Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: ZUS Z-3 (archiwalny) Zaświadczenie płatnika składekPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>11800664</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <pI_1>[NIP]</pI_1>
       <pI_2>[REGON]</pI_2>
       <pI_3>[PESEL]</pI_3>
       <pI_4_1>[Rodzaj dokumentu [1:dowód osobisty / 2:paszport / 3:prawo jazdy]]</pI_4_1>
       <pI_4_2>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</pI_4_2>
       <pI_5>[nazwaPelna]</pI_5>
       <pI_6>[Ulica]</pI_6>
       <pI_7>[NrDomu]</pI_7>
       <pI_8>[NrLokalu]</pI_8>
       <pI_9>[KodPocztowy]</pI_9>
       <pI_10>[Miejscowosc]</pI_10>
       <pI_11>[kraj]</pI_11>
       <pI_12>[PESEL]</pI_12>
       <pI_13_1>[Rodzaj dokumentu [1:dowód osobisty / 2:paszport / 3:prawo jazdy]]</pI_13_1>
       <pI_13_2>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</pI_13_2>
       <pI_14>[pierwszeImie]</pI_14>
       <pI_15>[nazwisko]</pI_15>
       <pI_16>[Ulica]</pI_16>
       <pI_17>[NrDomu]</pI_17>
       <pI_18>[NrLokalu]</pI_18>
       <pI_19>[KodPocztowy]</pI_19>
       <pII_20>[Miejscowosc]</pII_20>
       <pII_21>[kraj]</pII_21>
       <pI_22_>[Wartość wyboru w polu pI_22. Dostępne wartości: 1 2 3 4 5 6 ]</pI_22_>
       <pI_23>[pole wielowierszowe]</pI_23>
       <pI_24_>[Wartość wyboru w polu pI_24. Dostępne wartości: 1 2 ]</pI_24_>
       <pI_25>[pole wielowierszowe]</pI_25>
       <pI_26_>[Wartość wyboru w polu pI_26. Dostępne wartości: 1 2 ]</pI_26_>
       <pI_27>[pole wielowierszowe]</pI_27>
       <pI_28>[pole wielowierszowe]</pI_28>
       <pI_29>[pole wielowierszowe]</pI_29>
       <pI_30>[pole wielowierszowe]</pI_30>
       <pI_31_>[Wartość wyboru w polu pI_31. Dostępne wartości: 1 2 ]</pI_31_>
       <pI_32_>[Wartość wyboru w polu pI_32. Dostępne wartości: 1 2 ]</pI_32_>
       <pIV_7_1_>[Wartość wyboru w polu pIV_7_1. Dostępne wartości: 6 8 5 1 ]</pIV_7_1_>
       <pIV_7_1_6_>[Wartość wyboru w polu pIV_7_1_6. Dostępne wartości: 6 8 5 ]</pIV_7_1_6_>
       <pIV_7_1_6_8_>[Wartość wyboru w polu pIV_7_1_6_8. Dostępne wartości: 8 5 ]</pIV_7_1_6_8_>
       <pIV_7_>[Wartość wyboru w polu pIV_7. Dostępne wartości: 6 8 5 1 2 ]</pIV_7_>
       <pIV_8>[pole wielowierszowe]</pIV_8>
       <pIV_9_>[Wartość wyboru w polu pIV_9. Dostępne wartości: 1 2 3 4 ]</pIV_9_>
       <pIV_10_>[Wartość wyboru w polu pIV_10. Dostępne wartości: 1 2 ]</pIV_10_>
       <pIV_11>[pole wielowierszowe]</pIV_11>
       <pIV_12_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pIV_12_1>
       <pIV_12_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pIV_12_2>
       <pIV_12_3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pIV_12_3>
       <pIV_12_4>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pIV_12_4>
       <pIV_13>[pole wielowierszowe]</pIV_13>
       <pIV_14_>[Wartość wyboru w polu pIV_14. Dostępne wartości: 1 2 ]</pIV_14_>
       <pIV_15>[pole wielowierszowe]</pIV_15>
