Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: JPK_VAT (3) (archiwalny) Ewidencje zakupu i sprzedaży VAT - wysyłka JPKPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>11698890</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <but1>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</but1>
       <pokazRaportJPKbut>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</pokazRaportJPKbut>
       <but3>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</but3>
       <but2>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</but2>
       <but4>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</but4>
       <but5>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</but5>
       <but6>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</but6>
       <but7>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</but7>
       <PelnaNazwa>[nazwaPelna]</PelnaNazwa>
       <NIP>[NIP]</NIP>
       <podpisKwota>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</podpisKwota>
       <imie>[pierwszeImie]</imie>
       <nazwisko>[nazwisko]</nazwisko>
       <dataUrodzenia>[dataUrodzenia]</dataUrodzenia>
       <p13_3_4>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</p13_3_4>
       <K_10>[Pole kwoty]</K_10>
       <K_11>[Pole kwoty]</K_11>
       <K_12>[Pole kwoty]</K_12>
       <K_13>[Pole kwoty]</K_13>
       <K_14>[Pole kwoty]</K_14>
       <K_15>[Pole kwoty]</K_15>
       <K_16>[Pole kwoty]</K_16>
       <K_17>[Pole kwoty]</K_17>
       <K_18>[Pole kwoty]</K_18>
       <K_19>[Pole kwoty]</K_19>
       <K_20>[Pole kwoty]</K_20>
       <K_21>[Pole kwoty]</K_21>
       <K_22>[Pole kwoty]</K_22>
       <K_23>[Pole kwoty]</K_23>
       <K_24>[Pole kwoty]</K_24>
       <K_25>[Pole kwoty]</K_25>
       <K_26>[Pole kwoty]</K_26>
       <K_27>[Pole kwoty]</K_27>
       <K_28>[Pole kwoty]</K_28>
       <K_29>[Pole kwoty]</K_29>
       <K_30>[Pole kwoty]</K_30>
       <K_31>[Pole kwoty]</K_31>
       <K_32>[Pole kwoty]</K_32>
       <K_33>[Pole kwoty]</K_33>
       <K_34>[Pole kwoty]</K_34>
       <K_35>[Pole kwoty]</K_35>
       <K_36>[Pole kwoty]</K_36>
       <K_37>[Pole kwoty]</K_37>
       <K_38>[Pole kwoty]</K_38>
       <K_39>[Pole kwoty]</K_39>
       <K_43>[Pole kwoty]</K_43>
       <K_44>[Pole kwoty]</K_44>
       <K_45>[Pole kwoty]</K_45>
       <K_46>[Pole kwoty]</K_46>
       <K_47>[Pole kwoty]</K_47>
       <K_48>[Pole kwoty]</K_48>
       <K_49>[Pole kwoty]</K_49>
       <K_50>[Pole kwoty]</K_50>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>JPK_VAT (3)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>11698890</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <but1></but1>
       <pokazRaportJPKbut></pokazRaportJPKbut>
       <but3></but3>
       <but2></but2>
       <but4></but4>
       <but5></but5>
       <but6></but6>
       <but7></but7>
       <PelnaNazwa>Pełna nazwa testowa</PelnaNazwa>
       <NIP>8875155741</NIP>
       <podpisKwota>1</podpisKwota>
       <imie>Jan</imie>
       <nazwisko>Kowalski</nazwisko>
       <dataUrodzenia>30-10-1985</dataUrodzenia>
       <p13_3_4></p13_3_4>
       <K_10>10</K_10>
       <K_11>10</K_11>
       <K_12>10</K_12>
       <K_13>10</K_13>
       <K_14>10</K_14>
       <K_15>10</K_15>
       <K_16>12</K_16>
       <K_17>10</K_17>
       <K_18>12</K_18>
       <K_19>10</K_19>
       <K_20>12</K_20>
       <K_21>10</K_21>
       <K_22>10</K_22>
       <K_23>10</K_23>
       <K_24>20</K_24>
       <K_25>10</K_25>
       <K_26>20</K_26>
       <K_27>10</K_27>
       <K_28>20</K_28>
       <K_29>10</K_29>
       <K_30>10</K_30>
       <K_31>10</K_31>
       <K_32>10</K_32>
       <K_33>20</K_33>
       <K_34>10</K_34>
       <K_35>20</K_35>
       <K_36>20</K_36>
       <K_37>10</K_37>
       <K_38>10</K_38>
       <K_39>10</K_39>
       <K_43>10</K_43>
       <K_44>3</K_44>
       <K_45>10</K_45>
       <K_46>4</K_46>
       <K_47>5</K_47>
       <K_48>5</K_48>
       <K_49>6</K_49>
       <K_50>21</K_50>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>