Pola formularza

Formularz: ZP-NBO Protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszeniaPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku fillupXML:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>11929404</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <ps1>[Pole tekstowe]</ps1>
       <p0_>[Wartość wyboru w polu p0. Dostępne wartości: 1 2 ]</p0_>
       <p1_1>[nazwaPelna]</p1_1>
       <p1_7>[nazwaPelna]</p1_7>
       <p1_2_subfield_0>[miejscowość]</p1_2_subfield_0>
       <p1_2_subfield_1>[ulica]</p1_2_subfield_1>
       <p1_2_subfield_2>[nr domu]</p1_2_subfield_2>
       <p1_2_subfield_3>[nr lokalu]</p1_2_subfield_3>
       <p1_8_subfield_0>[miejscowość]</p1_8_subfield_0>
       <p1_8_subfield_1>[ulica]</p1_8_subfield_1>
       <p1_8_subfield_2>[nr domu]</p1_8_subfield_2>
       <p1_8_subfield_3>[nr lokalu]</p1_8_subfield_3>
       <p1_3_subfield_0>[kod pocztowy]</p1_3_subfield_0>
       <p1_3_subfield_1>[poczta]</p1_3_subfield_1>
       <p1_9_subfield_0>[kod pocztowy]</p1_9_subfield_0>
       <p1_9_subfield_1>[poczta]</p1_9_subfield_1>
       <p1_4>[Telefon]</p1_4>
       <p1_10>[Telefon]</p1_10>
       <p1_5>[Mail]</p1_5>
       <p1_11>[Mail]</p1_11>
       <p1_6>[Faks]</p1_6>
       <p1_12>[Faks]</p1_12>
       <p1_13>[nazwaPelna]</p1_13>
       <p1_14_subfield_0>[miejscowość]</p1_14_subfield_0>
       <p1_14_subfield_1>[ulica]</p1_14_subfield_1>
       <p1_14_subfield_2>[nr domu]</p1_14_subfield_2>
       <p1_14_subfield_3>[nr lokalu]</p1_14_subfield_3>
       <p1_14_1_subfield_0>[kod pocztowy]</p1_14_1_subfield_0>
       <p1_14_1_subfield_1>[poczta]</p1_14_1_subfield_1>
       <p1_15>[Telefon]</p1_15>
       <p1_17>[Faks]</p1_17>
       <p1_16>[Mail]</p1_16>
       <p1_18>[nazwaPelna]</p1_18>
       <p1_19_subfield_0>[miejscowość]</p1_19_subfield_0>
       <p1_19_subfield_1>[ulica]</p1_19_subfield_1>
       <p1_19_subfield_2>[nr domu]</p1_19_subfield_2>
       <p1_19_subfield_3>[nr lokalu]</p1_19_subfield_3>
       <p1_20_subfield_0>[kod pocztowy]</p1_20_subfield_0>
       <p1_20_subfield_1>[poczta]</p1_20_subfield_1>
       <p1_21>[Telefon]</p1_21>
       <p1_22>[Faks]</p1_22>
       <p1_23>[Mail]</p1_23>
       <p1_24>[Pole tekstowe]</p1_24>
       <p2_1>[pole wielowierszowe]</p2_1>
       <p2_2_>[Wartość wyboru w polu p2_2. Dostępne wartości: 1 2 ]</p2_2_>
       <p2_3>[pole wielowierszowe]</p2_3>
       <p2_4>[Pole tekstowe]</p2_4>
       <p2_5>[Pole tekstowe]</p2_5>
       <p2_6>[Pole tekstowe]</p2_6>
       <p2_6_>[Wartość wyboru w polu p2_6. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p2_6_>
       <p2_7>[Pole tekstowe]</p2_7>
       <p2_8>[Pole tekstowe]</p2_8>
       <p2_9_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p2_9_1>
       <p2_10>[Pole kwoty]</p2_10>
       <p2_11>[Pole kwoty]</p2_11>
       <p2_9_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p2_9_2>
       <p2_13>[Pole kwoty]</p2_13>
       <p2_14>[Pole kwoty]</p2_14>
       <p2_15>[Pole kwoty]</p2_15>
       <p2_16>[Pole kwoty]</p2_16>
       <p2_15_9>[Pole kwoty]</p2_15_9>
       <p2_16_4>[Pole kwoty]</p2_16_4>
       <p2_19>[Pole tekstowe]</p2_19>
       <p2_9_3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p2_9_3>
       <p2_20>[Pole kwoty]</p2_20>
       <p2_21>[Pole kwoty]</p2_21>
       <p2_9_4>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p2_9_4>
       <p2_22>[Pole kwoty]</p2_22>
       <p2_23>[Pole kwoty]</p2_23>
       <p2_9_5>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p2_9_5>
       <p2_24>[Pole kwoty]</p2_24>
       <p2_25>[Pole kwoty]</p2_25>
       <p2_26>[Pole kwoty]</p2_26>
       <p2_27>[Pole kwoty]</p2_27>
       <p2_28>[data]</p2_28>
       <p_29>[pole wielowierszowe]</p_29>
       <p2_30_>[Wartość wyboru w polu p2_30. Dostępne wartości: 1 2 ]</p2_30_>
       <p2_31>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p2_31>
       <p2_32>[Pole tekstowe]</p2_32>
       <p3_1_>[Wartość wyboru w polu p3_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</p3_1_>
       <p3_2>[pole wielowierszowe]</p3_2>
       <p3_3>[pole wielowierszowe]</p3_3>
       <p3_4>[pole wielowierszowe]</p3_4>
       <p3_5_>[Wartość wyboru w polu p3_5. Dostępne wartości: 1 2 ]</p3_5_>
       <p3_6>[pole wielowierszowe]</p3_6>
       <p3_6_4>[pole wielowierszowe]</p3_6_4>
       <p4_1_subfield_0>[imię]</p4_1_subfield_0>
       <p4_1_subfield_1>[nazwisko]</p4_1_subfield_1>
       <p4_2_subfield_0>[imię]</p4_2_subfield_0>
       <p4_2_subfield_1>[nazwisko]</p4_2_subfield_1>
       <p4_3_subfield_0>[imię]</p4_3_subfield_0>
       <p4_3_subfield_1>[nazwisko]</p4_3_subfield_1>
       <p4_4_>[Wartość wyboru w polu p4_4. Dostępne wartości: 1 2 ]</p4_4_>
       <p4_5>[pole wielowierszowe]</p4_5>
       <p4_6_>[Wartość wyboru w polu p4_6. Dostępne wartości: 1 2 ]</p4_6_>
       <p4_7_subfield_0>[imię]</p4_7_subfield_0>
       <p4_7_subfield_1>[nazwisko]</p4_7_subfield_1>
       <p4_8_>[Wartość wyboru w polu p4_8. Dostępne wartości: 1 2 ]</p4_8_>
       <p4_9>[data]</p4_9>
       <p4_10>[Pole tekstowe]</p4_10>
       <p4_12_subfield_0>[imię]</p4_12_subfield_0>
       <p4_12_subfield_1>[nazwisko]</p4_12_subfield_1>
       <p4_13_subfield_0>[imię]</p4_13_subfield_0>
       <p4_13_subfield_1>[nazwisko]</p4_13_subfield_1>
       <p4_14_subfield_0>[imię]</p4_14_subfield_0>
       <p4_14_subfield_1>[nazwisko]</p4_14_subfield_1>
       <p4_14_4_subfield_0>[imię]</p4_14_4_subfield_0>
       <p4_14_4_subfield_1>[nazwisko]</p4_14_4_subfield_1>
       <p4_15_subfield_0>[imię]</p4_15_subfield_0>
       <p4_15_subfield_1>[nazwisko]</p4_15_subfield_1>
       <p4_16>[Pole tekstowe]</p4_16>
       <p4_17_subfield_0>[imię]</p4_17_subfield_0>
       <p4_17_subfield_1>[nazwisko]</p4_17_subfield_1>
       <p4_18>[Pole tekstowe]</p4_18>
       <p4_19_subfield_0>[imię]</p4_19_subfield_0>
       <p4_19_subfield_1>[nazwisko]</p4_19_subfield_1>
       <p4_20>[Pole tekstowe]</p4_20>
       <p4_21_subfield_0>[imię]</p4_21_subfield_0>
       <p4_21_subfield_1>[nazwisko]</p4_21_subfield_1>