       <pIV_16_>[Wartość wyboru w polu pIV_16. Dostępne wartości: 1 2 ]</pIV_16_>
       <pIV_17>[pole wielowierszowe]</pIV_17>
       <pIV_18_>[Wartość wyboru w polu pIV_18. Dostępne wartości: 1 2 ]</pIV_18_>
       <pIV_19>[pole wielowierszowe]</pIV_19>
       <pIV_20_>[Wartość wyboru w polu pIV_20. Dostępne wartości: 1 2 ]</pIV_20_>
       <pIV_21>[pole wielowierszowe]</pIV_21>
       <pIV_22_>[Wartość wyboru w polu pIV_22. Dostępne wartości: 1 2 ]</pIV_22_>
       <pII_1_1>[rok]</pII_1_1>
       <pII_1_2>[Pole tekstowe]</pII_1_2>
       <pII_1_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pII_1_3>
       <pII_1_4>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pII_1_4>
       <pII_1_5>[Pole tekstowe]</pII_1_5>
       <pII_1_6>[Pole kwoty]</pII_1_6>
       <pII_1_7>[Pole kwoty]</pII_1_7>
       <pII_1_8>[Pole kwoty]</pII_1_8>
       <pII_1_9>[Pole tekstowe]</pII_1_9>
       <pII_2_1>[rok]</pII_2_1>
       <pII_2_2>[Pole tekstowe]</pII_2_2>
       <pII_2_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pII_2_3>
       <pII_2_4>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pII_2_4>
       <pII_2_5>[Pole tekstowe]</pII_2_5>
       <pII_2_6>[Pole kwoty]</pII_2_6>
       <pII_2_7>[Pole kwoty]</pII_2_7>
       <pII_2_8>[Pole kwoty]</pII_2_8>
       <pII_2_9>[Pole tekstowe]</pII_2_9>
       <pII_3_1>[rok]</pII_3_1>
       <pII_3_2>[Pole tekstowe]</pII_3_2>
       <pII_3_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pII_3_3>
       <pII_3_4>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pII_3_4>
       <pII_3_5>[Pole tekstowe]</pII_3_5>
       <pII_3_6>[Pole kwoty]</pII_3_6>
       <pII_3_7>[Pole kwoty]</pII_3_7>
       <pII_3_8>[Pole kwoty]</pII_3_8>
       <pII_3_9>[Pole tekstowe]</pII_3_9>
       <pII_4_1>[rok]</pII_4_1>
       <pII_4_2>[Pole tekstowe]</pII_4_2>
       <pII_4_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pII_4_3>
       <pII_4_4>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pII_4_4>
       <pII_4_5>[Pole tekstowe]</pII_4_5>
       <pII_4_6>[Pole kwoty]</pII_4_6>
       <pII_4_7>[Pole kwoty]</pII_4_7>
       <pII_4_8>[Pole kwoty]</pII_4_8>
       <pII_4_9>[Pole tekstowe]</pII_4_9>
       <pII_5_1>[rok]</pII_5_1>
       <pII_5_2>[Pole tekstowe]</pII_5_2>
       <pII_5_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pII_5_3>
       <pII_5_4>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pII_5_4>
       <pII_5_5>[Pole tekstowe]</pII_5_5>
       <pII_5_6>[Pole kwoty]</pII_5_6>
       <pII_5_7>[Pole kwoty]</pII_5_7>
       <pII_5_8>[Pole kwoty]</pII_5_8>
       <pII_5_9>[Pole tekstowe]</pII_5_9>
       <pII_6_1>[rok]</pII_6_1>
       <pII_6_2>[Pole tekstowe]</pII_6_2>
       <pII_6_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pII_6_3>
       <pII_6_4>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pII_6_4>
       <pII_6_5>[Pole tekstowe]</pII_6_5>
       <pII_6_6>[Pole kwoty]</pII_6_6>
       <pII_6_7>[Pole kwoty]</pII_6_7>
