Pola formularza

Formularz: ZZW Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowyPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>11762310</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1_>[Wartość wyboru w polu p1. Dostępne wartości: 1 3 ]</p1_>
       <p2>[Pole tekstowe]</p2>
       <p2_>[Wartość wyboru w polu p2. Dostępne wartości: 1 2 4 6 ]</p2_>
       <p2_3>[pole wielowierszowe]</p2_3>
       <p2_5_0>[pole wielowierszowe]</p2_5_0>
       <p2_5_1_subfield_0>[miejscowość]</p2_5_1_subfield_0>
       <p2_5_1_subfield_1>[ulica]</p2_5_1_subfield_1>
       <p2_5_1_subfield_2>[nr domu]</p2_5_1_subfield_2>
       <p2_5_1_subfield_3>[nr lokalu]</p2_5_1_subfield_3>
       <p2_5_1_subfield_4>[kod pocztowy]</p2_5_1_subfield_4>
       <p2_5_1_subfield_5>[poczta]</p2_5_1_subfield_5>
       <p2_5_2>[NIP]</p2_5_2>
       <p2_5_2a>[REGON]</p2_5_2a>
       <p2_5_3>[KRS]</p2_5_3>
       <p2_5_4>[pole wielowierszowe]</p2_5_4>
       <p2_5_5_subfield_0>[miejscowość]</p2_5_5_subfield_0>
       <p2_5_5_subfield_1>[ulica]</p2_5_5_subfield_1>
       <p2_5_5_subfield_2>[nr domu]</p2_5_5_subfield_2>
       <p2_5_5_subfield_3>[nr lokalu]</p2_5_5_subfield_3>
       <p2_5_5_subfield_4>[kod pocztowy]</p2_5_5_subfield_4>
       <p2_5_5_subfield_5>[poczta]</p2_5_5_subfield_5>
       <p2_5_6>[NIP]</p2_5_6>
       <p2_5_9>[REGON]</p2_5_9>
       <p2_5_7>[KRS]</p2_5_7>
       <p2_7>[Pole tekstowe]</p2_7>
       <p2_8>[Pole tekstowe]</p2_8>
       <p3_1>[nazwaPelna]</p3_1>
       <p3_2>[REGON]</p3_2>
       <p3_3>[Miejscowosc]</p3_3>
       <p3_4>[KodPocztowy]</p3_4>
       <p3_5>[KodKraju]</p3_5>
       <p3_6>[Wojewodztwo]</p3_6>
       <p3_7>[Telefon]</p3_7>
       <p3_8>[Faks]</p3_8>
       <p3_9>[Mail]</p3_9>
       <p3_10>[WWW]</p3_10>
       <p3_11>[Pole tekstowe]</p3_11>
       <p4_>[Wartość wyboru w polu p4. Dostępne wartości: 1 2 3 4 5 6 7 8 ]</p4_>
       <p4_9>[Pole tekstowe]</p4_9>
       <p5>[pole wielowierszowe]</p5>
       <p6_1>[Pole tekstowe]</p6_1>
       <p6_2>[Pole tekstowe]</p6_2>
       <p6_3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p6_3>
       <p6_>[Wartość wyboru w polu p6. Dostępne wartości: 4 5 6 ]</p6_>
       <p7>[Pole tekstowe]</p7>
       <p8_>[Wartość wyboru w polu p8. Dostępne wartości: 1 2 ]</p8_>
       <p9_>[Wartość wyboru w polu p9. Dostępne wartości: 1 2 4 ]</p9_>
       <p9_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p9_3>
       <p9_5>[pole wielowierszowe]</p9_5>
       <p9_6>[Pole integer - wartość liczbowa]</p9_6>
       <p10>[pole wielowierszowe]</p10>
       <p11>[pole wielowierszowe]</p11>
       <p12_1>[Pole tekstowe]</p12_1>
       <p12_2>[pole wielowierszowe]</p12_2>
       <p13_1>[Pole kwoty]</p13_1>
       <p13_2>[Lista walut]</p13_2>
       <p14_>[Wartość wyboru w polu p14. Dostępne wartości: 1 2 ]</p14_>
       <p14_3>[Pole tekstowe]</p14_3>
       <p14_4>[pole wielowierszowe]</p14_4>
       <p15_1>[Pole tekstowe]</p15_1>
       <p15_2>[Pole tekstowe]</p15_2>
       <rect1>[Pole powtarzalne]</rect1>
