Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: NIP-8 (2) (archiwalny) Zgłoszenie identyfikacyjne / zgłoszenie aktualizacyjne w zakresie danych uzupełniającychImport danych w formacie XML e-Deklaracji

 • Dane tego formularza można wczytać za pomocą XML z systemu e-Deklaracji. Link do pliku XSD: http://crd.gov.pl/wzor/2018/02/20/5067/schemat.xsd

Pola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>11783276</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[NIP]</p1>
       <p0_1_>[Wartość wyboru w polu p0_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</p0_1_>
       <p4_>[Wartość wyboru w polu p4. Dostępne wartości: 1 2 ]</p4_>
       <p5_subfield_0>[Kod urzędu skarbowego]</p5_subfield_0>
       <p6>[nazwaPelna]</p6>
       <p7>[nazwa]</p7>
       <p8>[KRS]</p8>
       <p9>[REGON]</p9>
       <rect1406>[Pole powtarzalne]</rect1406>
       <p10>[krajIdPodatnikaZagr]</p10>
       <p11>[nrIdPodatnikaZagr]</p11>
       <p12_>[Wartość wyboru w polu p12. Dostępne wartości: 1 2 ]</p12_>
       <rect2215>[Pole podziału sekcji]</rect2215>
       <p14>[Telefon]</p14>
       <p13_>[Wartość wyboru w polu p13. Dostępne wartości: 1 2 ]</p13_>
       <p15>[Faks]</p15>
       <p16>[Mail]</p16>
       <rect22151>[Pole podziału sekcji]</rect22151>
       <p17>[MailEPUAP]</p17>
       <p18>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p18>
       <rect22152>[Pole podziału sekcji]</rect22152>
       <p19>[KrajKor]</p19>
       <p20>[WojewodztwoKor]</p20>
       <p21>[PowiatKor]</p21>
       <p22>[GminaKor]</p22>
       <p23>[UlicaKor]</p23>
       <p24>[NrDomuKor]</p24>
       <p25>[NrLokaluKor]</p25>
       <p26>[MiejscowoscKor]</p26>
       <p27>[KodPocztowyKor]</p27>
       <p28>[PocztaKor]</p28>
       <rect1315>[Koniec strony]</rect1315>
       <pageno1>[Numer strony]</pageno1>
       <pages1>[Liczba stron]</pages1>
       <rect1606>[Nagłówek]</rect1606>
       <rect1648>[Pole powtarzalne]</rect1648>
       <p29_>[Wartość wyboru w polu p29. Dostępne wartości: 1 2 ]</p29_>
       <p30>[KodKrajuDzial]</p30>
       <p31>[WojewodztwoDzial]</p31>
       <p32>[PowiatDzial]</p32>
       <p33>[GminaDzial]</p33>
       <p34>[UlicaDzial]</p34>
       <p35>[NrDomuDzial]</p35>
       <p36>[NrLokaluDzial]</p36>
       <p37>[MiejscowoscDzial]</p37>
       <p38>[KodPocztowyDzial]</p38>
       <p39>[PocztaDzial]</p39>
       <p40>[Pole tekstowe]</p40>
       <rect221599>[Pole podziału sekcji]</rect221599>
       <p41>[kraj]</p41>
       <p42>[województwo]</p42>
       <p43>[powiat]</p43>
       <p44>[gmina]</p44>
       <p45>[Pole tekstowe]</p45>
       <p46>[Pole tekstowe]</p46>
       <p47>[Pole tekstowe]</p47>
       <p48>[miejscowość]</p48>
       <p50>[miejscowość]</p50>
       <rect22158>[Pole podziału sekcji]</rect22158>