       <p4_22>[Pole tekstowe]</p4_22>
       <p4_21_>[Wartość wyboru w polu p4_21. Dostępne wartości: 1 2 ]</p4_21_>
       <p4_23_1>[data]</p4_23_1>
       <p4_23_2>[pole wielowierszowe]</p4_23_2>
       <p4_24_subfield_0>[imię]</p4_24_subfield_0>
       <p4_24_subfield_1>[nazwisko]</p4_24_subfield_1>
       <p4_25_subfield_0>[imię]</p4_25_subfield_0>
       <p4_25_subfield_1>[nazwisko]</p4_25_subfield_1>
       <p4_26_subfield_0>[imię]</p4_26_subfield_0>
       <p4_26_subfield_1>[nazwisko]</p4_26_subfield_1>
       <p4_27_subfield_0>[imię]</p4_27_subfield_0>
       <p4_27_subfield_1>[nazwisko]</p4_27_subfield_1>
       <p4_28>[Pole tekstowe]</p4_28>
       <p4_29_subfield_0>[imię]</p4_29_subfield_0>
       <p4_29_subfield_1>[nazwisko]</p4_29_subfield_1>
       <p4_30>[Pole tekstowe]</p4_30>
       <p4_31_subfield_0>[imię]</p4_31_subfield_0>
       <p4_31_subfield_1>[nazwisko]</p4_31_subfield_1>
       <p4_32>[Pole tekstowe]</p4_32>
       <p4_33_>[Wartość wyboru w polu p4_33. Dostępne wartości: 1 2 ]</p4_33_>
       <p4_34_subfield_0>[imię]</p4_34_subfield_0>
       <p4_34_subfield_1>[nazwisko]</p4_34_subfield_1>
       <p4_35_subfield_0>[imię]</p4_35_subfield_0>
       <p4_35_subfield_1>[nazwisko]</p4_35_subfield_1>
       <p4_36_subfield_0>[imię]</p4_36_subfield_0>
       <p4_36_subfield_1>[nazwisko]</p4_36_subfield_1>
       <p4_37>[Pole tekstowe]</p4_37>
       <p4_38_subfield_0>[imię]</p4_38_subfield_0>
       <p4_38_subfield_1>[nazwisko]</p4_38_subfield_1>
       <p4_39>[Pole tekstowe]</p4_39>
       <p4_40_subfield_0>[imię]</p4_40_subfield_0>
       <p4_40_subfield_1>[nazwisko]</p4_40_subfield_1>
       <p4_41>[Pole tekstowe]</p4_41>
       <p4_42_1_subfield_0>[imię]</p4_42_1_subfield_0>
       <p4_42_1_subfield_1>[nazwisko]</p4_42_1_subfield_1>
       <p4_42_2_subfield_0>[imię]</p4_42_2_subfield_0>
       <p4_42_2_subfield_1>[nazwisko]</p4_42_2_subfield_1>
       <p4_42_3_subfield_0>[imię]</p4_42_3_subfield_0>
       <p4_42_3_subfield_1>[nazwisko]</p4_42_3_subfield_1>
       <p4_42_4_subfield_0>[imię]</p4_42_4_subfield_0>
       <p4_42_4_subfield_1>[nazwisko]</p4_42_4_subfield_1>
       <p4_42_5_subfield_0>[imię]</p4_42_5_subfield_0>
       <p4_42_5_subfield_1>[nazwisko]</p4_42_5_subfield_1>
       <p4_42_6_subfield_0>[imię]</p4_42_6_subfield_0>
       <p4_42_6_subfield_1>[nazwisko]</p4_42_6_subfield_1>
       <p4_42_subfield_0>[imię]</p4_42_subfield_0>
       <p4_42_subfield_1>[nazwisko]</p4_42_subfield_1>
       <p4_43_subfield_0>[imię]</p4_43_subfield_0>
       <p4_43_subfield_1>[nazwisko]</p4_43_subfield_1>
       <p4_44_subfield_0>[imię]</p4_44_subfield_0>
       <p4_44_subfield_1>[nazwisko]</p4_44_subfield_1>
       <p4_45_subfield_0>[imię]</p4_45_subfield_0>
       <p4_45_subfield_1>[nazwisko]</p4_45_subfield_1>
       <p4_46_subfield_0>[imię]</p4_46_subfield_0>
       <p4_46_subfield_1>[nazwisko]</p4_46_subfield_1>
       <p4_47_subfield_0>[imię]</p4_47_subfield_0>
       <p4_47_subfield_1>[nazwisko]</p4_47_subfield_1>
       <p4_48_subfield_0>[imię]</p4_48_subfield_0>
       <p4_48_subfield_1>[nazwisko]</p4_48_subfield_1>
       <p4_49_subfield_0>[imię]</p4_49_subfield_0>
       <p4_49_subfield_1>[nazwisko]</p4_49_subfield_1>
       <p4_50_subfield_0>[imię]</p4_50_subfield_0>
       <p4_50_subfield_1>[nazwisko]</p4_50_subfield_1>
       <p4_51_subfield_0>[imię]</p4_51_subfield_0>
       <p4_51_subfield_1>[nazwisko]</p4_51_subfield_1>
       <p4_52_subfield_0>[imię]</p4_52_subfield_0>
       <p4_52_subfield_1>[nazwisko]</p4_52_subfield_1>
       <p4_53_subfield_0>[imię]</p4_53_subfield_0>
       <p4_53_subfield_1>[nazwisko]</p4_53_subfield_1>
       <p4_54_subfield_0>[imię]</p4_54_subfield_0>
       <p4_54_subfield_1>[nazwisko]</p4_54_subfield_1>
       <p4_55>[Pole tekstowe]</p4_55>
       <p4_56_subfield_0>[imię]</p4_56_subfield_0>
       <p4_56_subfield_1>[nazwisko]</p4_56_subfield_1>
       <pc18>[Pole tekstowe]</pc18>
       <p4_58_subfield_0>[imię]</p4_58_subfield_0>
       <p4_58_subfield_1>[nazwisko]</p4_58_subfield_1>
       <p4_59>[Pole tekstowe]</p4_59>
       <p4_60>[pole wielowierszowe]</p4_60>
       <p4_61_>[Wartość wyboru w polu p4_61. Dostępne wartości: 1 2 ]</p4_61_>
       <p4_63_subfield_0>[imię]</p4_63_subfield_0>
       <p4_63_subfield_1>[nazwisko]</p4_63_subfield_1>
       <p4_64>[Pole tekstowe]</p4_64>
       <p4_65_subfield_0>[imię]</p4_65_subfield_0>
       <p4_65_subfield_1>[nazwisko]</p4_65_subfield_1>
       <p4_66>[Pole tekstowe]</p4_66>
       <p4_67_subfield_0>[imię]</p4_67_subfield_0>
       <p4_67_subfield_1>[nazwisko]</p4_67_subfield_1>
       <p4_68>[Pole tekstowe]</p4_68>
       <p5_1_1>[data]</p5_1_1>
       <p5_1>[pole wielowierszowe]</p5_1>
       <p5_2_subfield_0>[miejscowość]</p5_2_subfield_0>
       <p5_2_subfield_1>[ulica]</p5_2_subfield_1>
       <p5_2_subfield_2>[nr domu]</p5_2_subfield_2>
       <p5_2_subfield_3>[nr lokalu]</p5_2_subfield_3>
       <p5_2_subfield_4>[kod pocztowy]</p5_2_subfield_4>
       <p5_2_subfield_5>[poczta]</p5_2_subfield_5>
       <p5_3>[pole wielowierszowe]</p5_3>
       <p5_4_subfield_0>[miejscowość]</p5_4_subfield_0>
       <p5_4_subfield_1>[ulica]</p5_4_subfield_1>
       <p5_4_subfield_2>[nr domu]</p5_4_subfield_2>
       <p5_4_subfield_3>[nr lokalu]</p5_4_subfield_3>
       <p5_4_subfield_4>[kod pocztowy]</p5_4_subfield_4>
       <p5_4_subfield_5>[poczta]</p5_4_subfield_5>
       <p5_5>[pole wielowierszowe]</p5_5>
       <p5_6_subfield_0>[miejscowość]</p5_6_subfield_0>
       <p5_6_subfield_1>[ulica]</p5_6_subfield_1>
       <p5_6_subfield_2>[nr domu]</p5_6_subfield_2>
       <p5_6_subfield_3>[nr lokalu]</p5_6_subfield_3>
       <p5_6_subfield_4>[kod pocztowy]</p5_6_subfield_4>
       <p5_6_subfield_5>[poczta]</p5_6_subfield_5>
       <p6>[data]</p6>
       <p7_1>[data]</p7_1>
       <p7_2>[Pole tekstowe]</p7_2>
       <p7_3>[pole wielowierszowe]</p7_3>
       <p7_4>[pole wielowierszowe]</p7_4>
       <p7_5>[pole wielowierszowe]</p7_5>
       <p8_1>[data]</p8_1>
       <p8_2>[pole wielowierszowe]</p8_2>
       <p8_3>[pole wielowierszowe]</p8_3>
