Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: ZoZPIF (archiwalny) Zawiadomienie o zajęciu praw z instrumentów finansowych zapisanych na rachunku papierów wartościowych lub innym rachunku oraz z wierzytelności z rachunku pieniężnegoPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>11940656</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1_1>[nazwaPelna]</p1_1>
       <p2_1>[nazwaPelna]</p2_1>
       <p1_2_subfield_0>[miejscowość]</p1_2_subfield_0>
       <p1_2_subfield_1>[ulica]</p1_2_subfield_1>
       <p1_2_subfield_2>[nr domu]</p1_2_subfield_2>
       <p1_2_subfield_3>[nr lokalu]</p1_2_subfield_3>
       <p1_2_subfield_4>[kod pocztowy]</p1_2_subfield_4>
       <p1_2_subfield_5>[poczta]</p1_2_subfield_5>
       <p2_2_subfield_0>[miejscowość]</p2_2_subfield_0>
       <p2_2_subfield_1>[ulica]</p2_2_subfield_1>
       <p2_2_subfield_2>[nr domu]</p2_2_subfield_2>
       <p2_2_subfield_3>[nr lokalu]</p2_2_subfield_3>
       <p2_2_subfield_4>[kod pocztowy]</p2_2_subfield_4>
       <p2_2_subfield_5>[poczta]</p2_2_subfield_5>
       <p1_3>[NIP]</p1_3>
       <p3>[data]</p3>
       <p5_1>[pole wielowierszowe]</p5_1>
       <p4>[Pole tekstowe]</p4>
       <p5_2_subfield_0>[miejscowość]</p5_2_subfield_0>
       <p5_2_subfield_1>[ulica]</p5_2_subfield_1>
       <p5_2_subfield_2>[nr domu]</p5_2_subfield_2>
       <p5_2_subfield_3>[nr lokalu]</p5_2_subfield_3>
       <p5_3_subfield_0>[kod pocztowy]</p5_3_subfield_0>
       <p5_3_subfield_1>[poczta]</p5_3_subfield_1>
       <p_art_>[Wartość wyboru w polu p_art. Dostępne wartości: 1 2 ]</p_art_>
       <p6_1>[pole wielowierszowe]</p6_1>
       <p6_2_subfield_0>[miejscowość]</p6_2_subfield_0>
       <p6_2_subfield_1>[ulica]</p6_2_subfield_1>
       <p6_2_subfield_2>[nr domu]</p6_2_subfield_2>
       <p6_2_subfield_3>[nr lokalu]</p6_2_subfield_3>
       <p6_2_subfield_4>[kod pocztowy]</p6_2_subfield_4>
       <p6_2_subfield_5>[poczta]</p6_2_subfield_5>
       <p6_4>[PESEL]</p6_4>
       <p6_6>[NIP]</p6_6>
       <p6_8>[REGON]</p6_8>
       <p6_9_>[Wartość wyboru w polu p6_9. Dostępne wartości: 1 2 ]</p6_9_>
       <p6_10_>[Wartość wyboru w polu p6_10. Dostępne wartości: 1 2 ]</p6_10_>
       <p6_11>[pole wielowierszowe]</p6_11>
       <p7_1>[pole wielowierszowe]</p7_1>
       <p7_2>[pole wielowierszowe]</p7_2>
       <p7_3>[pole wielowierszowe]</p7_3>
       <p7_4>[Pole kwoty]</p7_4>
       <p7_5_1>0: / 1:za zwłokę / 2:podwyższona stawka odestek za zwłokę / 3:połowa odsetek za zwłokę / 4:ustawowe / 5:ustawowe za opóźnienie / 6:ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych / 7:nie pobiera się</p7_5_1>
       <p7_5_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p7_5_2>
       <p7_5_3>[Pole kwoty]</p7_5_3>
       <p7_5_4>[Pole kwoty]</p7_5_4>
       <p8_1>[pole wielowierszowe]</p8_1>
       <p8_2>[pole wielowierszowe]</p8_2>
       <p8_3>[pole wielowierszowe]</p8_3>
       <p8_4>[Pole kwoty]</p8_4>
       <p8_5_1>0: / 1:za zwłokę / 2:podwyższona stawka odestek za zwłokę / 3:połowa odsetek za zwłokę / 4:ustawowe / 5:ustawowe za opóźnienie / 6:ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych / 7:nie pobiera się</p8_5_1>
       <p8_5_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p8_5_2>
       <p8_5_3>[Pole kwoty]</p8_5_3>
       <p8_5_4>[Pole kwoty]</p8_5_4>
       <p9_1>[pole wielowierszowe]</p9_1>
       <p9_2>[pole wielowierszowe]</p9_2>
       <p9_3>[pole wielowierszowe]</p9_3>
       <p9_4>[Pole kwoty]</p9_4>
       <p9_5_1>0: / 1:za zwłokę / 2:podwyższona stawka odestek za zwłokę / 3:połowa odsetek za zwłokę / 4:ustawowe / 5:ustawowe za opóźnienie / 6:ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych / 7:nie pobiera się</p9_5_1>
       <p9_5_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p9_5_2>
       <p9_5_3>[Pole kwoty]</p9_5_3>
       <p9_5_4>[Pole kwoty]</p9_5_4>
       <p10_1>[Pole kwoty]</p10_1>
       <p10_2>[Pole kwoty]</p10_2>
       <p10_3>[Pole kwoty]</p10_3>
       <p10_4>[Pole kwoty]</p10_4>
