Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: PIT/DS (2) (archiwalny) (2017) Informacja o wysokości dochodu (straty) z działów specjalnych produkcji rolnePola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>11692848</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[NIP]</p1>
       <p3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p3>
       <p4>[nazwisko]</p4>
       <p5>[pierwszeImie]</p5>
       <p6>[dataUrodzenia]</p6>
       <gospodarcza1>[Klawisz tylko w e-pity (klik - eval na Wartosc)]</gospodarcza1>
       <usun_gospodarcza1>[Klawisz tylko w e-pity (klik - eval na Wartosc)]</usun_gospodarcza1>
       <pB1_7>[MiejscowoscDzial]</pB1_7>
       <pB1_8>[Pole tekstowe]</pB1_8>
       <pB1_9>[Pole tekstowe]</pB1_9>
       <pB1_10>[Pole integer - wartość liczbowa]</pB1_10>
       <pB1_11>[Pole kwoty]</pB1_11>
       <pB1_12>[Pole kwoty]</pB1_12>
       <gospodarcza2>[Klawisz tylko w e-pity (klik - eval na Wartosc)]</gospodarcza2>
       <usun_gospodarcza2>[Klawisz tylko w e-pity (klik - eval na Wartosc)]</usun_gospodarcza2>
       <pB2_7>[MiejscowoscDzial]</pB2_7>
       <pB2_8>[Pole tekstowe]</pB2_8>
       <pB2_9>[Pole tekstowe]</pB2_9>
       <pB2_10>[Pole integer - wartość liczbowa]</pB2_10>
       <pB2_11>[Pole kwoty]</pB2_11>
       <pB2_12>[Pole kwoty]</pB2_12>
       <gospodarcza3>[Klawisz tylko w e-pity (klik - eval na Wartosc)]</gospodarcza3>
       <usun_gospodarcza3>[Klawisz tylko w e-pity (klik - eval na Wartosc)]</usun_gospodarcza3>
       <pB3_7>[MiejscowoscDzial]</pB3_7>
       <pB3_8>[Pole tekstowe]</pB3_8>
       <pB3_9>[Pole tekstowe]</pB3_9>
       <pB3_10>[Pole integer - wartość liczbowa]</pB3_10>
       <pB3_11>[Pole kwoty]</pB3_11>
       <pB3_12>[Pole kwoty]</pB3_12>
       <spolka1>[Klawisz tylko w e-pity (klik - eval na Wartosc)]</spolka1>
       <usun_spolka1>[Klawisz tylko w e-pity (klik - eval na Wartosc)]</usun_spolka1>
       <pC1_14>[MiejscowoscDzial]</pC1_14>
       <pC1_15>[Pole tekstowe]</pC1_15>
       <pC1_16>[Pole tekstowe]</pC1_16>
       <pC1_17>[Pole integer - wartość liczbowa]</pC1_17>
       <pC1_18>[Pole kwoty]</pC1_18>
       <pC1_19>[Pole kwoty]</pC1_19>
       <pC1_20>[Pole kwoty]</pC1_20>
       <pC1_21>[Pole kwoty]</pC1_21>
       <pC1_22>[Pole kwoty]</pC1_22>
       <pC1_23>[Pole kwoty]</pC1_23>
       <pC1_24>[Pole kwoty]</pC1_24>
       <spolka2>[Klawisz tylko w e-pity (klik - eval na Wartosc)]</spolka2>
       <usun_spolka2>[Klawisz tylko w e-pity (klik - eval na Wartosc)]</usun_spolka2>
       <pC2_14>[MiejscowoscDzial]</pC2_14>
       <pC2_15>[Pole tekstowe]</pC2_15>
       <pC2_16>[Pole tekstowe]</pC2_16>
       <pC2_17>[Pole integer - wartość liczbowa]</pC2_17>
       <pC2_18>[Pole kwoty]</pC2_18>
       <pC2_19>[Pole kwoty]</pC2_19>
       <pC2_20>[Pole kwoty]</pC2_20>
       <pC2_21>[Pole kwoty]</pC2_21>
       <pC2_22>[Pole kwoty]</pC2_22>
       <pC2_23>[Pole kwoty]</pC2_23>
       <pC2_24>[Pole kwoty]</pC2_24>
       <spolka3>[Klawisz tylko w e-pity (klik - eval na Wartosc)]</spolka3>
       <usun_spolka3>[Klawisz tylko w e-pity (klik - eval na Wartosc)]</usun_spolka3>
