Pola formularza

Formularz: EOBR-BW Wzór ewidencji obiektów budowlanych rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania, ewidencja budowliPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>11761965</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p_nazwa>[pole wielowierszowe]</p_nazwa>
       <p_adres_organu_0_subfield_0>[miejscowość]</p_adres_organu_0_subfield_0>
       <p_adres_organu_0_subfield_1>[ulica]</p_adres_organu_0_subfield_1>
       <p_adres_organu_0_subfield_2>[nr domu]</p_adres_organu_0_subfield_2>
       <p_adres_organu_0_subfield_3>[nr lokalu]</p_adres_organu_0_subfield_3>
       <p_adres_organu_1_subfield_0>[kod pocztowy]</p_adres_organu_1_subfield_0>
       <p_adres_organu_1_subfield_1>[poczta]</p_adres_organu_1_subfield_1>
       <p2>[pole wielowierszowe]</p2>
       <p3>[pole wielowierszowe]</p3>
       <p4>[Pole tekstowe]</p4>
       <p6>[Pole tekstowe]</p6>
       <p7>[Pole tekstowe]</p7>
       <p9>[data]</p9>
       <p10>[data]</p10>
       <p11> / Sprzeciw / Brak sprzeciwu</p11>
       <p12>[data]</p12>
       <p13>[pole wielowierszowe]</p13>
       <p15>[pole wielowierszowe]</p15>
       <p16>[pole wielowierszowe]</p16>
       <rect1>[Pole powtarzalne]</rect1>
       <p8>[data]</p8>
       <p14>[data]</p14>
       <rect2>[Pole podziału sekcji]</rect2>
       <rect3>[Koniec strony]</rect3>
       <pageno1>[Numer strony]</pageno1>
       <pages1>[Liczba stron]</pages1>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>EOBR-BW</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>11761965</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p_nazwa>to jest pole wielowierszowe</p_nazwa>
       <p_adres_organu_0_subfield_0>Poznań</p_adres_organu_0_subfield_0>
       <p_adres_organu_0_subfield_1>Strzelecka</p_adres_organu_0_subfield_1>
       <p_adres_organu_0_subfield_2>1</p_adres_organu_0_subfield_2>
       <p_adres_organu_0_subfield_3>1</p_adres_organu_0_subfield_3>
       <p_adres_organu_1_subfield_0>61-155</p_adres_organu_1_subfield_0>
       <p_adres_organu_1_subfield_1>Poznań</p_adres_organu_1_subfield_1>
       <p2>to jest pole wielowierszowe</p2>
       <p3>to jest pole wielowierszowe</p3>
       <p4>test pola tekstowego</p4>
       <p6>test pola tekstowego</p6>
       <p7>test pola tekstowego</p7>
       <p9>30-10-1990</p9>
       <p10>30-10-1990</p10>
       <p11></p11>
       <p12>30-10-1990</p12>
       <p13>to jest pole wielowierszowe</p13>
       <p15>to jest pole wielowierszowe</p15>
       <p16>to jest pole wielowierszowe</p16>
       <rect1></rect1>
       <p8>30-10-1990</p8>
       <p14>30-10-1990</p14>
       <rect2></rect2>
       <rect3></rect3>
       <pageno1></pageno1>
       <pages1></pages1>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>