Pola formularza

Formularz: WWPiP Wypowiedzenie warunków pracy i płacyPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>11985203</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p10>[miejsc]</p10>
       <p11>[data]</p11>
       <p33>[nazwaPelna]</p33>
       <p34_subfield_0>[miejscowość]</p34_subfield_0>
       <p34_subfield_1>[ulica]</p34_subfield_1>
       <p34_subfield_2>[nr domu]</p34_subfield_2>
       <p34_subfield_3>[nr lokalu]</p34_subfield_3>
       <p35_subfield_0>[kod pocztowy]</p35_subfield_0>
       <p35_subfield_1>[poczta]</p35_subfield_1>
       <p36>[NIP]</p36>
       <p37>[REGON]</p37>
       <p6_subfield_0>[imię]</p6_subfield_0>
       <p6_subfield_1>[nazwisko]</p6_subfield_1>
       <p7_subfield_0>[miejscowość]</p7_subfield_0>
       <p7_subfield_1>[ulica]</p7_subfield_1>
       <p7_subfield_2>[nr domu]</p7_subfield_2>
       <p7_subfield_3>[nr lokalu]</p7_subfield_3>
       <p8_subfield_0>[kod pocztowy]</p8_subfield_0>
       <p8_subfield_1>[poczta]</p8_subfield_1>
       <p12>[data]</p12>
       <p13>Panią / Panem</p13>
       <p14>[fun]</p14>
       <p15>zamieszkałą / zamieszkałym</p15>
       <p16_subfield_0>[miejscowość]</p16_subfield_0>
       <p16_subfield_1>[ulica]</p16_subfield_1>
       <p16_subfield_2>[nr domu]</p16_subfield_2>
       <p16_subfield_3>[nr lokalu]</p16_subfield_3>
       <p16_subfield_4>[kod pocztowy]</p16_subfield_4>
       <p16_subfield_5>[poczta]</p16_subfield_5>
       <p17>[wpis_umowa]</p17>
       <p18>[wpis_umowa]</p18>
       <p19>[wpis_umowa]</p19>
       <p20>[wpis_umowa]</p20>
       <p21>[data]</p21>
       <p22>[wpis_umowa]</p22>
       <p23>[data]</p23>
       <p24>[wpis_umowa]</p24>
       <p25>[wpis_umowa]</p25>
       <p26>[wpis_umowa]</p26>
       <p27>Informuję, że przedmiotowe wypowiedzenie zostało konsultowane z zakładowymi związkami zawodowymi zgodnie z obowiązującymi zasadami. / </p27>
       <p28>[wpis_umowa]</p28>
       <p29>Pani / Pan</p29>
       <p30>[wpis_umowa]</p30>
       <p31>Pani / Panu</p31>
       <p32_subfield_0>[Numer identyfikacyjny Sądu]</p32_subfield_0>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>WWPiP</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>11985203</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p10>Poznań</p10>
       <p11>30-10-1990</p11>
       <p33>Pełna nazwa testowa</p33>
       <p34_subfield_0>Poznań</p34_subfield_0>
       <p34_subfield_1>Strzelecka</p34_subfield_1>
       <p34_subfield_2>1</p34_subfield_2>
       <p34_subfield_3>1</p34_subfield_3>
       <p35_subfield_0>61-155</p35_subfield_0>
       <p35_subfield_1>Poznań</p35_subfield_1>
       <p36>8875155741</p36>
       <p37>773461194</p37>
       <p6_subfield_0>Jan</p6_subfield_0>
       <p6_subfield_1>Kowalski</p6_subfield_1>
       <p7_subfield_0>Poznań</p7_subfield_0>
       <p7_subfield_1>Strzelecka</p7_subfield_1>
       <p7_subfield_2>1</p7_subfield_2>
       <p7_subfield_3>1</p7_subfield_3>
       <p8_subfield_0>61-155</p8_subfield_0>
       <p8_subfield_1>Poznań</p8_subfield_1>
       <p12>30-10-1990</p12>
       <p13>Panią</p13>
       <p14></p14>
       <p15>zamieszkałą</p15>
       <p16_subfield_0>Poznań</p16_subfield_0>
       <p16_subfield_1>Strzelecka</p16_subfield_1>
       <p16_subfield_2>1</p16_subfield_2>
       <p16_subfield_3>1</p16_subfield_3>
       <p16_subfield_4>61-155</p16_subfield_4>
       <p16_subfield_5>Poznań</p16_subfield_5>
       <p17></p17>
       <p18></p18>
       <p19></p19>
       <p20></p20>
       <p21>30-10-1990</p21>
       <p22></p22>
       <p23>30-10-1990</p23>
       <p24></p24>
       <p25></p25>
       <p26></p26>
       <p27>Informuję, że przedmiotowe wypowiedzenie zostało konsultowane z zakładowymi związkami zawodowymi zgodnie z obowiązującymi zasadami.</p27>
       <p28></p28>
       <p29>Pani</p29>
       <p30></p30>
       <p31>Pani</p31>
       <p32_subfield_0>27700</p32_subfield_0>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>