       <p8_4>[pole wielowierszowe]</p8_4>
       <p9_1_>[Wartość wyboru w polu p9_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</p9_1_>
       <p9_2>[pole wielowierszowe]</p9_2>
       <p10_1>[miejscowość]</p10_1>
       <p10_2>[data]</p10_2>
       <p10_3>[godziny:minuty]</p10_3>
       <p10_4_>[Wartość wyboru w polu p10_4. Dostępne wartości: 1 2 ]</p10_4_>
       <p10_4>[data]</p10_4>
       <p10_4_3>[Pole tekstowe]</p10_4_3>
       <p10_5>[pole wielowierszowe]</p10_5>
       <p11_1>[data]</p11_1>
       <p11_2>[godziny:minuty]</p11_2>
       <p11_3>[nazwaPelna]</p11_3>
       <p11_4_subfield_0>[miejscowość]</p11_4_subfield_0>
       <p11_4_subfield_1>[ulica]</p11_4_subfield_1>
       <p11_4_subfield_2>[nr domu]</p11_4_subfield_2>
       <p11_4_subfield_3>[nr lokalu]</p11_4_subfield_3>
       <p11_4_subfield_4>[kod pocztowy]</p11_4_subfield_4>
       <p11_4_subfield_5>[poczta]</p11_4_subfield_5>
       <p11_5>[Pole kwoty]</p11_5>
       <p11_6>[Pole tekstowe]</p11_6>
       <p11_7>[Pole kwoty]</p11_7>
       <p11_8>[Pole tekstowe]</p11_8>
       <p11_9>[Pole kwoty]</p11_9>
       <p11_10>[Pole tekstowe]</p11_10>
       <p11_11>[Pole kwoty]</p11_11>
       <p11_12_>[Wartość wyboru w polu p11_12. Dostępne wartości: 1 2 ]</p11_12_>
       <p12_1_1>[pole wielowierszowe]</p12_1_1>
       <p12_1_2_subfield_0>[miejscowość]</p12_1_2_subfield_0>
       <p12_1_2_subfield_1>[ulica]</p12_1_2_subfield_1>
       <p12_1_2_subfield_2>[nr domu]</p12_1_2_subfield_2>
       <p12_1_2_subfield_3>[nr lokalu]</p12_1_2_subfield_3>
       <p12_1_2_subfield_4>[kod pocztowy]</p12_1_2_subfield_4>
       <p12_1_2_subfield_5>[poczta]</p12_1_2_subfield_5>
       <p12_1_3>[Pole kwoty]</p12_1_3>
       <p12_2_1>[pole wielowierszowe]</p12_2_1>
       <p12_2_2_subfield_0>[miejscowość]</p12_2_2_subfield_0>
       <p12_2_2_subfield_1>[ulica]</p12_2_2_subfield_1>
       <p12_2_2_subfield_2>[nr domu]</p12_2_2_subfield_2>
       <p12_2_2_subfield_3>[nr lokalu]</p12_2_2_subfield_3>
       <p12_2_2_subfield_4>[kod pocztowy]</p12_2_2_subfield_4>
       <p12_2_2_subfield_5>[poczta]</p12_2_2_subfield_5>
       <p12_2_3>[Pole kwoty]</p12_2_3>
       <p12_3_1>[pole wielowierszowe]</p12_3_1>
       <p12_3_2_subfield_0>[miejscowość]</p12_3_2_subfield_0>
       <p12_3_2_subfield_1>[ulica]</p12_3_2_subfield_1>
       <p12_3_2_subfield_2>[nr domu]</p12_3_2_subfield_2>
       <p12_3_2_subfield_3>[nr lokalu]</p12_3_2_subfield_3>
       <p12_3_2_subfield_4>[kod pocztowy]</p12_3_2_subfield_4>
       <p12_3_2_subfield_5>[poczta]</p12_3_2_subfield_5>
       <p12_3_3>[Pole kwoty]</p12_3_3>
       <p12_4_1>[pole wielowierszowe]</p12_4_1>
       <p12_4_2_subfield_0>[miejscowość]</p12_4_2_subfield_0>
       <p12_4_2_subfield_1>[ulica]</p12_4_2_subfield_1>
       <p12_4_2_subfield_2>[nr domu]</p12_4_2_subfield_2>
       <p12_4_2_subfield_3>[nr lokalu]</p12_4_2_subfield_3>
       <p12_4_2_subfield_4>[kod pocztowy]</p12_4_2_subfield_4>
       <p12_4_2_subfield_5>[poczta]</p12_4_2_subfield_5>
       <p12_4_3>[Pole kwoty]</p12_4_3>
       <p12_5_1>[pole wielowierszowe]</p12_5_1>
       <p12_5_2_subfield_0>[miejscowość]</p12_5_2_subfield_0>
       <p12_5_2_subfield_1>[ulica]</p12_5_2_subfield_1>
       <p12_5_2_subfield_2>[nr domu]</p12_5_2_subfield_2>
       <p12_5_2_subfield_3>[nr lokalu]</p12_5_2_subfield_3>
       <p12_5_2_subfield_4>[kod pocztowy]</p12_5_2_subfield_4>
       <p12_5_2_subfield_5>[poczta]</p12_5_2_subfield_5>
       <p12_5_3>[Pole kwoty]</p12_5_3>
       <p12_6>[pole wielowierszowe]</p12_6>
       <p12_7>[pole wielowierszowe]</p12_7>
       <p13_1_>[Wartość wyboru w polu p13_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</p13_1_>
       <p13_2_>[Wartość wyboru w polu p13_2. Dostępne wartości: 1 2 ]</p13_2_>
       <p14_1_>[Wartość wyboru w polu p14_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</p14_1_>
       <p14_2>[pole wielowierszowe]</p14_2>
       <p14_3>[pole wielowierszowe]</p14_3>
       <p14_4_>[Wartość wyboru w polu p14_4. Dostępne wartości: 1 2 ]</p14_4_>
       <p14_5>[pole wielowierszowe]</p14_5>
       <p14_6>[pole wielowierszowe]</p14_6>
       <p15_1_>[Wartość wyboru w polu p15_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</p15_1_>
       <p15_2>[pole wielowierszowe]</p15_2>
       <p15_3>[Pole tekstowe]</p15_3>
       <p15_4>[pole wielowierszowe]</p15_4>
       <p15_5>[Pole tekstowe]</p15_5>
       <p15_6>[pole wielowierszowe]</p15_6>
       <p15_7>[Pole tekstowe]</p15_7>
       <p15_8_>[Wartość wyboru w polu p15_8. Dostępne wartości: 1 2 ]</p15_8_>
       <p15_9>[pole wielowierszowe]</p15_9>
       <p15_10_subfield_0>[miejscowość]</p15_10_subfield_0>
       <p15_10_subfield_1>[ulica]</p15_10_subfield_1>
       <p15_10_subfield_2>[nr domu]</p15_10_subfield_2>
       <p15_10_subfield_3>[nr lokalu]</p15_10_subfield_3>
       <p15_10_subfield_4>[kod pocztowy]</p15_10_subfield_4>
       <p15_10_subfield_5>[poczta]</p15_10_subfield_5>
       <p15_11_>[Wartość wyboru w polu p15_11. Dostępne wartości: 1 2 ]</p15_11_>
       <p15_12>[pole wielowierszowe]</p15_12>
       <p15_13_subfield_0>[miejscowość]</p15_13_subfield_0>
       <p15_13_subfield_1>[ulica]</p15_13_subfield_1>
       <p15_13_subfield_2>[nr domu]</p15_13_subfield_2>
       <p15_13_subfield_3>[nr lokalu]</p15_13_subfield_3>
       <p15_13_subfield_4>[kod pocztowy]</p15_13_subfield_4>
       <p15_13_subfield_5>[poczta]</p15_13_subfield_5>
       <p15_14>[pole wielowierszowe]</p15_14>
       <p15_15_subfield_0>[miejscowość]</p15_15_subfield_0>
       <p15_15_subfield_1>[ulica]</p15_15_subfield_1>
       <p15_15_subfield_2>[nr domu]</p15_15_subfield_2>
       <p15_15_subfield_3>[nr lokalu]</p15_15_subfield_3>
       <p15_15_subfield_4>[kod pocztowy]</p15_15_subfield_4>
       <p15_15_subfield_5>[poczta]</p15_15_subfield_5>
       <p15_16>[pole wielowierszowe]</p15_16>
       <p15_17_subfield_0>[miejscowość]</p15_17_subfield_0>
       <p15_17_subfield_1>[ulica]</p15_17_subfield_1>
       <p15_17_subfield_2>[nr domu]</p15_17_subfield_2>
