Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: EFZp (archiwalny) Ewidencja VAT zakupPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>11732703</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <refreshForm>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</refreshForm>
       <p8>[nazwaPelna]</p8>
       <rect2431_4>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</rect2431_4>
       <p0_2_subfield_0>[miejscowość]</p0_2_subfield_0>
       <p0_2_subfield_1>[ulica]</p0_2_subfield_1>
       <p0_2_subfield_2>[nr domu]</p0_2_subfield_2>
       <p0_2_subfield_3>[nr lokalu]</p0_2_subfield_3>
       <p0_3_subfield_0>[kod pocztowy]</p0_3_subfield_0>
       <p0_3_subfield_1>[poczta]</p0_3_subfield_1>
       <p4>[Pole integer - wartość liczbowa]</p4>
       <p4_>[Wartość wyboru w polu p4. Dostępne wartości: 1 2 ]</p4_>
       <p1>[NIP]</p1>
       <p9>[REGON]</p9>
       <p5>[rok]</p5>
       <arkuszNo>[Pole integer - wartość liczbowa]</arkuszNo>
       <p11_1_subfield_0>[miejscowość]</p11_1_subfield_0>
       <p11_1_subfield_1>[ulica]</p11_1_subfield_1>
       <p11_1_subfield_2>[nr domu]</p11_1_subfield_2>
       <p11_1_subfield_3>[nr lokalu]</p11_1_subfield_3>
       <p11_1_subfield_4>[kod pocztowy]</p11_1_subfield_4>
       <p11_1_subfield_5>[poczta]</p11_1_subfield_5>
       <plp_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</plp_1>
       <p6_1>[data]</p6_1>
       <p7_1>[data]</p7_1>
       <p8_1>[pole wielowierszowe]</p8_1>
       <p9_1>[NIP]</p9_1>
       <p10_1>[pole wielowierszowe]</p10_1>
       <plp_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</plp_2>
       <p6_2>[data]</p6_2>
       <p7_2>[data]</p7_2>
       <p8_2>[pole wielowierszowe]</p8_2>
       <p9_2>[NIP]</p9_2>
       <p10_2>[pole wielowierszowe]</p10_2>
       <p11_2_subfield_0>[miejscowość]</p11_2_subfield_0>
       <p11_2_subfield_1>[ulica]</p11_2_subfield_1>
       <p11_2_subfield_2>[nr domu]</p11_2_subfield_2>
       <p11_2_subfield_3>[nr lokalu]</p11_2_subfield_3>
       <p11_2_subfield_4>[kod pocztowy]</p11_2_subfield_4>
       <p11_2_subfield_5>[poczta]</p11_2_subfield_5>
       <plp_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</plp_3>
       <p6_3>[data]</p6_3>
       <p7_3>[data]</p7_3>
       <p8_3>[pole wielowierszowe]</p8_3>
       <p9_3>[NIP]</p9_3>
       <p10_3>[pole wielowierszowe]</p10_3>
       <p11_3_subfield_0>[miejscowość]</p11_3_subfield_0>
       <p11_3_subfield_1>[ulica]</p11_3_subfield_1>
       <p11_3_subfield_2>[nr domu]</p11_3_subfield_2>
       <p11_3_subfield_3>[nr lokalu]</p11_3_subfield_3>
       <p11_3_subfield_4>[kod pocztowy]</p11_3_subfield_4>
       <p11_3_subfield_5>[poczta]</p11_3_subfield_5>
       <p11_4_subfield_0>[miejscowość]</p11_4_subfield_0>
       <p11_4_subfield_1>[ulica]</p11_4_subfield_1>
       <p11_4_subfield_2>[nr domu]</p11_4_subfield_2>
       <p11_4_subfield_3>[nr lokalu]</p11_4_subfield_3>
       <p11_4_subfield_4>[kod pocztowy]</p11_4_subfield_4>
       <p11_4_subfield_5>[poczta]</p11_4_subfield_5>
       <plp_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</plp_4>
       <p6_4>[data]</p6_4>
       <p7_4>[data]</p7_4>
       <p8_4>[pole wielowierszowe]</p8_4>
       <p9_4>[NIP]</p9_4>
       <p10_4>[pole wielowierszowe]</p10_4>
       <plp_5>[Pole integer - wartość liczbowa]</plp_5>
       <p6_5>[data]</p6_5>
       <p7_5>[data]</p7_5>
       <p8_5>[pole wielowierszowe]</p8_5>
       <p9_5>[NIP]</p9_5>
       <p11_5_subfield_0>[miejscowość]</p11_5_subfield_0>
       <p11_5_subfield_1>[ulica]</p11_5_subfield_1>
       <p11_5_subfield_2>[nr domu]</p11_5_subfield_2>
       <p11_5_subfield_3>[nr lokalu]</p11_5_subfield_3>
