Pola formularza

Formularz: OL-2 Orzeczenie lekarskie - załącznik nr 3 (Dz. U z 2016 poz. 2067)Pola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>11947836</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1_1>[nazwaPelna]</p1_1>
       <p1_2_subfield_0>[kod pocztowy]</p1_2_subfield_0>
       <p1_2_subfield_1>[poczta]</p1_2_subfield_1>
       <p1_3_subfield_0>[miejscowość]</p1_3_subfield_0>
       <p1_3_subfield_1>[ulica]</p1_3_subfield_1>
       <p1_3_subfield_2>[nr domu]</p1_3_subfield_2>
       <p1_3_subfield_3>[nr lokalu]</p1_3_subfield_3>
       <p1_5>[NIP]</p1_5>
       <p2_>[Wartość wyboru w polu p2. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p2_>
       <p3>[Pole tekstowe]</p3>
       <p4>[data]</p4>
       <p5_subfield_0>[imię]</p5_subfield_0>
       <p5_subfield_1>[nazwisko]</p5_subfield_1>
       <p6_1>[PESEL]</p6_1>
       <p6_2>[Rodzaj dokumentu [1:dowód osobisty / 2:paszport / 3:prawo jazdy]]</p6_2>
       <p6_3>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</p6_3>
       <p7_subfield_0>[miejscowość]</p7_subfield_0>
       <p7_subfield_1>[ulica]</p7_subfield_1>
       <p7_subfield_2>[nr domu]</p7_subfield_2>
       <p7_subfield_3>[nr lokalu]</p7_subfield_3>
       <p7_subfield_4>[kod pocztowy]</p7_subfield_4>
       <p7_subfield_5>[poczta]</p7_subfield_5>
       <p9>[pole wielowierszowe]</p9>
       <p8_>[Wartość wyboru w polu p8. Dostępne wartości: 1 2 ]</p8_>
       <p10_subfield_0>[miejscowość]</p10_subfield_0>
       <p10_subfield_1>[ulica]</p10_subfield_1>
       <p10_subfield_2>[nr domu]</p10_subfield_2>
       <p10_subfield_3>[nr lokalu]</p10_subfield_3>
       <p10_subfield_4>[kod pocztowy]</p10_subfield_4>
       <p10_subfield_5>[poczta]</p10_subfield_5>
       <p12>[Stanowisko]</p12>
       <p11_>[Wartość wyboru w polu p11. Dostępne wartości: 1 2 3 4 ]</p11_>
       <p13_>[Wartość wyboru w polu p13. Dostępne wartości: 1 2 3 4 ]</p13_>
       <p14>[Pole tekstowe]</p14>
       <p15>[pole wielowierszowe]</p15>
       <p17>[miejscowość]</p17>
       <p18>[data]</p18>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>OL-2</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>11947836</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1_1>Pełna nazwa testowa</p1_1>
       <p1_2_subfield_0>61-155</p1_2_subfield_0>
       <p1_2_subfield_1>Poznań</p1_2_subfield_1>
       <p1_3_subfield_0>Poznań</p1_3_subfield_0>
       <p1_3_subfield_1>Strzelecka</p1_3_subfield_1>
       <p1_3_subfield_2>1</p1_3_subfield_2>
       <p1_3_subfield_3>1</p1_3_subfield_3>
       <p1_5>8875155741</p1_5>
       <p2_>1</p2_>
       <p3>test pola tekstowego</p3>
       <p4>30-10-1990</p4>
       <p5_subfield_0>Jan</p5_subfield_0>
       <p5_subfield_1>Kowalski</p5_subfield_1>
       <p6_1>23050608219</p6_1>
       <p6_2>1</p6_2>
       <p6_3>NR-4321</p6_3>
       <p7_subfield_0>Poznań</p7_subfield_0>
       <p7_subfield_1>Strzelecka</p7_subfield_1>
       <p7_subfield_2>1</p7_subfield_2>
       <p7_subfield_3>1</p7_subfield_3>
       <p7_subfield_4>61-155</p7_subfield_4>
       <p7_subfield_5>Poznań</p7_subfield_5>
       <p9>to jest pole wielowierszowe</p9>
       <p8_>1</p8_>
       <p10_subfield_0>Poznań</p10_subfield_0>
       <p10_subfield_1>Strzelecka</p10_subfield_1>
       <p10_subfield_2>1</p10_subfield_2>
       <p10_subfield_3>1</p10_subfield_3>
       <p10_subfield_4>61-155</p10_subfield_4>
       <p10_subfield_5>Poznań</p10_subfield_5>
       <p12>manager</p12>
       <p11_>1</p11_>
       <p13_>1</p13_>
       <p14>test pola tekstowego</p14>
       <p15>to jest pole wielowierszowe</p15>
       <p17>Poznań</p17>
       <p18>30-10-1990</p18>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>