       <p51>[KrajBanku]</p51>
       <p52>[NazwaBanku]</p52>
       <p53>[PosiadaczRachunku]</p53>
       <p54>[Rachunek]</p54>
       <p54_1>[Swift]</p54_1>
       <p55>[Rachunek]</p55>
       <p55_1>[Swift]</p55_1>
       <rect22159>[Pole podziału sekcji]</rect22159>
       <rect16489>[Pole powtarzalne]</rect16489>
       <p56>[KrajBanku]</p56>
       <p57>[NazwaBanku]</p57>
       <p58>[PosiadaczRachunku]</p58>
       <p59>[Rachunek]</p59>
       <p59A>[Swift]</p59A>
       <p60>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p60>
       <rect221510>[Pole podziału sekcji]</rect221510>
       <p61>[KrajBanku]</p61>
       <p62>[NazwaBanku]</p62>
       <p63>[PosiadaczRachunku]</p63>
       <p64>[Rachunek]</p64>
       <p64_1>[Swift]</p64_1>
       <rect221511>[Pole podziału sekcji]</rect221511>
       <p65_>[Wartość wyboru w polu p65. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p65_>
       <rect1609>[Pole podziału sekcji]</rect1609>
       <rect1622>[Koniec strony]</rect1622>
       <pageno2>[Numer strony]</pageno2>
       <pages2>[Liczba stron]</pages2>
       <p66>[NIP]</p66>
       <p67>[REGON]</p67>
       <p68>[nazwaPelna]</p68>
       <rect2881>[Pole powtarzalne]</rect2881>
       <p69>[NIP]</p69>
       <p70>[REGON]</p70>
       <p71>[nazwaPelna]</p71>
       <rect28821>[Pole powtarzalne]</rect28821>
       <p72_>[Wartość wyboru w polu p72. Dostępne wartości: 1 2 ]</p72_>
       <p73_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p73_subfield_>
       <p73_subfield_4>[nazwa pełna]</p73_subfield_4>
       <p73_subfield_2>[nazwisko]</p73_subfield_2>
       <p73_subfield_1>[imię]</p73_subfield_1>
       <p73_subfield_3>[data urodzenia]</p73_subfield_3>
       <p74_>[Wartość wyboru w polu p74. Dostępne wartości: 1 2 ]</p74_>
       <p74_3_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</p74_3_subfield_>
       <p74_3_subfield_2>[Pole PESEL]</p74_3_subfield_2>
       <p74_3_subfield_3>[Pole NIP]</p74_3_subfield_3>
       <p75_subfield_1>[REGON]</p75_subfield_1>
       <p76_>[Wartość wyboru w polu p76. Dostępne wartości: 1 2 ]</p76_>
       <p77_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p77_subfield_>
       <p77_subfield_4>[nazwa pełna]</p77_subfield_4>
       <p77_subfield_2>[nazwisko]</p77_subfield_2>
       <p77_subfield_1>[imię]</p77_subfield_1>
       <p77_subfield_3>[data urodzenia]</p77_subfield_3>
       <p78_>[Wartość wyboru w polu p78. Dostępne wartości: 1 2 ]</p78_>
       <p78_3_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</p78_3_subfield_>
       <p78_3_subfield_2>[Pole PESEL]</p78_3_subfield_2>
       <p78_3_subfield_3>[Pole NIP]</p78_3_subfield_3>
       <p79_subfield_1>[REGON]</p79_subfield_1>
       <rect2882>[Pole podziału sekcji]</rect2882>