       <p11_5_subfield_4>[kod pocztowy]</p11_5_subfield_4>
       <p11_5_subfield_5>[poczta]</p11_5_subfield_5>
       <p10_5>[pole wielowierszowe]</p10_5>
       <p11_6_subfield_0>[miejscowość]</p11_6_subfield_0>
       <p11_6_subfield_1>[ulica]</p11_6_subfield_1>
       <p11_6_subfield_2>[nr domu]</p11_6_subfield_2>
       <p11_6_subfield_3>[nr lokalu]</p11_6_subfield_3>
       <p11_6_subfield_4>[kod pocztowy]</p11_6_subfield_4>
       <p11_6_subfield_5>[poczta]</p11_6_subfield_5>
       <plp_6>[Pole integer - wartość liczbowa]</plp_6>
       <p6_6>[data]</p6_6>
       <p7_6>[data]</p7_6>
       <p8_6>[pole wielowierszowe]</p8_6>
       <p9_6>[NIP]</p9_6>
       <p10_6>[pole wielowierszowe]</p10_6>
       <p11_7_subfield_0>[miejscowość]</p11_7_subfield_0>
       <p11_7_subfield_1>[ulica]</p11_7_subfield_1>
       <p11_7_subfield_2>[nr domu]</p11_7_subfield_2>
       <p11_7_subfield_3>[nr lokalu]</p11_7_subfield_3>
       <p11_7_subfield_4>[kod pocztowy]</p11_7_subfield_4>
       <p11_7_subfield_5>[poczta]</p11_7_subfield_5>
       <plp_7>[Pole integer - wartość liczbowa]</plp_7>
       <p6_7>[data]</p6_7>
       <p7_7>[data]</p7_7>
       <p8_7>[pole wielowierszowe]</p8_7>
       <p9_7>[NIP]</p9_7>
       <p10_7>[pole wielowierszowe]</p10_7>
       <plp_8>[Pole integer - wartość liczbowa]</plp_8>
       <p6_8>[data]</p6_8>
       <p7_8>[data]</p7_8>
       <p8_8>[pole wielowierszowe]</p8_8>
       <p9_8>[NIP]</p9_8>
       <p10_8>[pole wielowierszowe]</p10_8>
       <p11_8_subfield_0>[miejscowość]</p11_8_subfield_0>
       <p11_8_subfield_1>[ulica]</p11_8_subfield_1>
       <p11_8_subfield_2>[nr domu]</p11_8_subfield_2>
       <p11_8_subfield_3>[nr lokalu]</p11_8_subfield_3>
       <p11_8_subfield_4>[kod pocztowy]</p11_8_subfield_4>
       <p11_8_subfield_5>[poczta]</p11_8_subfield_5>
       <plp_9>[Pole integer - wartość liczbowa]</plp_9>
       <p6_9>[data]</p6_9>
       <p7_9>[data]</p7_9>
       <p8_9>[pole wielowierszowe]</p8_9>
       <p9_9>[NIP]</p9_9>
       <p11_9_subfield_0>[miejscowość]</p11_9_subfield_0>
       <p11_9_subfield_1>[ulica]</p11_9_subfield_1>
       <p11_9_subfield_2>[nr domu]</p11_9_subfield_2>
       <p11_9_subfield_3>[nr lokalu]</p11_9_subfield_3>
       <p11_9_subfield_4>[kod pocztowy]</p11_9_subfield_4>
       <p11_9_subfield_5>[poczta]</p11_9_subfield_5>
       <p10_9>[pole wielowierszowe]</p10_9>
       <p11_10_subfield_0>[miejscowość]</p11_10_subfield_0>
       <p11_10_subfield_1>[ulica]</p11_10_subfield_1>
       <p11_10_subfield_2>[nr domu]</p11_10_subfield_2>
       <p11_10_subfield_3>[nr lokalu]</p11_10_subfield_3>
       <p11_10_subfield_4>[kod pocztowy]</p11_10_subfield_4>
       <p11_10_subfield_5>[poczta]</p11_10_subfield_5>
       <plp_10>[Pole integer - wartość liczbowa]</plp_10>
       <p6_10>[data]</p6_10>
       <p7_10>[data]</p7_10>
       <p8_10>[pole wielowierszowe]</p8_10>
       <p9_10>[NIP]</p9_10>
       <p10_10>[pole wielowierszowe]</p10_10>
       <plp_11>[Pole integer - wartość liczbowa]</plp_11>
       <p6_11>[data]</p6_11>
       <p7_11>[data]</p7_11>
       <p8_11>[pole wielowierszowe]</p8_11>
       <p11_11_subfield_0>[miejscowość]</p11_11_subfield_0>
       <p11_11_subfield_1>[ulica]</p11_11_subfield_1>
       <p11_11_subfield_2>[nr domu]</p11_11_subfield_2>
       <p11_11_subfield_3>[nr lokalu]</p11_11_subfield_3>
       <p11_11_subfield_4>[kod pocztowy]</p11_11_subfield_4>
       <p11_11_subfield_5>[poczta]</p11_11_subfield_5>
       <p9_11>[NIP]</p9_11>
       <p10_11>[pole wielowierszowe]</p10_11>
       <plp_12>[Pole integer - wartość liczbowa]</plp_12>
       <p6_12>[data]</p6_12>
       <p7_12>[data]</p7_12>
       <p8_12>[pole wielowierszowe]</p8_12>