       <pC3_14>[MiejscowoscDzial]</pC3_14>
       <pC3_15>[Pole tekstowe]</pC3_15>
       <pC3_16>[Pole tekstowe]</pC3_16>
       <pC3_17>[Pole integer - wartość liczbowa]</pC3_17>
       <pC3_18>[Pole kwoty]</pC3_18>
       <pC3_19>[Pole kwoty]</pC3_19>
       <pC3_20>[Pole kwoty]</pC3_20>
       <pC3_21>[Pole kwoty]</pC3_21>
       <pC3_22>[Pole kwoty]</pC3_22>
       <pC3_23>[Pole kwoty]</pC3_23>
       <pC3_24>[Pole kwoty]</pC3_24>
       <p29_>[Wartość wyboru w polu p29. Dostępne wartości: 1 2 ]</p29_>
       <p30_>[Wartość wyboru w polu p30. Dostępne wartości: 1 2 ]</p30_>
       <p31_>[Wartość wyboru w polu p31. Dostępne wartości: 1 2 ]</p31_>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>PIT/DS (2)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>11692848</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>8875155741</p1>
       <p3>10</p3>
       <p4>Kowalski</p4>
       <p5>Jan</p5>
       <p6>30-10-1985</p6>
       <gospodarcza1></gospodarcza1>
       <usun_gospodarcza1></usun_gospodarcza1>
       <pB1_7>Poznań</pB1_7>
       <pB1_8>test pola tekstowego</pB1_8>
       <pB1_9>test pola tekstowego</pB1_9>
       <pB1_10>10</pB1_10>
       <pB1_11>10</pB1_11>
       <pB1_12>10</pB1_12>
       <gospodarcza2></gospodarcza2>
       <usun_gospodarcza2></usun_gospodarcza2>
       <pB2_7>Poznań</pB2_7>
       <pB2_8>test pola tekstowego</pB2_8>
       <pB2_9>test pola tekstowego</pB2_9>
       <pB2_10>10</pB2_10>
       <pB2_11>10</pB2_11>
       <pB2_12>10</pB2_12>
       <gospodarcza3></gospodarcza3>
       <usun_gospodarcza3></usun_gospodarcza3>
       <pB3_7>Poznań</pB3_7>
       <pB3_8>test pola tekstowego</pB3_8>
       <pB3_9>test pola tekstowego</pB3_9>
       <pB3_10>10</pB3_10>
       <pB3_11>10</pB3_11>
       <pB3_12>10</pB3_12>
       <spolka1></spolka1>
       <usun_spolka1></usun_spolka1>
       <pC1_14>Poznań</pC1_14>
       <pC1_15>test pola tekstowego</pC1_15>
       <pC1_16>test pola tekstowego</pC1_16>
       <pC1_17>10</pC1_17>
       <pC1_18>10</pC1_18>
       <pC1_19>10</pC1_19>
       <pC1_20>10</pC1_20>
       <pC1_21>10</pC1_21>
       <pC1_22>10</pC1_22>
       <pC1_23>10</pC1_23>
       <pC1_24>10</pC1_24>
       <spolka2></spolka2>
       <usun_spolka2></usun_spolka2>
       <pC2_14>Poznań</pC2_14>
       <pC2_15>test pola tekstowego</pC2_15>
       <pC2_16>test pola tekstowego</pC2_16>
       <pC2_17>10</pC2_17>
       <pC2_18>10</pC2_18>
       <pC2_19>10</pC2_19>
       <pC2_20>10</pC2_20>
       <pC2_21>10</pC2_21>
       <pC2_22>10</pC2_22>
       <pC2_23>10</pC2_23>
       <pC2_24>10</pC2_24>
       <spolka3></spolka3>
       <usun_spolka3></usun_spolka3>
       <pC3_14>Poznań</pC3_14>
       <pC3_15>test pola tekstowego</pC3_15>
       <pC3_16>test pola tekstowego</pC3_16>
       <pC3_17>10</pC3_17>
       <pC3_18>10</pC3_18>
       <pC3_19>10</pC3_19>
       <pC3_20>10</pC3_20>
       <pC3_21>10</pC3_21>
       <pC3_22>10</pC3_22>
       <pC3_23>10</pC3_23>
       <pC3_24>10</pC3_24>
       <p29_>1</p29_>
       <p30_>1</p30_>
       <p31_>1</p31_>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>