       <p15_17_subfield_3>[nr lokalu]</p15_17_subfield_3>
       <p15_17_subfield_4>[kod pocztowy]</p15_17_subfield_4>
       <p15_17_subfield_5>[poczta]</p15_17_subfield_5>
       <p16_1_>[Wartość wyboru w polu p16_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</p16_1_>
       <p16_2_>[Wartość wyboru w polu p16_2. Dostępne wartości: 1 2 ]</p16_2_>
       <p17_1_>[Wartość wyboru w polu p17_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</p17_1_>
       <p17_2>[pole wielowierszowe]</p17_2>
       <p17_3>[pole wielowierszowe]</p17_3>
       <p17_4>[pole wielowierszowe]</p17_4>
       <p17_5>[pole wielowierszowe]</p17_5>
       <p17_6>[pole wielowierszowe]</p17_6>
       <p17_7>[pole wielowierszowe]</p17_7>
       <p18_1>[pole wielowierszowe]</p18_1>
       <p18_2>[Pole tekstowe]</p18_2>
       <p18_3>[pole wielowierszowe]</p18_3>
       <p18_4>[Pole tekstowe]</p18_4>
       <p18_5>[pole wielowierszowe]</p18_5>
       <p18_6>[Pole tekstowe]</p18_6>
       <p18_1_>[Wartość wyboru w polu p18_1. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p18_1_>
       <p18_7>[pole wielowierszowe]</p18_7>
       <p18_8_subfield_0>[miejscowość]</p18_8_subfield_0>
       <p18_8_subfield_1>[ulica]</p18_8_subfield_1>
       <p18_8_subfield_2>[nr domu]</p18_8_subfield_2>
       <p18_8_subfield_3>[nr lokalu]</p18_8_subfield_3>
       <p18_8_subfield_4>[kod pocztowy]</p18_8_subfield_4>
       <p18_8_subfield_5>[poczta]</p18_8_subfield_5>
       <p18_9>[Pole tekstowe]</p18_9>
       <p18_10>[pole wielowierszowe]</p18_10>
       <p18_11_subfield_0>[miejscowość]</p18_11_subfield_0>
       <p18_11_subfield_1>[ulica]</p18_11_subfield_1>
       <p18_11_subfield_2>[nr domu]</p18_11_subfield_2>
       <p18_11_subfield_3>[nr lokalu]</p18_11_subfield_3>
       <p18_11_subfield_4>[kod pocztowy]</p18_11_subfield_4>
       <p18_11_subfield_5>[poczta]</p18_11_subfield_5>
       <p18_12>[Pole tekstowe]</p18_12>
       <p18_13>[pole wielowierszowe]</p18_13>
       <p18_14_subfield_0>[miejscowość]</p18_14_subfield_0>
       <p18_14_subfield_1>[ulica]</p18_14_subfield_1>
       <p18_14_subfield_2>[nr domu]</p18_14_subfield_2>
       <p18_14_subfield_3>[nr lokalu]</p18_14_subfield_3>
       <p18_14_subfield_4>[kod pocztowy]</p18_14_subfield_4>
       <p18_14_subfield_5>[poczta]</p18_14_subfield_5>
       <p18_15>[Pole tekstowe]</p18_15>
       <p18_16>[pole wielowierszowe]</p18_16>
       <p18_17_subfield_0>[miejscowość]</p18_17_subfield_0>
       <p18_17_subfield_1>[ulica]</p18_17_subfield_1>
       <p18_17_subfield_2>[nr domu]</p18_17_subfield_2>
       <p18_17_subfield_3>[nr lokalu]</p18_17_subfield_3>
       <p18_17_subfield_4>[kod pocztowy]</p18_17_subfield_4>
       <p18_17_subfield_5>[poczta]</p18_17_subfield_5>
       <p18_18>[Pole tekstowe]</p18_18>
       <p18_19>[Pole tekstowe]</p18_19>
       <p18_20>[pole wielowierszowe]</p18_20>
       <p18_21_subfield_0>[miejscowość]</p18_21_subfield_0>
       <p18_21_subfield_1>[ulica]</p18_21_subfield_1>
       <p18_21_subfield_2>[nr domu]</p18_21_subfield_2>
       <p18_21_subfield_3>[nr lokalu]</p18_21_subfield_3>
       <p18_21_subfield_4>[kod pocztowy]</p18_21_subfield_4>
       <p18_21_subfield_5>[poczta]</p18_21_subfield_5>
       <p18_22>[Pole tekstowe]</p18_22>
       <p18_23>[pole wielowierszowe]</p18_23>
       <p18_24_subfield_0>[miejscowość]</p18_24_subfield_0>
       <p18_24_subfield_1>[ulica]</p18_24_subfield_1>
       <p18_24_subfield_2>[nr domu]</p18_24_subfield_2>
       <p18_24_subfield_3>[nr lokalu]</p18_24_subfield_3>
       <p18_24_subfield_4>[kod pocztowy]</p18_24_subfield_4>
       <p18_24_subfield_5>[poczta]</p18_24_subfield_5>
       <p18_25>[pole wielowierszowe]</p18_25>
       <p19>[pole wielowierszowe]</p19>
       <p20_1_>[Wartość wyboru w polu p20_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</p20_1_>
       <p20_1_3>[data]</p20_1_3>
       <p20_2_subfield_0>[imię]</p20_2_subfield_0>
       <p20_2_subfield_1>[nazwisko]</p20_2_subfield_1>
       <p20_3_subfield_0>[imię]</p20_3_subfield_0>
       <p20_3_subfield_1>[nazwisko]</p20_3_subfield_1>
       <p20_4_subfield_0>[imię]</p20_4_subfield_0>
       <p20_4_subfield_1>[nazwisko]</p20_4_subfield_1>
       <p20_5_>[Wartość wyboru w polu p20_5. Dostępne wartości: 1 2 5 ]</p20_5_>
       <p20_>[Wartość wyboru w polu p20. Dostępne wartości: 1 2 1 2 5 6 ]</p20_>
       <p21_1_>[Wartość wyboru w polu p21_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</p21_1_>
       <p21_2_1>[data]</p21_2_1>
       <p21_2_2>[Pole tekstowe]</p21_2_2>
       <p21_3>[data]</p21_3>
       <p21_4>[Pole tekstowe]</p21_4>
       <p21_5>[data]</p21_5>
       <p21_6>[Pole tekstowe]</p21_6>
       <p26_1_>[Wartość wyboru w polu p26_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</p26_1_>
       <p26_2>[data]</p26_2>
       <p26_3>[Pole tekstowe]</p26_3>
       <p27>[pole wielowierszowe]</p27>
       <p28_1_>[Wartość wyboru w polu p28_1. Dostępne wartości: 1 2 3 4 ]</p28_1_>
       <p28_2>[pole wielowierszowe]</p28_2>
       <p28_3>[Pole tekstowe]</p28_3>
       <p28_4>[pole wielowierszowe]</p28_4>
       <p28_5_1>[data]</p28_5_1>
       <p28_5_2>[Pole tekstowe]</p28_5_2>
       <p28_6>[pole wielowierszowe]</p28_6>
       <p28_7_>[Wartość wyboru w polu p28_7. Dostępne wartości: 1 2 ]</p28_7_>
       <p28_8>[pole wielowierszowe]</p28_8>
       <p28_9>[pole wielowierszowe]</p28_9>
       <p29_1_>[Wartość wyboru w polu p29_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</p29_1_>
       <p29_2>[pole wielowierszowe]</p29_2>
       <p30_1_>[Wartość wyboru w polu p30_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</p30_1_>
       <p30_2>[data]</p30_2>
       <p30_3_subfield_0>[imię]</p30_3_subfield_0>
       <p30_3_subfield_1>[nazwisko]</p30_3_subfield_1>
       <p30_4_subfield_0>[imię]</p30_4_subfield_0>
       <p30_4_subfield_1>[nazwisko]</p30_4_subfield_1>
       <p30_5_subfield_0>[imię]</p30_5_subfield_0>
       <p30_5_subfield_1>[nazwisko]</p30_5_subfield_1>
       <p30_6_>[Wartość wyboru w polu p30_6. Dostępne wartości: 1 2 ]</p30_6_>