       <p80_>[Wartość wyboru w polu p80. Dostępne wartości: 1 2 ]</p80_>
       <p81>[data]</p81>
       <p82>[data]</p82>
       <p83>[pkd1opis]</p83>
       <p84> / 0111Z / 0112Z / 0113Z / 0114Z / 0115Z / 0116Z / 0119Z / 0121Z / 0122Z / 0123Z / 0124Z / 0125Z / 0126Z / 0127Z / 0128Z / 0129Z / 0130Z / 0141Z / 0142Z / 0143Z / 0144Z / 0145Z / 0146Z / 0147Z / 0149Z / 0150Z / 0161Z / 0162Z / 0163Z / 0164Z / 0170Z / 0210Z / 0220Z / 0230Z / 0240Z / 0311Z / 0312Z / 0321Z / 0322Z / 0510Z / 0520Z / 0610Z / 0620Z / 0710Z / 0721Z / 0729Z / 0811Z / 0812Z / 0891Z / 0892Z / 0893Z / 0899Z / 0910Z / 0990Z / 1011Z / 1012Z / 1013Z / 1020Z / 1031Z / 1032Z / 1039Z / 1041Z / 1042Z / 1051Z / 1052Z / 1061Z / 1062Z / 1071Z / 1072Z / 1073Z / 1081Z / 1082Z / 1083Z / 1084Z / 1085Z / 1086Z / 1089Z / 1091Z / 1092Z / 1101Z / 1102Z / 1103Z / 1104Z / 1105Z / 1106Z / 1107Z / 1200Z / 1310A / 1310B / 1310C / 1310D / 1320A / 1320B / 1320C / 1320D / 1330Z / 1391Z / 1392Z / 1393Z / 1394Z / 1395Z / 1396Z / 1399Z / 1411Z / 1412Z / 1413Z / 1414Z / 1419Z / 1420Z / 1431Z / 1439Z / 1511Z / 1512Z / 1520Z / 1610Z / 1621Z / 1622Z / 1623Z / 1624Z / 1629Z / 1711Z / 1712Z / 1721Z / 1722Z / 1723Z / 1724Z / 1729Z / 1811Z / 1812Z / 1813Z / 1814Z / 1820Z / 1910Z / 1920Z / 2011Z / 2012Z / 2013Z / 2014Z / 2015Z / 2016Z / 2017Z / 2020Z / 2030Z / 2041Z / 2042Z / 2051Z / 2052Z / 2053Z / 2059Z / 2060Z / 2110Z / 2120Z / 2211Z / 2219Z / 2221Z / 2222Z / 2223Z / 2229Z / 2311Z / 2312Z / 2313Z / 2314Z / 2319Z / 2320Z / 2331Z / 2332Z / 2341Z / 2342Z / 2343Z / 2344Z / 2349Z / 2351Z / 2352Z / 2361Z / 2362Z / 2363Z / 2364Z / 2365Z / 2369Z / 2370Z / 2391Z / 2399Z / 2410Z / 2420Z / 2431Z / 2432Z / 2433Z / 2434Z / 2441Z / 2442A / 2442B / 2443Z / 2444Z / 2445Z / 2446Z / 2451Z / 2452Z / 2453Z / 2454A / 2454B / 2511Z / 2512Z / 2521Z / 2529Z / 2530Z / 2540Z / 2550Z / 2561Z / 2562Z / 2571Z / 2572Z / 2573Z / 2591Z / 2592Z / 2593Z / 2594Z / 2599Z / 2611Z / 2612Z / 2620Z / 2630Z / 2640Z / 2651Z / 2652Z / 2660Z / 2670Z / 2680Z / 2711Z / 2712Z / 2720Z / 2731Z / 2732Z / 2733Z / 2740Z / 2751Z / 2752Z / 2790Z / 2811Z / 2812Z / 2813Z / 2814Z / 2815Z / 2821Z / 2822Z / 2823Z / 2824Z / 2825Z / 2829Z / 2830Z / 2841Z / 2849Z / 2891Z / 2892Z / 2893Z / 2894Z / 2895Z / 2896Z / 2899Z / 2910A / 2910B / 2910C / 2910D / 2910E / 2920Z / 2931Z / 2932Z / 3011Z / 3012Z / 3020Z / 3030Z / 3040Z / 3091Z / 3092Z / 3099Z / 3101Z / 3102Z / 3103Z / 3109Z / 3211Z / 3212Z / 3213Z / 3220Z / 3230Z / 3240Z / 3250Z / 3291Z / 3299Z / 3311Z / 3312Z / 3313Z / 3314Z / 3315Z / 3316Z / 3317Z / 3319Z / 3320Z / 3511Z / 3512Z / 3513Z / 3514Z / 3521Z / 3522Z / 3523Z / 3530Z / 3600Z / 3700Z / 3811Z / 3812Z / 3821Z / 3822Z / 3831Z / 3832Z / 3900Z / 4110Z / 4120Z / 4211Z / 4212Z / 4213Z / 4221Z / 4222Z / 4291Z / 4299Z / 4311Z / 4312Z / 4313Z / 4321Z / 4322Z / 4329Z / 4331Z / 