Pola formularza

Formularz: PPN Przydział przedmiotów nauczania, godzin lekcyjnych i zajęć dodatkowych dla nauczycieliPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>11712022</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p0_1>[Pole tekstowe]</p0_1>
       <p0_1_0>[Pole tekstowe]</p0_1_0>
       <p1b_10>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1b_10>
       <p1b_11>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1b_11>
       <p1b_12>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1b_12>
       <p2_14_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</p2_14_4>
       <p1b_13>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1b_13>
       <p1b_14>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1b_14>
       <p1b_15>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1b_15>
       <p1b_16>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1b_16>
       <p1b_17>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1b_17>
       <p1b_18>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1b_18>
       <p1b_19>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1b_19>
       <p1b_20>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1b_20>
       <p1b_21>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1b_21>
       <p1b_22>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1b_22>
       <p1b_23>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1b_23>
       <p1b_24>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1b_24>
       <p1b_25>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1b_25>
       <p1b_26>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1b_26>
       <p1b_27>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1b_27>
       <p1c_10>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1c_10>
       <p1c_11>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1c_11>
       <p1c_12>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1c_12>
       <p1c_13>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1c_13>
       <p1c_14>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1c_14>
       <p1c_15>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1c_15>
       <p1c_16>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1c_16>
       <p1c_17>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1c_17>
       <p1c_18>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1c_18>
       <p1c_19>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1c_19>
       <p1c_20>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1c_20>
       <p1c_21>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1c_21>
       <p1c_22>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1c_22>
       <p1c_23>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1c_23>
       <p1c_24>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1c_24>
       <p1c_25>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1c_25>
       <p1c_26>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1c_26>
       <p1c_27>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1c_27>
       <p1c_28>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1c_28>
       <p1a_1>[Pole tekstowe]</p1a_1>
       <p1a_2>[Pole tekstowe]</p1a_2>
       <p1a_3>[Pole tekstowe]</p1a_3>
       <p1a_4>[Pole tekstowe]</p1a_4>
       <p1a_5>[Pole tekstowe]</p1a_5>
       <p1a_6>[Pole tekstowe]</p1a_6>
       <p1a_7>[Pole tekstowe]</p1a_7>
       <p1a_8>[Pole tekstowe]</p1a_8>
       <p1a_9>[Pole tekstowe]</p1a_9>
       <p1a_10>[Pole tekstowe]</p1a_10>
       <p1a_11>[Pole tekstowe]</p1a_11>
       <p1a_12>[Pole tekstowe]</p1a_12>
       <p1a_13>[Pole tekstowe]</p1a_13>
       <p1a_14>[Pole tekstowe]</p1a_14>
       <p1a_15>[Pole tekstowe]</p1a_15>
       <p1a_16>[Pole tekstowe]</p1a_16>
       <p1a_17>[Pole tekstowe]</p1a_17>
       <p1a_18>[Pole tekstowe]</p1a_18>
       <p1a_19>[Pole tekstowe]</p1a_19>
       <p1a_20>[Pole tekstowe]</p1a_20>
       <p1a_21>[Pole tekstowe]</p1a_21>
       <p1a_22>[Pole tekstowe]</p1a_22>
       <p1a_23>[Pole tekstowe]</p1a_23>
       <p1a_24>[Pole tekstowe]</p1a_24>
       <p1a_25>[Pole tekstowe]</p1a_25>
       <p1a_26>[Pole tekstowe]</p1a_26>
       <p1a_27>[Pole tekstowe]</p1a_27>
       <p1b_1>[Pole tekstowe]</p1b_1>
       <p1b_2>[Pole tekstowe]</p1b_2>
       <p1b_3>[Pole tekstowe]</p1b_3>
       <p1b_4>[Pole tekstowe]</p1b_4>
       <p1b_5>[Pole tekstowe]</p1b_5>
       <p1b_6>[Pole tekstowe]</p1b_6>
       <p1b_7>[Pole tekstowe]</p1b_7>
       <p1b_8>[Pole tekstowe]</p1b_8>
       <p1b_9>[Pole tekstowe]</p1b_9>
       <p1c_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1c_1>
       <p1c_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1c_2>
       <p1c_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1c_3>
       <p1c_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1c_4>
       <p1c_5>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1c_5>
       <p1c_6>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1c_6>
       <p1c_7>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1c_7>
       <p1c_8>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1c_8>
       <p1c_9>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1c_9>
       <p1d_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1d_1>
       <p1d_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1d_2>
       <p1d_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1d_3>
       <p1d_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1d_4>
       <p1d_5>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1d_5>
       <p1d_6>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1d_6>
       <p1d_7>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1d_7>
       <p1d_8>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1d_8>
       <p1d_9>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1d_9>
       <p1_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_1>
       <p1_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_2>
       <p1_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_3>
       <p1_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_4>
       <p1_5>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_5>
       <p1_6>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_6>
       <p1_7>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_7>
       <p1_8>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_8>
       <p1_9>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_9>
       <p1_11>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_11>
       <p1_12>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_12>
       <p1_13>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_13>
       <p1_14>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_14>
       <p1_15>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_15>
       <p1_16>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_16>
       <p1_17>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_17>
       <p1_18>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_18>
       <p1_19>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_19>
       <p1_20>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_20>
       <p1_21>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_21>
       <p1_22>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_22>
       <p1_23>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_23>
       <p1_24>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_24>
       <p1_25>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_25>
       <p1_26>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_26>
       <p1_27>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_27>
       <p1_28>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_28>
       <p1_29>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_29>
       <p2_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p2_1>
       <p2_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p2_2>
       <p2_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p2_3>
       <p2_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</p2_4>
       <p2_5>[Pole integer - wartość liczbowa]</p2_5>
       <p2_6>[Pole integer - wartość liczbowa]</p2_6>
       <p2_7>[Pole integer - wartość liczbowa]</p2_7>
       <p2_8>[Pole integer - wartość liczbowa]</p2_8>
       <p2_9>[Pole integer - wartość liczbowa]</p2_9>
       <p2_11>[Pole integer - wartość liczbowa]</p2_11>
       <p2_12>[Pole integer - wartość liczbowa]</p2_12>
       <p2_13>[Pole integer - wartość liczbowa]</p2_13>
       <p2_14>[Pole integer - wartość liczbowa]</p2_14>
       <p2_15>[Pole integer - wartość liczbowa]</p2_15>
       <p2_16>[Pole integer - wartość liczbowa]</p2_16>
       <p2_17>[Pole integer - wartość liczbowa]</p2_17>
       <p2_18>[Pole integer - wartość liczbowa]</p2_18>
       <p2_19>[Pole integer - wartość liczbowa]</p2_19>
       <p2_20>[Pole integer - wartość liczbowa]</p2_20>
       <p2_21>[Pole integer - wartość liczbowa]</p2_21>
       <p2_22>[Pole integer - wartość liczbowa]</p2_22>
       <p2_23>[Pole integer - wartość liczbowa]</p2_23>
       <p2_24>[Pole integer - wartość liczbowa]</p2_24>
       <p2_25>[Pole integer - wartość liczbowa]</p2_25>
       <p2_26>[Pole integer - wartość liczbowa]</p2_26>
       <p2_27>[Pole integer - wartość liczbowa]</p2_27>
       <p2_28>[Pole integer - wartość liczbowa]</p2_28>
       <p2_29>[Pole integer - wartość liczbowa]</p2_29>
       <p3_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p3_1>
       <p3_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p3_2>
       <p3_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p3_3>
       <p3_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</p3_4>
       <p3_5>[Pole integer - wartość liczbowa]</p3_5>
       <p3_6>[Pole integer - wartość liczbowa]</p3_6>
       <p3_7>[Pole integer - wartość liczbowa]</p3_7>
       <p3_8>[Pole integer - wartość liczbowa]</p3_8>
       <p3_9>[Pole integer - wartość liczbowa]</p3_9>
       <p3_11>[Pole integer - wartość liczbowa]</p3_11>
       <p3_12>[Pole integer - wartość liczbowa]</p3_12>
       <p3_13>[Pole integer - wartość liczbowa]</p3_13>
       <p3_14>[Pole integer - wartość liczbowa]</p3_14>
       <p3_15>[Pole integer - wartość liczbowa]</p3_15>
       <p3_16>[Pole integer - wartość liczbowa]</p3_16>
       <p3_17>[Pole integer - wartość liczbowa]</p3_17>
       <p3_18>[Pole integer - wartość liczbowa]</p3_18>
       <p3_19>[Pole integer - wartość liczbowa]</p3_19>
       <p3_20>[Pole integer - wartość liczbowa]</p3_20>
       <p3_21>[Pole integer - wartość liczbowa]</p3_21>
       <p3_22>[Pole integer - wartość liczbowa]</p3_22>
       <p3_23>[Pole integer - wartość liczbowa]</p3_23>
       <p3_24>[Pole integer - wartość liczbowa]</p3_24>