       <p30_7>[data]</p30_7>
       <p30_8_>[Wartość wyboru w polu p30_8. Dostępne wartości: 1 2 ]</p30_8_>
       <p31_1_>[Wartość wyboru w polu p31_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</p31_1_>
       <p31_2>[data]</p31_2>
       <p31_3>[pole wielowierszowe]</p31_3>
       <p31_4>[Pole kwoty]</p31_4>
       <p31_5_>[Wartość wyboru w polu p31_5. Dostępne wartości: 1 2 ]</p31_5_>
       <p31_6>[pole wielowierszowe]</p31_6>
       <p31_7_>[Wartość wyboru w polu p31_7. Dostępne wartości: 1 2 ]</p31_7_>
       <p31_8>[data]</p31_8>
       <p31_9>[Pole tekstowe]</p31_9>
       <p31_10>[data]</p31_10>
       <p31_11>[Pole tekstowe]</p31_11>
       <p31_12>[data]</p31_12>
       <p32_1>[Pole tekstowe]</p32_1>
       <p32_2>[Pole tekstowe]</p32_2>
       <p32_3>[Pole tekstowe]</p32_3>
       <p32_4>[Pole tekstowe]</p32_4>
       <p32_5>[Pole tekstowe]</p32_5>
       <p33_1_>[Wartość wyboru w polu p33_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</p33_1_>
       <p33_3_subfield_0>[imię]</p33_3_subfield_0>
       <p33_3_subfield_1>[nazwisko]</p33_3_subfield_1>
       <p33_4_subfield_0>[imię]</p33_4_subfield_0>
       <p33_4_subfield_1>[nazwisko]</p33_4_subfield_1>
       <p33_2_>[Wartość wyboru w polu p33_2. Dostępne wartości: 1 2 ]</p33_2_>
       <p33_5>[pole wielowierszowe]</p33_5>
       <p33_6>[pole wielowierszowe]</p33_6>
       <p34_subfield_0>[imię]</p34_subfield_0>
       <p34_subfield_1>[nazwisko]</p34_subfield_1>
       <p35_1_subfield_0>[imię]</p35_1_subfield_0>
       <p35_1_subfield_1>[nazwisko]</p35_1_subfield_1>
       <p35_2_>[Wartość wyboru w polu p35_2. Dostępne wartości: 1 2 ]</p35_2_>
       <p35_3>[miejscowość]</p35_3>
       <p35_4>[data]</p35_4>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku fillupXML (pobierz i uruchom w fillUp):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>ZP-NBO</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>11929404</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <ps1>test pola tekstowego</ps1>
       <p0_>1</p0_>
       <p1_1>Pełna nazwa testowa</p1_1>
       <p1_7>Pełna nazwa testowa</p1_7>
       <p1_2_subfield_0>Poznań</p1_2_subfield_0>
       <p1_2_subfield_1>Strzelecka</p1_2_subfield_1>
       <p1_2_subfield_2>1</p1_2_subfield_2>
       <p1_2_subfield_3>1</p1_2_subfield_3>
       <p1_8_subfield_0>Poznań</p1_8_subfield_0>
       <p1_8_subfield_1>Strzelecka</p1_8_subfield_1>
       <p1_8_subfield_2>1</p1_8_subfield_2>
       <p1_8_subfield_3>1</p1_8_subfield_3>
       <p1_3_subfield_0>61-155</p1_3_subfield_0>
       <p1_3_subfield_1>Poznań</p1_3_subfield_1>
       <p1_9_subfield_0>61-155</p1_9_subfield_0>
       <p1_9_subfield_1>Poznań</p1_9_subfield_1>
       <p1_4>500600400</p1_4>
       <p1_10>500600400</p1_10>
       <p1_5>test@test.pl</p1_5>
       <p1_11>test@test.pl</p1_11>
       <p1_6></p1_6>
       <p1_12></p1_12>
       <p1_13>Pełna nazwa testowa</p1_13>
       <p1_14_subfield_0>Poznań</p1_14_subfield_0>
       <p1_14_subfield_1>Strzelecka</p1_14_subfield_1>
       <p1_14_subfield_2>1</p1_14_subfield_2>
       <p1_14_subfield_3>1</p1_14_subfield_3>
       <p1_14_1_subfield_0>61-155</p1_14_1_subfield_0>
       <p1_14_1_subfield_1>Poznań</p1_14_1_subfield_1>
       <p1_15>500600400</p1_15>
       <p1_17></p1_17>
       <p1_16>test@test.pl</p1_16>
       <p1_18>Pełna nazwa testowa</p1_18>
       <p1_19_subfield_0>Poznań</p1_19_subfield_0>
       <p1_19_subfield_1>Strzelecka</p1_19_subfield_1>
       <p1_19_subfield_2>1</p1_19_subfield_2>
       <p1_19_subfield_3>1</p1_19_subfield_3>
       <p1_20_subfield_0>61-155</p1_20_subfield_0>
       <p1_20_subfield_1>Poznań</p1_20_subfield_1>
       <p1_21>500600400</p1_21>
       <p1_22></p1_22>
       <p1_23>test@test.pl</p1_23>
       <p1_24>test pola tekstowego</p1_24>
       <p2_1>to jest pole wielowierszowe</p2_1>
       <p2_2_>1</p2_2_>
       <p2_3>to jest pole wielowierszowe</p2_3>
       <p2_4>test pola tekstowego</p2_4>
       <p2_5>test pola tekstowego</p2_5>
       <p2_6>test pola tekstowego</p2_6>
       <p2_6_>1</p2_6_>
       <p2_7>test pola tekstowego</p2_7>
       <p2_8>test pola tekstowego</p2_8>
       <p2_9_1>1</p2_9_1>
       <p2_10>10</p2_10>
       <p2_11>10</p2_11>
       <p2_9_2>1</p2_9_2>
       <p2_13>10</p2_13>
       <p2_14>10</p2_14>
       <p2_15>10</p2_15>
       <p2_16>10</p2_16>
       <p2_15_9>10</p2_15_9>
       <p2_16_4>10</p2_16_4>
       <p2_19>test pola tekstowego</p2_19>
       <p2_9_3>1</p2_9_3>
       <p2_20>10</p2_20>
       <p2_21>10</p2_21>
       <p2_9_4>1</p2_9_4>
       <p2_22>10</p2_22>
       <p2_23>10</p2_23>
       <p2_9_5>1</p2_9_5>
       <p2_24>10</p2_24>
       <p2_25>10</p2_25>
       <p2_26>10</p2_26>
       <p2_27>10</p2_27>
       <p2_28>30-10-1990</p2_28>
       <p_29>to jest pole wielowierszowe</p_29>
       <p2_30_>1</p2_30_>
       <p2_31>10</p2_31>
       <p2_32>test pola tekstowego</p2_32>
       <p3_1_>1</p3_1_>
       <p3_2>to jest pole wielowierszowe</p3_2>
       <p3_3>to jest pole wielowierszowe</p3_3>
       <p3_4>to jest pole wielowierszowe</p3_4>
       <p3_5_>1</p3_5_>
       <p3_6>to jest pole wielowierszowe</p3_6>
       <p3_6_4>to jest pole wielowierszowe</p3_6_4>
       <p4_1_subfield_0>Jan</p4_1_subfield_0>
       <p4_1_subfield_1>Kowalski</p4_1_subfield_1>
       <p4_2_subfield_0>Jan</p4_2_subfield_0>
       <p4_2_subfield_1>Kowalski</p4_2_subfield_1>
       <p4_3_subfield_0>Jan</p4_3_subfield_0>
       <p4_3_subfield_1>Kowalski</p4_3_subfield_1>
       <p4_4_>1</p4_4_>
       <p4_5>to jest pole wielowierszowe</p4_5>
       <p4_6_>1</p4_6_>
       <p4_7_subfield_0>Jan</p4_7_subfield_0>
       <p4_7_subfield_1>Kowalski</p4_7_subfield_1>
       <p4_8_>1</p4_8_>
       <p4_9>30-10-1990</p4_9>
       <p4_10>test pola tekstowego</p4_10>
       <p4_12_subfield_0>Jan</p4_12_subfield_0>
       <p4_12_subfield_1>Kowalski</p4_12_subfield_1>
       <p4_13_subfield_0>Jan</p4_13_subfield_0>
       <p4_13_subfield_1>Kowalski</p4_13_subfield_1>
       <p4_14_subfield_0>Jan</p4_14_subfield_0>