       <p9_12>[NIP]</p9_12>
       <p10_12>[pole wielowierszowe]</p10_12>
       <p11_12_subfield_0>[miejscowość]</p11_12_subfield_0>
       <p11_12_subfield_1>[ulica]</p11_12_subfield_1>
       <p11_12_subfield_2>[nr domu]</p11_12_subfield_2>
       <p11_12_subfield_3>[nr lokalu]</p11_12_subfield_3>
       <p11_12_subfield_4>[kod pocztowy]</p11_12_subfield_4>
       <p11_12_subfield_5>[poczta]</p11_12_subfield_5>
       <plp_13>[Pole integer - wartość liczbowa]</plp_13>
       <p6_13>[data]</p6_13>
       <p7_13>[data]</p7_13>
       <p8_13>[pole wielowierszowe]</p8_13>
       <p9_13>[NIP]</p9_13>
       <p10_13>[pole wielowierszowe]</p10_13>
       <p11_13_subfield_0>[miejscowość]</p11_13_subfield_0>
       <p11_13_subfield_1>[ulica]</p11_13_subfield_1>
       <p11_13_subfield_2>[nr domu]</p11_13_subfield_2>
       <p11_13_subfield_3>[nr lokalu]</p11_13_subfield_3>
       <p11_13_subfield_4>[kod pocztowy]</p11_13_subfield_4>
       <p11_13_subfield_5>[poczta]</p11_13_subfield_5>
       <plp_14>[Pole integer - wartość liczbowa]</plp_14>
       <p6_14>[data]</p6_14>
       <p7_14>[data]</p7_14>
       <p8_14>[pole wielowierszowe]</p8_14>
       <p9_14>[NIP]</p9_14>
       <p10_14>[pole wielowierszowe]</p10_14>
       <p11_14_subfield_0>[miejscowość]</p11_14_subfield_0>
       <p11_14_subfield_1>[ulica]</p11_14_subfield_1>
       <p11_14_subfield_2>[nr domu]</p11_14_subfield_2>
       <p11_14_subfield_3>[nr lokalu]</p11_14_subfield_3>
       <p11_14_subfield_4>[kod pocztowy]</p11_14_subfield_4>
       <p11_14_subfield_5>[poczta]</p11_14_subfield_5>
       <plp_15>[Pole integer - wartość liczbowa]</plp_15>
       <p6_15>[data]</p6_15>
       <p7_15>[data]</p7_15>
       <p8_15>[pole wielowierszowe]</p8_15>
       <p9_15>[NIP]</p9_15>
       <p10_15>[pole wielowierszowe]</p10_15>
       <p11_15_subfield_0>[miejscowość]</p11_15_subfield_0>
       <p11_15_subfield_1>[ulica]</p11_15_subfield_1>
       <p11_15_subfield_2>[nr domu]</p11_15_subfield_2>
       <p11_15_subfield_3>[nr lokalu]</p11_15_subfield_3>
       <p11_15_subfield_4>[kod pocztowy]</p11_15_subfield_4>
       <p11_15_subfield_5>[poczta]</p11_15_subfield_5>
       <plp_17>[Pole integer - wartość liczbowa]</plp_17>
       <plp_18>[Pole integer - wartość liczbowa]</plp_18>
       <klawDodArk>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</klawDodArk>
       <rect3849>[pole wyświetlające tylko tekst]</rect3849>
       <stawka>: / 23:23%* / 8:8% / 5:5%</stawka>
       <p31_0>[pole wielowierszowe]</p31_0>
       <p17_1>[Pole kwoty]</p17_1>
       <p19_1>[Pole kwoty]</p19_1>
       <p24_1>[Pole kwoty]</p24_1>
       <p25_1>[Pole kwoty]</p25_1>
       <p22_1>[Pole kwoty]</p22_1>
       <p27_1>[Pole kwoty]</p27_1>
       <p24a_1>[Pole kwoty]</p24a_1>
       <p26_1>[Pole kwoty]</p26_1>
       <p5_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p5_1>
       <p31_1>[pole wielowierszowe]</p31_1>
       <p17_2>[Pole kwoty]</p17_2>
       <p19_2>[Pole kwoty]</p19_2>
       <p24_2>[Pole kwoty]</p24_2>
       <p25_2>[Pole kwoty]</p25_2>
       <p22_2>[Pole kwoty]</p22_2>
       <p27_2>[Pole kwoty]</p27_2>
       <p24a_2>[Pole kwoty]</p24a_2>
       <p26_2>[Pole kwoty]</p26_2>
       <p5_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p5_2>
       <p31_2>[pole wielowierszowe]</p31_2>
       <p31_3>[pole wielowierszowe]</p31_3>
       <p17_3>[Pole kwoty]</p17_3>
       <p19_3>[Pole kwoty]</p19_3>
       <p24_3>[Pole kwoty]</p24_3>
       <p25_3>[Pole kwoty]</p25_3>
       <p22_3>[Pole kwoty]</p22_3>
       <p27_3>[Pole kwoty]</p27_3>
       <p24a_3>[Pole kwoty]</p24a_3>
       <p26_3>[Pole kwoty]</p26_3>
       <p5_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p5_3>