       <p3_25>[Pole integer - wartość liczbowa]</p3_25>
       <p3_26>[Pole integer - wartość liczbowa]</p3_26>
       <p3_27>[Pole integer - wartość liczbowa]</p3_27>
       <p3_28>[Pole integer - wartość liczbowa]</p3_28>
       <p3_29>[Pole integer - wartość liczbowa]</p3_29>
       <p4_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p4_1>
       <p4_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p4_2>
       <p4_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p4_3>
       <p4_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</p4_4>
       <p4_5>[Pole integer - wartość liczbowa]</p4_5>
       <p4_6>[Pole integer - wartość liczbowa]</p4_6>
       <p4_7>[Pole integer - wartość liczbowa]</p4_7>
       <p4_8>[Pole integer - wartość liczbowa]</p4_8>
       <p4_9>[Pole integer - wartość liczbowa]</p4_9>
       <p4_11>[Pole integer - wartość liczbowa]</p4_11>
       <p4_12>[Pole integer - wartość liczbowa]</p4_12>
       <p4_13>[Pole integer - wartość liczbowa]</p4_13>
       <p4_14>[Pole integer - wartość liczbowa]</p4_14>
       <p4_15>[Pole integer - wartość liczbowa]</p4_15>
       <p4_16>[Pole integer - wartość liczbowa]</p4_16>
       <p4_17>[Pole integer - wartość liczbowa]</p4_17>
       <p4_18>[Pole integer - wartość liczbowa]</p4_18>
       <p4_19>[Pole integer - wartość liczbowa]</p4_19>
       <p4_20>[Pole integer - wartość liczbowa]</p4_20>
       <p4_21>[Pole integer - wartość liczbowa]</p4_21>
       <p4_22>[Pole integer - wartość liczbowa]</p4_22>
       <p4_23>[Pole integer - wartość liczbowa]</p4_23>
       <p4_24>[Pole integer - wartość liczbowa]</p4_24>
       <p4_25>[Pole integer - wartość liczbowa]</p4_25>
       <p4_26>[Pole integer - wartość liczbowa]</p4_26>
       <p4_27>[Pole integer - wartość liczbowa]</p4_27>
       <p4_28>[Pole integer - wartość liczbowa]</p4_28>
       <p4_29>[Pole integer - wartość liczbowa]</p4_29>
       <p5_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p5_1>
       <p5_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p5_2>
       <p5_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p5_3>
       <p5_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</p5_4>
       <p5_5>[Pole integer - wartość liczbowa]</p5_5>
       <p5_6>[Pole integer - wartość liczbowa]</p5_6>
       <p5_7>[Pole integer - wartość liczbowa]</p5_7>
       <p5_8>[Pole integer - wartość liczbowa]</p5_8>
       <p5_9>[Pole integer - wartość liczbowa]</p5_9>
       <p5_11>[Pole integer - wartość liczbowa]</p5_11>
       <p5_12>[Pole integer - wartość liczbowa]</p5_12>
       <p5_13>[Pole integer - wartość liczbowa]</p5_13>
       <p5_14>[Pole integer - wartość liczbowa]</p5_14>
       <p5_15>[Pole integer - wartość liczbowa]</p5_15>
       <p5_16>[Pole integer - wartość liczbowa]</p5_16>
       <p5_17>[Pole integer - wartość liczbowa]</p5_17>
       <p5_18>[Pole integer - wartość liczbowa]</p5_18>
       <p5_19>[Pole integer - wartość liczbowa]</p5_19>
       <p5_20>[Pole integer - wartość liczbowa]</p5_20>
       <p5_21>[Pole integer - wartość liczbowa]</p5_21>
       <p5_22>[Pole integer - wartość liczbowa]</p5_22>
       <p5_23>[Pole integer - wartość liczbowa]</p5_23>
       <p5_24>[Pole integer - wartość liczbowa]</p5_24>
       <p5_25>[Pole integer - wartość liczbowa]</p5_25>
       <p5_26>[Pole integer - wartość liczbowa]</p5_26>
       <p5_27>[Pole integer - wartość liczbowa]</p5_27>
       <p5_28>[Pole integer - wartość liczbowa]</p5_28>
       <p5_29>[Pole integer - wartość liczbowa]</p5_29>
       <p6_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p6_1>
       <p6_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p6_2>
       <p6_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p6_3>
       <p6_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</p6_4>
       <p6_5>[Pole integer - wartość liczbowa]</p6_5>
       <p6_6>[Pole integer - wartość liczbowa]</p6_6>
       <p6_7>[Pole integer - wartość liczbowa]</p6_7>
       <p6_8>[Pole integer - wartość liczbowa]</p6_8>
       <p6_9>[Pole integer - wartość liczbowa]</p6_9>
       <p6_11>[Pole integer - wartość liczbowa]</p6_11>
       <p6_12>[Pole integer - wartość liczbowa]</p6_12>
       <p6_13>[Pole integer - wartość liczbowa]</p6_13>
       <p6_14>[Pole integer - wartość liczbowa]</p6_14>
       <p6_15>[Pole integer - wartość liczbowa]</p6_15>
       <p6_16>[Pole integer - wartość liczbowa]</p6_16>
       <p6_17>[Pole integer - wartość liczbowa]</p6_17>
       <p6_18>[Pole integer - wartość liczbowa]</p6_18>
       <p6_19>[Pole integer - wartość liczbowa]</p6_19>
       <p6_20>[Pole integer - wartość liczbowa]</p6_20>
       <p6_21>[Pole integer - wartość liczbowa]</p6_21>
       <p6_22>[Pole integer - wartość liczbowa]</p6_22>
       <p6_23>[Pole integer - wartość liczbowa]</p6_23>
       <p6_24>[Pole integer - wartość liczbowa]</p6_24>
       <p6_25>[Pole integer - wartość liczbowa]</p6_25>
       <p6_26>[Pole integer - wartość liczbowa]</p6_26>
       <p6_27>[Pole integer - wartość liczbowa]</p6_27>
       <p6_28>[Pole integer - wartość liczbowa]</p6_28>
       <p6_29>[Pole integer - wartość liczbowa]</p6_29>
       <p7_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p7_1>
       <p7_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p7_2>
       <p7_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p7_3>
       <p7_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</p7_4>
       <p7_5>[Pole integer - wartość liczbowa]</p7_5>
       <p7_6>[Pole integer - wartość liczbowa]</p7_6>
       <p7_7>[Pole integer - wartość liczbowa]</p7_7>
       <p7_8>[Pole integer - wartość liczbowa]</p7_8>
       <p7_9>[Pole integer - wartość liczbowa]</p7_9>
       <p7_11>[Pole integer - wartość liczbowa]</p7_11>
       <p7_12>[Pole integer - wartość liczbowa]</p7_12>
       <p7_13>[Pole integer - wartość liczbowa]</p7_13>
       <p7_14>[Pole integer - wartość liczbowa]</p7_14>
       <p7_15>[Pole integer - wartość liczbowa]</p7_15>
       <p7_16>[Pole integer - wartość liczbowa]</p7_16>
       <p7_17>[Pole integer - wartość liczbowa]</p7_17>
       <p7_18>[Pole integer - wartość liczbowa]</p7_18>
       <p7_19>[Pole integer - wartość liczbowa]</p7_19>
       <p7_20>[Pole integer - wartość liczbowa]</p7_20>
       <p7_21>[Pole integer - wartość liczbowa]</p7_21>
       <p7_22>[Pole integer - wartość liczbowa]</p7_22>
       <p7_23>[Pole integer - wartość liczbowa]</p7_23>
       <p7_24>[Pole integer - wartość liczbowa]</p7_24>
       <p7_25>[Pole integer - wartość liczbowa]</p7_25>
       <p7_26>[Pole integer - wartość liczbowa]</p7_26>
       <p7_27>[Pole integer - wartość liczbowa]</p7_27>
       <p7_28>[Pole integer - wartość liczbowa]</p7_28>
       <p7_29>[Pole integer - wartość liczbowa]</p7_29>
       <p8_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p8_1>
       <p8_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p8_2>
       <p8_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p8_3>
       <p8_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</p8_4>
       <p8_5>[Pole integer - wartość liczbowa]</p8_5>
       <p8_6>[Pole integer - wartość liczbowa]</p8_6>
       <p8_7>[Pole integer - wartość liczbowa]</p8_7>
       <p8_8>[Pole integer - wartość liczbowa]</p8_8>
       <p8_9>[Pole integer - wartość liczbowa]</p8_9>
       <p8_11>[Pole integer - wartość liczbowa]</p8_11>
       <p8_12>[Pole integer - wartość liczbowa]</p8_12>
       <p8_13>[Pole integer - wartość liczbowa]</p8_13>
       <p8_14>[Pole integer - wartość liczbowa]</p8_14>
       <p8_15>[Pole integer - wartość liczbowa]</p8_15>
       <p8_16>[Pole integer - wartość liczbowa]</p8_16>
       <p8_17>[Pole integer - wartość liczbowa]</p8_17>
       <p8_18>[Pole integer - wartość liczbowa]</p8_18>
       <p8_19>[Pole integer - wartość liczbowa]</p8_19>
       <p8_20>[Pole integer - wartość liczbowa]</p8_20>
       <p8_21>[Pole integer - wartość liczbowa]</p8_21>
       <p8_22>[Pole integer - wartość liczbowa]</p8_22>
       <p8_23>[Pole integer - wartość liczbowa]</p8_23>
       <p8_24>[Pole integer - wartość liczbowa]</p8_24>
       <p8_25>[Pole integer - wartość liczbowa]</p8_25>
       <p8_26>[Pole integer - wartość liczbowa]</p8_26>
       <p8_27>[Pole integer - wartość liczbowa]</p8_27>
       <p8_28>[Pole integer - wartość liczbowa]</p8_28>
       <p8_29>[Pole integer - wartość liczbowa]</p8_29>
       <p9_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p9_1>
       <p9_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p9_2>
       <p9_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p9_3>
       <p9_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</p9_4>
       <p9_5>[Pole integer - wartość liczbowa]</p9_5>
       <p9_6>[Pole integer - wartość liczbowa]</p9_6>
       <p9_7>[Pole integer - wartość liczbowa]</p9_7>
       <p9_8>[Pole integer - wartość liczbowa]</p9_8>
       <p9_9>[Pole integer - wartość liczbowa]</p9_9>
       <p9_11>[Pole integer - wartość liczbowa]</p9_11>
       <p9_12>[Pole integer - wartość liczbowa]</p9_12>
       <p9_13>[Pole integer - wartość liczbowa]</p9_13>
       <p9_14>[Pole integer - wartość liczbowa]</p9_14>
       <p9_15>[Pole integer - wartość liczbowa]</p9_15>
       <p9_16>[Pole integer - wartość liczbowa]</p9_16>
       <p9_17>[Pole integer - wartość liczbowa]</p9_17>
       <p9_18>[Pole integer - wartość liczbowa]</p9_18>
       <p9_19>[Pole integer - wartość liczbowa]</p9_19>
       <p9_20>[Pole integer - wartość liczbowa]</p9_20>
       <p9_21>[Pole integer - wartość liczbowa]</p9_21>
       <p9_22>[Pole integer - wartość liczbowa]</p9_22>
       <p9_23>[Pole integer - wartość liczbowa]</p9_23>
       <p9_24>[Pole integer - wartość liczbowa]</p9_24>
       <p9_25>[Pole integer - wartość liczbowa]</p9_25>
       <p9_26>[Pole integer - wartość liczbowa]</p9_26>
       <p9_27>[Pole integer - wartość liczbowa]</p9_27>
       <p9_28>[Pole integer - wartość liczbowa]</p9_28>
       <p9_29>[Pole integer - wartość liczbowa]</p9_29>
       <p10_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p10_1>
       <p10_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p10_2>
       <p10_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p10_3>
       <p10_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</p10_4>
       <p10_5>[Pole integer - wartość liczbowa]</p10_5>
       <p10_6>[Pole integer - wartość liczbowa]</p10_6>
       <p10_7>[Pole integer - wartość liczbowa]</p10_7>
       <p10_8>[Pole integer - wartość liczbowa]</p10_8>
       <p10_9>[Pole integer - wartość liczbowa]</p10_9>
       <p10_11>[Pole integer - wartość liczbowa]</p10_11>
       <p10_12>[Pole integer - wartość liczbowa]</p10_12>
       <p10_13>[Pole integer - wartość liczbowa]</p10_13>
       <p10_14>[Pole integer - wartość liczbowa]</p10_14>
