Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: ZUS EWG-O (archiwalny) Oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na wskazanie osoby uposażonej - innej niż członek rodzinyPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>11687733</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1_1>[PESEL]</p1_1>
       <p1_2>[Rodzaj dokumentu [1:dowód osobisty / 2:paszport / 3:prawo jazdy]]</p1_2>
       <p1_3>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</p1_3>
       <p1_4>[pierwszeImie]</p1_4>
       <p1_5>[nazwisko]</p1_5>
       <p1_5a>[dataUrodzenia]</p1_5a>
       <p1_6>[UlicaKor]</p1_6>
       <p1_7>[NrDomuKor]</p1_7>
       <p1_8>[NrLokaluKor]</p1_8>
       <p1_9>[KodPocztowyKor]</p1_9>
       <p1_10>[MiejscowoscKor]</p1_10>
       <p1_11a>[GminaKor]</p1_11a>
       <p1_11>[kraj]</p1_11>
       <p1_12>[Telefon]</p1_12>
       <p2_1>[PESEL]</p2_1>
       <p2_2>[Rodzaj dokumentu [1:dowód osobisty / 2:paszport / 3:prawo jazdy]]</p2_2>
       <p2_3>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</p2_3>
       <p2_4>[pierwszeImie]</p2_4>
       <p2_5>[nazwisko]</p2_5>
       <p3_1>[PESEL]</p3_1>
       <p3_2>[Rodzaj dokumentu [1:dowód osobisty / 2:paszport / 3:prawo jazdy]]</p3_2>
       <p3_3>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</p3_3>
       <p3_4>[pierwszeImie]</p3_4>
       <p3_5>[nazwisko]</p3_5>
       <p3_5a>[dataUrodzenia]</p3_5a>
       <p4_1>[PESEL]</p4_1>
       <p4_2>[Rodzaj dokumentu [1:dowód osobisty / 2:paszport / 3:prawo jazdy]]</p4_2>
       <p4_3>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</p4_3>
       <p4_4>[pierwszeImie]</p4_4>
       <p4_5>[nazwisko]</p4_5>
       <p4_6>[dataUrodzenia]</p4_6>
       <p5_1>[PESEL]</p5_1>
       <p5_2>[Rodzaj dokumentu [1:dowód osobisty / 2:paszport / 3:prawo jazdy]]</p5_2>
       <p5_3>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</p5_3>
       <p5_4>[pierwszeImie]</p5_4>
       <p5_5>[nazwisko]</p5_5>
       <p5_6>[dataUrodzenia]</p5_6>
       <p10>[Data wypełnienia]</p10>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>ZUS EWG-O</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>11687733</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1_1>23050608219</p1_1>
       <p1_2>1</p1_2>
       <p1_3>NR-4321</p1_3>
       <p1_4>Jan</p1_4>
       <p1_5>Kowalski</p1_5>
       <p1_5a>30-10-1985</p1_5a>
       <p1_6>Półwiejska</p1_6>
       <p1_7>1</p1_7>
       <p1_8>1</p1_8>
       <p1_9>61-155</p1_9>
       <p1_10>Poznań</p1_10>
       <p1_11a>Poznań</p1_11a>
       <p1_11>PL</p1_11>
       <p1_12>500600400</p1_12>
       <p2_1>23050608219</p2_1>
       <p2_2>1</p2_2>
       <p2_3>NR-4321</p2_3>
       <p2_4>Jan</p2_4>
       <p2_5>Kowalski</p2_5>
       <p3_1>23050608219</p3_1>
       <p3_2>1</p3_2>
       <p3_3>NR-4321</p3_3>
       <p3_4>Jan</p3_4>
       <p3_5>Kowalski</p3_5>
       <p3_5a>30-10-1985</p3_5a>
       <p4_1>23050608219</p4_1>
       <p4_2>1</p4_2>
       <p4_3>NR-4321</p4_3>
       <p4_4>Jan</p4_4>
       <p4_5>Kowalski</p4_5>
       <p4_6>30-10-1985</p4_6>
       <p5_1>23050608219</p5_1>
       <p5_2>1</p5_2>
       <p5_3>NR-4321</p5_3>
       <p5_4>Jan</p5_4>
       <p5_5>Kowalski</p5_5>
       <p5_6>30-10-1985</p5_6>
       <p10>30-10-2014</p10>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>