Pola formularza

Formularz: OoZO Ogłoszenie o zmianie ogłoszeniaPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>11762828</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1_>[Wartość wyboru w polu p1. Dostępne wartości: 1 5 2 6 3 4 ]</p1_>
       <p2_1>[Pole tekstowe]</p2_1>
       <p2_2>[data]</p2_2>
       <p3_1>[nazwaPelna]</p3_1>
       <p3_2>[REGON]</p3_2>
       <p3_3>[Miejscowosc]</p3_3>
       <p3_4>[KodPocztowy]</p3_4>
       <p3_5>[KodKraju]</p3_5>
       <p3_6>[Wojewodztwo]</p3_6>
       <p3_7>[Telefon]</p3_7>
       <p3_8>[Faks]</p3_8>
       <p3_9>[Mail]</p3_9>
       <p3_10>[WWW]</p3_10>
       <p3_11>[Pole tekstowe]</p3_11>
       <rect1>[Pole powtarzalne]</rect1>
       <p4>[Pole tekstowe]</p4>
       <p5>[pole wielowierszowe]</p5>
       <p6>[pole wielowierszowe]</p6>
       <p7>[pole wielowierszowe]</p7>
       <p8>[Pole tekstowe]</p8>
       <p9>[pole wielowierszowe]</p9>
       <p10>[pole wielowierszowe]</p10>
       <rect2>[Pole podziału sekcji]</rect2>
       <rect3>[Koniec strony]</rect3>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>OoZO</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>11762828</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1_>1</p1_>
       <p2_1>test pola tekstowego</p2_1>
       <p2_2>30-10-1990</p2_2>
       <p3_1>Pełna nazwa testowa</p3_1>
       <p3_2>773461194</p3_2>
       <p3_3>Poznań</p3_3>
       <p3_4>61-155</p3_4>
       <p3_5>PL</p3_5>
       <p3_6>wielkopolskie</p3_6>
       <p3_7>500600400</p3_7>
       <p3_8></p3_8>
       <p3_9>test@test.pl</p3_9>
       <p3_10></p3_10>
       <p3_11>test pola tekstowego</p3_11>
       <rect1></rect1>
       <p4>test pola tekstowego</p4>
       <p5>to jest pole wielowierszowe</p5>
       <p6>to jest pole wielowierszowe</p6>
       <p7>to jest pole wielowierszowe</p7>
       <p8>test pola tekstowego</p8>
       <p9>to jest pole wielowierszowe</p9>
       <p10>to jest pole wielowierszowe</p10>
       <rect2></rect2>
       <rect3></rect3>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>