4332Z / 4333Z / 4334Z / 4339Z / 4391Z / 4399Z / 4511Z / 4519Z / 4520Z / 4531Z / 4532Z / 4540Z / 4611Z / 4612Z / 4613Z / 4614Z / 4615Z / 4616Z / 4617Z / 4618Z / 4619Z / 4621Z / 4622Z / 4623Z / 4624Z / 4631Z / 4632Z / 4633Z / 4634A / 4634B / 4635Z / 4636Z / 4637Z / 4638Z / 4639Z / 4641Z / 4642Z / 4643Z / 4644Z / 4645Z / 4646Z / 4647Z / 4648Z / 4649Z / 4651Z / 4652Z / 4661Z / 4662Z / 4663Z / 4664Z / 4665Z / 4666Z / 4669Z / 4671Z / 4672Z / 4673Z / 4674Z / 4675Z / 4676Z / 4677Z / 4690Z / 4711Z / 4719Z / 4721Z / 4722Z / 4723Z / 4724Z / 4725Z / 4726Z / 4729Z / 4730Z / 4741Z / 4742Z / 4743Z / 4751Z / 4752Z / 4753Z / 4754Z / 4759Z / 4761Z / 4762Z / 4763Z / 4764Z / 4765Z / 4771Z / 4772Z / 4773Z / 4774Z / 4775Z / 4776Z / 4777Z / 4778Z / 4779Z / 4781Z / 4782Z / 4789Z / 4791Z / 4799Z / 4910Z / 4920Z / 4931Z / 4932Z / 4939Z / 4941Z / 4942Z / 4950A / 4950B / 5010Z / 5020Z / 5030Z / 5040Z / 5110Z / 5121Z / 5122Z / 5210A / 5210B / 5221Z / 5222A / 5222B / 5223Z / 5224A / 5224B / 5224C / 5229A / 5229B / 5229C / 5310Z / 5320Z / 5510Z / 5520Z / 5530Z / 5590Z / 5610A / 5610B / 5621Z / 5629Z / 5630Z / 5811Z / 5812Z / 5813Z / 5814Z / 5819Z / 5821Z / 5829Z / 5911Z / 5912Z / 5913Z / 5914Z / 5920Z / 6010Z / 6020Z / 6110Z / 6120Z / 6130Z / 6190Z / 6201Z / 6202Z / 6203Z / 6209Z / 6311Z / 6312Z / 6391Z / 6399Z / 6411Z / 6419Z / 6420Z / 6430Z / 6491Z / 6492Z / 6499Z / 6511Z / 6512Z / 6520Z / 6530Z / 6611Z / 6612Z / 6619Z / 6621Z / 6622Z / 6629Z / 6630Z / 6810Z / 6820Z / 6831Z / 6832Z / 6910Z / 6920Z / 7010Z / 7021Z / 7022Z / 7111Z / 7112Z / 7120A / 7120B / 7211Z / 7219Z / 7220Z / 7311Z / 7312A / 7312B / 7312C / 7312D / 7320Z / 7410Z / 7420Z / 7430Z / 7490Z / 7500Z / 7711Z / 7712Z / 7721Z / 7722Z / 7729Z / 7731Z / 7732Z / 7733Z / 7734Z / 7735Z / 7739Z / 7740Z / 7810Z / 7820Z / 7830Z / 7911A / 7911B / 7912Z / 7990A / 7990B / 7990C / 8010Z / 8020Z / 8030Z / 8110Z / 8121Z / 8122Z / 8129Z / 8130Z / 8211Z / 8219Z / 8220Z / 8230Z / 8291Z / 8292Z / 8299Z / 8411Z / 8412Z / 8413Z / 8421Z / 8422Z / 8423Z / 8424Z / 8425Z / 8430Z / 8510Z / 8520Z / 8531A / 8531B / 8531C / 8532A / 8532B / 8532C / 8541Z / 8542A / 8542B / 8551Z / 8552Z / 8553Z / 8559A / 8559B / 8560Z / 8610Z / 8621Z / 8622Z / 8623Z / 8690A / 8690B / 8690C / 8690D / 8690E / 8710Z / 8720Z / 8730Z / 8790Z / 8810Z / 8891Z / 8899Z / 9001Z / 9002Z / 9003Z / 9004Z / 9101A / 9101B / 9102Z / 9103Z / 9104Z / 9200Z / 9311Z / 9312Z / 9313Z / 9319Z / 9321Z / 9329Z / 9411Z / 9412Z / 9420Z / 9491Z / 9492Z / 9499Z / 9511Z / 9512Z / 9521Z / 9522Z / 9523Z / 9524Z / 9525Z / 9529Z / 9601Z / 9602Z / 9603Z / 9604Z / 9609Z / 9700Z / 9810Z / 9820Z / 9900Z</p84>
       <rect2883>[Pole podziału sekcji]</rect2883>
       <p85_1> / +:+ / -:-</p85_1>
       <p85_3> / +:+ / -:-</p85_3>
       <p85_2> / +:+ / -:-</p85_2>
       <p85_4> / +:+ / -:-</p85_4>