       <p31_4>[pole wielowierszowe]</p31_4>
       <p17_4>[Pole kwoty]</p17_4>
       <p19_4>[Pole kwoty]</p19_4>
       <p24_4>[Pole kwoty]</p24_4>
       <p25_4>[Pole kwoty]</p25_4>
       <p22_4>[Pole kwoty]</p22_4>
       <p27_4>[Pole kwoty]</p27_4>
       <p24a_4>[Pole kwoty]</p24a_4>
       <p26_4>[Pole kwoty]</p26_4>
       <p5_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</p5_4>
       <p31_5>[pole wielowierszowe]</p31_5>
       <p17_5>[Pole kwoty]</p17_5>
       <p19_5>[Pole kwoty]</p19_5>
       <p24_5>[Pole kwoty]</p24_5>
       <p25_5>[Pole kwoty]</p25_5>
       <p22_5>[Pole kwoty]</p22_5>
       <p27_5>[Pole kwoty]</p27_5>
       <p24a_5>[Pole kwoty]</p24a_5>
       <p26_5>[Pole kwoty]</p26_5>
       <p5_5>[Pole integer - wartość liczbowa]</p5_5>
       <p17_6>[Pole kwoty]</p17_6>
       <p19_6>[Pole kwoty]</p19_6>
       <p24_6>[Pole kwoty]</p24_6>
       <p25_6>[Pole kwoty]</p25_6>
       <p22_6>[Pole kwoty]</p22_6>
       <p27_6>[Pole kwoty]</p27_6>
       <p24a_6>[Pole kwoty]</p24a_6>
       <p26_6>[Pole kwoty]</p26_6>
       <p31_6>[pole wielowierszowe]</p31_6>
       <p5_6>[Pole integer - wartość liczbowa]</p5_6>
       <p17_7>[Pole kwoty]</p17_7>
       <p19_7>[Pole kwoty]</p19_7>
       <p24_7>[Pole kwoty]</p24_7>
       <p25_7>[Pole kwoty]</p25_7>
       <p22_7>[Pole kwoty]</p22_7>
       <p27_7>[Pole kwoty]</p27_7>
       <p24a_7>[Pole kwoty]</p24a_7>
       <p26_7>[Pole kwoty]</p26_7>
       <p31_7>[pole wielowierszowe]</p31_7>
       <p5_7>[Pole integer - wartość liczbowa]</p5_7>
       <p31_8>[pole wielowierszowe]</p31_8>
       <p17_8>[Pole kwoty]</p17_8>
       <p19_8>[Pole kwoty]</p19_8>
       <p24_8>[Pole kwoty]</p24_8>
       <p25_8>[Pole kwoty]</p25_8>
       <p22_8>[Pole kwoty]</p22_8>
       <p27_8>[Pole kwoty]</p27_8>
       <p24a_8>[Pole kwoty]</p24a_8>
       <p26_8>[Pole kwoty]</p26_8>
       <p5_8>[Pole integer - wartość liczbowa]</p5_8>
       <p31_9>[pole wielowierszowe]</p31_9>
       <p17_9>[Pole kwoty]</p17_9>
       <p19_9>[Pole kwoty]</p19_9>
       <p24_9>[Pole kwoty]</p24_9>
       <p25_9>[Pole kwoty]</p25_9>
       <p22_9>[Pole kwoty]</p22_9>
       <p27_9>[Pole kwoty]</p27_9>
       <p24a_9>[Pole kwoty]</p24a_9>
       <p26_9>[Pole kwoty]</p26_9>
       <p5_9>[Pole integer - wartość liczbowa]</p5_9>
       <p17_10>[Pole kwoty]</p17_10>
       <p19_10>[Pole kwoty]</p19_10>
       <p24_10>[Pole kwoty]</p24_10>
       <p25_10>[Pole kwoty]</p25_10>
       <p22_10>[Pole kwoty]</p22_10>
       <p27_10>[Pole kwoty]</p27_10>
       <p24a_10>[Pole kwoty]</p24a_10>
       <p26_10>[Pole kwoty]</p26_10>
       <p31_10>[pole wielowierszowe]</p31_10>
       <p5_10>[Pole integer - wartość liczbowa]</p5_10>
       <p17_11>[Pole kwoty]</p17_11>
       <p19_11>[Pole kwoty]</p19_11>
       <p24_11>[Pole kwoty]</p24_11>
       <p25_11>[Pole kwoty]</p25_11>
       <p22_11>[Pole kwoty]</p22_11>
       <p27_11>[Pole kwoty]</p27_11>
       <p24a_11>[Pole kwoty]</p24a_11>
       <p26_11>[Pole kwoty]</p26_11>
       <p5_11>[Pole integer - wartość liczbowa]</p5_11>
       <p31_11>[pole wielowierszowe]</p31_11>
       <p17_12>[Pole kwoty]</p17_12>
       <p19_12>[Pole kwoty]</p19_12>
       <p24_12>[Pole kwoty]</p24_12>
       <p25_12>[Pole kwoty]</p25_12>
       <p22_12>[Pole kwoty]</p22_12>
       <p27_12>[Pole kwoty]</p27_12>
       <p24a_12>[Pole kwoty]</p24a_12>
       <p26_12>[Pole kwoty]</p26_12>
       <p5_12>[Pole integer - wartość liczbowa]</p5_12>
       <p31_12>[pole wielowierszowe]</p31_12>
       <p17_13>[Pole kwoty]</p17_13>
       <p19_13>[Pole kwoty]</p19_13>
       <p24_13>[Pole kwoty]</p24_13>
       <p25_13>[Pole kwoty]</p25_13>