       <p4_14_subfield_1>Kowalski</p4_14_subfield_1>
       <p4_14_4_subfield_0>Jan</p4_14_4_subfield_0>
       <p4_14_4_subfield_1>Kowalski</p4_14_4_subfield_1>
       <p4_15_subfield_0>Jan</p4_15_subfield_0>
       <p4_15_subfield_1>Kowalski</p4_15_subfield_1>
       <p4_16>test pola tekstowego</p4_16>
       <p4_17_subfield_0>Jan</p4_17_subfield_0>
       <p4_17_subfield_1>Kowalski</p4_17_subfield_1>
       <p4_18>test pola tekstowego</p4_18>
       <p4_19_subfield_0>Jan</p4_19_subfield_0>
       <p4_19_subfield_1>Kowalski</p4_19_subfield_1>
       <p4_20>test pola tekstowego</p4_20>
       <p4_21_subfield_0>Jan</p4_21_subfield_0>
       <p4_21_subfield_1>Kowalski</p4_21_subfield_1>
       <p4_22>test pola tekstowego</p4_22>
       <p4_21_>1</p4_21_>
       <p4_23_1>30-10-1990</p4_23_1>
       <p4_23_2>to jest pole wielowierszowe</p4_23_2>
       <p4_24_subfield_0>Jan</p4_24_subfield_0>
       <p4_24_subfield_1>Kowalski</p4_24_subfield_1>
       <p4_25_subfield_0>Jan</p4_25_subfield_0>
       <p4_25_subfield_1>Kowalski</p4_25_subfield_1>
       <p4_26_subfield_0>Jan</p4_26_subfield_0>
       <p4_26_subfield_1>Kowalski</p4_26_subfield_1>
       <p4_27_subfield_0>Jan</p4_27_subfield_0>
       <p4_27_subfield_1>Kowalski</p4_27_subfield_1>
       <p4_28>test pola tekstowego</p4_28>
       <p4_29_subfield_0>Jan</p4_29_subfield_0>
       <p4_29_subfield_1>Kowalski</p4_29_subfield_1>
       <p4_30>test pola tekstowego</p4_30>
       <p4_31_subfield_0>Jan</p4_31_subfield_0>
       <p4_31_subfield_1>Kowalski</p4_31_subfield_1>
       <p4_32>test pola tekstowego</p4_32>
       <p4_33_>1</p4_33_>
       <p4_34_subfield_0>Jan</p4_34_subfield_0>
       <p4_34_subfield_1>Kowalski</p4_34_subfield_1>
       <p4_35_subfield_0>Jan</p4_35_subfield_0>
       <p4_35_subfield_1>Kowalski</p4_35_subfield_1>
       <p4_36_subfield_0>Jan</p4_36_subfield_0>
       <p4_36_subfield_1>Kowalski</p4_36_subfield_1>
       <p4_37>test pola tekstowego</p4_37>
       <p4_38_subfield_0>Jan</p4_38_subfield_0>
       <p4_38_subfield_1>Kowalski</p4_38_subfield_1>
       <p4_39>test pola tekstowego</p4_39>
       <p4_40_subfield_0>Jan</p4_40_subfield_0>
       <p4_40_subfield_1>Kowalski</p4_40_subfield_1>
       <p4_41>test pola tekstowego</p4_41>
       <p4_42_1_subfield_0>Jan</p4_42_1_subfield_0>
       <p4_42_1_subfield_1>Kowalski</p4_42_1_subfield_1>
       <p4_42_2_subfield_0>Jan</p4_42_2_subfield_0>
       <p4_42_2_subfield_1>Kowalski</p4_42_2_subfield_1>
       <p4_42_3_subfield_0>Jan</p4_42_3_subfield_0>
       <p4_42_3_subfield_1>Kowalski</p4_42_3_subfield_1>
       <p4_42_4_subfield_0>Jan</p4_42_4_subfield_0>
       <p4_42_4_subfield_1>Kowalski</p4_42_4_subfield_1>
       <p4_42_5_subfield_0>Jan</p4_42_5_subfield_0>
       <p4_42_5_subfield_1>Kowalski</p4_42_5_subfield_1>
       <p4_42_6_subfield_0>Jan</p4_42_6_subfield_0>
       <p4_42_6_subfield_1>Kowalski</p4_42_6_subfield_1>
       <p4_42_subfield_0>Jan</p4_42_subfield_0>
       <p4_42_subfield_1>Kowalski</p4_42_subfield_1>
       <p4_43_subfield_0>Jan</p4_43_subfield_0>
       <p4_43_subfield_1>Kowalski</p4_43_subfield_1>
       <p4_44_subfield_0>Jan</p4_44_subfield_0>
       <p4_44_subfield_1>Kowalski</p4_44_subfield_1>
       <p4_45_subfield_0>Jan</p4_45_subfield_0>
       <p4_45_subfield_1>Kowalski</p4_45_subfield_1>
       <p4_46_subfield_0>Jan</p4_46_subfield_0>
       <p4_46_subfield_1>Kowalski</p4_46_subfield_1>
       <p4_47_subfield_0>Jan</p4_47_subfield_0>
       <p4_47_subfield_1>Kowalski</p4_47_subfield_1>
       <p4_48_subfield_0>Jan</p4_48_subfield_0>
       <p4_48_subfield_1>Kowalski</p4_48_subfield_1>
       <p4_49_subfield_0>Jan</p4_49_subfield_0>
       <p4_49_subfield_1>Kowalski</p4_49_subfield_1>
       <p4_50_subfield_0>Jan</p4_50_subfield_0>
       <p4_50_subfield_1>Kowalski</p4_50_subfield_1>
       <p4_51_subfield_0>Jan</p4_51_subfield_0>
       <p4_51_subfield_1>Kowalski</p4_51_subfield_1>
       <p4_52_subfield_0>Jan</p4_52_subfield_0>
       <p4_52_subfield_1>Kowalski</p4_52_subfield_1>
       <p4_53_subfield_0>Jan</p4_53_subfield_0>
       <p4_53_subfield_1>Kowalski</p4_53_subfield_1>
       <p4_54_subfield_0>Jan</p4_54_subfield_0>
       <p4_54_subfield_1>Kowalski</p4_54_subfield_1>
       <p4_55>test pola tekstowego</p4_55>
       <p4_56_subfield_0>Jan</p4_56_subfield_0>
       <p4_56_subfield_1>Kowalski</p4_56_subfield_1>
       <pc18>test pola tekstowego</pc18>
       <p4_58_subfield_0>Jan</p4_58_subfield_0>
       <p4_58_subfield_1>Kowalski</p4_58_subfield_1>
       <p4_59>test pola tekstowego</p4_59>
       <p4_60>to jest pole wielowierszowe</p4_60>
       <p4_61_>1</p4_61_>
       <p4_63_subfield_0>Jan</p4_63_subfield_0>
       <p4_63_subfield_1>Kowalski</p4_63_subfield_1>
       <p4_64>test pola tekstowego</p4_64>
       <p4_65_subfield_0>Jan</p4_65_subfield_0>
       <p4_65_subfield_1>Kowalski</p4_65_subfield_1>
       <p4_66>test pola tekstowego</p4_66>
       <p4_67_subfield_0>Jan</p4_67_subfield_0>
       <p4_67_subfield_1>Kowalski</p4_67_subfield_1>
       <p4_68>test pola tekstowego</p4_68>
       <p5_1_1>30-10-1990</p5_1_1>
       <p5_1>to jest pole wielowierszowe</p5_1>
       <p5_2_subfield_0>Poznań</p5_2_subfield_0>
       <p5_2_subfield_1>Strzelecka</p5_2_subfield_1>
       <p5_2_subfield_2>1</p5_2_subfield_2>
       <p5_2_subfield_3>1</p5_2_subfield_3>
       <p5_2_subfield_4>61-155</p5_2_subfield_4>
       <p5_2_subfield_5>Poznań</p5_2_subfield_5>
       <p5_3>to jest pole wielowierszowe</p5_3>
       <p5_4_subfield_0>Poznań</p5_4_subfield_0>
       <p5_4_subfield_1>Strzelecka</p5_4_subfield_1>
       <p5_4_subfield_2>1</p5_4_subfield_2>
       <p5_4_subfield_3>1</p5_4_subfield_3>
       <p5_4_subfield_4>61-155</p5_4_subfield_4>
       <p5_4_subfield_5>Poznań</p5_4_subfield_5>
       <p5_5>to jest pole wielowierszowe</p5_5>
       <p5_6_subfield_0>Poznań</p5_6_subfield_0>
       <p5_6_subfield_1>Strzelecka</p5_6_subfield_1>
       <p5_6_subfield_2>1</p5_6_subfield_2>
       <p5_6_subfield_3>1</p5_6_subfield_3>
       <p5_6_subfield_4>61-155</p5_6_subfield_4>