       <p87_1>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p87_1>
       <p88_1>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p88_1>
       <p86_1>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p86_1>
       <p86_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p86_2>
       <p89>[Pole integer - wartość liczbowa]</p89>
       <p86_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p86_3>
       <p86_4>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p86_4>
       <p86_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p86_5>
       <p90>[WWW]</p90>
       <p86_6>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p86_6>
       <rect2885>[Pole podziału sekcji]</rect2885>
       <rect2890>[Koniec strony]</rect2890>
       <pageno5>[Numer strony]</pageno5>
       <pages5>[Liczba stron]</pages5>
       <p92_>[Wartość wyboru w polu p92. Dostępne wartości: 1 2 ]</p92_>
       <p93>[Data wypełnienia]</p93>
       <p94>[pierwszeImie]</p94>
       <p95>[nazwisko]</p95>
       <p96>[Pole tekstowe]</p96>
       <p97_>[Wartość wyboru w polu p97. Dostępne wartości: 1 2 ]</p97_>
       <p97_3_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</p97_3_subfield_>
       <p97_3_subfield_2>[Pole PESEL]</p97_3_subfield_2>
       <p97_3_subfield_3>[Pole NIP]</p97_3_subfield_3>
       <p98>[pierwszeImie]</p98>
       <p99>[nazwisko]</p99>
       <p100>[Pole tekstowe]</p100>
       <p101_>[Wartość wyboru w polu p101. Dostępne wartości: 1 2 ]</p101_>
       <p101_3_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</p101_3_subfield_>
       <p101_3_subfield_2>[Pole PESEL]</p101_3_subfield_2>
       <p101_3_subfield_3>[Pole NIP]</p101_3_subfield_3>
       <p102>[pierwszeImie]</p102>
       <p103>[nazwisko]</p103>
       <p104>[Pole tekstowe]</p104>
       <p105_>[Wartość wyboru w polu p105. Dostępne wartości: 1 2 ]</p105_>
       <p105_3_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</p105_3_subfield_>
       <p105_3_subfield_2>[Pole PESEL]</p105_3_subfield_2>
       <p105_3_subfield_3>[Pole NIP]</p105_3_subfield_3>
       <p106>[pierwszeImie]</p106>
       <p107>[nazwisko]</p107>
       <p108>[Pole tekstowe]</p108>
       <p109_>[Wartość wyboru w polu p109. Dostępne wartości: 1 2 ]</p109_>
       <p109_3_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</p109_3_subfield_>
       <p109_3_subfield_2>[Pole PESEL]</p109_3_subfield_2>
       <p109_3_subfield_3>[Pole NIP]</p109_3_subfield_3>
       <pageno6>[Numer strony]</pageno6>
       <pages6>[Liczba stron]</pages6>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>NIP-8 (2)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>11783276</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>8875155741</p1>
       <p0_1_>1</p0_1_>