       <p15_3>[pole wielowierszowe]</p15_3>
       <p15_4>[Mail]</p15_4>
       <p15_5>[Miejscowosc]</p15_5>
       <p15_6>[KodPocztowy]</p15_6>
       <p15_7>[Wojewodztwo]</p15_7>
       <rect2>[Pole podziału sekcji]</rect2>
       <rect3>[Koniec strony]</rect3>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>ZZW</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>11762310</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1_>1</p1_>
       <p2>test pola tekstowego</p2>
       <p2_>1</p2_>
       <p2_3>to jest pole wielowierszowe</p2_3>
       <p2_5_0>to jest pole wielowierszowe</p2_5_0>
       <p2_5_1_subfield_0>Poznań</p2_5_1_subfield_0>
       <p2_5_1_subfield_1>Strzelecka</p2_5_1_subfield_1>
       <p2_5_1_subfield_2>1</p2_5_1_subfield_2>
       <p2_5_1_subfield_3>1</p2_5_1_subfield_3>
       <p2_5_1_subfield_4>61-155</p2_5_1_subfield_4>
       <p2_5_1_subfield_5>Poznań</p2_5_1_subfield_5>
       <p2_5_2>8875155741</p2_5_2>
       <p2_5_2a>773461194</p2_5_2a>
       <p2_5_3>12345</p2_5_3>
       <p2_5_4>to jest pole wielowierszowe</p2_5_4>
       <p2_5_5_subfield_0>Poznań</p2_5_5_subfield_0>
       <p2_5_5_subfield_1>Strzelecka</p2_5_5_subfield_1>
       <p2_5_5_subfield_2>1</p2_5_5_subfield_2>
       <p2_5_5_subfield_3>1</p2_5_5_subfield_3>
       <p2_5_5_subfield_4>61-155</p2_5_5_subfield_4>
       <p2_5_5_subfield_5>Poznań</p2_5_5_subfield_5>
       <p2_5_6>8875155741</p2_5_6>
       <p2_5_9>773461194</p2_5_9>
       <p2_5_7>12345</p2_5_7>
       <p2_7>test pola tekstowego</p2_7>
       <p2_8>test pola tekstowego</p2_8>
       <p3_1>Pełna nazwa testowa</p3_1>
       <p3_2>773461194</p3_2>
       <p3_3>Poznań</p3_3>
       <p3_4>61-155</p3_4>
       <p3_5>PL</p3_5>
       <p3_6>wielkopolskie</p3_6>
       <p3_7>500600400</p3_7>
       <p3_8></p3_8>
       <p3_9>test@test.pl</p3_9>
       <p3_10></p3_10>
       <p3_11>test pola tekstowego</p3_11>
       <p4_>1</p4_>
       <p4_9>test pola tekstowego</p4_9>
       <p5>to jest pole wielowierszowe</p5>
       <p6_1>test pola tekstowego</p6_1>
       <p6_2>test pola tekstowego</p6_2>
       <p6_3>1</p6_3>
       <p6_>1</p6_>
       <p7>test pola tekstowego</p7>
       <p8_>1</p8_>
       <p9_>1</p9_>
       <p9_3>10</p9_3>
       <p9_5>to jest pole wielowierszowe</p9_5>
       <p9_6>10</p9_6>
       <p10>to jest pole wielowierszowe</p10>
       <p11>to jest pole wielowierszowe</p11>
       <p12_1>test pola tekstowego</p12_1>
       <p12_2>to jest pole wielowierszowe</p12_2>
       <p13_1>10</p13_1>
       <p13_2></p13_2>
       <p14_>1</p14_>
       <p14_3>test pola tekstowego</p14_3>
       <p14_4>to jest pole wielowierszowe</p14_4>
       <p15_1>test pola tekstowego</p15_1>
       <p15_2>test pola tekstowego</p15_2>
       <rect1></rect1>
       <p15_3>to jest pole wielowierszowe</p15_3>
       <p15_4>test@test.pl</p15_4>
       <p15_5>Poznań</p15_5>
       <p15_6>61-155</p15_6>
       <p15_7>wielkopolskie</p15_7>
       <rect2></rect2>
       <rect3></rect3>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>