       <p10_15>[Pole integer - wartość liczbowa]</p10_15>
       <p10_16>[Pole integer - wartość liczbowa]</p10_16>
       <p10_17>[Pole integer - wartość liczbowa]</p10_17>
       <p10_18>[Pole integer - wartość liczbowa]</p10_18>
       <p10_19>[Pole integer - wartość liczbowa]</p10_19>
       <p10_20>[Pole integer - wartość liczbowa]</p10_20>
       <p10_21>[Pole integer - wartość liczbowa]</p10_21>
       <p10_22>[Pole integer - wartość liczbowa]</p10_22>
       <p10_23>[Pole integer - wartość liczbowa]</p10_23>
       <p10_24>[Pole integer - wartość liczbowa]</p10_24>
       <p10_25>[Pole integer - wartość liczbowa]</p10_25>
       <p10_26>[Pole integer - wartość liczbowa]</p10_26>
       <p10_27>[Pole integer - wartość liczbowa]</p10_27>
       <p10_28>[Pole integer - wartość liczbowa]</p10_28>
       <p10_29>[Pole integer - wartość liczbowa]</p10_29>
       <p11_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p11_1>
       <p11_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p11_2>
       <p11_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p11_3>
       <p11_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</p11_4>
       <p11_5>[Pole integer - wartość liczbowa]</p11_5>
       <p11_6>[Pole integer - wartość liczbowa]</p11_6>
       <p11_7>[Pole integer - wartość liczbowa]</p11_7>
       <p11_8>[Pole integer - wartość liczbowa]</p11_8>
       <p11_9>[Pole integer - wartość liczbowa]</p11_9>
       <p11_11>[Pole integer - wartość liczbowa]</p11_11>
       <p11_12>[Pole integer - wartość liczbowa]</p11_12>
       <p11_13>[Pole integer - wartość liczbowa]</p11_13>
       <p11_14>[Pole integer - wartość liczbowa]</p11_14>
       <p11_15>[Pole integer - wartość liczbowa]</p11_15>
       <p11_16>[Pole integer - wartość liczbowa]</p11_16>
       <p11_17>[Pole integer - wartość liczbowa]</p11_17>
       <p11_18>[Pole integer - wartość liczbowa]</p11_18>
       <p11_19>[Pole integer - wartość liczbowa]</p11_19>
       <p11_20>[Pole integer - wartość liczbowa]</p11_20>
       <p11_21>[Pole integer - wartość liczbowa]</p11_21>
       <p11_22>[Pole integer - wartość liczbowa]</p11_22>
       <p11_23>[Pole integer - wartość liczbowa]</p11_23>
       <p11_24>[Pole integer - wartość liczbowa]</p11_24>
       <p11_25>[Pole integer - wartość liczbowa]</p11_25>
       <p11_26>[Pole integer - wartość liczbowa]</p11_26>
       <p11_27>[Pole integer - wartość liczbowa]</p11_27>
       <p11_28>[Pole integer - wartość liczbowa]</p11_28>
       <p11_29>[Pole integer - wartość liczbowa]</p11_29>
       <p12_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p12_1>
       <p12_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p12_2>
       <p12_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p12_3>
       <p12_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</p12_4>
       <p12_5>[Pole integer - wartość liczbowa]</p12_5>
       <p12_6>[Pole integer - wartość liczbowa]</p12_6>
       <p12_7>[Pole integer - wartość liczbowa]</p12_7>
       <p12_8>[Pole integer - wartość liczbowa]</p12_8>
       <p12_9>[Pole integer - wartość liczbowa]</p12_9>
       <p12_11>[Pole integer - wartość liczbowa]</p12_11>
       <p12_12>[Pole integer - wartość liczbowa]</p12_12>
       <p12_13>[Pole integer - wartość liczbowa]</p12_13>
       <p12_14>[Pole integer - wartość liczbowa]</p12_14>
       <p12_15>[Pole integer - wartość liczbowa]</p12_15>
       <p12_16>[Pole integer - wartość liczbowa]</p12_16>
       <p12_17>[Pole integer - wartość liczbowa]</p12_17>
       <p12_18>[Pole integer - wartość liczbowa]</p12_18>
       <p12_19>[Pole integer - wartość liczbowa]</p12_19>
       <p12_20>[Pole integer - wartość liczbowa]</p12_20>
       <p12_21>[Pole integer - wartość liczbowa]</p12_21>
       <p12_22>[Pole integer - wartość liczbowa]</p12_22>
       <p12_23>[Pole integer - wartość liczbowa]</p12_23>
       <p12_24>[Pole integer - wartość liczbowa]</p12_24>
       <p12_25>[Pole integer - wartość liczbowa]</p12_25>
       <p12_26>[Pole integer - wartość liczbowa]</p12_26>
       <p12_27>[Pole integer - wartość liczbowa]</p12_27>
       <p12_28>[Pole integer - wartość liczbowa]</p12_28>
       <p12_29>[Pole integer - wartość liczbowa]</p12_29>
       <p13_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p13_1>
       <p13_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p13_2>
       <p13_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p13_3>
       <p13_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</p13_4>
       <p13_5>[Pole integer - wartość liczbowa]</p13_5>
       <p13_6>[Pole integer - wartość liczbowa]</p13_6>
       <p13_7>[Pole integer - wartość liczbowa]</p13_7>
       <p13_8>[Pole integer - wartość liczbowa]</p13_8>
       <p13_9>[Pole integer - wartość liczbowa]</p13_9>
       <p13_11>[Pole integer - wartość liczbowa]</p13_11>
       <p13_12>[Pole integer - wartość liczbowa]</p13_12>
       <p13_13>[Pole integer - wartość liczbowa]</p13_13>
       <p13_14>[Pole integer - wartość liczbowa]</p13_14>
       <p13_15>[Pole integer - wartość liczbowa]</p13_15>
       <p13_16>[Pole integer - wartość liczbowa]</p13_16>
       <p13_17>[Pole integer - wartość liczbowa]</p13_17>
       <p13_18>[Pole integer - wartość liczbowa]</p13_18>
       <p13_19>[Pole integer - wartość liczbowa]</p13_19>
       <p13_20>[Pole integer - wartość liczbowa]</p13_20>
       <p13_21>[Pole integer - wartość liczbowa]</p13_21>
       <p13_22>[Pole integer - wartość liczbowa]</p13_22>
       <p13_23>[Pole integer - wartość liczbowa]</p13_23>
       <p13_24>[Pole integer - wartość liczbowa]</p13_24>
       <p13_25>[Pole integer - wartość liczbowa]</p13_25>
       <p13_26>[Pole integer - wartość liczbowa]</p13_26>
       <p13_27>[Pole integer - wartość liczbowa]</p13_27>
       <p13_28>[Pole integer - wartość liczbowa]</p13_28>
       <p13_29>[Pole integer - wartość liczbowa]</p13_29>
       <p14_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p14_1>
       <p14_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p14_2>
       <p14_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p14_3>
       <p14_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</p14_4>
       <p14_5>[Pole integer - wartość liczbowa]</p14_5>
       <p14_6>[Pole integer - wartość liczbowa]</p14_6>
       <p14_7>[Pole integer - wartość liczbowa]</p14_7>
       <p14_8>[Pole integer - wartość liczbowa]</p14_8>
       <p14_9>[Pole integer - wartość liczbowa]</p14_9>
       <p14_11>[Pole integer - wartość liczbowa]</p14_11>
       <p14_12>[Pole integer - wartość liczbowa]</p14_12>
       <p14_13>[Pole integer - wartość liczbowa]</p14_13>
       <p14_14>[Pole integer - wartość liczbowa]</p14_14>
       <p14_15>[Pole integer - wartość liczbowa]</p14_15>
       <p14_16>[Pole integer - wartość liczbowa]</p14_16>
       <p14_17>[Pole integer - wartość liczbowa]</p14_17>
       <p14_18>[Pole integer - wartość liczbowa]</p14_18>
       <p14_19>[Pole integer - wartość liczbowa]</p14_19>
       <p14_20>[Pole integer - wartość liczbowa]</p14_20>
       <p14_21>[Pole integer - wartość liczbowa]</p14_21>
       <p14_22>[Pole integer - wartość liczbowa]</p14_22>
       <p14_23>[Pole integer - wartość liczbowa]</p14_23>
       <p14_24>[Pole integer - wartość liczbowa]</p14_24>
       <p14_25>[Pole integer - wartość liczbowa]</p14_25>
       <p14_26>[Pole integer - wartość liczbowa]</p14_26>
       <p14_27>[Pole integer - wartość liczbowa]</p14_27>
       <p14_28>[Pole integer - wartość liczbowa]</p14_28>
       <p14_29>[Pole integer - wartość liczbowa]</p14_29>
       <p15_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p15_1>
       <p15_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p15_2>
       <p15_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p15_3>
       <p15_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</p15_4>
       <p15_5>[Pole integer - wartość liczbowa]</p15_5>
       <p15_6>[Pole integer - wartość liczbowa]</p15_6>
       <p15_7>[Pole integer - wartość liczbowa]</p15_7>
       <p15_8>[Pole integer - wartość liczbowa]</p15_8>
       <p15_9>[Pole integer - wartość liczbowa]</p15_9>
       <p15_11>[Pole integer - wartość liczbowa]</p15_11>
       <p15_12>[Pole integer - wartość liczbowa]</p15_12>
       <p15_13>[Pole integer - wartość liczbowa]</p15_13>
       <p15_14>[Pole integer - wartość liczbowa]</p15_14>
       <p15_15>[Pole integer - wartość liczbowa]</p15_15>
       <p15_16>[Pole integer - wartość liczbowa]</p15_16>
       <p15_17>[Pole integer - wartość liczbowa]</p15_17>
       <p15_18>[Pole integer - wartość liczbowa]</p15_18>
       <p15_19>[Pole integer - wartość liczbowa]</p15_19>
       <p15_20>[Pole integer - wartość liczbowa]</p15_20>
       <p15_21>[Pole integer - wartość liczbowa]</p15_21>
       <p15_22>[Pole integer - wartość liczbowa]</p15_22>
       <p15_23>[Pole integer - wartość liczbowa]</p15_23>
       <p15_24>[Pole integer - wartość liczbowa]</p15_24>
       <p15_25>[Pole integer - wartość liczbowa]</p15_25>
       <p15_26>[Pole integer - wartość liczbowa]</p15_26>
       <p15_27>[Pole integer - wartość liczbowa]</p15_27>
       <p15_28>[Pole integer - wartość liczbowa]</p15_28>
       <p15_29>[Pole integer - wartość liczbowa]</p15_29>
       <p16_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p16_1>
       <p16_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p16_2>
       <p16_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p16_3>
       <p16_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</p16_4>
       <p16_5>[Pole integer - wartość liczbowa]</p16_5>
       <p16_6>[Pole integer - wartość liczbowa]</p16_6>
       <p16_7>[Pole integer - wartość liczbowa]</p16_7>
       <p16_8>[Pole integer - wartość liczbowa]</p16_8>
       <p16_9>[Pole integer - wartość liczbowa]</p16_9>
       <p16_11>[Pole integer - wartość liczbowa]</p16_11>
       <p16_12>[Pole integer - wartość liczbowa]</p16_12>
       <p16_13>[Pole integer - wartość liczbowa]</p16_13>
       <p16_14>[Pole integer - wartość liczbowa]</p16_14>
       <p16_15>[Pole integer - wartość liczbowa]</p16_15>
       <p16_16>[Pole integer - wartość liczbowa]</p16_16>
       <p16_17>[Pole integer - wartość liczbowa]</p16_17>
       <p16_18>[Pole integer - wartość liczbowa]</p16_18>
       <p16_19>[Pole integer - wartość liczbowa]</p16_19>
       <p16_20>[Pole integer - wartość liczbowa]</p16_20>
       <p16_21>[Pole integer - wartość liczbowa]</p16_21>
       <p16_22>[Pole integer - wartość liczbowa]</p16_22>
       <p16_23>[Pole integer - wartość liczbowa]</p16_23>
       <p16_24>[Pole integer - wartość liczbowa]</p16_24>
       <p16_25>[Pole integer - wartość liczbowa]</p16_25>
       <p16_26>[Pole integer - wartość liczbowa]</p16_26>
       <p16_27>[Pole integer - wartość liczbowa]</p16_27>
       <p16_28>[Pole integer - wartość liczbowa]</p16_28>