       <p22_13>[Pole kwoty]</p22_13>
       <p27_13>[Pole kwoty]</p27_13>
       <p24a_13>[Pole kwoty]</p24a_13>
       <p26_13>[Pole kwoty]</p26_13>
       <p5_13>[Pole integer - wartość liczbowa]</p5_13>
       <p31_13>[pole wielowierszowe]</p31_13>
       <p31_14>[pole wielowierszowe]</p31_14>
       <p17_14>[Pole kwoty]</p17_14>
       <p19_14>[Pole kwoty]</p19_14>
       <p24_14>[Pole kwoty]</p24_14>
       <p25_14>[Pole kwoty]</p25_14>
       <p22_14>[Pole kwoty]</p22_14>
       <p27_14>[Pole kwoty]</p27_14>
       <p24a_14>[Pole kwoty]</p24a_14>
       <p26_14>[Pole kwoty]</p26_14>
       <p5_14>[Pole integer - wartość liczbowa]</p5_14>
       <p31_15>[pole wielowierszowe]</p31_15>
       <p17_15>[Pole kwoty]</p17_15>
       <p19_15>[Pole kwoty]</p19_15>
       <p24_15>[Pole kwoty]</p24_15>
       <p25_15>[Pole kwoty]</p25_15>
       <p22_15>[Pole kwoty]</p22_15>
       <p27_15>[Pole kwoty]</p27_15>
       <p24a_15>[Pole kwoty]</p24a_15>
       <p26_15>[Pole kwoty]</p26_15>
       <p5_15>[Pole integer - wartość liczbowa]</p5_15>
       <p14_17>[Pole kwoty]</p14_17>
       <p12_17>[Pole kwoty]</p12_17>
       <p23_17>[Pole kwoty]</p23_17>
       <p17_17>[Pole kwoty]</p17_17>
       <p19_17>[Pole kwoty]</p19_17>
       <p24_17>[Pole kwoty]</p24_17>
       <p25_17>[Pole kwoty]</p25_17>
       <p22_17>[Pole kwoty]</p22_17>
       <p27_17>[Pole kwoty]</p27_17>
       <p24a_17>[Pole kwoty]</p24a_17>
       <p26_17>[Pole kwoty]</p26_17>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>EFZp</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>11732703</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <refreshForm></refreshForm>
       <p8>Pełna nazwa testowa</p8>
       <rect2431_4></rect2431_4>
       <p0_2_subfield_0>Poznań</p0_2_subfield_0>
       <p0_2_subfield_1>Strzelecka</p0_2_subfield_1>
       <p0_2_subfield_2>1</p0_2_subfield_2>
       <p0_2_subfield_3>1</p0_2_subfield_3>
       <p0_3_subfield_0>61-155</p0_3_subfield_0>
       <p0_3_subfield_1>Poznań</p0_3_subfield_1>
       <p4>10</p4>
       <p4_>1</p4_>
       <p1>8875155741</p1>
       <p9>773461194</p9>
       <p5></p5>
       <arkuszNo>10</arkuszNo>
       <p11_1_subfield_0>Poznań</p11_1_subfield_0>
       <p11_1_subfield_1>Strzelecka</p11_1_subfield_1>
       <p11_1_subfield_2>1</p11_1_subfield_2>
       <p11_1_subfield_3>1</p11_1_subfield_3>
       <p11_1_subfield_4>61-155</p11_1_subfield_4>
       <p11_1_subfield_5>Poznań</p11_1_subfield_5>
       <plp_1>10</plp_1>
       <p6_1>30-10-1990</p6_1>
       <p7_1>30-10-1990</p7_1>
       <p8_1>to jest pole wielowierszowe</p8_1>
       <p9_1>8875155741</p9_1>
       <p10_1>to jest pole wielowierszowe</p10_1>
       <plp_2>10</plp_2>
       <p6_2>30-10-1990</p6_2>
       <p7_2>30-10-1990</p7_2>
       <p8_2>to jest pole wielowierszowe</p8_2>
       <p9_2>8875155741</p9_2>
       <p10_2>to jest pole wielowierszowe</p10_2>
       <p11_2_subfield_0>Poznań</p11_2_subfield_0>
       <p11_2_subfield_1>Strzelecka</p11_2_subfield_1>
       <p11_2_subfield_2>1</p11_2_subfield_2>
       <p11_2_subfield_3>1</p11_2_subfield_3>
       <p11_2_subfield_4>61-155</p11_2_subfield_4>
       <p11_2_subfield_5>Poznań</p11_2_subfield_5>
       <plp_3>10</plp_3>
       <p6_3>30-10-1990</p6_3>
       <p7_3>30-10-1990</p7_3>
       <p8_3>to jest pole wielowierszowe</p8_3>
       <p9_3>8875155741</p9_3>
       <p10_3>to jest pole wielowierszowe</p10_3>
       <p11_3_subfield_0>Poznań</p11_3_subfield_0>
       <p11_3_subfield_1>Strzelecka</p11_3_subfield_1>
       <p11_3_subfield_2>1</p11_3_subfield_2>
       <p11_3_subfield_3>1</p11_3_subfield_3>
       <p11_3_subfield_4>61-155</p11_3_subfield_4>