       <pII_6_8>[Pole kwoty]</pII_6_8>
       <pII_6_9>[Pole tekstowe]</pII_6_9>
       <pII_7_1>[rok]</pII_7_1>
       <pII_7_2>[Pole tekstowe]</pII_7_2>
       <pII_7_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pII_7_3>
       <pII_7_4>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pII_7_4>
       <pII_7_5>[Pole tekstowe]</pII_7_5>
       <pII_7_6>[Pole kwoty]</pII_7_6>
       <pII_7_7>[Pole kwoty]</pII_7_7>
       <pII_7_8>[Pole kwoty]</pII_7_8>
       <pII_7_9>[Pole tekstowe]</pII_7_9>
       <pII_8_1>[rok]</pII_8_1>
       <pII_8_2>[Pole tekstowe]</pII_8_2>
       <pII_8_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pII_8_3>
       <pII_8_4>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pII_8_4>
       <pII_8_5>[Pole tekstowe]</pII_8_5>
       <pII_8_6>[Pole kwoty]</pII_8_6>
       <pII_8_7>[Pole kwoty]</pII_8_7>
       <pII_8_8>[Pole kwoty]</pII_8_8>
       <pII_8_9>[Pole tekstowe]</pII_8_9>
       <pII_9_1>[rok]</pII_9_1>
       <pII_9_2>[Pole tekstowe]</pII_9_2>
       <pII_9_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pII_9_3>
       <pII_9_4>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pII_9_4>
       <pII_9_5>[Pole tekstowe]</pII_9_5>
       <pII_9_6>[Pole kwoty]</pII_9_6>
       <pII_9_7>[Pole kwoty]</pII_9_7>
       <pII_9_8>[Pole kwoty]</pII_9_8>
       <pII_9_9>[Pole tekstowe]</pII_9_9>
       <pII_10_1>[rok]</pII_10_1>
       <pII_10_2>[Pole tekstowe]</pII_10_2>
       <pII_10_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pII_10_3>
       <pII_10_4>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pII_10_4>
       <pII_10_5>[Pole tekstowe]</pII_10_5>
       <pII_10_6>[Pole kwoty]</pII_10_6>
       <pII_10_7>[Pole kwoty]</pII_10_7>
       <pII_10_8>[Pole kwoty]</pII_10_8>
       <pII_10_9>[Pole tekstowe]</pII_10_9>
       <pII_11_1>[rok]</pII_11_1>
       <pII_11_2>[Pole tekstowe]</pII_11_2>
       <pII_11_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pII_11_3>
       <pII_11_4>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pII_11_4>
       <pII_11_5>[Pole tekstowe]</pII_11_5>
       <pII_11_6>[Pole kwoty]</pII_11_6>
       <pII_11_7>[Pole kwoty]</pII_11_7>
       <pII_11_8>[Pole kwoty]</pII_11_8>
       <pII_11_9>[Pole tekstowe]</pII_11_9>
       <pII_12_1>[rok]</pII_12_1>
       <pII_12_2>[Pole tekstowe]</pII_12_2>
       <pII_12_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pII_12_3>
       <pII_12_4>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pII_12_4>
       <pII_12_5>[Pole tekstowe]</pII_12_5>
       <pII_12_6>[Pole kwoty]</pII_12_6>
       <pII_12_7>[Pole kwoty]</pII_12_7>
       <pII_12_8>[Pole kwoty]</pII_12_8>
       <pII_12_9>[Pole tekstowe]</pII_12_9>
       <pIII_1_1>[rok]</pIII_1_1>
       <pIII_1_2>[Pole tekstowe]</pIII_1_2>
       <pIII_1_3>[Pole kwoty]</pIII_1_3>
       <pIII_1_4>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pIII_1_4>