       <p16_29>[Pole integer - wartość liczbowa]</p16_29>
       <p17_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p17_1>
       <p17_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p17_2>
       <p17_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p17_3>
       <p17_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</p17_4>
       <p17_5>[Pole integer - wartość liczbowa]</p17_5>
       <p17_6>[Pole integer - wartość liczbowa]</p17_6>
       <p17_7>[Pole integer - wartość liczbowa]</p17_7>
       <p17_8>[Pole integer - wartość liczbowa]</p17_8>
       <p17_9>[Pole integer - wartość liczbowa]</p17_9>
       <p17_11>[Pole integer - wartość liczbowa]</p17_11>
       <p17_12>[Pole integer - wartość liczbowa]</p17_12>
       <p17_13>[Pole integer - wartość liczbowa]</p17_13>
       <p17_14>[Pole integer - wartość liczbowa]</p17_14>
       <p17_15>[Pole integer - wartość liczbowa]</p17_15>
       <p17_16>[Pole integer - wartość liczbowa]</p17_16>
       <p17_17>[Pole integer - wartość liczbowa]</p17_17>
       <p17_18>[Pole integer - wartość liczbowa]</p17_18>
       <p17_19>[Pole integer - wartość liczbowa]</p17_19>
       <p17_20>[Pole integer - wartość liczbowa]</p17_20>
       <p17_21>[Pole integer - wartość liczbowa]</p17_21>
       <p17_22>[Pole integer - wartość liczbowa]</p17_22>
       <p17_23>[Pole integer - wartość liczbowa]</p17_23>
       <p17_24>[Pole integer - wartość liczbowa]</p17_24>
       <p17_25>[Pole integer - wartość liczbowa]</p17_25>
       <p17_26>[Pole integer - wartość liczbowa]</p17_26>
       <p17_27>[Pole integer - wartość liczbowa]</p17_27>
       <p17_28>[Pole integer - wartość liczbowa]</p17_28>
       <p17_29>[Pole integer - wartość liczbowa]</p17_29>
       <p18_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p18_1>
       <p18_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p18_2>
       <p18_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p18_3>
       <p18_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</p18_4>
       <p18_5>[Pole integer - wartość liczbowa]</p18_5>
       <p18_6>[Pole integer - wartość liczbowa]</p18_6>
       <p18_7>[Pole integer - wartość liczbowa]</p18_7>
       <p18_8>[Pole integer - wartość liczbowa]</p18_8>
       <p18_9>[Pole integer - wartość liczbowa]</p18_9>
       <p18_11>[Pole integer - wartość liczbowa]</p18_11>
       <p18_12>[Pole integer - wartość liczbowa]</p18_12>
       <p18_13>[Pole integer - wartość liczbowa]</p18_13>
       <p18_14>[Pole integer - wartość liczbowa]</p18_14>
       <p18_15>[Pole integer - wartość liczbowa]</p18_15>
       <p18_16>[Pole integer - wartość liczbowa]</p18_16>
       <p18_17>[Pole integer - wartość liczbowa]</p18_17>
       <p18_18>[Pole integer - wartość liczbowa]</p18_18>
       <p18_19>[Pole integer - wartość liczbowa]</p18_19>
       <p18_20>[Pole integer - wartość liczbowa]</p18_20>
       <p18_21>[Pole integer - wartość liczbowa]</p18_21>
       <p18_22>[Pole integer - wartość liczbowa]</p18_22>
       <p18_23>[Pole integer - wartość liczbowa]</p18_23>
       <p18_24>[Pole integer - wartość liczbowa]</p18_24>
       <p18_25>[Pole integer - wartość liczbowa]</p18_25>
       <p18_26>[Pole integer - wartość liczbowa]</p18_26>
       <p18_27>[Pole integer - wartość liczbowa]</p18_27>
       <p18_28>[Pole integer - wartość liczbowa]</p18_28>
       <p18_29>[Pole integer - wartość liczbowa]</p18_29>
       <p19_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p19_1>
       <p19_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p19_2>
       <p19_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p19_3>
       <p19_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</p19_4>
       <p19_5>[Pole integer - wartość liczbowa]</p19_5>
       <p19_6>[Pole integer - wartość liczbowa]</p19_6>
       <p19_7>[Pole integer - wartość liczbowa]</p19_7>
       <p19_8>[Pole integer - wartość liczbowa]</p19_8>
       <p19_9>[Pole integer - wartość liczbowa]</p19_9>
       <p19_11>[Pole integer - wartość liczbowa]</p19_11>
       <p19_12>[Pole integer - wartość liczbowa]</p19_12>
       <p19_13>[Pole integer - wartość liczbowa]</p19_13>
       <p19_14>[Pole integer - wartość liczbowa]</p19_14>
       <p19_15>[Pole integer - wartość liczbowa]</p19_15>
       <p19_16>[Pole integer - wartość liczbowa]</p19_16>
       <p19_17>[Pole integer - wartość liczbowa]</p19_17>
       <p19_18>[Pole integer - wartość liczbowa]</p19_18>
       <p19_19>[Pole integer - wartość liczbowa]</p19_19>
       <p19_20>[Pole integer - wartość liczbowa]</p19_20>
       <p19_21>[Pole integer - wartość liczbowa]</p19_21>
       <p19_22>[Pole integer - wartość liczbowa]</p19_22>
       <p19_23>[Pole integer - wartość liczbowa]</p19_23>
       <p19_24>[Pole integer - wartość liczbowa]</p19_24>
       <p19_25>[Pole integer - wartość liczbowa]</p19_25>
       <p19_26>[Pole integer - wartość liczbowa]</p19_26>
       <p19_27>[Pole integer - wartość liczbowa]</p19_27>
       <p19_28>[Pole integer - wartość liczbowa]</p19_28>
       <p19_29>[Pole integer - wartość liczbowa]</p19_29>
       <p20_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p20_1>
       <p20_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p20_2>
       <p20_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p20_3>
       <p20_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</p20_4>
       <p20_5>[Pole integer - wartość liczbowa]</p20_5>
       <p20_6>[Pole integer - wartość liczbowa]</p20_6>
       <p20_7>[Pole integer - wartość liczbowa]</p20_7>
       <p20_8>[Pole integer - wartość liczbowa]</p20_8>
       <p20_9>[Pole integer - wartość liczbowa]</p20_9>
       <p20_11>[Pole integer - wartość liczbowa]</p20_11>
       <p20_12>[Pole integer - wartość liczbowa]</p20_12>
       <p20_13>[Pole integer - wartość liczbowa]</p20_13>
       <p20_14>[Pole integer - wartość liczbowa]</p20_14>
       <p20_15>[Pole integer - wartość liczbowa]</p20_15>
       <p20_16>[Pole integer - wartość liczbowa]</p20_16>
       <p20_17>[Pole integer - wartość liczbowa]</p20_17>
       <p20_18>[Pole integer - wartość liczbowa]</p20_18>
       <p20_19>[Pole integer - wartość liczbowa]</p20_19>
       <p20_20>[Pole integer - wartość liczbowa]</p20_20>
       <p20_21>[Pole integer - wartość liczbowa]</p20_21>
       <p20_22>[Pole integer - wartość liczbowa]</p20_22>
       <p20_23>[Pole integer - wartość liczbowa]</p20_23>
       <p20_24>[Pole integer - wartość liczbowa]</p20_24>
       <p20_25>[Pole integer - wartość liczbowa]</p20_25>
       <p20_26>[Pole integer - wartość liczbowa]</p20_26>
       <p20_27>[Pole integer - wartość liczbowa]</p20_27>
       <p20_28>[Pole integer - wartość liczbowa]</p20_28>
       <p20_29>[Pole integer - wartość liczbowa]</p20_29>
       <p21_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p21_1>
       <p21_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p21_2>
       <p21_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p21_3>
       <p21_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</p21_4>
       <p21_5>[Pole integer - wartość liczbowa]</p21_5>
       <p21_6>[Pole integer - wartość liczbowa]</p21_6>
       <p21_7>[Pole integer - wartość liczbowa]</p21_7>
       <p21_8>[Pole integer - wartość liczbowa]</p21_8>
       <p21_9>[Pole integer - wartość liczbowa]</p21_9>
       <p21_11>[Pole integer - wartość liczbowa]</p21_11>
       <p21_12>[Pole integer - wartość liczbowa]</p21_12>
       <p21_13>[Pole integer - wartość liczbowa]</p21_13>
       <p21_14>[Pole integer - wartość liczbowa]</p21_14>
       <p21_15>[Pole integer - wartość liczbowa]</p21_15>
       <p21_16>[Pole integer - wartość liczbowa]</p21_16>
       <p21_17>[Pole integer - wartość liczbowa]</p21_17>
       <p21_18>[Pole integer - wartość liczbowa]</p21_18>
       <p21_19>[Pole integer - wartość liczbowa]</p21_19>
       <p21_20>[Pole integer - wartość liczbowa]</p21_20>
       <p21_21>[Pole integer - wartość liczbowa]</p21_21>
       <p21_22>[Pole integer - wartość liczbowa]</p21_22>
       <p21_23>[Pole integer - wartość liczbowa]</p21_23>
       <p21_24>[Pole integer - wartość liczbowa]</p21_24>
       <p21_25>[Pole integer - wartość liczbowa]</p21_25>
       <p21_26>[Pole integer - wartość liczbowa]</p21_26>
       <p21_27>[Pole integer - wartość liczbowa]</p21_27>
       <p21_28>[Pole integer - wartość liczbowa]</p21_28>
       <p21_29>[Pole integer - wartość liczbowa]</p21_29>
       <p22_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p22_1>
       <p22_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p22_2>
       <p22_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p22_3>
       <p22_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</p22_4>
       <p22_5>[Pole integer - wartość liczbowa]</p22_5>
       <p22_6>[Pole integer - wartość liczbowa]</p22_6>
       <p22_7>[Pole integer - wartość liczbowa]</p22_7>
       <p22_8>[Pole integer - wartość liczbowa]</p22_8>
       <p22_9>[Pole integer - wartość liczbowa]</p22_9>
       <p22_11>[Pole integer - wartość liczbowa]</p22_11>
       <p22_12>[Pole integer - wartość liczbowa]</p22_12>
       <p22_13>[Pole integer - wartość liczbowa]</p22_13>
       <p22_14>[Pole integer - wartość liczbowa]</p22_14>
       <p22_15>[Pole integer - wartość liczbowa]</p22_15>
       <p22_16>[Pole integer - wartość liczbowa]</p22_16>
       <p22_17>[Pole integer - wartość liczbowa]</p22_17>
       <p22_18>[Pole integer - wartość liczbowa]</p22_18>
       <p22_19>[Pole integer - wartość liczbowa]</p22_19>
       <p22_20>[Pole integer - wartość liczbowa]</p22_20>
       <p22_21>[Pole integer - wartość liczbowa]</p22_21>
       <p22_22>[Pole integer - wartość liczbowa]</p22_22>
       <p22_23>[Pole integer - wartość liczbowa]</p22_23>
       <p22_24>[Pole integer - wartość liczbowa]</p22_24>
       <p22_25>[Pole integer - wartość liczbowa]</p22_25>
       <p22_26>[Pole integer - wartość liczbowa]</p22_26>
       <p22_27>[Pole integer - wartość liczbowa]</p22_27>
       <p22_28>[Pole integer - wartość liczbowa]</p22_28>
       <p22_29>[Pole integer - wartość liczbowa]</p22_29>
       <p23_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p23_1>
       <p23_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p23_2>
       <p23_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p23_3>
       <p23_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</p23_4>
       <p23_5>[Pole integer - wartość liczbowa]</p23_5>
       <p23_6>[Pole integer - wartość liczbowa]</p23_6>
       <p23_7>[Pole integer - wartość liczbowa]</p23_7>
       <p23_8>[Pole integer - wartość liczbowa]</p23_8>
       <p23_9>[Pole integer - wartość liczbowa]</p23_9>
       <p23_11>[Pole integer - wartość liczbowa]</p23_11>
       <p23_12>[Pole integer - wartość liczbowa]</p23_12>