       <p4_>1</p4_>
       <p5_subfield_0>3022</p5_subfield_0>
       <p6>Pełna nazwa testowa</p6>
       <p7>nazwa testowa</p7>
       <p8>12345</p8>
       <p9>773461194</p9>
       <rect1406></rect1406>
       <p10></p10>
       <p11></p11>
       <p12_>1</p12_>
       <rect2215></rect2215>
       <p14>500600400</p14>
       <p13_>1</p13_>
       <p15></p15>
       <p16>test@test.pl</p16>
       <rect22151></rect22151>
       <p17>test@test.pl</p17>
       <p18>1</p18>
       <rect22152></rect22152>
       <p19>PL</p19>
       <p20>wielkopolskie</p20>
       <p21>poznański</p21>
       <p22>Poznań</p22>
       <p23>Półwiejska</p23>
       <p24>1</p24>
       <p25>1</p25>
       <p26>Poznań</p26>
       <p27>61-155</p27>
       <p28>Poznań</p28>
       <rect1315></rect1315>
       <pageno1></pageno1>
       <pages1></pages1>
       <rect1606></rect1606>
       <rect1648></rect1648>
       <p29_>1</p29_>
       <p30>PL</p30>
       <p31>wielkopolskie</p31>
       <p32>poznański</p32>
       <p33>Poznań</p33>
       <p34>Półwiejska</p34>
       <p35>1</p35>
       <p36>1</p36>
       <p37>Poznań</p37>
       <p38>61-155</p38>
       <p39>Poznań</p39>
       <p40>test pola tekstowego</p40>
       <rect221599></rect221599>
       <p41>PL</p41>
       <p42>wielkopolskie</p42>
       <p43>poznański</p43>
       <p44>Poznań</p44>
       <p45>test pola tekstowego</p45>
       <p46>test pola tekstowego</p46>
       <p47>test pola tekstowego</p47>
       <p48>Poznań</p48>
       <p50>Poznań</p50>
       <rect22158></rect22158>
       <p51>Polska</p51>
       <p52>Bank Zachodni WBK</p52>
       <p53>Jan Nowak</p53>
       <p54>453054504926965134154839080720</p54>
       <p54_1>SWIFT</p54_1>
       <p55>453054504926965134154839080720</p55>
       <p55_1>SWIFT</p55_1>
       <rect22159></rect22159>
       <rect16489></rect16489>
       <p56>Polska</p56>
       <p57>Bank Zachodni WBK</p57>
       <p58>Jan Nowak</p58>
       <p59>453054504926965134154839080720</p59>
       <p59A>SWIFT</p59A>
       <p60>1</p60>
       <rect221510></rect221510>
       <p61>Polska</p61>
       <p62>Bank Zachodni WBK</p62>
       <p63>Jan Nowak</p63>
       <p64>453054504926965134154839080720</p64>
       <p64_1>SWIFT</p64_1>
       <rect221511></rect221511>
       <p65_>1</p65_>
       <rect1609></rect1609>
       <rect1622></rect1622>
       <pageno2></pageno2>
       <pages2></pages2>
       <p66>8875155741</p66>
       <p67>773461194</p67>
       <p68>Pełna nazwa testowa</p68>
       <rect2881></rect2881>
       <p69>8875155741</p69>
       <p70>773461194</p70>
       <p71>Pełna nazwa testowa</p71>
       <rect28821></rect28821>
       <p72_>1</p72_>
       <p73_subfield_>2</p73_subfield_>
       <p73_subfield_4>Pełna nazwa testowa</p73_subfield_4>