       <p11>[data]</p11>
       <p12>[Pole kwoty]</p12>
       <p13>0: / 1:za zwłokę / 2:podwyższona stawka odestek za zwłokę / 3:połowa odsetek za zwłokę / 4:ustawowe / 5:ustawowe za opóźnienie / 6:ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych / 7:nie pobiera się</p13>
       <p14>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p14>
       <rect1>[Pole powtarzalne]</rect1>
       <rect2>[Pole podziału sekcji]</rect2>
       <p15_1>[pole wielowierszowe]</p15_1>
       <p16_1_subfield_0>[imię]</p16_1_subfield_0>
       <p16_1_subfield_1>[nazwisko]</p16_1_subfield_1>
       <p15_2>[NazwaBanku]</p15_2>
       <p15_3>[Rachunek]</p15_3>
       <p16_2>[Stanowisko]</p16_2>
       <rect3>[Koniec strony]</rect3>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>ZoZPIF</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>11940656</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1_1>Pełna nazwa testowa</p1_1>
       <p2_1>Pełna nazwa testowa</p2_1>
       <p1_2_subfield_0>Poznań</p1_2_subfield_0>
       <p1_2_subfield_1>Strzelecka</p1_2_subfield_1>
       <p1_2_subfield_2>1</p1_2_subfield_2>
       <p1_2_subfield_3>1</p1_2_subfield_3>
       <p1_2_subfield_4>61-155</p1_2_subfield_4>
       <p1_2_subfield_5>Poznań</p1_2_subfield_5>
       <p2_2_subfield_0>Poznań</p2_2_subfield_0>
       <p2_2_subfield_1>Strzelecka</p2_2_subfield_1>
       <p2_2_subfield_2>1</p2_2_subfield_2>
       <p2_2_subfield_3>1</p2_2_subfield_3>
       <p2_2_subfield_4>61-155</p2_2_subfield_4>
       <p2_2_subfield_5>Poznań</p2_2_subfield_5>
       <p1_3>8875155741</p1_3>
       <p3>30-10-1990</p3>
       <p5_1>to jest pole wielowierszowe</p5_1>
       <p4>test pola tekstowego</p4>
       <p5_2_subfield_0>Poznań</p5_2_subfield_0>
       <p5_2_subfield_1>Strzelecka</p5_2_subfield_1>
       <p5_2_subfield_2>1</p5_2_subfield_2>
       <p5_2_subfield_3>1</p5_2_subfield_3>
       <p5_3_subfield_0>61-155</p5_3_subfield_0>
       <p5_3_subfield_1>Poznań</p5_3_subfield_1>
       <p_art_>1</p_art_>
       <p6_1>to jest pole wielowierszowe</p6_1>
       <p6_2_subfield_0>Poznań</p6_2_subfield_0>
       <p6_2_subfield_1>Strzelecka</p6_2_subfield_1>
       <p6_2_subfield_2>1</p6_2_subfield_2>
       <p6_2_subfield_3>1</p6_2_subfield_3>
       <p6_2_subfield_4>61-155</p6_2_subfield_4>
       <p6_2_subfield_5>Poznań</p6_2_subfield_5>
       <p6_4>23050608219</p6_4>
       <p6_6>8875155741</p6_6>
       <p6_8>773461194</p6_8>
       <p6_9_>1</p6_9_>
       <p6_10_>1</p6_10_>
       <p6_11>to jest pole wielowierszowe</p6_11>
       <p7_1>to jest pole wielowierszowe</p7_1>
       <p7_2>to jest pole wielowierszowe</p7_2>
       <p7_3>to jest pole wielowierszowe</p7_3>
       <p7_4>10</p7_4>
       <p7_5_1>0</p7_5_1>
       <p7_5_2>10</p7_5_2>
       <p7_5_3>10</p7_5_3>
       <p7_5_4>10</p7_5_4>
       <p8_1>to jest pole wielowierszowe</p8_1>
       <p8_2>to jest pole wielowierszowe</p8_2>
       <p8_3>to jest pole wielowierszowe</p8_3>
       <p8_4>10</p8_4>
       <p8_5_1>0</p8_5_1>
       <p8_5_2>10</p8_5_2>
       <p8_5_3>10</p8_5_3>
       <p8_5_4>10</p8_5_4>
       <p9_1>to jest pole wielowierszowe</p9_1>
       <p9_2>to jest pole wielowierszowe</p9_2>
       <p9_3>to jest pole wielowierszowe</p9_3>
       <p9_4>10</p9_4>
       <p9_5_1>0</p9_5_1>
       <p9_5_2>10</p9_5_2>
       <p9_5_3>10</p9_5_3>
       <p9_5_4>10</p9_5_4>
       <p10_1>10</p10_1>
       <p10_2>10</p10_2>
       <p10_3>10</p10_3>
       <p10_4>10</p10_4>
       <p11>30-10-1990</p11>
       <p12>10</p12>
       <p13>0</p13>
       <p14>10</p14>
       <rect1></rect1>
       <rect2></rect2>
       <p15_1>to jest pole wielowierszowe</p15_1>
       <p16_1_subfield_0>Jan</p16_1_subfield_0>
       <p16_1_subfield_1>Kowalski</p16_1_subfield_1>
       <p15_2>Bank Zachodni WBK</p15_2>
       <p15_3>453054504926965134154839080720</p15_3>
       <p16_2>manager</p16_2>
       <rect3></rect3>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>