       <pIII_1_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pIII_1_5>
       <pIII_1_6>[Pole tekstowe]</pIII_1_6>
       <pIII_1_7>[Pole tekstowe]</pIII_1_7>
       <pIII_2_1>[rok]</pIII_2_1>
       <pIII_2_2>[Pole tekstowe]</pIII_2_2>
       <pIII_2_3>[Pole kwoty]</pIII_2_3>
       <pIII_2_4>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pIII_2_4>
       <pIII_2_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pIII_2_5>
       <pIII_2_6>[Pole tekstowe]</pIII_2_6>
       <pIII_2_7>[Pole tekstowe]</pIII_2_7>
       <pIII_3_1>[rok]</pIII_3_1>
       <pIII_3_2>[Pole tekstowe]</pIII_3_2>
       <pIII_3_3>[Pole kwoty]</pIII_3_3>
       <pIII_3_4>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pIII_3_4>
       <pIII_3_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pIII_3_5>
       <pIII_3_6>[Pole tekstowe]</pIII_3_6>
       <pIII_3_7>[Pole tekstowe]</pIII_3_7>
       <pIII_4_1>[rok]</pIII_4_1>
       <pIII_4_2>[Pole tekstowe]</pIII_4_2>
       <pIII_4_3>[Pole kwoty]</pIII_4_3>
       <pIII_4_4>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pIII_4_4>
       <pIII_4_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pIII_4_5>
       <pIII_4_6>[Pole tekstowe]</pIII_4_6>
       <pIII_4_7>[Pole tekstowe]</pIII_4_7>
       <pIV_1_1>[rok]</pIV_1_1>
       <pIV_1_3>[Pole kwoty]</pIV_1_3>
       <pIV_1_4>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pIV_1_4>
       <pIV_1_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pIV_1_5>
       <pIV_1_6>[Pole tekstowe]</pIV_1_6>
       <pIV_1_7>[Pole tekstowe]</pIV_1_7>
       <pIV_2_1>[rok]</pIV_2_1>
       <pIV_2_3>[Pole kwoty]</pIV_2_3>
       <pIV_2_4>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pIV_2_4>
       <pIV_2_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pIV_2_5>
       <pIV_2_6>[Pole tekstowe]</pIV_2_6>
       <pIV_2_7>[Pole tekstowe]</pIV_2_7>
       <pV_1_1>[rok]</pV_1_1>
       <pV_1_2>[Pole kwoty]</pV_1_2>
       <pV_1_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pV_1_3>
       <pV_1_4>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pV_1_4>
       <pV_1_5>[Pole tekstowe]</pV_1_5>
       <pV_1_6>[Pole tekstowe]</pV_1_6>
       <pV_2_1>[rok]</pV_2_1>
       <pV_2_2>[Pole kwoty]</pV_2_2>
       <pV_2_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pV_2_3>
       <pV_2_4>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pV_2_4>
       <pV_2_5>[Pole tekstowe]</pV_2_5>
       <pV_2_6>[Pole tekstowe]</pV_2_6>
       <pIV_3_1>[rok]</pIV_3_1>
       <pIV_3_2>[Pole kwoty]</pIV_3_2>
       <pIV_3_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pIV_3_3>
       <pIV_3_4>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pIV_3_4>
       <pIV_3_5>[Pole tekstowe]</pIV_3_5>
       <pIV_3_6>[Pole tekstowe]</pIV_3_6>
       <pIV_4_1>[rok]</pIV_4_1>
       <pIV_4_2>[Pole kwoty]</pIV_4_2>
       <pIV_4_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pIV_4_3>
       <pIV_4_4>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pIV_4_4>