       <p5_6_subfield_5>Poznań</p5_6_subfield_5>
       <p6>30-10-1990</p6>
       <p7_1>30-10-1990</p7_1>
       <p7_2>test pola tekstowego</p7_2>
       <p7_3>to jest pole wielowierszowe</p7_3>
       <p7_4>to jest pole wielowierszowe</p7_4>
       <p7_5>to jest pole wielowierszowe</p7_5>
       <p8_1>30-10-1990</p8_1>
       <p8_2>to jest pole wielowierszowe</p8_2>
       <p8_3>to jest pole wielowierszowe</p8_3>
       <p8_4>to jest pole wielowierszowe</p8_4>
       <p9_1_>1</p9_1_>
       <p9_2>to jest pole wielowierszowe</p9_2>
       <p10_1>Poznań</p10_1>
       <p10_2>30-10-1990</p10_2>
       <p10_3>12:15:00</p10_3>
       <p10_4_>1</p10_4_>
       <p10_4>30-10-1990</p10_4>
       <p10_4_3>test pola tekstowego</p10_4_3>
       <p10_5>to jest pole wielowierszowe</p10_5>
       <p11_1>30-10-1990</p11_1>
       <p11_2>12:15:00</p11_2>
       <p11_3>Pełna nazwa testowa</p11_3>
       <p11_4_subfield_0>Poznań</p11_4_subfield_0>
       <p11_4_subfield_1>Strzelecka</p11_4_subfield_1>
       <p11_4_subfield_2>1</p11_4_subfield_2>
       <p11_4_subfield_3>1</p11_4_subfield_3>
       <p11_4_subfield_4>61-155</p11_4_subfield_4>
       <p11_4_subfield_5>Poznań</p11_4_subfield_5>
       <p11_5>10</p11_5>
       <p11_6>test pola tekstowego</p11_6>
       <p11_7>10</p11_7>
       <p11_8>test pola tekstowego</p11_8>
       <p11_9>10</p11_9>
       <p11_10>test pola tekstowego</p11_10>
       <p11_11>10</p11_11>
       <p11_12_>1</p11_12_>
       <p12_1_1>to jest pole wielowierszowe</p12_1_1>
       <p12_1_2_subfield_0>Poznań</p12_1_2_subfield_0>
       <p12_1_2_subfield_1>Strzelecka</p12_1_2_subfield_1>
       <p12_1_2_subfield_2>1</p12_1_2_subfield_2>
       <p12_1_2_subfield_3>1</p12_1_2_subfield_3>
       <p12_1_2_subfield_4>61-155</p12_1_2_subfield_4>
       <p12_1_2_subfield_5>Poznań</p12_1_2_subfield_5>
       <p12_1_3>10</p12_1_3>
       <p12_2_1>to jest pole wielowierszowe</p12_2_1>
       <p12_2_2_subfield_0>Poznań</p12_2_2_subfield_0>
       <p12_2_2_subfield_1>Strzelecka</p12_2_2_subfield_1>
       <p12_2_2_subfield_2>1</p12_2_2_subfield_2>
       <p12_2_2_subfield_3>1</p12_2_2_subfield_3>
       <p12_2_2_subfield_4>61-155</p12_2_2_subfield_4>
       <p12_2_2_subfield_5>Poznań</p12_2_2_subfield_5>
       <p12_2_3>10</p12_2_3>
       <p12_3_1>to jest pole wielowierszowe</p12_3_1>
       <p12_3_2_subfield_0>Poznań</p12_3_2_subfield_0>
       <p12_3_2_subfield_1>Strzelecka</p12_3_2_subfield_1>
       <p12_3_2_subfield_2>1</p12_3_2_subfield_2>
       <p12_3_2_subfield_3>1</p12_3_2_subfield_3>
       <p12_3_2_subfield_4>61-155</p12_3_2_subfield_4>
       <p12_3_2_subfield_5>Poznań</p12_3_2_subfield_5>
       <p12_3_3>10</p12_3_3>
       <p12_4_1>to jest pole wielowierszowe</p12_4_1>
       <p12_4_2_subfield_0>Poznań</p12_4_2_subfield_0>
       <p12_4_2_subfield_1>Strzelecka</p12_4_2_subfield_1>
       <p12_4_2_subfield_2>1</p12_4_2_subfield_2>
       <p12_4_2_subfield_3>1</p12_4_2_subfield_3>
       <p12_4_2_subfield_4>61-155</p12_4_2_subfield_4>
       <p12_4_2_subfield_5>Poznań</p12_4_2_subfield_5>
       <p12_4_3>10</p12_4_3>
       <p12_5_1>to jest pole wielowierszowe</p12_5_1>
       <p12_5_2_subfield_0>Poznań</p12_5_2_subfield_0>
       <p12_5_2_subfield_1>Strzelecka</p12_5_2_subfield_1>
       <p12_5_2_subfield_2>1</p12_5_2_subfield_2>
       <p12_5_2_subfield_3>1</p12_5_2_subfield_3>
       <p12_5_2_subfield_4>61-155</p12_5_2_subfield_4>
       <p12_5_2_subfield_5>Poznań</p12_5_2_subfield_5>
       <p12_5_3>10</p12_5_3>
       <p12_6>to jest pole wielowierszowe</p12_6>
       <p12_7>to jest pole wielowierszowe</p12_7>
       <p13_1_>1</p13_1_>
       <p13_2_>1</p13_2_>
       <p14_1_>1</p14_1_>
       <p14_2>to jest pole wielowierszowe</p14_2>
       <p14_3>to jest pole wielowierszowe</p14_3>
       <p14_4_>1</p14_4_>
       <p14_5>to jest pole wielowierszowe</p14_5>
       <p14_6>to jest pole wielowierszowe</p14_6>
       <p15_1_>1</p15_1_>
       <p15_2>to jest pole wielowierszowe</p15_2>
       <p15_3>test pola tekstowego</p15_3>
       <p15_4>to jest pole wielowierszowe</p15_4>
       <p15_5>test pola tekstowego</p15_5>
       <p15_6>to jest pole wielowierszowe</p15_6>
       <p15_7>test pola tekstowego</p15_7>
       <p15_8_>1</p15_8_>
       <p15_9>to jest pole wielowierszowe</p15_9>
       <p15_10_subfield_0>Poznań</p15_10_subfield_0>
       <p15_10_subfield_1>Strzelecka</p15_10_subfield_1>
       <p15_10_subfield_2>1</p15_10_subfield_2>
       <p15_10_subfield_3>1</p15_10_subfield_3>
       <p15_10_subfield_4>61-155</p15_10_subfield_4>
       <p15_10_subfield_5>Poznań</p15_10_subfield_5>
       <p15_11_>1</p15_11_>
       <p15_12>to jest pole wielowierszowe</p15_12>
       <p15_13_subfield_0>Poznań</p15_13_subfield_0>
       <p15_13_subfield_1>Strzelecka</p15_13_subfield_1>
       <p15_13_subfield_2>1</p15_13_subfield_2>
       <p15_13_subfield_3>1</p15_13_subfield_3>
       <p15_13_subfield_4>61-155</p15_13_subfield_4>
       <p15_13_subfield_5>Poznań</p15_13_subfield_5>
       <p15_14>to jest pole wielowierszowe</p15_14>
       <p15_15_subfield_0>Poznań</p15_15_subfield_0>
       <p15_15_subfield_1>Strzelecka</p15_15_subfield_1>
       <p15_15_subfield_2>1</p15_15_subfield_2>
       <p15_15_subfield_3>1</p15_15_subfield_3>
       <p15_15_subfield_4>61-155</p15_15_subfield_4>
       <p15_15_subfield_5>Poznań</p15_15_subfield_5>
       <p15_16>to jest pole wielowierszowe</p15_16>
       <p15_17_subfield_0>Poznań</p15_17_subfield_0>
       <p15_17_subfield_1>Strzelecka</p15_17_subfield_1>
       <p15_17_subfield_2>1</p15_17_subfield_2>
       <p15_17_subfield_3>1</p15_17_subfield_3>
       <p15_17_subfield_4>61-155</p15_17_subfield_4>
       <p15_17_subfield_5>Poznań</p15_17_subfield_5>
       <p16_1_>1</p16_1_>
       <p16_2_>1</p16_2_>
       <p17_1_>1</p17_1_>
       <p17_2>to jest pole wielowierszowe</p17_2>
       <p17_3>to jest pole wielowierszowe</p17_3>
       <p17_4>to jest pole wielowierszowe</p17_4>
       <p17_5>to jest pole wielowierszowe</p17_5>
