Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: ZUS EWG-M (archiwalny) Wniosek o wypłatę gwarantowaną na rzecz małoletniej osoby uprawnionejPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>11687714</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1_1>[PESEL]</p1_1>
       <p1_2>[Rodzaj dokumentu [1:dowód osobisty / 2:paszport / 3:prawo jazdy]]</p1_2>
       <p1_3>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</p1_3>
       <p1_4_subfield_0>[imię]</p1_4_subfield_0>
       <p1_4_subfield_1>[nazwisko]</p1_4_subfield_1>
       <p1_5>[dataUrodzenia]</p1_5>
       <p1_6>[Ulica]</p1_6>
       <p1_7>[NrDomu]</p1_7>
       <p1_8>[Ulica]</p1_8>
       <p1_9>[KodPocztowy]</p1_9>
       <p1_10>[Miejscowosc]</p1_10>
       <p1_11>[kraj]</p1_11>
       <p1_12_>[Wartość wyboru w polu p1_12. Dostępne wartości: 1 2 3 4 ]</p1_12_>
       <p2_1>[PESEL]</p2_1>
       <p2_2>[Rodzaj dokumentu [1:dowód osobisty / 2:paszport / 3:prawo jazdy]]</p2_2>
       <p2_3>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</p2_3>
       <p2_4>[pierwszeImie]</p2_4>
       <p2_5>[nazwisko]</p2_5>
       <p2_6>[dataUrodzenia]</p2_6>
       <p2_7>[Ulica]</p2_7>
       <p2_8>[NrDomu]</p2_8>
       <p2_9>[Ulica]</p2_9>
       <p2_10>[KodPocztowy]</p2_10>
       <p2_11>[Miejscowosc]</p2_11>
       <p2_12>[kraj]</p2_12>
       <p2_13>[Telefon]</p2_13>
       <p3_1>[PESEL]</p3_1>
       <p3_2>[Rodzaj dokumentu [1:dowód osobisty / 2:paszport / 3:prawo jazdy]]</p3_2>
       <p3_3>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</p3_3>
       <p3_4>[pierwszeImie]</p3_4>
       <p3_5>[nazwisko]</p3_5>
       <p3_6>[dataUrodzenia]</p3_6>
       <p3_7>[data]</p3_7>
       <p3_8>[Pole tekstowe]</p3_8>
       <p3_9_subfield_0>[ID urzędu ZUS]</p3_9_subfield_0>
       <p4_>[Wartość wyboru w polu p4. Dostępne wartości: 1 2 ]</p4_>
       <p5_1>[Rachunek]</p5_1>
       <p5_2>[PosiadaczRachunku]</p5_2>
       <p6_1>[Pole tekstowe]</p6_1>
       <p6_2>[Pole tekstowe]</p6_2>
       <p6_3>[Pole tekstowe]</p6_3>
       <p6_4>[Pole tekstowe]</p6_4>
       <p7_1>[Pole tekstowe]</p7_1>
       <p7_2>[pole wielowierszowe]</p7_2>
       <p7_3>[Pole tekstowe]</p7_3>
       <p7_4>[Pole tekstowe]</p7_4>
       <p7_5_>[Wartość wyboru w polu p7_5. Dostępne wartości: 1 2 ]</p7_5_>
       <p7_8>[pole wielowierszowe]</p7_8>
       <p8_>[Wartość wyboru w polu p8. Dostępne wartości: 1 2 3 4 5 6 7 ]</p8_>
       <p9>[pole wielowierszowe]</p9>
       <p10>[Data wypełnienia]</p10>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>ZUS EWG-M</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>11687714</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1_1>23050608219</p1_1>
       <p1_2>1</p1_2>
       <p1_3>NR-4321</p1_3>
       <p1_4_subfield_0>Jan</p1_4_subfield_0>
       <p1_4_subfield_1>Kowalski</p1_4_subfield_1>
       <p1_5>30-10-1985</p1_5>
       <p1_6>Strzelecka</p1_6>
       <p1_7>1</p1_7>
       <p1_8>Strzelecka</p1_8>
       <p1_9>61-155</p1_9>
       <p1_10>Poznań</p1_10>
       <p1_11>PL</p1_11>
       <p1_12_>1</p1_12_>
       <p2_1>23050608219</p2_1>
       <p2_2>1</p2_2>
       <p2_3>NR-4321</p2_3>
       <p2_4>Jan</p2_4>
       <p2_5>Kowalski</p2_5>
       <p2_6>30-10-1985</p2_6>
       <p2_7>Strzelecka</p2_7>
       <p2_8>1</p2_8>
       <p2_9>Strzelecka</p2_9>
       <p2_10>61-155</p2_10>
       <p2_11>Poznań</p2_11>
       <p2_12>PL</p2_12>
       <p2_13>500600400</p2_13>
       <p3_1>23050608219</p3_1>
       <p3_2>1</p3_2>
       <p3_3>NR-4321</p3_3>
       <p3_4>Jan</p3_4>
       <p3_5>Kowalski</p3_5>
       <p3_6>30-10-1985</p3_6>
       <p3_7>30-10-1990</p3_7>
       <p3_8>test pola tekstowego</p3_8>
       <p3_9_subfield_0>26</p3_9_subfield_0>
       <p4_>1</p4_>
       <p5_1>453054504926965134154839080720</p5_1>
       <p5_2>Jan Nowak</p5_2>
       <p6_1>test pola tekstowego</p6_1>
       <p6_2>test pola tekstowego</p6_2>
       <p6_3>test pola tekstowego</p6_3>
       <p6_4>test pola tekstowego</p6_4>
       <p7_1>test pola tekstowego</p7_1>
       <p7_2>to jest pole wielowierszowe</p7_2>
       <p7_3>test pola tekstowego</p7_3>
       <p7_4>test pola tekstowego</p7_4>
       <p7_5_>1</p7_5_>
       <p7_8>to jest pole wielowierszowe</p7_8>
       <p8_>1</p8_>
       <p9>to jest pole wielowierszowe</p9>
       <p10>30-10-2014</p10>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>