       <pIV_4_5>[Pole tekstowe]</pIV_4_5>
       <pIV_4_6>[Pole tekstowe]</pIV_4_6>
       <pVI_1_>[Wartość wyboru w polu pVI_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</pVI_1_>
       <pV_1>[pole wielowierszowe]</pV_1>
       <pVI_2>[pole wielowierszowe]</pVI_2>
       <pV_3>[Rachunek]</pV_3>
       <pV_5>[Data wypełnienia]</pV_5>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>ZUS Z-3 </title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>11800664</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <pI_1>8875155741</pI_1>
       <pI_2>773461194</pI_2>
       <pI_3>23050608219</pI_3>
       <pI_4_1>1</pI_4_1>
       <pI_4_2>NR-4321</pI_4_2>
       <pI_5>Pełna nazwa testowa</pI_5>
       <pI_6>Strzelecka</pI_6>
       <pI_7>1</pI_7>
       <pI_8>1</pI_8>
       <pI_9>61-155</pI_9>
       <pI_10>Poznań</pI_10>
       <pI_11>PL</pI_11>
       <pI_12>23050608219</pI_12>
       <pI_13_1>1</pI_13_1>
       <pI_13_2>NR-4321</pI_13_2>
       <pI_14>Jan</pI_14>
       <pI_15>Kowalski</pI_15>
       <pI_16>Strzelecka</pI_16>
       <pI_17>1</pI_17>
       <pI_18>1</pI_18>
       <pI_19>61-155</pI_19>
       <pII_20>Poznań</pII_20>
       <pII_21>PL</pII_21>
       <pI_22_>1</pI_22_>
       <pI_23>to jest pole wielowierszowe</pI_23>
       <pI_24_>1</pI_24_>
       <pI_25>to jest pole wielowierszowe</pI_25>
       <pI_26_>1</pI_26_>
       <pI_27>to jest pole wielowierszowe</pI_27>
       <pI_28>to jest pole wielowierszowe</pI_28>
       <pI_29>to jest pole wielowierszowe</pI_29>
       <pI_30>to jest pole wielowierszowe</pI_30>
       <pI_31_>1</pI_31_>
       <pI_32_>1</pI_32_>
       <pIV_7_1_>1</pIV_7_1_>
       <pIV_7_1_6_>1</pIV_7_1_6_>
       <pIV_7_1_6_8_>1</pIV_7_1_6_8_>
       <pIV_7_>1</pIV_7_>
       <pIV_8>to jest pole wielowierszowe</pIV_8>
       <pIV_9_>1</pIV_9_>
       <pIV_10_>1</pIV_10_>
       <pIV_11>to jest pole wielowierszowe</pIV_11>
       <pIV_12_1>1</pIV_12_1>
       <pIV_12_2>1</pIV_12_2>
       <pIV_12_3>1</pIV_12_3>
       <pIV_12_4>1</pIV_12_4>
       <pIV_13>to jest pole wielowierszowe</pIV_13>
       <pIV_14_>1</pIV_14_>
       <pIV_15>to jest pole wielowierszowe</pIV_15>
       <pIV_16_>1</pIV_16_>
       <pIV_17>to jest pole wielowierszowe</pIV_17>
       <pIV_18_>1</pIV_18_>
       <pIV_19>to jest pole wielowierszowe</pIV_19>
       <pIV_20_>1</pIV_20_>
       <pIV_21>to jest pole wielowierszowe</pIV_21>
       <pIV_22_>1</pIV_22_>
       <pII_1_1></pII_1_1>
       <pII_1_2>test pola tekstowego</pII_1_2>
       <pII_1_3>10</pII_1_3>
       <pII_1_4>10</pII_1_4>
       <pII_1_5>test pola tekstowego</pII_1_5>
       <pII_1_6>10</pII_1_6>
       <pII_1_7>10</pII_1_7>
       <pII_1_8>10</pII_1_8>
       <pII_1_9>test pola tekstowego</pII_1_9>
       <pII_2_1></pII_2_1>
       <pII_2_2>test pola tekstowego</pII_2_2>
       <pII_2_3>10</pII_2_3>
       <pII_2_4>10</pII_2_4>
       <pII_2_5>test pola tekstowego</pII_2_5>