       <p17_6>to jest pole wielowierszowe</p17_6>
       <p17_7>to jest pole wielowierszowe</p17_7>
       <p18_1>to jest pole wielowierszowe</p18_1>
       <p18_2>test pola tekstowego</p18_2>
       <p18_3>to jest pole wielowierszowe</p18_3>
       <p18_4>test pola tekstowego</p18_4>
       <p18_5>to jest pole wielowierszowe</p18_5>
       <p18_6>test pola tekstowego</p18_6>
       <p18_1_>1</p18_1_>
       <p18_7>to jest pole wielowierszowe</p18_7>
       <p18_8_subfield_0>Poznań</p18_8_subfield_0>
       <p18_8_subfield_1>Strzelecka</p18_8_subfield_1>
       <p18_8_subfield_2>1</p18_8_subfield_2>
       <p18_8_subfield_3>1</p18_8_subfield_3>
       <p18_8_subfield_4>61-155</p18_8_subfield_4>
       <p18_8_subfield_5>Poznań</p18_8_subfield_5>
       <p18_9>test pola tekstowego</p18_9>
       <p18_10>to jest pole wielowierszowe</p18_10>
       <p18_11_subfield_0>Poznań</p18_11_subfield_0>
       <p18_11_subfield_1>Strzelecka</p18_11_subfield_1>
       <p18_11_subfield_2>1</p18_11_subfield_2>
       <p18_11_subfield_3>1</p18_11_subfield_3>
       <p18_11_subfield_4>61-155</p18_11_subfield_4>
       <p18_11_subfield_5>Poznań</p18_11_subfield_5>
       <p18_12>test pola tekstowego</p18_12>
       <p18_13>to jest pole wielowierszowe</p18_13>
       <p18_14_subfield_0>Poznań</p18_14_subfield_0>
       <p18_14_subfield_1>Strzelecka</p18_14_subfield_1>
       <p18_14_subfield_2>1</p18_14_subfield_2>
       <p18_14_subfield_3>1</p18_14_subfield_3>
       <p18_14_subfield_4>61-155</p18_14_subfield_4>
       <p18_14_subfield_5>Poznań</p18_14_subfield_5>
       <p18_15>test pola tekstowego</p18_15>
       <p18_16>to jest pole wielowierszowe</p18_16>
       <p18_17_subfield_0>Poznań</p18_17_subfield_0>
       <p18_17_subfield_1>Strzelecka</p18_17_subfield_1>
       <p18_17_subfield_2>1</p18_17_subfield_2>
       <p18_17_subfield_3>1</p18_17_subfield_3>
       <p18_17_subfield_4>61-155</p18_17_subfield_4>
       <p18_17_subfield_5>Poznań</p18_17_subfield_5>
       <p18_18>test pola tekstowego</p18_18>
       <p18_19>test pola tekstowego</p18_19>
       <p18_20>to jest pole wielowierszowe</p18_20>
       <p18_21_subfield_0>Poznań</p18_21_subfield_0>
       <p18_21_subfield_1>Strzelecka</p18_21_subfield_1>
       <p18_21_subfield_2>1</p18_21_subfield_2>
       <p18_21_subfield_3>1</p18_21_subfield_3>
       <p18_21_subfield_4>61-155</p18_21_subfield_4>
       <p18_21_subfield_5>Poznań</p18_21_subfield_5>
       <p18_22>test pola tekstowego</p18_22>
       <p18_23>to jest pole wielowierszowe</p18_23>
       <p18_24_subfield_0>Poznań</p18_24_subfield_0>
       <p18_24_subfield_1>Strzelecka</p18_24_subfield_1>
       <p18_24_subfield_2>1</p18_24_subfield_2>
       <p18_24_subfield_3>1</p18_24_subfield_3>
       <p18_24_subfield_4>61-155</p18_24_subfield_4>
       <p18_24_subfield_5>Poznań</p18_24_subfield_5>
       <p18_25>to jest pole wielowierszowe</p18_25>
       <p19>to jest pole wielowierszowe</p19>
       <p20_1_>1</p20_1_>
       <p20_1_3>30-10-1990</p20_1_3>
       <p20_2_subfield_0>Jan</p20_2_subfield_0>
       <p20_2_subfield_1>Kowalski</p20_2_subfield_1>
       <p20_3_subfield_0>Jan</p20_3_subfield_0>
       <p20_3_subfield_1>Kowalski</p20_3_subfield_1>
       <p20_4_subfield_0>Jan</p20_4_subfield_0>
       <p20_4_subfield_1>Kowalski</p20_4_subfield_1>
       <p20_5_>1</p20_5_>
       <p20_>1</p20_>
       <p21_1_>1</p21_1_>
       <p21_2_1>30-10-1990</p21_2_1>
       <p21_2_2>test pola tekstowego</p21_2_2>
       <p21_3>30-10-1990</p21_3>
       <p21_4>test pola tekstowego</p21_4>
       <p21_5>30-10-1990</p21_5>
       <p21_6>test pola tekstowego</p21_6>
       <p26_1_>1</p26_1_>
       <p26_2>30-10-1990</p26_2>
       <p26_3>test pola tekstowego</p26_3>
       <p27>to jest pole wielowierszowe</p27>
       <p28_1_>1</p28_1_>
       <p28_2>to jest pole wielowierszowe</p28_2>
       <p28_3>test pola tekstowego</p28_3>
       <p28_4>to jest pole wielowierszowe</p28_4>
       <p28_5_1>30-10-1990</p28_5_1>
       <p28_5_2>test pola tekstowego</p28_5_2>
       <p28_6>to jest pole wielowierszowe</p28_6>
       <p28_7_>1</p28_7_>
       <p28_8>to jest pole wielowierszowe</p28_8>
       <p28_9>to jest pole wielowierszowe</p28_9>
       <p29_1_>1</p29_1_>
       <p29_2>to jest pole wielowierszowe</p29_2>
       <p30_1_>1</p30_1_>
       <p30_2>30-10-1990</p30_2>
       <p30_3_subfield_0>Jan</p30_3_subfield_0>
       <p30_3_subfield_1>Kowalski</p30_3_subfield_1>
       <p30_4_subfield_0>Jan</p30_4_subfield_0>
       <p30_4_subfield_1>Kowalski</p30_4_subfield_1>
       <p30_5_subfield_0>Jan</p30_5_subfield_0>
       <p30_5_subfield_1>Kowalski</p30_5_subfield_1>
       <p30_6_>1</p30_6_>
       <p30_7>30-10-1990</p30_7>
       <p30_8_>1</p30_8_>
       <p31_1_>1</p31_1_>
       <p31_2>30-10-1990</p31_2>
       <p31_3>to jest pole wielowierszowe</p31_3>
       <p31_4>10</p31_4>
       <p31_5_>1</p31_5_>
       <p31_6>to jest pole wielowierszowe</p31_6>
       <p31_7_>1</p31_7_>
       <p31_8>30-10-1990</p31_8>
       <p31_9>test pola tekstowego</p31_9>
       <p31_10>30-10-1990</p31_10>
       <p31_11>test pola tekstowego</p31_11>
       <p31_12>30-10-1990</p31_12>
       <p32_1>test pola tekstowego</p32_1>
       <p32_2>test pola tekstowego</p32_2>
       <p32_3>test pola tekstowego</p32_3>
       <p32_4>test pola tekstowego</p32_4>
       <p32_5>test pola tekstowego</p32_5>
       <p33_1_>1</p33_1_>
       <p33_3_subfield_0>Jan</p33_3_subfield_0>
       <p33_3_subfield_1>Kowalski</p33_3_subfield_1>
       <p33_4_subfield_0>Jan</p33_4_subfield_0>
       <p33_4_subfield_1>Kowalski</p33_4_subfield_1>
       <p33_2_>1</p33_2_>
       <p33_5>to jest pole wielowierszowe</p33_5>
       <p33_6>to jest pole wielowierszowe</p33_6>
       <p34_subfield_0>Jan</p34_subfield_0>
       <p34_subfield_1>Kowalski</p34_subfield_1>
       <p35_1_subfield_0>Jan</p35_1_subfield_0>
       <p35_1_subfield_1>Kowalski</p35_1_subfield_1>
       <p35_2_>1</p35_2_>
       <p35_3>Poznań</p35_3>
       <p35_4>30-10-1990</p35_4>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>