       <p23_13>[Pole integer - wartość liczbowa]</p23_13>
       <p23_14>[Pole integer - wartość liczbowa]</p23_14>
       <p23_15>[Pole integer - wartość liczbowa]</p23_15>
       <p23_16>[Pole integer - wartość liczbowa]</p23_16>
       <p23_17>[Pole integer - wartość liczbowa]</p23_17>
       <p23_18>[Pole integer - wartość liczbowa]</p23_18>
       <p23_19>[Pole integer - wartość liczbowa]</p23_19>
       <p23_20>[Pole integer - wartość liczbowa]</p23_20>
       <p23_21>[Pole integer - wartość liczbowa]</p23_21>
       <p23_22>[Pole integer - wartość liczbowa]</p23_22>
       <p23_23>[Pole integer - wartość liczbowa]</p23_23>
       <p23_24>[Pole integer - wartość liczbowa]</p23_24>
       <p23_25>[Pole integer - wartość liczbowa]</p23_25>
       <p23_26>[Pole integer - wartość liczbowa]</p23_26>
       <p23_27>[Pole integer - wartość liczbowa]</p23_27>
       <p23_28>[Pole integer - wartość liczbowa]</p23_28>
       <p23_29>[Pole integer - wartość liczbowa]</p23_29>
       <p24_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p24_1>
       <p24_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p24_2>
       <p24_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p24_3>
       <p24_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</p24_4>
       <p24_5>[Pole integer - wartość liczbowa]</p24_5>
       <p24_6>[Pole integer - wartość liczbowa]</p24_6>
       <p24_7>[Pole integer - wartość liczbowa]</p24_7>
       <p24_8>[Pole integer - wartość liczbowa]</p24_8>
       <p24_9>[Pole integer - wartość liczbowa]</p24_9>
       <p24_11>[Pole integer - wartość liczbowa]</p24_11>
       <p24_12>[Pole integer - wartość liczbowa]</p24_12>
       <p24_13>[Pole integer - wartość liczbowa]</p24_13>
       <p24_14>[Pole integer - wartość liczbowa]</p24_14>
       <p24_15>[Pole integer - wartość liczbowa]</p24_15>
       <p24_16>[Pole integer - wartość liczbowa]</p24_16>
       <p24_17>[Pole integer - wartość liczbowa]</p24_17>
       <p24_18>[Pole integer - wartość liczbowa]</p24_18>
       <p24_19>[Pole integer - wartość liczbowa]</p24_19>
       <p24_20>[Pole integer - wartość liczbowa]</p24_20>
       <p24_21>[Pole integer - wartość liczbowa]</p24_21>
       <p24_22>[Pole integer - wartość liczbowa]</p24_22>
       <p24_23>[Pole integer - wartość liczbowa]</p24_23>
       <p24_24>[Pole integer - wartość liczbowa]</p24_24>
       <p24_25>[Pole integer - wartość liczbowa]</p24_25>
       <p24_26>[Pole integer - wartość liczbowa]</p24_26>
       <p24_27>[Pole integer - wartość liczbowa]</p24_27>
       <p24_28>[Pole integer - wartość liczbowa]</p24_28>
       <p24_29>[Pole integer - wartość liczbowa]</p24_29>
       <p25_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p25_1>
       <p25_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p25_2>
       <p25_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p25_3>
       <p25_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</p25_4>
       <p25_5>[Pole integer - wartość liczbowa]</p25_5>
       <p25_6>[Pole integer - wartość liczbowa]</p25_6>
       <p25_7>[Pole integer - wartość liczbowa]</p25_7>
       <p25_8>[Pole integer - wartość liczbowa]</p25_8>
       <p25_9>[Pole integer - wartość liczbowa]</p25_9>
       <p25_11>[Pole integer - wartość liczbowa]</p25_11>
       <p25_12>[Pole integer - wartość liczbowa]</p25_12>
       <p25_13>[Pole integer - wartość liczbowa]</p25_13>
       <p25_14>[Pole integer - wartość liczbowa]</p25_14>
       <p25_15>[Pole integer - wartość liczbowa]</p25_15>
       <p25_16>[Pole integer - wartość liczbowa]</p25_16>
       <p25_17>[Pole integer - wartość liczbowa]</p25_17>
       <p25_18>[Pole integer - wartość liczbowa]</p25_18>
       <p25_19>[Pole integer - wartość liczbowa]</p25_19>
       <p25_20>[Pole integer - wartość liczbowa]</p25_20>
       <p25_21>[Pole integer - wartość liczbowa]</p25_21>
       <p25_22>[Pole integer - wartość liczbowa]</p25_22>
       <p25_23>[Pole integer - wartość liczbowa]</p25_23>
       <p25_24>[Pole integer - wartość liczbowa]</p25_24>
       <p25_25>[Pole integer - wartość liczbowa]</p25_25>
       <p25_26>[Pole integer - wartość liczbowa]</p25_26>
       <p25_27>[Pole integer - wartość liczbowa]</p25_27>
       <p25_28>[Pole integer - wartość liczbowa]</p25_28>
       <p25_29>[Pole integer - wartość liczbowa]</p25_29>
       <p26_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p26_1>
       <p26_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p26_2>
       <p26_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p26_3>
       <p26_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</p26_4>
       <p26_5>[Pole integer - wartość liczbowa]</p26_5>
       <p26_6>[Pole integer - wartość liczbowa]</p26_6>
       <p26_7>[Pole integer - wartość liczbowa]</p26_7>
       <p26_8>[Pole integer - wartość liczbowa]</p26_8>
       <p26_9>[Pole integer - wartość liczbowa]</p26_9>
       <p26_11>[Pole integer - wartość liczbowa]</p26_11>
       <p26_12>[Pole integer - wartość liczbowa]</p26_12>
       <p26_13>[Pole integer - wartość liczbowa]</p26_13>
       <p26_14>[Pole integer - wartość liczbowa]</p26_14>
       <p26_15>[Pole integer - wartość liczbowa]</p26_15>
       <p26_16>[Pole integer - wartość liczbowa]</p26_16>
       <p26_17>[Pole integer - wartość liczbowa]</p26_17>
       <p26_18>[Pole integer - wartość liczbowa]</p26_18>
       <p26_19>[Pole integer - wartość liczbowa]</p26_19>
       <p26_20>[Pole integer - wartość liczbowa]</p26_20>
       <p26_21>[Pole integer - wartość liczbowa]</p26_21>
       <p26_22>[Pole integer - wartość liczbowa]</p26_22>
       <p26_23>[Pole integer - wartość liczbowa]</p26_23>
       <p26_24>[Pole integer - wartość liczbowa]</p26_24>
       <p26_25>[Pole integer - wartość liczbowa]</p26_25>
       <p26_26>[Pole integer - wartość liczbowa]</p26_26>
       <p26_27>[Pole integer - wartość liczbowa]</p26_27>
       <p26_28>[Pole integer - wartość liczbowa]</p26_28>
       <p26_29>[Pole integer - wartość liczbowa]</p26_29>
       <p27_1_4>[Pole tekstowe]</p27_1_4>
       <p27_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p27_1>
       <p27_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p27_2>
       <p27_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p27_3>
       <p27_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</p27_4>
       <p27_5>[Pole integer - wartość liczbowa]</p27_5>
       <p27_6>[Pole integer - wartość liczbowa]</p27_6>
       <p27_7>[Pole integer - wartość liczbowa]</p27_7>
       <p27_8>[Pole integer - wartość liczbowa]</p27_8>
       <p27_9>[Pole integer - wartość liczbowa]</p27_9>
       <p27_11>[Pole integer - wartość liczbowa]</p27_11>
       <p27_12>[Pole integer - wartość liczbowa]</p27_12>
       <p27_13>[Pole integer - wartość liczbowa]</p27_13>
       <p27_14>[Pole integer - wartość liczbowa]</p27_14>
       <p27_15>[Pole integer - wartość liczbowa]</p27_15>
       <p27_16>[Pole integer - wartość liczbowa]</p27_16>
       <p27_17>[Pole integer - wartość liczbowa]</p27_17>
       <p27_18>[Pole integer - wartość liczbowa]</p27_18>
       <p27_19>[Pole integer - wartość liczbowa]</p27_19>
       <p27_20>[Pole integer - wartość liczbowa]</p27_20>
       <p27_21>[Pole integer - wartość liczbowa]</p27_21>
       <p27_22>[Pole integer - wartość liczbowa]</p27_22>
       <p27_23>[Pole integer - wartość liczbowa]</p27_23>
       <p27_24>[Pole integer - wartość liczbowa]</p27_24>
       <p27_25>[Pole integer - wartość liczbowa]</p27_25>
       <p27_26>[Pole integer - wartość liczbowa]</p27_26>
       <p27_27>[Pole integer - wartość liczbowa]</p27_27>
       <p27_28>[Pole integer - wartość liczbowa]</p27_28>
       <p27_29>[Pole integer - wartość liczbowa]</p27_29>
       <p28_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p28_1>
       <p28_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p28_2>
       <p28_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p28_3>
       <p28_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</p28_4>
       <p28_5>[Pole integer - wartość liczbowa]</p28_5>
       <p28_6>[Pole integer - wartość liczbowa]</p28_6>
       <p28_7>[Pole integer - wartość liczbowa]</p28_7>
       <p28_8>[Pole integer - wartość liczbowa]</p28_8>
       <p28_9>[Pole integer - wartość liczbowa]</p28_9>
       <p28_11>[Pole integer - wartość liczbowa]</p28_11>
       <p28_12>[Pole integer - wartość liczbowa]</p28_12>
       <p28_13>[Pole integer - wartość liczbowa]</p28_13>
       <p28_14>[Pole integer - wartość liczbowa]</p28_14>
       <p28_15>[Pole integer - wartość liczbowa]</p28_15>
       <p28_16>[Pole integer - wartość liczbowa]</p28_16>
       <p28_17>[Pole integer - wartość liczbowa]</p28_17>
       <p28_18>[Pole integer - wartość liczbowa]</p28_18>
       <p28_19>[Pole integer - wartość liczbowa]</p28_19>
       <p28_20>[Pole integer - wartość liczbowa]</p28_20>
       <p28_21>[Pole integer - wartość liczbowa]</p28_21>
       <p28_22>[Pole integer - wartość liczbowa]</p28_22>
       <p28_23>[Pole integer - wartość liczbowa]</p28_23>
       <p28_24>[Pole integer - wartość liczbowa]</p28_24>
       <p28_25>[Pole integer - wartość liczbowa]</p28_25>
       <p28_26>[Pole integer - wartość liczbowa]</p28_26>
       <p28_27>[Pole integer - wartość liczbowa]</p28_27>
       <p28_28>[Pole integer - wartość liczbowa]</p28_28>
       <p28_29>[Pole integer - wartość liczbowa]</p28_29>
       <p30_11>[Pole integer - wartość liczbowa]</p30_11>
       <p30_12>[Pole integer - wartość liczbowa]</p30_12>
       <p30_13>[Pole integer - wartość liczbowa]</p30_13>
       <p30_14>[Pole integer - wartość liczbowa]</p30_14>
       <p30_15>[Pole integer - wartość liczbowa]</p30_15>
       <p30_16>[Pole integer - wartość liczbowa]</p30_16>
       <p30_17>[Pole integer - wartość liczbowa]</p30_17>
       <p30_18>[Pole integer - wartość liczbowa]</p30_18>
       <p30_19>[Pole integer - wartość liczbowa]</p30_19>
       <p30_20>[Pole integer - wartość liczbowa]</p30_20>
       <p30_21>[Pole integer - wartość liczbowa]</p30_21>
       <p30_22>[Pole integer - wartość liczbowa]</p30_22>
       <p30_23>[Pole integer - wartość liczbowa]</p30_23>
       <p30_24>[Pole integer - wartość liczbowa]</p30_24>
       <p30_25>[Pole integer - wartość liczbowa]</p30_25>
       <p30_26>[Pole integer - wartość liczbowa]</p30_26>
       <p30_27>[Pole integer - wartość liczbowa]</p30_27>
       <p30_28>[Pole integer - wartość liczbowa]</p30_28>
       <p30_29>[Pole integer - wartość liczbowa]</p30_29>
       <pa1_1>[Pole tekstowe]</pa1_1>
       <pa1_2>[data]</pa1_2>
       <p31_11>[Pole integer - wartość liczbowa]</p31_11>
       <p31_12>[Pole integer - wartość liczbowa]</p31_12>
       <p31_13>[Pole integer - wartość liczbowa]</p31_13>
       <p31_14>[Pole integer - wartość liczbowa]</p31_14>