       <p73_subfield_2>Kowalski</p73_subfield_2>
       <p73_subfield_1>Jan</p73_subfield_1>
       <p73_subfield_3>30-10-1985</p73_subfield_3>
       <p74_>1</p74_>
       <p74_3_subfield_>2</p74_3_subfield_>
       <p74_3_subfield_2>23050608219</p74_3_subfield_2>
       <p74_3_subfield_3>8875155741</p74_3_subfield_3>
       <p75_subfield_1>773461194</p75_subfield_1>
       <p76_>1</p76_>
       <p77_subfield_>2</p77_subfield_>
       <p77_subfield_4>Pełna nazwa testowa</p77_subfield_4>
       <p77_subfield_2>Kowalski</p77_subfield_2>
       <p77_subfield_1>Jan</p77_subfield_1>
       <p77_subfield_3>30-10-1985</p77_subfield_3>
       <p78_>1</p78_>
       <p78_3_subfield_>2</p78_3_subfield_>
       <p78_3_subfield_2>23050608219</p78_3_subfield_2>
       <p78_3_subfield_3>8875155741</p78_3_subfield_3>
       <p79_subfield_1>773461194</p79_subfield_1>
       <rect2882></rect2882>
       <p80_>1</p80_>
       <p81>30-10-1990</p81>
       <p82>30-10-1990</p82>
       <p83>Uprawa ryżu, roślin strączkowych i roślin oleistych (…)</p83>
       <p84></p84>
       <rect2883></rect2883>
       <p85_1></p85_1>
       <p85_3></p85_3>
       <p85_2></p85_2>
       <p85_4></p85_4>
       <p87_1>10</p87_1>
       <p88_1>10</p88_1>
       <p86_1>10</p86_1>
       <p86_2>10</p86_2>
       <p89>10</p89>
       <p86_3>10</p86_3>
       <p86_4>10</p86_4>
       <p86_5>10</p86_5>
       <p90></p90>
       <p86_6>10</p86_6>
       <rect2885></rect2885>
       <rect2890></rect2890>
       <pageno5></pageno5>
       <pages5></pages5>
       <p92_>1</p92_>
       <p93>30-10-2014</p93>
       <p94>Jan</p94>
       <p95>Kowalski</p95>
       <p96>test pola tekstowego</p96>
       <p97_>1</p97_>
       <p97_3_subfield_>2</p97_3_subfield_>
       <p97_3_subfield_2>23050608219</p97_3_subfield_2>
       <p97_3_subfield_3>8875155741</p97_3_subfield_3>
       <p98>Jan</p98>
       <p99>Kowalski</p99>
       <p100>test pola tekstowego</p100>
       <p101_>1</p101_>
       <p101_3_subfield_>2</p101_3_subfield_>
       <p101_3_subfield_2>23050608219</p101_3_subfield_2>
       <p101_3_subfield_3>8875155741</p101_3_subfield_3>
       <p102>Jan</p102>
       <p103>Kowalski</p103>
       <p104>test pola tekstowego</p104>
       <p105_>1</p105_>
       <p105_3_subfield_>2</p105_3_subfield_>
       <p105_3_subfield_2>23050608219</p105_3_subfield_2>
       <p105_3_subfield_3>8875155741</p105_3_subfield_3>
       <p106>Jan</p106>
       <p107>Kowalski</p107>
       <p108>test pola tekstowego</p108>
       <p109_>1</p109_>
       <p109_3_subfield_>2</p109_3_subfield_>
       <p109_3_subfield_2>23050608219</p109_3_subfield_2>
       <p109_3_subfield_3>8875155741</p109_3_subfield_3>
       <pageno6></pageno6>
       <pages6></pages6>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>