       <pII_2_6>10</pII_2_6>
       <pII_2_7>10</pII_2_7>
       <pII_2_8>10</pII_2_8>
       <pII_2_9>test pola tekstowego</pII_2_9>
       <pII_3_1></pII_3_1>
       <pII_3_2>test pola tekstowego</pII_3_2>
       <pII_3_3>10</pII_3_3>
       <pII_3_4>10</pII_3_4>
       <pII_3_5>test pola tekstowego</pII_3_5>
       <pII_3_6>10</pII_3_6>
       <pII_3_7>10</pII_3_7>
       <pII_3_8>10</pII_3_8>
       <pII_3_9>test pola tekstowego</pII_3_9>
       <pII_4_1></pII_4_1>
       <pII_4_2>test pola tekstowego</pII_4_2>
       <pII_4_3>10</pII_4_3>
       <pII_4_4>10</pII_4_4>
       <pII_4_5>test pola tekstowego</pII_4_5>
       <pII_4_6>10</pII_4_6>
       <pII_4_7>10</pII_4_7>
       <pII_4_8>10</pII_4_8>
       <pII_4_9>test pola tekstowego</pII_4_9>
       <pII_5_1></pII_5_1>
       <pII_5_2>test pola tekstowego</pII_5_2>
       <pII_5_3>10</pII_5_3>
       <pII_5_4>10</pII_5_4>
       <pII_5_5>test pola tekstowego</pII_5_5>
       <pII_5_6>10</pII_5_6>
       <pII_5_7>10</pII_5_7>
       <pII_5_8>10</pII_5_8>
       <pII_5_9>test pola tekstowego</pII_5_9>
       <pII_6_1></pII_6_1>
       <pII_6_2>test pola tekstowego</pII_6_2>
       <pII_6_3>10</pII_6_3>
       <pII_6_4>10</pII_6_4>
       <pII_6_5>test pola tekstowego</pII_6_5>
       <pII_6_6>10</pII_6_6>
       <pII_6_7>10</pII_6_7>
       <pII_6_8>10</pII_6_8>
       <pII_6_9>test pola tekstowego</pII_6_9>
       <pII_7_1></pII_7_1>
       <pII_7_2>test pola tekstowego</pII_7_2>
       <pII_7_3>10</pII_7_3>
       <pII_7_4>10</pII_7_4>
       <pII_7_5>test pola tekstowego</pII_7_5>
       <pII_7_6>10</pII_7_6>
       <pII_7_7>10</pII_7_7>
       <pII_7_8>10</pII_7_8>
       <pII_7_9>test pola tekstowego</pII_7_9>
       <pII_8_1></pII_8_1>
       <pII_8_2>test pola tekstowego</pII_8_2>
       <pII_8_3>10</pII_8_3>
       <pII_8_4>10</pII_8_4>
       <pII_8_5>test pola tekstowego</pII_8_5>
       <pII_8_6>10</pII_8_6>
       <pII_8_7>10</pII_8_7>
       <pII_8_8>10</pII_8_8>
       <pII_8_9>test pola tekstowego</pII_8_9>
       <pII_9_1></pII_9_1>
       <pII_9_2>test pola tekstowego</pII_9_2>
       <pII_9_3>10</pII_9_3>
       <pII_9_4>10</pII_9_4>
       <pII_9_5>test pola tekstowego</pII_9_5>
       <pII_9_6>10</pII_9_6>
       <pII_9_7>10</pII_9_7>
       <pII_9_8>10</pII_9_8>
       <pII_9_9>test pola tekstowego</pII_9_9>
       <pII_10_1></pII_10_1>
       <pII_10_2>test pola tekstowego</pII_10_2>
       <pII_10_3>10</pII_10_3>
       <pII_10_4>10</pII_10_4>
       <pII_10_5>test pola tekstowego</pII_10_5>
       <pII_10_6>10</pII_10_6>
       <pII_10_7>10</pII_10_7>
       <pII_10_8>10</pII_10_8>
       <pII_10_9>test pola tekstowego</pII_10_9>
       <pII_11_1></pII_11_1>
       <pII_11_2>test pola tekstowego</pII_11_2>
       <pII_11_3>10</pII_11_3>
       <pII_11_4>10</pII_11_4>
       <pII_11_5>test pola tekstowego</pII_11_5>
       <pII_11_6>10</pII_11_6>
       <pII_11_7>10</pII_11_7>
       <pII_11_8>10</pII_11_8>