       <p11_3_subfield_5>Poznań</p11_3_subfield_5>
       <p11_4_subfield_0>Poznań</p11_4_subfield_0>
       <p11_4_subfield_1>Strzelecka</p11_4_subfield_1>
       <p11_4_subfield_2>1</p11_4_subfield_2>
       <p11_4_subfield_3>1</p11_4_subfield_3>
       <p11_4_subfield_4>61-155</p11_4_subfield_4>
       <p11_4_subfield_5>Poznań</p11_4_subfield_5>
       <plp_4>10</plp_4>
       <p6_4>30-10-1990</p6_4>
       <p7_4>30-10-1990</p7_4>
       <p8_4>to jest pole wielowierszowe</p8_4>
       <p9_4>8875155741</p9_4>
       <p10_4>to jest pole wielowierszowe</p10_4>
       <plp_5>10</plp_5>
       <p6_5>30-10-1990</p6_5>
       <p7_5>30-10-1990</p7_5>
       <p8_5>to jest pole wielowierszowe</p8_5>
       <p9_5>8875155741</p9_5>
       <p11_5_subfield_0>Poznań</p11_5_subfield_0>
       <p11_5_subfield_1>Strzelecka</p11_5_subfield_1>
       <p11_5_subfield_2>1</p11_5_subfield_2>
       <p11_5_subfield_3>1</p11_5_subfield_3>
       <p11_5_subfield_4>61-155</p11_5_subfield_4>
       <p11_5_subfield_5>Poznań</p11_5_subfield_5>
       <p10_5>to jest pole wielowierszowe</p10_5>
       <p11_6_subfield_0>Poznań</p11_6_subfield_0>
       <p11_6_subfield_1>Strzelecka</p11_6_subfield_1>
       <p11_6_subfield_2>1</p11_6_subfield_2>
       <p11_6_subfield_3>1</p11_6_subfield_3>
       <p11_6_subfield_4>61-155</p11_6_subfield_4>
       <p11_6_subfield_5>Poznań</p11_6_subfield_5>
       <plp_6>10</plp_6>
       <p6_6>30-10-1990</p6_6>
       <p7_6>30-10-1990</p7_6>
       <p8_6>to jest pole wielowierszowe</p8_6>
       <p9_6>8875155741</p9_6>
       <p10_6>to jest pole wielowierszowe</p10_6>
       <p11_7_subfield_0>Poznań</p11_7_subfield_0>
       <p11_7_subfield_1>Strzelecka</p11_7_subfield_1>
       <p11_7_subfield_2>1</p11_7_subfield_2>
       <p11_7_subfield_3>1</p11_7_subfield_3>
       <p11_7_subfield_4>61-155</p11_7_subfield_4>
       <p11_7_subfield_5>Poznań</p11_7_subfield_5>
       <plp_7>10</plp_7>
       <p6_7>30-10-1990</p6_7>
       <p7_7>30-10-1990</p7_7>
       <p8_7>to jest pole wielowierszowe</p8_7>
       <p9_7>8875155741</p9_7>
       <p10_7>to jest pole wielowierszowe</p10_7>
       <plp_8>10</plp_8>
       <p6_8>30-10-1990</p6_8>
       <p7_8>30-10-1990</p7_8>
       <p8_8>to jest pole wielowierszowe</p8_8>
       <p9_8>8875155741</p9_8>
       <p10_8>to jest pole wielowierszowe</p10_8>
       <p11_8_subfield_0>Poznań</p11_8_subfield_0>
       <p11_8_subfield_1>Strzelecka</p11_8_subfield_1>
       <p11_8_subfield_2>1</p11_8_subfield_2>
       <p11_8_subfield_3>1</p11_8_subfield_3>
       <p11_8_subfield_4>61-155</p11_8_subfield_4>
       <p11_8_subfield_5>Poznań</p11_8_subfield_5>
       <plp_9>10</plp_9>
       <p6_9>30-10-1990</p6_9>
       <p7_9>30-10-1990</p7_9>
       <p8_9>to jest pole wielowierszowe</p8_9>
       <p9_9>8875155741</p9_9>
       <p11_9_subfield_0>Poznań</p11_9_subfield_0>
       <p11_9_subfield_1>Strzelecka</p11_9_subfield_1>
       <p11_9_subfield_2>1</p11_9_subfield_2>
       <p11_9_subfield_3>1</p11_9_subfield_3>
       <p11_9_subfield_4>61-155</p11_9_subfield_4>
       <p11_9_subfield_5>Poznań</p11_9_subfield_5>
       <p10_9>to jest pole wielowierszowe</p10_9>
       <p11_10_subfield_0>Poznań</p11_10_subfield_0>
       <p11_10_subfield_1>Strzelecka</p11_10_subfield_1>
       <p11_10_subfield_2>1</p11_10_subfield_2>
       <p11_10_subfield_3>1</p11_10_subfield_3>
       <p11_10_subfield_4>61-155</p11_10_subfield_4>
       <p11_10_subfield_5>Poznań</p11_10_subfield_5>
       <plp_10>10</plp_10>
       <p6_10>30-10-1990</p6_10>
       <p7_10>30-10-1990</p7_10>
       <p8_10>to jest pole wielowierszowe</p8_10>
       <p9_10>8875155741</p9_10>
       <p10_10>to jest pole wielowierszowe</p10_10>