       <p31_15>[Pole integer - wartość liczbowa]</p31_15>
       <p31_16>[Pole integer - wartość liczbowa]</p31_16>
       <p31_17>[Pole integer - wartość liczbowa]</p31_17>
       <p31_18>[Pole integer - wartość liczbowa]</p31_18>
       <p31_19>[Pole integer - wartość liczbowa]</p31_19>
       <p31_20>[Pole integer - wartość liczbowa]</p31_20>
       <p31_21>[Pole integer - wartość liczbowa]</p31_21>
       <p31_22>[Pole integer - wartość liczbowa]</p31_22>
       <p31_23>[Pole integer - wartość liczbowa]</p31_23>
       <p31_24>[Pole integer - wartość liczbowa]</p31_24>
       <p31_25>[Pole integer - wartość liczbowa]</p31_25>
       <p31_26>[Pole integer - wartość liczbowa]</p31_26>
       <p31_27>[Pole integer - wartość liczbowa]</p31_27>
       <p31_28>[Pole integer - wartość liczbowa]</p31_28>
       <p31_29>[Pole integer - wartość liczbowa]</p31_29>
       <pa1_3>[miejscowość]</pa1_3>
       <pa1_4>[data]</pa1_4>
       <p32_11>[Pole integer - wartość liczbowa]</p32_11>
       <p32_12>[Pole integer - wartość liczbowa]</p32_12>
       <p32_13>[Pole integer - wartość liczbowa]</p32_13>
       <p32_14>[Pole integer - wartość liczbowa]</p32_14>
       <p32_15>[Pole integer - wartość liczbowa]</p32_15>
       <p32_16>[Pole integer - wartość liczbowa]</p32_16>
       <p32_17>[Pole integer - wartość liczbowa]</p32_17>
       <p32_18>[Pole integer - wartość liczbowa]</p32_18>
       <p32_19>[Pole integer - wartość liczbowa]</p32_19>
       <p32_20>[Pole integer - wartość liczbowa]</p32_20>
       <p32_21>[Pole integer - wartość liczbowa]</p32_21>
       <p32_22>[Pole integer - wartość liczbowa]</p32_22>
       <p28_23_9>[Pole integer - wartość liczbowa]</p28_23_9>
       <p32_24>[Pole integer - wartość liczbowa]</p32_24>
       <p32_25>[Pole integer - wartość liczbowa]</p32_25>
       <p32_26>[Pole integer - wartość liczbowa]</p32_26>
       <p32_27>[Pole integer - wartość liczbowa]</p32_27>
       <p32_28>[Pole integer - wartość liczbowa]</p32_28>
       <p32_29>[Pole integer - wartość liczbowa]</p32_29>
       <p33_11>[Pole integer - wartość liczbowa]</p33_11>
       <p33_12>[Pole integer - wartość liczbowa]</p33_12>
       <p33_13>[Pole integer - wartość liczbowa]</p33_13>
       <p33_14>[Pole integer - wartość liczbowa]</p33_14>
       <p33_15>[Pole integer - wartość liczbowa]</p33_15>
       <p33_16>[Pole integer - wartość liczbowa]</p33_16>
       <p33_17>[Pole integer - wartość liczbowa]</p33_17>
       <p33_18>[Pole integer - wartość liczbowa]</p33_18>
       <p33_19>[Pole integer - wartość liczbowa]</p33_19>
       <p33_20>[Pole integer - wartość liczbowa]</p33_20>
       <p33_21>[Pole integer - wartość liczbowa]</p33_21>
       <p33_22>[Pole integer - wartość liczbowa]</p33_22>
       <p33_23>[Pole integer - wartość liczbowa]</p33_23>
       <p33_24>[Pole integer - wartość liczbowa]</p33_24>
       <p33_25>[Pole integer - wartość liczbowa]</p33_25>
       <p33_26>[Pole integer - wartość liczbowa]</p33_26>
       <p33_27>[Pole integer - wartość liczbowa]</p33_27>
       <p33_28>[Pole integer - wartość liczbowa]</p33_28>
       <p33_29>[Pole integer - wartość liczbowa]</p33_29>
       <p34_11>[Pole integer - wartość liczbowa]</p34_11>
       <p34_12>[Pole integer - wartość liczbowa]</p34_12>
       <p34_13>[Pole integer - wartość liczbowa]</p34_13>
       <p34_14>[Pole integer - wartość liczbowa]</p34_14>
       <p34_15>[Pole integer - wartość liczbowa]</p34_15>
       <p34_16>[Pole integer - wartość liczbowa]</p34_16>
       <p34_17>[Pole integer - wartość liczbowa]</p34_17>
       <p34_18>[Pole integer - wartość liczbowa]</p34_18>
       <p34_19>[Pole integer - wartość liczbowa]</p34_19>
       <p34_20>[Pole integer - wartość liczbowa]</p34_20>
       <p34_21>[Pole integer - wartość liczbowa]</p34_21>
       <p34_22>[Pole integer - wartość liczbowa]</p34_22>
       <p34_23>[Pole integer - wartość liczbowa]</p34_23>
       <p34_24>[Pole integer - wartość liczbowa]</p34_24>
       <p34_25>[Pole integer - wartość liczbowa]</p34_25>
       <p34_26>[Pole integer - wartość liczbowa]</p34_26>
       <p34_27>[Pole integer - wartość liczbowa]</p34_27>
       <p34_28>[Pole integer - wartość liczbowa]</p34_28>
       <p34_29>[Pole integer - wartość liczbowa]</p34_29>
       <p35_11>[Pole integer - wartość liczbowa]</p35_11>
       <p35_12>[Pole integer - wartość liczbowa]</p35_12>
       <p35_13>[Pole integer - wartość liczbowa]</p35_13>
       <p35_14>[Pole integer - wartość liczbowa]</p35_14>
       <p35_15>[Pole integer - wartość liczbowa]</p35_15>
       <p35_16>[Pole integer - wartość liczbowa]</p35_16>
       <p35_17>[Pole integer - wartość liczbowa]</p35_17>
       <p35_18>[Pole integer - wartość liczbowa]</p35_18>
       <p35_19>[Pole integer - wartość liczbowa]</p35_19>
       <p35_20>[Pole integer - wartość liczbowa]</p35_20>
       <p35_21>[Pole integer - wartość liczbowa]</p35_21>
       <p35_22>[Pole integer - wartość liczbowa]</p35_22>
       <p35_23>[Pole integer - wartość liczbowa]</p35_23>
       <p35_24>[Pole integer - wartość liczbowa]</p35_24>
       <p35_25>[Pole integer - wartość liczbowa]</p35_25>
       <p35_26>[Pole integer - wartość liczbowa]</p35_26>
       <p35_27>[Pole integer - wartość liczbowa]</p35_27>
       <p35_28>[Pole integer - wartość liczbowa]</p35_28>
       <p35_29>[Pole integer - wartość liczbowa]</p35_29>
       <pa1_5>[pole wielowierszowe]</pa1_5>
       <pa1_6>[pole wielowierszowe]</pa1_6>
       <pa1_7>[pole wielowierszowe]</pa1_7>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>PPN</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>11712022</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p0_1>test pola tekstowego</p0_1>
       <p0_1_0>test pola tekstowego</p0_1_0>
       <p1b_10>10</p1b_10>
       <p1b_11>10</p1b_11>
       <p1b_12>10</p1b_12>
       <p2_14_4>10</p2_14_4>
       <p1b_13>10</p1b_13>
       <p1b_14>10</p1b_14>
       <p1b_15>10</p1b_15>
       <p1b_16>10</p1b_16>
       <p1b_17>10</p1b_17>
       <p1b_18>10</p1b_18>
       <p1b_19>10</p1b_19>
       <p1b_20>10</p1b_20>
       <p1b_21>10</p1b_21>
       <p1b_22>10</p1b_22>
       <p1b_23>10</p1b_23>
       <p1b_24>10</p1b_24>
       <p1b_25>10</p1b_25>
       <p1b_26>10</p1b_26>
       <p1b_27>10</p1b_27>
       <p1c_10>10</p1c_10>
       <p1c_11>10</p1c_11>
       <p1c_12>10</p1c_12>
       <p1c_13>10</p1c_13>
       <p1c_14>10</p1c_14>
       <p1c_15>10</p1c_15>
       <p1c_16>10</p1c_16>
       <p1c_17>10</p1c_17>
       <p1c_18>10</p1c_18>
       <p1c_19>10</p1c_19>
       <p1c_20>10</p1c_20>
       <p1c_21>10</p1c_21>
       <p1c_22>10</p1c_22>
       <p1c_23>10</p1c_23>
       <p1c_24>10</p1c_24>
       <p1c_25>10</p1c_25>
       <p1c_26>10</p1c_26>
       <p1c_27>10</p1c_27>
       <p1c_28>10</p1c_28>
       <p1a_1>test pola tekstowego</p1a_1>
       <p1a_2>test pola tekstowego</p1a_2>
       <p1a_3>test pola tekstowego</p1a_3>
       <p1a_4>test pola tekstowego</p1a_4>
       <p1a_5>test pola tekstowego</p1a_5>
       <p1a_6>test pola tekstowego</p1a_6>
       <p1a_7>test pola tekstowego</p1a_7>
       <p1a_8>test pola tekstowego</p1a_8>
       <p1a_9>test pola tekstowego</p1a_9>
       <p1a_10>test pola tekstowego</p1a_10>
       <p1a_11>test pola tekstowego</p1a_11>
       <p1a_12>test pola tekstowego</p1a_12>
       <p1a_13>test pola tekstowego</p1a_13>
       <p1a_14>test pola tekstowego</p1a_14>
       <p1a_15>test pola tekstowego</p1a_15>
       <p1a_16>test pola tekstowego</p1a_16>
       <p1a_17>test pola tekstowego</p1a_17>
       <p1a_18>test pola tekstowego</p1a_18>
       <p1a_19>test pola tekstowego</p1a_19>
       <p1a_20>test pola tekstowego</p1a_20>
       <p1a_21>test pola tekstowego</p1a_21>
       <p1a_22>test pola tekstowego</p1a_22>
       <p1a_23>test pola tekstowego</p1a_23>
       <p1a_24>test pola tekstowego</p1a_24>
       <p1a_25>test pola tekstowego</p1a_25>
       <p1a_26>test pola tekstowego</p1a_26>
       <p1a_27>test pola tekstowego</p1a_27>
       <p1b_1>test pola tekstowego</p1b_1>
       <p1b_2>test pola tekstowego</p1b_2>
       <p1b_3>test pola tekstowego</p1b_3>
       <p1b_4>test pola tekstowego</p1b_4>
       <p1b_5>test pola tekstowego</p1b_5>
       <p1b_6>test pola tekstowego</p1b_6>
       <p1b_7>test pola tekstowego</p1b_7>
       <p1b_8>test pola tekstowego</p1b_8>
       <p1b_9>test pola tekstowego</p1b_9>
       <p1c_1>10</p1c_1>
       <p1c_2>10</p1c_2>
       <p1c_3>10</p1c_3>
       <p1c_4>10</p1c_4>
       <p1c_5>10</p1c_5>
       <p1c_6>10</p1c_6>
       <p1c_7>10</p1c_7>
       <p1c_8>10</p1c_8>
       <p1c_9>10</p1c_9>
       <p1d_1>10</p1d_1>
       <p1d_2>10</p1d_2>
       <p1d_3>10</p1d_3>
       <p1d_4>10</p1d_4>
       <p1d_5>10</p1d_5>
       <p1d_6>10</p1d_6>
       <p1d_7>10</p1d_7>
       <p1d_8>10</p1d_8>
       <p1d_9>10</p1d_9>
       <p1_1>10</p1_1>
       <p1_2>10</p1_2>
       <p1_3>10</p1_3>
       <p1_4>10</p1_4>
       <p1_5>10</p1_5>
       <p1_6>10</p1_6>
       <p1_7>10</p1_7>
       <p1_8>10</p1_8>
       <p1_9>10</p1_9>
       <p1_11>10</p1_11>
       <p1_12>10</p1_12>
       <p1_13>10</p1_13>
       <p1_14>10</p1_14>
       <p1_15>10</p1_15>
       <p1_16>10</p1_16>
       <p1_17>10</p1_17>
       <p1_18>10</p1_18>
       <p1_19>10</p1_19>
       <p1_20>10</p1_20>
       <p1_21>10</p1_21>
       <p1_22>10</p1_22>
       <p1_23>10</p1_23>
       <p1_24>10</p1_24>
       <p1_25>10</p1_25>
       <p1_26>10</p1_26>
       <p1_27>10</p1_27>
       <p1_28>10</p1_28>
       <p1_29>10</p1_29>
       <p2_1>10</p2_1>
       <p2_2>10</p2_2>
       <p2_3>10</p2_3>
       <p2_4>10</p2_4>
       <p2_5>10</p2_5>
       <p2_6>10</p2_6>
       <p2_7>10</p2_7>
       <p2_8>10</p2_8>
       <p2_9>10</p2_9>
       <p2_11>10</p2_11>
       <p2_12>10</p2_12>
       <p2_13>10</p2_13>
       <p2_14>10</p2_14>
       <p2_15>10</p2_15>
       <p2_16>10</p2_16>
       <p2_17>10</p2_17>
       <p2_18>10</p2_18>
       <p2_19>10</p2_19>
       <p2_20>10</p2_20>
       <p2_21>10</p2_21>
       <p2_22>10</p2_22>
       <p2_23>10</p2_23>
       <p2_24>10</p2_24>
       <p2_25>10</p2_25>
       <p2_26>10</p2_26>
       <p2_27>10</p2_27>
       <p2_28>10</p2_28>
       <p2_29>10</p2_29>
       <p3_1>10</p3_1>
       <p3_2>10</p3_2>
       <p3_3>10</p3_3>
       <p3_4>10</p3_4>
       <p3_5>10</p3_5>
       <p3_6>10</p3_6>
       <p3_7>10</p3_7>
       <p3_8>10</p3_8>
       <p3_9>10</p3_9>
       <p3_11>10</p3_11>
       <p3_12>10</p3_12>
       <p3_13>10</p3_13>
       <p3_14>10</p3_14>
       <p3_15>10</p3_15>
       <p3_16>10</p3_16>
       <p3_17>10</p3_17>
       <p3_18>10</p3_18>
       <p3_19>10</p3_19>
       <p3_20>10</p3_20>
       <p3_21>10</p3_21>
       <p3_22>10</p3_22>
       <p3_23>10</p3_23>
       <p3_24>10</p3_24>
       <p3_25>10</p3_25>
       <p3_26>10</p3_26>
       <p3_27>10</p3_27>
       <p3_28>10</p3_28>
