konkubinat / żonaty / zamężna / w separacji / po rozwodzie / ponowne małżeństwo / wdowiec / wdowa / związek partnerski / </p4_1>
       <p4_2>[miejsceUrodzenia]</p4_2>
       <p4_3>[obywatelstwo]</p4_3>
       <p4_4>[nazwiskoRodoweOjca]</p4_4>
       <p4_6>[imieOjca]</p4_6>
       <p4_5>[nazwiskoRodoweMatki]</p4_5>
       <p4_7>[imieMatki]</p4_7>
       <p4_8>[Ulica]</p4_8>
       <p4_9>[NrDomu]</p4_9>
       <p4_10>[NrLokalu]</p4_10>
       <p4_11>[KodPocztowy]</p4_11>
       <p4_12>[Miejscowosc]</p4_12>
       <p4_13>[Gmina]</p4_13>
       <p4_14>[kraj]</p4_14>
       <p4_15_>[Wartość wyboru w polu p4_15. Dostępne wartości: 1 2 ]</p4_15_>
       <p5_>[Wartość wyboru w polu p5. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p5_>
       <p6_1>opiekun małoletniego dziecka / konkubent / konkubina / partner / partnerka / </p6_1>
       <p6_2>[obywatelstwo]</p6_2>
       <p6_3>[miejsceUrodzenia]</p6_3>
       <p6_4>[data]</p6_4>
       <p6_5>[data]</p6_5>
       <p6_6>[data]</p6_6>
       <p6_7>[data]</p6_7>
       <p6_8_subfield_0>[imię]</p6_8_subfield_0>
       <p6_8_subfield_1>[nazwisko]</p6_8_subfield_1>
       <p6_9_>[Wartość wyboru w polu p6_9. Dostępne wartości: 1 2 ]</p6_9_>
       <p6_10_>[Wartość wyboru w polu p6_10. Dostępne wartości: 1 2 ]</p6_10_>
       <p6_11_>[Wartość wyboru w polu p6_11. Dostępne wartości: 1 2 ]</p6_11_>
       <p6_12>[data]</p6_12>
       <p6_13_>[Wartość wyboru w polu p6_13. Dostępne wartości: 1 2 ]</p6_13_>
       <p6_14_>[Wartość wyboru w polu p6_14. Dostępne wartości: 1 2 ]</p6_14_>
       <p6_15>[nazwaPelna]</p6_15>
       <p7_1_>[Wartość wyboru w polu p7_1. Dostępne wartości: 1 2 1 2 ]</p7_1_>
       <p7_2>[Pole tekstowe]</p7_2>
       <p7_3>[Pole tekstowe]</p7_3>
       <p7_4_>[Wartość wyboru w polu p7_4. Dostępne wartości: 1 2 ]</p7_4_>
       <p7_5>[Pole tekstowe]</p7_5>
       <p7_6>[Pole tekstowe]</p7_6>
       <p7_7_>[Wartość wyboru w polu p7_7. Dostępne wartości: 1 2 ]</p7_7_>
       <p7_8>[Pole tekstowe]</p7_8>
       <p7_9>[Pole tekstowe]</p7_9>
       <p7_10_>[Wartość wyboru w polu p7_10. Dostępne wartości: 1 2 ]</p7_10_>
       <p7_11>[Pole tekstowe]</p7_11>
       <p7_12>[Pole tekstowe]</p7_12>
       <p8>[Data wypełnienia]</p8>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>ZUS ERRZ</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>11687696</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1_1>Jan</p1_1>
       <p1_2>Kowalski</p1_2>
       <p1_3>30-10-1985</p1_3>
       <p1_4>test@test.pl</p1_4>
       <p1_5>453054504926965134154839080720</p1_5>
       <p1_6>SWIFT</p1_6>
       <p1_7_1>Bank Zachodni WBK</p1_7_1>
       <p1_7_2>to jest pole wielowierszowe</p1_7_2>
       <p1_8>Jan Nowak</p1_8>
       <p2_1>Jan</p2_1>
       <p2_2>Kowalski</p2_2>
       <p3_1>PL</p3_1>
       <p3_2>test pola tekstowego</p3_2>
       <p3_3>PL</p3_3>
       <p3_4>test pola tekstowego</p3_4>
       <p3_5>PL</p3_5>
       <p3_6>test pola tekstowego</p3_6>
       <p3_7>PL</p3_7>
       <p3_8>test pola tekstowego</p3_8>
       <p3_9>PL</p3_9>
       <p3_10>test pola tekstowego</p3_10>
       <p4_1>kawaler</p4_1>
       <p4_2>Poznań</p4_2>
       <p4_3>polskie</p4_3>
       <p4_4>Wiśniewski</p4_4>
       <p4_6>Stefan</p4_6>
       <p4_5>Wójcik</p4_5>
       <p4_7>Danuta</p4_7>
       <p4_8>Strzelecka</p4_8>
       <p4_9>1</p4_9>
       <p4_10>1</p4_10>
       <p4_11>61-155</p4_11>
       <p4_12>Poznań</p4_12>
       <p4_13>Poznań</p4_13>
       <p4_14>PL</p4_14>
       <p4_15_>1</p4_15_>
       <p5_>1</p5_>
       <p6_1>opiekun małoletniego dziecka</p6_1>
       <p6_2>polskie</p6_2>
       <p6_3>Poznań</p6_3>
       <p6_4>30-10-1990</p6_4>
       <p6_5>30-10-1990</p6_5>
       <p6_6>30-10-1990</p6_6>
       <p6_7>30-10-1990</p6_7>
       <p6_8_subfield_0>Jan</p6_8_subfield_0>
       <p6_8_subfield_1>Kowalski</p6_8_subfield_1>
       <p6_9_>1</p6_9_>
       <p6_10_>1</p6_10_>
       <p6_11_>1</p6_11_>
       <p6_12>30-10-1990</p6_12>
       <p6_13_>1</p6_13_>
       <p6_14_>1</p6_14_>
       <p6_15>Pełna nazwa testowa</p6_15>
       <p7_1_>1</p7_1_>
       <p7_2>test pola tekstowego</p7_2>
       <p7_3>test pola tekstowego</p7_3>
       <p7_4_>1</p7_4_>
       <p7_5>test pola tekstowego</p7_5>
       <p7_6>test pola tekstowego</p7_6>
       <p7_7_>1</p7_7_>
       <p7_8>test pola tekstowego</p7_8>
       <p7_9>test pola tekstowego</p7_9>
       <p7_10_>1</p7_10_>
       <p7_11>test pola tekstowego</p7_11>
       <p7_12>test pola tekstowego</p7_12>
       <p8>30-10-2014</p8>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>