       <plp_11>10</plp_11>
       <p6_11>30-10-1990</p6_11>
       <p7_11>30-10-1990</p7_11>
       <p8_11>to jest pole wielowierszowe</p8_11>
       <p11_11_subfield_0>Poznań</p11_11_subfield_0>
       <p11_11_subfield_1>Strzelecka</p11_11_subfield_1>
       <p11_11_subfield_2>1</p11_11_subfield_2>
       <p11_11_subfield_3>1</p11_11_subfield_3>
       <p11_11_subfield_4>61-155</p11_11_subfield_4>
       <p11_11_subfield_5>Poznań</p11_11_subfield_5>
       <p9_11>8875155741</p9_11>
       <p10_11>to jest pole wielowierszowe</p10_11>
       <plp_12>10</plp_12>
       <p6_12>30-10-1990</p6_12>
       <p7_12>30-10-1990</p7_12>
       <p8_12>to jest pole wielowierszowe</p8_12>
       <p9_12>8875155741</p9_12>
       <p10_12>to jest pole wielowierszowe</p10_12>
       <p11_12_subfield_0>Poznań</p11_12_subfield_0>
       <p11_12_subfield_1>Strzelecka</p11_12_subfield_1>
       <p11_12_subfield_2>1</p11_12_subfield_2>
       <p11_12_subfield_3>1</p11_12_subfield_3>
       <p11_12_subfield_4>61-155</p11_12_subfield_4>
       <p11_12_subfield_5>Poznań</p11_12_subfield_5>
       <plp_13>10</plp_13>
       <p6_13>30-10-1990</p6_13>
       <p7_13>30-10-1990</p7_13>
       <p8_13>to jest pole wielowierszowe</p8_13>
       <p9_13>8875155741</p9_13>
       <p10_13>to jest pole wielowierszowe</p10_13>
       <p11_13_subfield_0>Poznań</p11_13_subfield_0>
       <p11_13_subfield_1>Strzelecka</p11_13_subfield_1>
       <p11_13_subfield_2>1</p11_13_subfield_2>
       <p11_13_subfield_3>1</p11_13_subfield_3>
       <p11_13_subfield_4>61-155</p11_13_subfield_4>
       <p11_13_subfield_5>Poznań</p11_13_subfield_5>
       <plp_14>10</plp_14>
       <p6_14>30-10-1990</p6_14>
       <p7_14>30-10-1990</p7_14>
       <p8_14>to jest pole wielowierszowe</p8_14>
       <p9_14>8875155741</p9_14>
       <p10_14>to jest pole wielowierszowe</p10_14>
       <p11_14_subfield_0>Poznań</p11_14_subfield_0>
       <p11_14_subfield_1>Strzelecka</p11_14_subfield_1>
       <p11_14_subfield_2>1</p11_14_subfield_2>
       <p11_14_subfield_3>1</p11_14_subfield_3>
       <p11_14_subfield_4>61-155</p11_14_subfield_4>
       <p11_14_subfield_5>Poznań</p11_14_subfield_5>
       <plp_15>10</plp_15>
       <p6_15>30-10-1990</p6_15>
       <p7_15>30-10-1990</p7_15>
       <p8_15>to jest pole wielowierszowe</p8_15>
       <p9_15>8875155741</p9_15>
       <p10_15>to jest pole wielowierszowe</p10_15>
       <p11_15_subfield_0>Poznań</p11_15_subfield_0>
       <p11_15_subfield_1>Strzelecka</p11_15_subfield_1>
       <p11_15_subfield_2>1</p11_15_subfield_2>
       <p11_15_subfield_3>1</p11_15_subfield_3>
       <p11_15_subfield_4>61-155</p11_15_subfield_4>
       <p11_15_subfield_5>Poznań</p11_15_subfield_5>
       <plp_17>10</plp_17>
       <plp_18>10</plp_18>
       <klawDodArk></klawDodArk>
       <rect3849></rect3849>
       <stawka>23</stawka>
       <p31_0>to jest pole wielowierszowe</p31_0>
       <p17_1>1</p17_1>
       <p19_1>1</p19_1>
       <p24_1>1</p24_1>
       <p25_1>1</p25_1>
       <p22_1>1</p22_1>
       <p27_1>1</p27_1>
       <p24a_1>1</p24a_1>
       <p26_1>1</p26_1>
       <p5_1>10</p5_1>
       <p31_1>to jest pole wielowierszowe</p31_1>
       <p17_2>1</p17_2>
       <p19_2>1</p19_2>
       <p24_2>1</p24_2>
       <p25_2>1</p25_2>
       <p22_2>1</p22_2>
       <p27_2>1</p27_2>
       <p24a_2>1</p24a_2>
       <p26_2>1</p26_2>
       <p5_2>10</p5_2>
       <p31_2>to jest pole wielowierszowe</p31_2>
       <p31_3>to jest pole wielowierszowe</p31_3>
       <p17_3>1</p17_3>
       <p19_3>1</p19_3>
       <p24_3>1</p24_3>
       <p25_3>1</p25_3>
       <p22_3>1</p22_3>
       <p27_3>1</p27_3>
       <p24a_3>1</p24a_3>
       <p26_3>1</p26_3>
       <p5_3>10</p5_3>