       <p3_29>10</p3_29>
       <p4_1>10</p4_1>
       <p4_2>10</p4_2>
       <p4_3>10</p4_3>
       <p4_4>10</p4_4>
       <p4_5>10</p4_5>
       <p4_6>10</p4_6>
       <p4_7>10</p4_7>
       <p4_8>10</p4_8>
       <p4_9>10</p4_9>
       <p4_11>10</p4_11>
       <p4_12>10</p4_12>
       <p4_13>10</p4_13>
       <p4_14>10</p4_14>
       <p4_15>10</p4_15>
       <p4_16>10</p4_16>
       <p4_17>10</p4_17>
       <p4_18>10</p4_18>
       <p4_19>10</p4_19>
       <p4_20>10</p4_20>
       <p4_21>10</p4_21>
       <p4_22>10</p4_22>
       <p4_23>10</p4_23>
       <p4_24>10</p4_24>
       <p4_25>10</p4_25>
       <p4_26>10</p4_26>
       <p4_27>10</p4_27>
       <p4_28>10</p4_28>
       <p4_29>10</p4_29>
       <p5_1>10</p5_1>
       <p5_2>10</p5_2>
       <p5_3>10</p5_3>
       <p5_4>10</p5_4>
       <p5_5>10</p5_5>
       <p5_6>10</p5_6>
       <p5_7>10</p5_7>
       <p5_8>10</p5_8>
       <p5_9>10</p5_9>
       <p5_11>10</p5_11>
       <p5_12>10</p5_12>
       <p5_13>10</p5_13>
       <p5_14>10</p5_14>
       <p5_15>10</p5_15>
       <p5_16>10</p5_16>
       <p5_17>10</p5_17>
       <p5_18>10</p5_18>
       <p5_19>10</p5_19>
       <p5_20>10</p5_20>
       <p5_21>10</p5_21>
       <p5_22>10</p5_22>
       <p5_23>10</p5_23>
       <p5_24>10</p5_24>
       <p5_25>10</p5_25>
       <p5_26>10</p5_26>
       <p5_27>10</p5_27>
       <p5_28>10</p5_28>
       <p5_29>10</p5_29>
       <p6_1>10</p6_1>
       <p6_2>10</p6_2>
       <p6_3>10</p6_3>
       <p6_4>10</p6_4>
       <p6_5>10</p6_5>
       <p6_6>10</p6_6>
       <p6_7>10</p6_7>
       <p6_8>10</p6_8>
       <p6_9>10</p6_9>
       <p6_11>10</p6_11>
       <p6_12>10</p6_12>
       <p6_13>10</p6_13>
       <p6_14>10</p6_14>
       <p6_15>10</p6_15>
       <p6_16>10</p6_16>
       <p6_17>10</p6_17>
       <p6_18>10</p6_18>
       <p6_19>10</p6_19>
       <p6_20>10</p6_20>
       <p6_21>10</p6_21>
       <p6_22>10</p6_22>
       <p6_23>10</p6_23>
       <p6_24>10</p6_24>
       <p6_25>10</p6_25>
       <p6_26>10</p6_26>
       <p6_27>10</p6_27>
       <p6_28>10</p6_28>
       <p6_29>10</p6_29>
       <p7_1>10</p7_1>
       <p7_2>10</p7_2>
       <p7_3>10</p7_3>
       <p7_4>10</p7_4>
       <p7_5>10</p7_5>
       <p7_6>10</p7_6>
       <p7_7>10</p7_7>
       <p7_8>10</p7_8>
       <p7_9>10</p7_9>
       <p7_11>10</p7_11>
       <p7_12>10</p7_12>
       <p7_13>10</p7_13>
       <p7_14>10</p7_14>
       <p7_15>10</p7_15>
       <p7_16>10</p7_16>
       <p7_17>10</p7_17>
       <p7_18>10</p7_18>
       <p7_19>10</p7_19>
       <p7_20>10</p7_20>
       <p7_21>10</p7_21>
       <p7_22>10</p7_22>
       <p7_23>10</p7_23>
       <p7_24>10</p7_24>
       <p7_25>10</p7_25>
       <p7_26>10</p7_26>
       <p7_27>10</p7_27>
       <p7_28>10</p7_28>
       <p7_29>10</p7_29>
       <p8_1>10</p8_1>
       <p8_2>10</p8_2>
       <p8_3>10</p8_3>
       <p8_4>10</p8_4>
       <p8_5>10</p8_5>
       <p8_6>10</p8_6>
       <p8_7>10</p8_7>
       <p8_8>10</p8_8>
       <p8_9>10</p8_9>
       <p8_11>10</p8_11>
       <p8_12>10</p8_12>
       <p8_13>10</p8_13>
       <p8_14>10</p8_14>
       <p8_15>10</p8_15>
       <p8_16>10</p8_16>
       <p8_17>10</p8_17>
       <p8_18>10</p8_18>
       <p8_19>10</p8_19>
       <p8_20>10</p8_20>
       <p8_21>10</p8_21>
       <p8_22>10</p8_22>
       <p8_23>10</p8_23>
       <p8_24>10</p8_24>
       <p8_25>10</p8_25>
       <p8_26>10</p8_26>
       <p8_27>10</p8_27>
       <p8_28>10</p8_28>
       <p8_29>10</p8_29>
       <p9_1>10</p9_1>
       <p9_2>10</p9_2>
       <p9_3>10</p9_3>
       <p9_4>10</p9_4>
       <p9_5>10</p9_5>
       <p9_6>10</p9_6>
       <p9_7>10</p9_7>
       <p9_8>10</p9_8>
       <p9_9>10</p9_9>
       <p9_11>10</p9_11>
       <p9_12>10</p9_12>
       <p9_13>10</p9_13>
       <p9_14>10</p9_14>
       <p9_15>10</p9_15>
       <p9_16>10</p9_16>
       <p9_17>10</p9_17>
       <p9_18>10</p9_18>
       <p9_19>10</p9_19>
       <p9_20>10</p9_20>
       <p9_21>10</p9_21>
       <p9_22>10</p9_22>
       <p9_23>10</p9_23>
       <p9_24>10</p9_24>
       <p9_25>10</p9_25>
       <p9_26>10</p9_26>
       <p9_27>10</p9_27>
       <p9_28>10</p9_28>
       <p9_29>10</p9_29>
       <p10_1>10</p10_1>
       <p10_2>10</p10_2>
       <p10_3>10</p10_3>
       <p10_4>10</p10_4>
       <p10_5>10</p10_5>
       <p10_6>10</p10_6>
       <p10_7>10</p10_7>
       <p10_8>10</p10_8>
       <p10_9>10</p10_9>
       <p10_11>10</p10_11>
       <p10_12>10</p10_12>
       <p10_13>10</p10_13>
       <p10_14>10</p10_14>
       <p10_15>10</p10_15>
       <p10_16>10</p10_16>
       <p10_17>10</p10_17>
       <p10_18>10</p10_18>
       <p10_19>10</p10_19>
       <p10_20>10</p10_20>
       <p10_21>10</p10_21>
       <p10_22>10</p10_22>
       <p10_23>10</p10_23>
       <p10_24>10</p10_24>
       <p10_25>10</p10_25>
       <p10_26>10</p10_26>
       <p10_27>10</p10_27>
       <p10_28>10</p10_28>
       <p10_29>10</p10_29>
       <p11_1>10</p11_1>
       <p11_2>10</p11_2>
       <p11_3>10</p11_3>
       <p11_4>10</p11_4>
       <p11_5>10</p11_5>
       <p11_6>10</p11_6>
       <p11_7>10</p11_7>
       <p11_8>10</p11_8>
       <p11_9>10</p11_9>
       <p11_11>10</p11_11>
       <p11_12>10</p11_12>
       <p11_13>10</p11_13>
       <p11_14>10</p11_14>
       <p11_15>10</p11_15>
       <p11_16>10</p11_16>
       <p11_17>10</p11_17>
       <p11_18>10</p11_18>
       <p11_19>10</p11_19>
       <p11_20>10</p11_20>
       <p11_21>10</p11_21>
       <p11_22>10</p11_22>
       <p11_23>10</p11_23>
       <p11_24>10</p11_24>
       <p11_25>10</p11_25>
       <p11_26>10</p11_26>
       <p11_27>10</p11_27>
       <p11_28>10</p11_28>
       <p11_29>10</p11_29>
       <p12_1>10</p12_1>
       <p12_2>10</p12_2>
       <p12_3>10</p12_3>
       <p12_4>10</p12_4>
       <p12_5>10</p12_5>
       <p12_6>10</p12_6>
       <p12_7>10</p12_7>
       <p12_8>10</p12_8>
       <p12_9>10</p12_9>
       <p12_11>10</p12_11>
       <p12_12>10</p12_12>
       <p12_13>10</p12_13>
       <p12_14>10</p12_14>
       <p12_15>10</p12_15>
       <p12_16>10</p12_16>
       <p12_17>10</p12_17>
       <p12_18>10</p12_18>
       <p12_19>10</p12_19>
       <p12_20>10</p12_20>
       <p12_21>10</p12_21>
       <p12_22>10</p12_22>
       <p12_23>10</p12_23>
       <p12_24>10</p12_24>
       <p12_25>10</p12_25>
       <p12_26>10</p12_26>
       <p12_27>10</p12_27>
       <p12_28>10</p12_28>
       <p12_29>10</p12_29>
       <p13_1>10</p13_1>
       <p13_2>10</p13_2>
       <p13_3>10</p13_3>
       <p13_4>10</p13_4>
       <p13_5>10</p13_5>
       <p13_6>10</p13_6>
       <p13_7>10</p13_7>
       <p13_8>10</p13_8>
       <p13_9>10</p13_9>
       <p13_11>10</p13_11>
       <p13_12>10</p13_12>
       <p13_13>10</p13_13>
       <p13_14>10</p13_14>
       <p13_15>10</p13_15>
       <p13_16>10</p13_16>
       <p13_17>10</p13_17>
       <p13_18>10</p13_18>
       <p13_19>10</p13_19>
       <p13_20>10</p13_20>
       <p13_21>10</p13_21>
       <p13_22>10</p13_22>
       <p13_23>10</p13_23>
       <p13_24>10</p13_24>
       <p13_25>10</p13_25>
       <p13_26>10</p13_26>
       <p13_27>10</p13_27>
       <p13_28>10</p13_28>
       <p13_29>10</p13_29>
       <p14_1>10</p14_1>
       <p14_2>10</p14_2>
       <p14_3>10</p14_3>
       <p14_4>10</p14_4>
       <p14_5>10</p14_5>
       <p14_6>10</p14_6>
       <p14_7>10</p14_7>
       <p14_8>10</p14_8>
       <p14_9>10</p14_9>
       <p14_11>10</p14_11>
       <p14_12>10</p14_12>
       <p14_13>10</p14_13>
       <p14_14>10</p14_14>
       <p14_15>10</p14_15>
       <p14_16>10</p14_16>
       <p14_17>10</p14_17>
       <p14_18>10</p14_18>
       <p14_19>10</p14_19>
       <p14_20>10</p14_20>
       <p14_21>10</p14_21>
       <p14_22>10</p14_22>
       <p14_23>10</p14_23>
       <p14_24>10</p14_24>
       <p14_25>10</p14_25>
       <p14_26>10</p14_26>
       <p14_27>10</p14_27>
       <p14_28>10</p14_28>
       <p14_29>10</p14_29>
       <p15_1>10</p15_1>
       <p15_2>10</p15_2>
       <p15_3>10</p15_3>
       <p15_4>10</p15_4>
       <p15_5>10</p15_5>
       <p15_6>10</p15_6>
       <p15_7>10</p15_7>
       <p15_8>10</p15_8>
       <p15_9>10</p15_9>
       <p15_11>10</p15_11>
       <p15_12>10</p15_12>
       <p15_13>10</p15_13>
       <p15_14>10</p15_14>
       <p15_15>10</p15_15>
       <p15_16>10</p15_16>
       <p15_17>10</p15_17>
       <p15_18>10</p15_18>
       <p15_19>10</p15_19>
       <p15_20>10</p15_20>
       <p15_21>10</p15_21>
       <p15_22>10</p15_22>
       <p15_23>10</p15_23>
       <p15_24>10</p15_24>
       <p15_25>10</p15_25>
       <p15_26>10</p15_26>
       <p15_27>10</p15_27>
       <p15_28>10</p15_28>
       <p15_29>10</p15_29>
       <p16_1>10</p16_1>
       <p16_2>10</p16_2>
       <p16_3>10</p16_3>
       <p16_4>10</p16_4>
       <p16_5>10</p16_5>
       <p16_6>10</p16_6>
       <p16_7>10</p16_7>
       <p16_8>10</p16_8>
       <p16_9>10</p16_9>
       <p16_11>10</p16_11>
       <p16_12>10</p16_12>
       <p16_13>10</p16_13>
       <p16_14>10</p16_14>
       <p16_15>10</p16_15>
       <p16_16>10</p16_16>
       <p16_17>10</p16_17>
       <p16_18>10</p16_18>
       <p16_19>10</p16_19>
       <p16_20>10</p16_20>
       <p16_21>10</p16_21>
       <p16_22>10</p16_22>
       <p16_23>10</p16_23>
       <p16_24>10</p16_24>
       <p16_25>10</p16_25>
       <p16_26>10</p16_26>
       <p16_27>10</p16_27>
       <p16_28>10</p16_28>
       <p16_29>10</p16_29>
       <p17_1>10</p17_1>
       <p17_2>10</p17_2>
       <p17_3>10</p17_3>
       <p17_4>10</p17_4>
       <p17_5>10</p17_5>
       <p17_6>10</p17_6>
       <p17_7>10</p17_7>
       <p17_8>10</p17_8>
       <p17_9>10</p17_9>
       <p17_11>10</p17_11>
       <p17_12>10</p17_12>
       <p17_13>10</p17_13>
       <p17_14>10</p17_14>
       <p17_15>10</p17_15>
       <p17_16>10</p17_16>
       <p17_17>10</p17_17>
       <p17_18>10</p17_18>
       <p17_19>10</p17_19>
       <p17_20>10</p17_20>
       <p17_21>10</p17_21>
       <p17_22>10</p17_22>
       <p17_23>10</p17_23>
       <p17_24>10</p17_24>
       <p17_25>10</p17_25>
       <p17_26>10</p17_26>
       <p17_27>10</p17_27>
       <p17_28>10</p17_28>
       <p17_29>10</p17_29>
       <p18_1>10</p18_1>
       <p18_2>10</p18_2>
       <p18_3>10</p18_3>
       <p18_4>10</p18_4>
       <p18_5>10</p18_5>
       <p18_6>10</p18_6>
       <p18_7>10</p18_7>
       <p18_8>10</p18_8>
       <p18_9>10</p18_9>
       <p18_11>10</p18_11>
       <p18_12>10</p18_12>
       <p18_13>10</p18_13>
       <p18_14>10</p18_14>
       <p18_15>10</p18_15>
       <p18_16>10</p18_16>
       <p18_17>10</p18_17>
       <p18_18>10</p18_18>
       <p18_19>10</p18_19>
       <p18_20>10</p18_20>
       <p18_21>10</p18_21>
       <p18_22>10</p18_22>
       <p18_23>10</p18_23>
       <p18_24>10</p18_24>
       <p18_25>10</p18_25>
       <p18_26>10</p18_26>
       <p18_27>10</p18_27>
       <p18_28>10</p18_28>
       <p18_29>10</p18_29>
       <p19_1>10</p19_1>
       <p19_2>10</p19_2>
