Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: ZUS ZUM (archiwalny) Zaświadczenie płatnika składek o okresie i wymiarze czasu pracy wykonywanej przez pracownika w czasie urlopu rodzicielskiegoPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>11994979</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[NIP]</p1>
       <p2>[REGON]</p2>
       <p3>[pole wielowierszowe]</p3>
       <p4>[Ulica]</p4>
       <p5>[NrDomu]</p5>
       <p6>[NrLokalu]</p6>
       <p7>[KodPocztowy]</p7>
       <p8>[Miejscowosc]</p8>
       <p9>[kraj]</p9>
       <p10>[PESEL]</p10>
       <p11>[Rodzaj dokumentu [1:dowód osobisty / 2:paszport / 3:prawo jazdy]]</p11>
       <p12>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</p12>
       <p13>[pierwszeImie]</p13>
       <p14>[nazwisko]</p14>
       <p16>[pole wielowierszowe]</p16>
       <p17>[pole wielowierszowe]</p17>
       <p18_>[Wartość wyboru w polu p18. Dostępne wartości: 1 2 ]</p18_>
       <p20>[Data wypełnienia]</p20>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>ZUS ZUM</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>11994979</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>8875155741</p1>
       <p2>773461194</p2>
       <p3>to jest pole wielowierszowe</p3>
       <p4>Strzelecka</p4>
       <p5>1</p5>
       <p6>1</p6>
       <p7>61-155</p7>
       <p8>Poznań</p8>
       <p9>PL</p9>
       <p10>23050608219</p10>
       <p11>1</p11>
       <p12>NR-4321</p12>
       <p13>Jan</p13>
       <p14>Kowalski</p14>
       <p16>to jest pole wielowierszowe</p16>
       <p17>to jest pole wielowierszowe</p17>
       <p18_>1</p18_>
       <p20>30-10-2014</p20>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>