       <p31_4>to jest pole wielowierszowe</p31_4>
       <p17_4>1</p17_4>
       <p19_4>1</p19_4>
       <p24_4>1</p24_4>
       <p25_4>1</p25_4>
       <p22_4>1</p22_4>
       <p27_4>1</p27_4>
       <p24a_4>1</p24a_4>
       <p26_4>1</p26_4>
       <p5_4>10</p5_4>
       <p31_5>to jest pole wielowierszowe</p31_5>
       <p17_5>1</p17_5>
       <p19_5>1</p19_5>
       <p24_5>1</p24_5>
       <p25_5>1</p25_5>
       <p22_5>1</p22_5>
       <p27_5>1</p27_5>
       <p24a_5>1</p24a_5>
       <p26_5>1</p26_5>
       <p5_5>10</p5_5>
       <p17_6>1</p17_6>
       <p19_6>1</p19_6>
       <p24_6>1</p24_6>
       <p25_6>1</p25_6>
       <p22_6>1</p22_6>
       <p27_6>1</p27_6>
       <p24a_6>1</p24a_6>
       <p26_6>1</p26_6>
       <p31_6>to jest pole wielowierszowe</p31_6>
       <p5_6>10</p5_6>
       <p17_7>1</p17_7>
       <p19_7>1</p19_7>
       <p24_7>1</p24_7>
       <p25_7>1</p25_7>
       <p22_7>1</p22_7>
       <p27_7>1</p27_7>
       <p24a_7>1</p24a_7>
       <p26_7>1</p26_7>
       <p31_7>to jest pole wielowierszowe</p31_7>
       <p5_7>10</p5_7>
       <p31_8>to jest pole wielowierszowe</p31_8>
       <p17_8>1</p17_8>
       <p19_8>1</p19_8>
       <p24_8>1</p24_8>
       <p25_8>1</p25_8>
       <p22_8>1</p22_8>
       <p27_8>1</p27_8>
       <p24a_8>1</p24a_8>
       <p26_8>1</p26_8>
       <p5_8>10</p5_8>
       <p31_9>to jest pole wielowierszowe</p31_9>
       <p17_9>1</p17_9>
       <p19_9>1</p19_9>
       <p24_9>1</p24_9>
       <p25_9>1</p25_9>
       <p22_9>1</p22_9>
       <p27_9>1</p27_9>
       <p24a_9>1</p24a_9>
       <p26_9>1</p26_9>
       <p5_9>10</p5_9>
       <p17_10>1</p17_10>
       <p19_10>1</p19_10>
       <p24_10>1</p24_10>
       <p25_10>1</p25_10>
       <p22_10>1</p22_10>
       <p27_10>1</p27_10>
       <p24a_10>1</p24a_10>
       <p26_10>1</p26_10>
       <p31_10>to jest pole wielowierszowe</p31_10>
       <p5_10>10</p5_10>
       <p17_11>1</p17_11>
       <p19_11>1</p19_11>
       <p24_11>1</p24_11>
       <p25_11>1</p25_11>
       <p22_11>1</p22_11>
       <p27_11>1</p27_11>
       <p24a_11>1</p24a_11>
       <p26_11>1</p26_11>
       <p5_11>10</p5_11>
       <p31_11>to jest pole wielowierszowe</p31_11>
       <p17_12>1</p17_12>
       <p19_12>1</p19_12>
       <p24_12>1</p24_12>
       <p25_12>1</p25_12>
       <p22_12>1</p22_12>
       <p27_12>1</p27_12>
       <p24a_12>1</p24a_12>
       <p26_12>1</p26_12>
       <p5_12>10</p5_12>
       <p31_12>to jest pole wielowierszowe</p31_12>
       <p17_13>1</p17_13>
       <p19_13>1</p19_13>
       <p24_13>1</p24_13>
       <p25_13>1</p25_13>
       <p22_13>1</p22_13>
       <p27_13>1</p27_13>
       <p24a_13>1</p24a_13>
       <p26_13>1</p26_13>
       <p5_13>10</p5_13>
       <p31_13>to jest pole wielowierszowe</p31_13>
       <p31_14>to jest pole wielowierszowe</p31_14>
       <p17_14>1</p17_14>
       <p19_14>1</p19_14>
       <p24_14>1</p24_14>
       <p25_14>1</p25_14>
       <p22_14>1</p22_14>
       <p27_14>1</p27_14>
       <p24a_14>1</p24a_14>
       <p26_14>1</p26_14>
       <p5_14>10</p5_14>
       <p31_15>to jest pole wielowierszowe</p31_15>
       <p17_15>1</p17_15>
       <p19_15>1</p19_15>
       <p24_15>1</p24_15>
       <p25_15>1</p25_15>
       <p22_15>1</p22_15>
       <p27_15>1</p27_15>
       <p24a_15>1</p24a_15>
       <p26_15>1</p26_15>
       <p5_15>10</p5_15>
       <p14_17>1</p14_17>
       <p12_17>1</p12_17>
       <p23_17>1</p23_17>
       <p17_17>1</p17_17>
       <p19_17>1</p19_17>
       <p24_17>1</p24_17>
       <p25_17>1</p25_17>
       <p22_17>1</p22_17>
       <p27_17>1</p27_17>
       <p24a_17>1</p24a_17>
       <p26_17>1</p26_17>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>