       <pII_11_9>test pola tekstowego</pII_11_9>
       <pII_12_1></pII_12_1>
       <pII_12_2>test pola tekstowego</pII_12_2>
       <pII_12_3>10</pII_12_3>
       <pII_12_4>10</pII_12_4>
       <pII_12_5>test pola tekstowego</pII_12_5>
       <pII_12_6>10</pII_12_6>
       <pII_12_7>10</pII_12_7>
       <pII_12_8>10</pII_12_8>
       <pII_12_9>test pola tekstowego</pII_12_9>
       <pIII_1_1></pIII_1_1>
       <pIII_1_2>test pola tekstowego</pIII_1_2>
       <pIII_1_3>10</pIII_1_3>
       <pIII_1_4>10</pIII_1_4>
       <pIII_1_5>10</pIII_1_5>
       <pIII_1_6>test pola tekstowego</pIII_1_6>
       <pIII_1_7>test pola tekstowego</pIII_1_7>
       <pIII_2_1></pIII_2_1>
       <pIII_2_2>test pola tekstowego</pIII_2_2>
       <pIII_2_3>10</pIII_2_3>
       <pIII_2_4>10</pIII_2_4>
       <pIII_2_5>10</pIII_2_5>
       <pIII_2_6>test pola tekstowego</pIII_2_6>
       <pIII_2_7>test pola tekstowego</pIII_2_7>
       <pIII_3_1></pIII_3_1>
       <pIII_3_2>test pola tekstowego</pIII_3_2>
       <pIII_3_3>10</pIII_3_3>
       <pIII_3_4>10</pIII_3_4>
       <pIII_3_5>10</pIII_3_5>
       <pIII_3_6>test pola tekstowego</pIII_3_6>
       <pIII_3_7>test pola tekstowego</pIII_3_7>
       <pIII_4_1></pIII_4_1>
       <pIII_4_2>test pola tekstowego</pIII_4_2>
       <pIII_4_3>10</pIII_4_3>
       <pIII_4_4>10</pIII_4_4>
       <pIII_4_5>10</pIII_4_5>
       <pIII_4_6>test pola tekstowego</pIII_4_6>
       <pIII_4_7>test pola tekstowego</pIII_4_7>
       <pIV_1_1></pIV_1_1>
       <pIV_1_3>10</pIV_1_3>
       <pIV_1_4>10</pIV_1_4>
       <pIV_1_5>10</pIV_1_5>
       <pIV_1_6>test pola tekstowego</pIV_1_6>
       <pIV_1_7>test pola tekstowego</pIV_1_7>
       <pIV_2_1></pIV_2_1>
       <pIV_2_3>10</pIV_2_3>
       <pIV_2_4>10</pIV_2_4>
       <pIV_2_5>10</pIV_2_5>
       <pIV_2_6>test pola tekstowego</pIV_2_6>
       <pIV_2_7>test pola tekstowego</pIV_2_7>
       <pV_1_1></pV_1_1>
       <pV_1_2>10</pV_1_2>
       <pV_1_3>10</pV_1_3>
       <pV_1_4>10</pV_1_4>
       <pV_1_5>test pola tekstowego</pV_1_5>
       <pV_1_6>test pola tekstowego</pV_1_6>
       <pV_2_1></pV_2_1>
       <pV_2_2>10</pV_2_2>
       <pV_2_3>10</pV_2_3>
       <pV_2_4>10</pV_2_4>
       <pV_2_5>test pola tekstowego</pV_2_5>
       <pV_2_6>test pola tekstowego</pV_2_6>
       <pIV_3_1></pIV_3_1>
       <pIV_3_2>10</pIV_3_2>
       <pIV_3_3>10</pIV_3_3>
       <pIV_3_4>10</pIV_3_4>
       <pIV_3_5>test pola tekstowego</pIV_3_5>
       <pIV_3_6>test pola tekstowego</pIV_3_6>
       <pIV_4_1></pIV_4_1>
       <pIV_4_2>10</pIV_4_2>
       <pIV_4_3>10</pIV_4_3>
       <pIV_4_4>10</pIV_4_4>
       <pIV_4_5>test pola tekstowego</pIV_4_5>
       <pIV_4_6>test pola tekstowego</pIV_4_6>
       <pVI_1_>1</pVI_1_>
       <pV_1>to jest pole wielowierszowe</pV_1>
       <pVI_2>to jest pole wielowierszowe</pVI_2>
       <pV_3>453054504926965134154839080720</pV_3>
       <pV_5>30-10-2014</pV_5>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>