       <p19_3>10</p19_3>
       <p19_4>10</p19_4>
       <p19_5>10</p19_5>
       <p19_6>10</p19_6>
       <p19_7>10</p19_7>
       <p19_8>10</p19_8>
       <p19_9>10</p19_9>
       <p19_11>10</p19_11>
       <p19_12>10</p19_12>
       <p19_13>10</p19_13>
       <p19_14>10</p19_14>
       <p19_15>10</p19_15>
       <p19_16>10</p19_16>
       <p19_17>10</p19_17>
       <p19_18>10</p19_18>
       <p19_19>10</p19_19>
       <p19_20>10</p19_20>
       <p19_21>10</p19_21>
       <p19_22>10</p19_22>
       <p19_23>10</p19_23>
       <p19_24>10</p19_24>
       <p19_25>10</p19_25>
       <p19_26>10</p19_26>
       <p19_27>10</p19_27>
       <p19_28>10</p19_28>
       <p19_29>10</p19_29>
       <p20_1>10</p20_1>
       <p20_2>10</p20_2>
       <p20_3>10</p20_3>
       <p20_4>10</p20_4>
       <p20_5>10</p20_5>
       <p20_6>10</p20_6>
       <p20_7>10</p20_7>
       <p20_8>10</p20_8>
       <p20_9>10</p20_9>
       <p20_11>10</p20_11>
       <p20_12>10</p20_12>
       <p20_13>10</p20_13>
       <p20_14>10</p20_14>
       <p20_15>10</p20_15>
       <p20_16>10</p20_16>
       <p20_17>10</p20_17>
       <p20_18>10</p20_18>
       <p20_19>10</p20_19>
       <p20_20>10</p20_20>
       <p20_21>10</p20_21>
       <p20_22>10</p20_22>
       <p20_23>10</p20_23>
       <p20_24>10</p20_24>
       <p20_25>10</p20_25>
       <p20_26>10</p20_26>
       <p20_27>10</p20_27>
       <p20_28>10</p20_28>
       <p20_29>10</p20_29>
       <p21_1>10</p21_1>
       <p21_2>10</p21_2>
       <p21_3>10</p21_3>
       <p21_4>10</p21_4>
       <p21_5>10</p21_5>
       <p21_6>10</p21_6>
       <p21_7>10</p21_7>
       <p21_8>10</p21_8>
       <p21_9>10</p21_9>
       <p21_11>10</p21_11>
       <p21_12>10</p21_12>
       <p21_13>10</p21_13>
       <p21_14>10</p21_14>
       <p21_15>10</p21_15>
       <p21_16>10</p21_16>
       <p21_17>10</p21_17>
       <p21_18>10</p21_18>
       <p21_19>10</p21_19>
       <p21_20>10</p21_20>
       <p21_21>10</p21_21>
       <p21_22>10</p21_22>
       <p21_23>10</p21_23>
       <p21_24>10</p21_24>
       <p21_25>10</p21_25>
       <p21_26>10</p21_26>
       <p21_27>10</p21_27>
       <p21_28>10</p21_28>
       <p21_29>10</p21_29>
       <p22_1>10</p22_1>
       <p22_2>10</p22_2>
       <p22_3>10</p22_3>
       <p22_4>10</p22_4>
       <p22_5>10</p22_5>
       <p22_6>10</p22_6>
       <p22_7>10</p22_7>
       <p22_8>10</p22_8>
       <p22_9>10</p22_9>
       <p22_11>10</p22_11>
       <p22_12>10</p22_12>
       <p22_13>10</p22_13>
       <p22_14>10</p22_14>
       <p22_15>10</p22_15>
       <p22_16>10</p22_16>
       <p22_17>10</p22_17>
       <p22_18>10</p22_18>
       <p22_19>10</p22_19>
       <p22_20>10</p22_20>
       <p22_21>10</p22_21>
       <p22_22>10</p22_22>
       <p22_23>10</p22_23>
       <p22_24>10</p22_24>
       <p22_25>10</p22_25>
       <p22_26>10</p22_26>
       <p22_27>10</p22_27>
       <p22_28>10</p22_28>
       <p22_29>10</p22_29>
       <p23_1>10</p23_1>
       <p23_2>10</p23_2>
       <p23_3>10</p23_3>
       <p23_4>10</p23_4>
       <p23_5>10</p23_5>
       <p23_6>10</p23_6>
       <p23_7>10</p23_7>
       <p23_8>10</p23_8>
       <p23_9>10</p23_9>
       <p23_11>10</p23_11>
       <p23_12>10</p23_12>
       <p23_13>10</p23_13>
       <p23_14>10</p23_14>
       <p23_15>10</p23_15>
       <p23_16>10</p23_16>
       <p23_17>10</p23_17>
       <p23_18>10</p23_18>
       <p23_19>10</p23_19>
       <p23_20>10</p23_20>
       <p23_21>10</p23_21>
       <p23_22>10</p23_22>
       <p23_23>10</p23_23>
       <p23_24>10</p23_24>
       <p23_25>10</p23_25>
       <p23_26>10</p23_26>
       <p23_27>10</p23_27>
       <p23_28>10</p23_28>
       <p23_29>10</p23_29>
       <p24_1>10</p24_1>
       <p24_2>10</p24_2>
       <p24_3>10</p24_3>
       <p24_4>10</p24_4>
       <p24_5>10</p24_5>
       <p24_6>10</p24_6>
       <p24_7>10</p24_7>
       <p24_8>10</p24_8>
       <p24_9>10</p24_9>
       <p24_11>10</p24_11>
       <p24_12>10</p24_12>
       <p24_13>10</p24_13>
       <p24_14>10</p24_14>
       <p24_15>10</p24_15>
       <p24_16>10</p24_16>
       <p24_17>10</p24_17>
       <p24_18>10</p24_18>
       <p24_19>10</p24_19>
       <p24_20>10</p24_20>
       <p24_21>10</p24_21>
       <p24_22>10</p24_22>
       <p24_23>10</p24_23>
       <p24_24>10</p24_24>
       <p24_25>10</p24_25>
       <p24_26>10</p24_26>
       <p24_27>10</p24_27>
       <p24_28>10</p24_28>
       <p24_29>10</p24_29>
       <p25_1>10</p25_1>
       <p25_2>10</p25_2>
       <p25_3>10</p25_3>
       <p25_4>10</p25_4>
       <p25_5>10</p25_5>
       <p25_6>10</p25_6>
       <p25_7>10</p25_7>
       <p25_8>10</p25_8>
       <p25_9>10</p25_9>
       <p25_11>10</p25_11>
       <p25_12>10</p25_12>
       <p25_13>10</p25_13>
       <p25_14>10</p25_14>
       <p25_15>10</p25_15>
       <p25_16>10</p25_16>
       <p25_17>10</p25_17>
       <p25_18>10</p25_18>
       <p25_19>10</p25_19>
       <p25_20>10</p25_20>
       <p25_21>10</p25_21>
       <p25_22>10</p25_22>
       <p25_23>10</p25_23>
       <p25_24>10</p25_24>
       <p25_25>10</p25_25>
       <p25_26>10</p25_26>
       <p25_27>10</p25_27>
       <p25_28>10</p25_28>
       <p25_29>10</p25_29>
       <p26_1>10</p26_1>
       <p26_2>10</p26_2>
       <p26_3>10</p26_3>
       <p26_4>10</p26_4>
       <p26_5>10</p26_5>
       <p26_6>10</p26_6>
       <p26_7>10</p26_7>
       <p26_8>10</p26_8>
       <p26_9>10</p26_9>
       <p26_11>10</p26_11>
       <p26_12>10</p26_12>
       <p26_13>10</p26_13>
       <p26_14>10</p26_14>
       <p26_15>10</p26_15>
       <p26_16>10</p26_16>
       <p26_17>10</p26_17>
       <p26_18>10</p26_18>
       <p26_19>10</p26_19>
       <p26_20>10</p26_20>
       <p26_21>10</p26_21>
       <p26_22>10</p26_22>
       <p26_23>10</p26_23>
       <p26_24>10</p26_24>
       <p26_25>10</p26_25>
       <p26_26>10</p26_26>
       <p26_27>10</p26_27>
       <p26_28>10</p26_28>
       <p26_29>10</p26_29>
       <p27_1_4>test pola tekstowego</p27_1_4>
       <p27_1>10</p27_1>
       <p27_2>10</p27_2>
       <p27_3>10</p27_3>
       <p27_4>10</p27_4>
       <p27_5>10</p27_5>
       <p27_6>10</p27_6>
       <p27_7>10</p27_7>
       <p27_8>10</p27_8>
       <p27_9>10</p27_9>
       <p27_11>10</p27_11>
       <p27_12>10</p27_12>
       <p27_13>10</p27_13>
       <p27_14>10</p27_14>
       <p27_15>10</p27_15>
       <p27_16>10</p27_16>
       <p27_17>10</p27_17>
       <p27_18>10</p27_18>
       <p27_19>10</p27_19>
       <p27_20>10</p27_20>
       <p27_21>10</p27_21>
       <p27_22>10</p27_22>
       <p27_23>10</p27_23>
       <p27_24>10</p27_24>
       <p27_25>10</p27_25>
       <p27_26>10</p27_26>
       <p27_27>10</p27_27>
       <p27_28>10</p27_28>
       <p27_29>10</p27_29>
       <p28_1>10</p28_1>
       <p28_2>10</p28_2>
       <p28_3>10</p28_3>
       <p28_4>10</p28_4>
       <p28_5>10</p28_5>
       <p28_6>10</p28_6>
       <p28_7>10</p28_7>
       <p28_8>10</p28_8>
       <p28_9>10</p28_9>
       <p28_11>10</p28_11>
       <p28_12>10</p28_12>
       <p28_13>10</p28_13>
       <p28_14>10</p28_14>
       <p28_15>10</p28_15>
       <p28_16>10</p28_16>
       <p28_17>10</p28_17>
       <p28_18>10</p28_18>
       <p28_19>10</p28_19>
       <p28_20>10</p28_20>
       <p28_21>10</p28_21>
       <p28_22>10</p28_22>
       <p28_23>10</p28_23>
       <p28_24>10</p28_24>
       <p28_25>10</p28_25>
       <p28_26>10</p28_26>
       <p28_27>10</p28_27>
       <p28_28>10</p28_28>
       <p28_29>10</p28_29>
       <p30_11>10</p30_11>
       <p30_12>10</p30_12>
       <p30_13>10</p30_13>
       <p30_14>10</p30_14>
       <p30_15>10</p30_15>
       <p30_16>10</p30_16>
       <p30_17>10</p30_17>
       <p30_18>10</p30_18>
       <p30_19>10</p30_19>
       <p30_20>10</p30_20>
       <p30_21>10</p30_21>
       <p30_22>10</p30_22>
       <p30_23>10</p30_23>
       <p30_24>10</p30_24>
       <p30_25>10</p30_25>
       <p30_26>10</p30_26>
       <p30_27>10</p30_27>
       <p30_28>10</p30_28>
       <p30_29>10</p30_29>
       <pa1_1>test pola tekstowego</pa1_1>
       <pa1_2>30-10-1990</pa1_2>
       <p31_11>10</p31_11>
       <p31_12>10</p31_12>
       <p31_13>10</p31_13>
       <p31_14>10</p31_14>
       <p31_15>10</p31_15>
       <p31_16>10</p31_16>
       <p31_17>10</p31_17>
       <p31_18>10</p31_18>
       <p31_19>10</p31_19>
       <p31_20>10</p31_20>
       <p31_21>10</p31_21>
       <p31_22>10</p31_22>
       <p31_23>10</p31_23>
       <p31_24>10</p31_24>
       <p31_25>10</p31_25>
       <p31_26>10</p31_26>
       <p31_27>10</p31_27>
       <p31_28>10</p31_28>
       <p31_29>10</p31_29>
       <pa1_3>Poznań</pa1_3>
       <pa1_4>30-10-1990</pa1_4>
       <p32_11>10</p32_11>
       <p32_12>10</p32_12>
       <p32_13>10</p32_13>
       <p32_14>10</p32_14>
       <p32_15>10</p32_15>
       <p32_16>10</p32_16>
       <p32_17>10</p32_17>
       <p32_18>10</p32_18>
       <p32_19>10</p32_19>
       <p32_20>10</p32_20>
       <p32_21>10</p32_21>
       <p32_22>10</p32_22>
       <p28_23_9>10</p28_23_9>
       <p32_24>10</p32_24>
       <p32_25>10</p32_25>
       <p32_26>10</p32_26>
       <p32_27>10</p32_27>
       <p32_28>10</p32_28>
       <p32_29>10</p32_29>
       <p33_11>10</p33_11>
       <p33_12>10</p33_12>
       <p33_13>10</p33_13>
       <p33_14>10</p33_14>
       <p33_15>10</p33_15>
       <p33_16>10</p33_16>
       <p33_17>10</p33_17>
       <p33_18>10</p33_18>
       <p33_19>10</p33_19>
       <p33_20>10</p33_20>
       <p33_21>10</p33_21>
       <p33_22>10</p33_22>
       <p33_23>10</p33_23>
       <p33_24>10</p33_24>
       <p33_25>10</p33_25>
       <p33_26>10</p33_26>
       <p33_27>10</p33_27>
       <p33_28>10</p33_28>
       <p33_29>10</p33_29>
       <p34_11>10</p34_11>
       <p34_12>10</p34_12>
       <p34_13>10</p34_13>
       <p34_14>10</p34_14>
       <p34_15>10</p34_15>
       <p34_16>10</p34_16>
       <p34_17>10</p34_17>
       <p34_18>10</p34_18>
       <p34_19>10</p34_19>
       <p34_20>10</p34_20>
       <p34_21>10</p34_21>
       <p34_22>10</p34_22>
       <p34_23>10</p34_23>
       <p34_24>10</p34_24>
       <p34_25>10</p34_25>
       <p34_26>10</p34_26>
       <p34_27>10</p34_27>
       <p34_28>10</p34_28>
       <p34_29>10</p34_29>
       <p35_11>10</p35_11>
       <p35_12>10</p35_12>
       <p35_13>10</p35_13>
       <p35_14>10</p35_14>
       <p35_15>10</p35_15>
       <p35_16>10</p35_16>
       <p35_17>10</p35_17>
       <p35_18>10</p35_18>
       <p35_19>10</p35_19>
       <p35_20>10</p35_20>
       <p35_21>10</p35_21>
       <p35_22>10</p35_22>
       <p35_23>10</p35_23>
       <p35_24>10</p35_24>
       <p35_25>10</p35_25>
       <p35_26>10</p35_26>
       <p35_27>10</p35_27>
       <p35_28>10</p35_28>
       <p35_29>10</p35_29>
       <pa1_5>to jest pole wielowierszowe</pa1_5>
       <pa1_6>to jest pole wielowierszowe</pa1_6>
       <pa1_7>to jest pole wielowierszowe</pa1_7>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>